Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése"— Előadás másolata:

1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése
A megbízás elfogadása Galyatető Munkácsi Márta

2 A kérdőív 6 kérdés, melyből 3 kérdésnek vannak értelmező kérdései
A kérdőív szerkezete nem változott (IGEN, NEM, N/É és indoklás „NEM” válasz esetén) „N/É” válasz ebben a blokkban 4 kérdésre nem adható „NEM” választ kell adni, ha a könyvvizsgáló nem, vagy hiányosan készítette el a vonatkozó standardok által előírt dokumentumokat, illetve, ha bármelyik részkérdésre „NEM” a válasz, a fő kérdésre adott válasz sem lehet „IGEN”

3 Mit fogunk vizsgálni jövőre?
1.1 Figyelembe vették és betartották-e a megbízás elfogadásáról / megtartásáról való döntés meghozatalakor a könyvvizsgáló minőségellenőrzési szabályzatában foglalt, a megbízás elfogadására és megtartására vonatkozó szabályokat, eljárásokat? A könyvvizsgálók belső minőségellenőrzési szabályzata január 1-től kötelező. A bizottság úgy döntött, hogy a kérdést évben végzett ellenőrzéseknél még nem kell vizsgálni. Mit fogunk vizsgálni jövőre? tartalmazza-e a szabályzat a vonatkozó előírásokat, ezek az előírások megfelelnek-e a standard- hivatkozásoknak, illetve ezeket az előírásokat a megbízás elfogadása/megtartása során betartotta-e a könyvvizsgáló.

4 1.2. A könyvvizsgáló minőségellenőrzési szabályzatával összhangban mérlegelték-e a megbízás elfogadása előtt a következő szempontokat, és a mérlegelés eredményeit dokumentálták-e? (1) Ennek a kérdésnek 3 eleme van, amelyek megválaszolása arra ad választ, hogy a könyvvizsgáló megvizsgálta-e kellő mélységben az elfogadás (megtartás) szempontjait, szerzett-e elegendő információt, valamint dokumentálta-e a tevékenységét és a levont következtetést. Követelmények: Függetlenség – az összeférhetetlenséget is vizsgálni kell, ennek érdekében szükséges: információt szerezni a függetlenséget veszélyeztető körülményekről, értékelni ezeket a megbízás szempontjából, megfelelő intézkedéseket hozni a veszély elfogadható szintre való csökkentése érdekében dokumentálni kell a fenti tevékenységeket, valamint az ezek alapján levont következtetést

5 1.2. A könyvvizsgáló minőségellenőrzési szabályzatával összhangban mérlegelték-e a megbízás elfogadása előtt a következő szempontokat, és a mérlegelés eredményeit dokumentálták-e? (2) Alkalmasság – a könyvvizsgálónak meg győződnie arról, hogy a megbízást a szakmai standardoknak, jogi követelményeknek és a szabályozásoknak megfelelően tudja végrehajtani (gyakorlati tapasztalat, szakmai standardok, szabályozások ismerete, megfelelő technikai tudás, megfelelő iparági ismeretek, kellő szakmai ítélőképesség, valamint a cég minőségellenőrzési politikáinak és eljárásainak ismerete.) Etikai követelmények – meg kell ismernie és be kell tartania (tartatnia) a szakmai etika következőkben felsorolt alapelveit: tisztesség; tárgyilagosság; szakmai kompetencia és megfelelő gondosság; titoktartás és hivatáshoz méltó magatartás.

6 1.3. Vizsgálták-e az ügyfél vezetésének tisztességét?
A konkrét megbízások elfogadása előtt mérlegelni kell, hogy a feladat vállalható, meg kell győződni arról, hogy a könyvvizsgáló az ügyfél tisztességét, feddhetetlenségét vizsgálva nem jutott olyan információhoz, amely alapján az ügyfél tisztessége megkérdőjelezhető. Mérlegelendő kérdések: tulajdonosok, vezetők, kapcsolt vállalkozások kiléte; a számviteli szabályok esetleges eltérő értelmezése; a belső ellenőrzési környezet jellemzői; a vezetés hozzáállása a belső ellenőrzéshez, pénzmosásban vagy egyéb bűncselekményben való érintettség jelei

7 Ha az előző időszakot más könyvvizsgáló auditálta,
1.4 Új megbízás esetén áttekintették-e az előző időszaki beszámolókat (beleértve a könyvvizsgálói jelentéseket is), és felvették-e a kapcsolatot az előző könyvvizsgálóval? Az előző időszaki beszámolók tartalmazhatnak olyan információkat, amelyek befolyással lehetnek a megbízás elfogadására. Ha az előző időszakot más könyvvizsgáló auditálta, tisztázni kell a váltás okait, meg kell kísérelni az előző könyvvizsgálóval való kapcsolat felvételét, annak a nyitó egyenlegeket is érintő munkapapírjaiba való betekintést. Minősített előző időszaki jelentés esetében a tárgyidőszakban különösen indokolt a minősítést kiváltó körülményre különleges figyelmet fordítani. Dokumentálni kell a beszámolók áttekintését, a kapcsolat felvételét vagy annak elmaradását.

8 1.5.A megbízásról megfelelő, a könyvvizsgálati megbízás feltételeit tartalmazó szerződést kötöttek-e? (1) Ez a kérdés négy alkérdést tartalmaz: (1) A megbízásról van-e érvényes, aláírt szerződés - A könyvvizsgálónak és az ügyfélnek írásban kell megállapodniuk egymással a könyvvizsgálói megbízás feltételeire vonatkozóan. A szerződés fő tartalmi elemeit a 210. standard 2.sz. melléklete tartalmazza. (2) A megbízási szerződésben azonosították-e az időtartamot, amelyre a könyvvizsgáló a könyvvizsgálatot elfogadta – Alaptörvényként a Gt §. szabályozza a könyvvizsgálói megbízások minimális és maximális idejét, ettől eltérő, szigorúbb szabályokat tartalmaz a Tpt, a Hpt., valamint a biztosítókról szóló törvény.

9 1.5.A megbízásról megfelelő, a könyvvizsgálati megbízás feltételeit tartalmazó szerződést kötöttek-e? (2) (3) A szerződés tartalmazza-e a standardokban megfogalmazott szempontokat (felelősség, jogok, kötelezettségek) A 210. standard 2.sz. mell. kiegészítése tartalmazza a magyar Sztv. szerint készített éves beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó megbízási szerződés mintáját, amelyet a szerződő felek a jogszabályokra való figyelemmel bővíthetnek A minta folyamatos aktualizálását megkövetelik a törvényi változások , ennek szerződés módosítással is eleget tehet a könyvvizsgáló, de köthet minden évben új szerződést is. (4) A szerződés a törvényi előírásoknak megfelel-e? Megkötötték-e a szerződést a közgyűlési/taggyűlési határozatot követő 90 napon belül? Vizsgálni kell a szerződés valamennyi, adott megbízásra vonatkozó, hatályos jogszabálynak való megfelelését. A Gt. előírja a határozatot követő 90 napon belüli szerződéskötést, amennyiben ez valamilyen körülmény miatt nem történt meg, a határidőn túl kötött szerződés érvénytelen.

10 1.6. Az elfogadó nyilatkozatok megfelelnek-e az előírásoknak, és megtörtént-e a cégbírósági bejegyzés? (1) A kérdésnek 3 alkérdése van: (1) Az elfogadó nyilatkozatok időtartama összhangban van-e a taggyűlési határozattal? A magyar törvényi előírások szerint a könyvvizsgálónak elfogadó nyilatkozattal kell megerősítenie a Cégbíróság felé a könyvvizsgálati megbízás elfogadásának tényét. Az elfogadó nyilatkozatok kötelező formai/tartalmi elemeit a Nemzeti Könyvvizsgálati Standard tartalmazza. Az elfogadó nyilatkozat nem vonatkozhat más időtartamra, mint amelyről a taggyűlési határozat rendelkezik.

11 (2) Az elfogadó nyilatkozat dátuma a
1.6. Az elfogadó nyilatkozatok megfelelnek-e az előírásoknak, és megtörtént-e a cégbírósági bejegyzés? (2) (2) Az elfogadó nyilatkozat dátuma a szerződéskötéssel összhangban van-e? Az ügyvezetéssel kötött megbízási szerződés dátumát követő dátummal a könyvvizsgáló nem adhat ki elfogadó nyilatkozatot.

12 1.6. Az elfogadó nyilatkozatok megfelelnek-e az előírásoknak, és megtörtént-e a cégbírósági bejegyzés? (3) (3) Ha nem történt meg a cégbírósági bejelentés, a könyvvizsgáló jelezte-e az ügyfél vezetésének? A könyvvizsgáló feladata felhívni az ügyfél figyelmét a bejelentés törvényi kötelezettségének betartására, valamint ellenőrizni a bejegyzés megtörténtét. Ennek dokumentuma a vezetésnek küldött bejegyzésre felkérő levél. Mivel a bejelentés az ügyfél feladata, amelynek teljesítésére a könyvvizsgálónak közvetlen lehetősége nincs, a vezetésnek küldött levéllel a könyvvizsgáló eleget tett a standardban előírt kötelezettségének.


Letölteni ppt "Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések