Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése Jelentéskészítés Galyatető - 2008.09.11-12 Puskás István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése Jelentéskészítés Galyatető - 2008.09.11-12 Puskás István."— Előadás másolata:

1 1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése Jelentéskészítés Galyatető - 2008.09.11-12 Puskás István

2 2 A kérdőív 8 kérdés, melyből 2 kérdésnek van 2 alkérdése (Összesen 10 kérdés) A kérdőív szerkezete nem változott (IGEN, NEM, N/É és indoklás „NEM” válasz esetén) „NEM” választ kell adni, ha a könyvvizsgáló hiányos, átgondolatlan munkát végzett, a dokumentálás alapján az elvégzett munka nem elégséges, vagy nem egyértelmű vagy ha az ellentétes az előírásokkal.

3 3 5.1 A teljességi nyilatkozat és a vezetés által aláírt éves beszámoló dátumai összhangban vannak-e a könyvvizsgálói jelentés dátumával? A dátum nem lehet korábbi, mint az a nap, amelyen a könyvvizsgáló elegendő és megfelelő bizonyítékot szerzett a pénzügyi kimutatásokra vonatkozó záradék megalapozásához. A gazdálkodó pénzügyi kimutatásainak teljessége elkészült és a hatáskörrel rendelkező személyek megerősítették, hogy felelősséget vállalnak értük.

4 4 5.2 A könnyvizsgálói jelentés tartalmazza-e a vonatkozó standard által meghatározott formai és tartalmi követelményeket, és azok sorrendisége megfelel-e a standard előírásainak? A könyvvizsgálói jelentés alapelemei (rendszerint az alábbi sorrendben): a címzett a bevezető szakasz a vezetés felelőssége a könyvvizsgáló felelőssége a könyvvizsgálói záradék (vélemény) egyéb jelentéstételi felelősségek a könyvvizsgáló aláírása a könyvvizsgálói jelentés dátuma, könyvvizsgáló címe (kamarai tagsági, ill. nyilvántartásba-vételi száma)

5 5 5.3 Csak olyan információkat tartalmaz-e a kiadott jelentés, amelyek nem térnek el jelentősen a standardokban meghatározott tartalmi és formai követelményektől? A jelentéshez kapcsolódó korábban tapasztalt hibák: A figyelemfelhívás és a korlátozás nem a megfelelő helyen van A jelentés eltér a standard előírásaitól, szerkezetétől A standard egyes részei hiányoznak (bevezető, hatókörre utaló rész, felelősség, stb.) A jelentésben szerepelnek vezetői levél témák

6 6 5.4.1 Tartalmazza-e a jelentés a szükséges figyelemfelhívó megjegyzéseket, és csak indokolt figyelemfelhívásokat tartalmaz-e? Egy bekezdés hozzáadásával a könyvvizsgálónak minősíteni kell a könyvvizsgálói jelentést a vállalkozás folytatásával kapcsolatos problémára vonatkozó lényeges tényező fennállása esetén. A könyvvizsgálónak mérlegelnie kell a könyvvizsgálói jelentésnek egy bekezdés hozzáadásával történő minősítését, ha olyan jelentős bizonytalanság áll fenn, amelynek megoldása jövőben bekövetkező eseményektől függ, és amelyek érinthetik a pénzügyi kimutatásokat.

7 7 5.4.2 A figyelemfelhívó megjegyzés a záradék után szerepel-e jelentésben? A figyelemfelhívő megjegyzés a záradék (vélemény) után, de az esetleges egyéb jelentéstételi felelősségről (ha van ilyen) szóló rész előtt szerepel.

8 8 5.5.1 A korlátozott záradék (vélemény), elutasító záradék (ellenvélemény) vagy záradék megadásának elutasítása (véleménynyilvánítás visszautasítása) esetén a jelentés szövegezése megfelelő-e? Körülmények, amelyek korlátozás nélküli záradéktól (véleménytől) eltérő záradékot (véleményt) eredményezhetnek: Hatókör-korlátozás A vezetéstől eltérő álláspont. A korlátozott véleményt olyan szófordulattal kell kifejezni, hogy „kivéve” azon tényezők hatásait, amelyekre a korlátozás vonatkozik. A jelentésben szerepeltetni kell az összes alapvető ok egyértelmű ismertetését, és amennyiben lehetséges, azok pénzügyi kimutatásokra gyakorolt kihatásának a számszerűsítését. Hatókör korlátozás – záradék megadásának elutasítása esetén kihagyandó a könyvvizsgáló felelősségét megállapító mondat, a vizsgálati hatókört tárgyaló szakasz vagy kihagyandó, vagy a körülményeknek megfelelően módosítandó.

9 9 5.5.2 A korlátozás vagy elutasítás oka a záradék előtt szerepel-e? Ezeket az információkat a záradék (vélemény) vagy a záradék megadásának elutasítása (véleménynyilvánítás visszautasítása) előtt, külön bekezdésben kell szerepeltetni.

10 10 5.6 A minőségvizsgálat során megismert dokumentumok (bizonyítékok) alátámasztják-e a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat (megfelelő-e a záradék)? Ha a vezetés megtagadja a pénzügyi kimutatások helyesbítését és a nem helyesbített hibás állítások összessége lényeges, akkor mérlegelni kell a a jelentés megfelelő módosítását. Ha a könyvvizsgáló nem tud elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni, korlátozott véleményt kell ki kiadni vagy el kell utasítani a záradék megadását. A könyvvizsgálónak a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján levont következtetéseket a pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan kiadandó záradék alapján értékelni kell. Ha a vonatkozó pénzügyi beszámolási alapelvek megkövetelik a kapcsolt felek közötti viszonyok közzétételét, a könyvvizsgálónak meg kell győződnie arról, hogy a közzététel megfelelő.

11 11 5.7 Eleget tett-e a könyvvizsgáló a jogszabályokban előírt egyéb jelentéstételi kötelezettségének?. További törvény által előírt kötelezettségek lehetnek például: hitelintézetekre vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelésre vonatkozó jelentési kötelezettség, biztosítókra vonatkozó törvényi előírásoknak való megfelelésre vonatkozó jelentési kötelezettség, a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján a társaság tőkehelyzetével kapcsolatos jelentési kötelezettség stb.

12 12 5.8 Amennyiben szükséges, kiadták-e a vezetőségi levelet vagy bizonyíthatóan megvitatták-e a vezetéssel a feltárt rendszerbeli gyengeségeket? A könyvvizsgálónak tájékoztatnia kell az irányítással megbízott személyeket a belső ellenőrzés lényeges gyengeségeiről. A könyvvizsgáló szóban és írásban is adhat tájékoztatást. Szóbeli kommunikáció esetén a dokumentáció formája a könyvvizsgáló és az irányítással megbízott személyek közötti megbeszélésekről készített jegyzőkönyv.


Letölteni ppt "1 Könyvvizsgálói megbízások minőségellenőrzése Jelentéskészítés Galyatető - 2008.09.11-12 Puskás István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések