Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Barsi András Attila Erdélyi Csilla Microsec Kft április 22.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Barsi András Attila Erdélyi Csilla Microsec Kft április 22."— Előadás másolata:

1 Barsi András Attila Erdélyi Csilla Microsec Kft. 2009. április 22.
Elektronikus aláírás Barsi András Attila Erdélyi Csilla Microsec Kft. 2009. április 22.

2 Az elektronikus aláírás
I. Fejezet Az elektronikus aláírás

3 Alapfogalmak Elektronikus aláírás Időbélyeg Hitelesítés szolgáltató
Minősített biztonságú elektronikus aláírás természetes személynek adható kártyás Fokozott biztonságú elektronikus aláírás adható automatának is (pl. e-számlázás) lehet szoftveres tanúsítvány is Időbélyeg Hitelesítés szolgáltató

4 Elektronikus aláírás (1)
Jogszabályi hátterét a évi XXXV. az elektronikus aláírásról szóló törvény (Eat.) határozza meg, mely az elektronikus aláíráshoz bizonyító erőt rendel. Az elektronikusan aláírt dokumentum hiteles, bizonyító erővel bír. Az aláírt dokumentum minden másolata is hiteles, teljesen egyenértékű az „eredetivel”. A dokumentum hitelességét nem befolyásolja, hogy hol illetve kinél van, vagy milyen úton került oda. Nem lehet úgy megváltoztatni a dokumentumot, hogy az aláírás érvényes maradjon. Magyarországon két fő típusa van ETSI európai szabványrendszer szerinti XML aláírás PDF aláírás

5 Elektronikus aláírás (2)
aláírt dokumentum irat irat aláíró aláírás-létrehozó eszköz aláírás-létrehozó adat Az aláírt dokumentumról a tanúsítvány alapján egyértelműen megállapítható, hogy melyik aláíró írta alá. Elektronikus aláírási címpéldány ~ tanúsítvány

6 Fokozott biztonságú vs. minősített aláírás
Az elektronikus aláírásról szóló törvény szerint: a minősített elektronikus aláírással hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat – a bizonyítás azt terheli, aki az okirat tartalmának ellenkezőjét állítja. a fokozott biztonságú elektronikus aláírás egyenértékű a kézzel írott aláírással – bizonyítékként figyelembe vehető. Fő különbség: a bizonyító erő

7 Időbélyeg Egy elektronikus dokumentumhoz hozzárendelt bizonyító erejű időpont Segítségével igazolható, hogy a dokumentum változatlan, az időbélyeg elhelyezésének időpontja óta nem változott meg Aláíráskor az aláírás megbízható időpontját is megmondja Ennek révén később, és harmadik fél előtt is bizonyítható, hogy a dokumentum az adott formában az adott időpontban létezett

8 Időbélyegzés szolgáltatás
irat dokumentum Az időbélyeg azt bizonyítja, hogy az időbélyegzett dokumentum az időbélyegen szereplő pillanatban már létezett. L dokumentum lenyomata felhasználó dok időbélyegzés szolgáltató (minősített / fokozott) L pontos idő időbélyeggel ellátott dokumentum

9 Hogyan válhat az aláírás érvénytelenné?
Ha az aláíró tanúsítványa már nem érvényes és nincs rajta időbélyeg Ha már az időbélyeg tanúsítványa is lejár (ez lehet akár 12 év is) A dokumentumot megváltoztatták

10 Hitelesítés Szolgáltató
Tanúsítványokat bocsát ki személyek, szervezetek, automaták számára Karban tartja a tanúsítványokat (visszavonás, felfüggesztés, visszaállítás, közzététel, stb.) Megbízható harmadik fél A Nemzeti Hírközlési Hatóság nyilvántartásba vette mint minősített szolgáltatót Törvény szerint jár el Felelősséget vállal

11 Mire használható az elektronikus aláírás?
Minden olyan eljárásban, ahol egy iratot bizonyító erővel ruházunk fel. Nincs jogi különbség. Néhány példa Elektronikus cégeljárás (IRM, Cégbíróságok, ügyvédek) Közjegyzői okiratok (Közjegyzői Kamara) Elektronikus tulajdoni lap (Földhivatal) Bírósági végrehajtók (Bírósági Végrehajtói Kamara) Számla kibocsátás, befogadás Hatóságok, államigazgatási szféra (APEH, PSZÁF, MNB, Önkormányzatok, Minisztériumok) Elektronikus útlevél (Belügyminisztérium) Értékbecslők Éves beszámolók letétbe helyezése Internet alapú szolgáltatók Szerződések, kötelező statisztikák, jelentések, stb.

12 KÉRDÉSEK – VÁLASZOK További információk az elektronikus aláírásról:

13 II. Fejezet Éves beszámolók

14 Beszámoló benyújtása elektronikus úton
2009. május 1-jétől az ügyfélkapun keresztül Pontosan nem ismert az eljárás menete Éves beszámoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, azaz alá kell írni Amennyiben a benyújtáskor is meg kívánjuk őrizni az okiratiságot, úgy azt elektronikusan aláírva kell benyújtani Beszámoló összeállításának, aláírásának és benyújtásának jelenlegi menete

15 Aláírt éves beszámoló elkészítése
Beszámoló papír alapú elkészítése MÁK költségtérítési igazolás kérése MÁK költségtérítési igazolás kérése (jelenleg aláírással) fizetés banki átutalással igazolás e-akta formátumban en érkezik Beszámoló elkészítése e-Szignó program segítségével papír alapú szkennelése PDF formátumban e-Szignó „beszámoló” séma megnyitása dokumentumok beillesztése beszámoló PDF formátumban MÁK költségtérítési igazolás Aláírás Beszámoló megküldése

16 KÉRDÉSEK – VÁLASZOK Illeték és költségtérítési befizetési igazoláskérelem a Magyar Államkincstártól: e-Szignó program ingyenes letöltése:

17 III. Fejezet Elektronikus számlák

18 Az elektronikus számla fogalma
Elektronikus számla a kibocsátó által elektronikus formában létrehozott számla, melyet a kibocsátó elektronikus formában juttat el a befogadóhoz. A számla megőrzése mind kibocsátói, mind befogadói oldalon elektronikusan történik. A számla teljes élettartama alatt elektronikus formában létezik.

19 Papír alapú és elektronikus számlák
Elektronikus (elektronikusan aláírt) számla elektronikusan jön létre, a befogadó elektronikusan kapja meg, hitelességét elektronikus aláírás és időbélyegző biztosítja, elektronikusan kell megőrizni. Papír alapú számla papíron jön létre és a befogadó papíron kapja meg, eredendően papíron kell megőrizni. Vagy másodpéldány elektronikusan is megőrizhető

20 Jogszabályok I. 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról (ÁFA tv.) 174. § (1) Számla papíron vagy elektronikus úton egyaránt kibocsátható. 175. § (1) Számlát elektronikus úton kibocsátani,(…) kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított. 175. § (2) Az (1) bekezdésben említett követelménynek való megfelelés érdekében az elektronikus úton kibocsátott számlát a) az elektronikus aláírásról szóló törvény (2001. évi XXXV. tv.-Eat.) rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel kell ellátni; 2000.évi C. törvény a számvitelről 167. § - számviteli bizonylat fogalma 167. § (5) bekezdés – elektronikusan aláírt bizonylat

21 Jogszabályok II. 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról (Eat.) Meghatározza a számlák hitelesítéshez szükséges elektronikus aláírás és időbélyeg fogalmát. 46/2007. PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről Rendelkezik az elektronikus számla formátumáról. 47/2007. PM rendelet a számla egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról Rendelkezik a számítástechnikai eszköz útján előállított, papír alapon kibocsátott számlák másodpéldányainak elektronikus megőrzéséről.

22 Elektronikus számla (1)
Mind kibocsátáskor, mind a megőrzés során biztosítani kell a számla eredetének hitelességét, sértetlenségét, értelmezhetőségét, jogosultak általi hozzáférhetőségét, a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés elleni védelmét Elektronikus számla legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel is kibocsátható.

23 Elektronikus számla (2)
A számla tartalmát fokozott biztonságú aláírással és időbélyegzővel látjuk el. A számla tartalma tetszőleges lehet, de a számla tartalmat TXT, PRF vagy XML formátumban kell bemutatni az APEH-nek. Számla Szállító: .... Vevő:

24 Mi szükséges az e-számlák kibocsátásához?
Számlázó program Számlába kerülő adatok Számlák elektronikus hitelesítése Elektronikus aláíró tanúsítvány Időbélyeg szolgáltatás e-Szignó aláíró alkalmazás

25 Elektronikus számla kibocsátásának lépései
Számlaadatokat tartalmazó file létrehozása. Jogszabály nem definiálja az e-számla formátumát, de az olvashatóság érdekében érdemes ismert, elterjedt formátumot használni. Számlatartalom hitelesítése legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel Létrejön az e-számla. Az e-számla elektronikus úton történő eljuttatása a befogadóhoz ( , weboldal). Számla elektronikus formában történő megőrzése.

26 Elektronikus számla befogadása
Nem szükséges a befogadó előzetes engedélye, de célszerű előzetesen értesíteni és informálni a befogadót az elektronikus számláról. A befogadónak képesnek kell lennie a számlán elhelyezett elektronikus aláírás ellenőrzésére. Ezt megteheti a honlapról ingyenesen letölthető e-Szignó programmal. Amennyiben a befogadó a számla megőrzésére kötelezett, akkor elektronikusan kell megőriznie a számlát. Ha nincs megőrzési köztelezettsége (pl. magánszemély), akkor nincs teendője.

27 Elektronikus számla megőrzése
A 114/2007. GKM rendelet szerint elektronikus formában kell megőrizni. A megőrzési kötelezettség teljesíthető az Eat. által definiált minősített archiválás szolgáltató megbízásával is. Papíron kibocsátott számlák másodpéldányainak elektronikus megőrzése Ez nem elektronikus számlázás! 24/1995. PM rendelet és a 47/2007. PM rendelet szabályozza A nyomtatott változattal mindenben megegyező számlaképet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel kell ellátni.

28 APEH ellenőrzés 46/2007. PM rendelet szerint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény által előírt bemutatási kötelezettségnek a számla kibocsátásakor érvényben levő – az állami adóhatóság által közleményben közzétett – formátumnak megfelelő adatok átadásával kell eleget tenni APEH közlemény az elektronikus számlázásról ( ) szerint előírt formátumok: text, print, XML Az ellenőrzés során az adóhatóság rendelkezésére kell bocsátani: A számlák olvashatóságához szükséges eszközöket, és az azok használatához szükséges útmutatást. A számlázó program dokumentációját. Az APEH jogosult próbaszámlázást kérni. Van már megvalósult APEH ellenőrzés

29 Hogyan működhet egy ilyen rendszer?
ügyviteli rendszer számla adatok időbélyegzés szolgáltató L aláíró tanúsítványa aláíró alkalmazás számla Internet számla adatok megőrzés, archiválás ügyfél

30 Gyakorlati példa – egy számla elkészítése
Számlázó rendszer előállítja a számla adatokat XML PDF A számlát ellátjuk elektronikus aláírással és időbélyeggel Megküldjük a befogadónak A befogadó elektronikus tértivevényben visszajelez (jó esetben)

31 Nehézségek vs. Előnyök Nehézségek Előnyök Párhuzamos világ
Számlák tárolása nem triviális Ügyviteli rendszernek kezelnie kell tudni Szokni kell Előnyök Meglepően kis projekt Olcsóbb (mintegy %-os megtakarítás) Gyorsabb kezelés Nem szükséges a befogadó engedélyét kérni Nem szükséges kézi feldolgozás Egyszerűbb folyamatok Nagy számlabiztonság Nem csak számlázáshoz használható

32 Kinek javasolt? Már kis mennyiségű számla esetén is költségcsökkenés érhető el az elektronikus számlázással Bárkinek megéri áttérni Web alapú kereskedelem és szolgáltatás Magas fokú elektronizált ügyvitel Külföldi kapcsolat

33 Elektronikusan számlázók
Malév Zrt. Díjbeszedő Zrt. Budapest Bank Nyrt. Vatera.hu Kft. NavNGo Kft. ELMŰ TIGÁZ Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. McCann Erickson Kft. Digicom Media Kft. Elektronikus Számlakibocsátók Egyesülete

34 Microsec Kft. bemutatása
Minősített Hitelesítés Szolgáltató Minősített hitelesítés szolgáltatás Minősített elektronikus archiválás szolgáltatás Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium számítástechnikai szolgáltatója Cégbírósági szoftverfejlesztés és üzemeltetés Online céginformációs szolgáltatás e-Szignó szoftverfejlesztés e-Szignó minősített aláíró-ellenőrző alkalmazás fejlesztése

35 KÉRDÉSEK – VÁLASZOK További információk az elektronikus számlázásról:

36 Elektronikus aláírás igénylése
IV. Fejezet Elektronikus aláírás igénylése

37 Minősített aláíró csomag
A minősített elektronikus aláírás létrehozásához többfajta eszköz és szolgáltatás szükséges. A minősített aláíró csomag valamennyi szükséges elemet tartalmazza. Könyvelők és könyvvizsgálók számára a Minősített, Bronz típusú aláíró csomagot ajánljuk.

38 Minősített aláíró csomag tartalma
minősített biztonságú aláíró tanúsítvány titkosító tanúsítvány authentikációs tanúsítvány chipkártya kártyaolvasó készülék időbélyeg szolgáltatás visszavonási állapot szolgáltatás (CRL, OCSP) e-Szignó minősített aláíró-ellenőrző program (ingyenes) nettó Ft/év

39 Igénylés menete I. 1. Elektronikus igénylőlap kitöltése
Tanúsítvány igénylése Könyvelőknek, könyvvizsgálóknak az éves beszámoló benyújtásához

40 Igénylés menete II. 2. Aláírt szerződések visszaküldése
3. Jelentkezés átadási alkalomra 4. Aláíró tanúsítvány személyes átvétele

41 KÉRDÉSEK – VÁLASZOK Minősített aláíró csomag igénylése:

42 Köszönjük a figyelmet! Telefon: (1) 505-4444 E-mail: info@e-szigno.hu
Honlap:


Letölteni ppt "Barsi András Attila Erdélyi Csilla Microsec Kft április 22."

Hasonló előadás


Google Hirdetések