Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2009. május 20,27 1 Változó uniós szabályrendszerek Fekete Imréné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2009. május 20,27 1 Változó uniós szabályrendszerek Fekete Imréné."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2009. május 20,27 1 Változó uniós szabályrendszerek Fekete Imréné

2 Budapest, 2009. május 20,27 2 Számvitel Harmonizáció szükségessége A számviteli szabályozás szintjei Számviteli egyenértékűség a globális piacokon

3 Budapest, 2009. május 20,27 3 Számviteli szabályozás főbb szintjei az EU-ban Jegyzett (tőzsdei) társaságok szintjén azonos kötelezettség = IFRS szerinti beszámolás Nem jegyzett társaságok szintjén elvek és néhány konkrét előírás az irányelvekben (minimális harmonizáció) + nemzeti előírások (jogszabályok, standardok)

4 Budapest, 2009. május 20,27 4 Számviteli harmonizáció Harmonizáció szükségessége: – Piacok átjárhatósága, befektetők, hitelezők, felhasználók igénye Harmonizáció a globális piacokon – Eszköz: globális számviteli standardok (IFRS, US GAAP) Harmonizáció az egységes uniós piacon (IFRS)

5 Budapest, 2009. május 20,27 5 Meghatározó számviteli jogszabályok az EU-ban Irányelvek: – 4-es (78/660/EGK) az egyedi beszámolóról és a 7-es (83/349/EGK) a konszolidált beszámolóról – 86/635/EGK a bankok, és a 91/674/EGK a biztosítók beszámolásáról Irányelvek tagállami átültetése kötelezettség (lásd Sztv) Rendelet: – 1606/2002/EK a tőzsdei cégeknél az IFRS kötelező használatáról Nincs szükség átültetésre, hatályos a tagállamokban is

6 Budapest, 2009. május 20,27 6 A 4-es irányelv átdolgozása Számos módosítás miatt nehezen áttekinthető 30 év alatt a körülmények, az igények megváltoztak Az EB célja az adminisztrációs terhek jelentős (25 %-os csökkentése) ∑ Az irányelv megérett a teljes átdolgozásra (2009. III.n.év) gyorsított eljárásban Célok: – A tagállami opciók (jelenleg 40) csökkentése – Egyszerűsítés, terhek csökkentése (számvitel és könyvvizsgálat az admin.terhek csökkentésének kiemelt területe)

7 Budapest, 2009. május 20,27 7 Vállalkozások megoszlása az irányelv szerint az EU-ban Mikro (tervezet szerint) KicsiKözepesNagyJegyzettÖsszes 5.369.7381.477.882206.41996.5627.6087.158.209 75 %21 %3 %1 %0,1 %100 %

8 Budapest, 2009. május 20,27 8 Mikro vállalkozások mentesítése az irányelv alól Párhuzamos az irányelv korszerűsítéséről szóló javaslattal Új számviteli mikrokategória bevezetése Határérték átszámítás a hatálybalépéskori árfolyamon Tagállami mentesítés lehetősége az irányelv hatálya alól (= nincs könyvvizsgálat sem) Önkéntes alapon továbbra is készíthető Feltételek folyamatos ellenőrzési kötelezettsége Hatásvizsgálat 2009. jan.27-án jóváhagyva – Beszámolási köt. „ára” átlagosan 1558 EUR/vállalkozás – Ebből a mikróknál a külsők tájékoztatása 25 % – Várható megtakarítás EU szinten 6,3 Md EUR

9 Budapest, 2009. május 20,27 9 Uniós kategóriák és határértékek a számviteli irányelvben Határérték kategória Mikro (javaslat) Kisvállk.KözepesNagy Mérleg- főösszeg ≤ € 0,5 M≤ € 4,4 M≤ € 17,5M>€ 17,5M Nettó árbevétel ≤ € 1 M≤ € 8,8 M≤ € 35 M> € 35 M Átlagos létszám ≤ 10 fő≤ 50 fő≤ 250> 250 fő

10 Budapest, 2009. május 20,27 10 Az éves beszámoló jelenlegi követelményrendszere az irányelvben KicsiKözepesNagyJegyzett Mérleg egyszerűsítve bizonyos egyszerűsítéssel Er.kim Üzleti jel mentesíthető Könyv.jel mentesíthető Konsz. mentesíthető

11 Budapest, 2009. május 20,27 11 Javaslatok az irányelv korszerűsítésére A szabályozást „fejéről a talpára” állítani = kicsik követelményeiből kiindulva Besorolási határok nem változnának Mikro vállalkozásokra nem vonatkozna Kisvállalkozás továbbra is mentesíthető az audit alól Eldöntendő a közepes kategória jövője Eldöntendő a kötött beszámoló formák szükségessége Beszámoló többcélú felhasználása (adó, statisztika) Lehetőségek az értékelési elvek egyszerűsítésére A rendkívüli tételek indokoltságának megfontolása Egyszerűbb nyelvezet, fogalomrendszer 4-es és 7-es irányelv összevonása

12 Budapest, 2009. május 20,27 12 A számviteli irányelv(ek) jövője Az EB szerint továbbra is szükség van a beszámolási alapelvek, értékelés, közzétételi követelmények, stb. egységes szabályozására A számviteli irányelv(ek) a nem jegyzett társaságok beszámolási rendszerének alapját képezik A tagállamok továbbra is szabhatnak szigorúbb követelményeket

13 Budapest, 2009. május 20,27 13 Egyenértékűség a számvitelben uniós szemmel Jegyzett társaságok 2005.jan.1-től kötelezően IFRS szerint az EU-ban Egyenértékűségi szabályok az EU-n kívüli, u.n. „harmadik országok”-ra – 1569/2007/EK rendelet szerint az EB dönt az egyenértékűségről – 2008. dec.12. EB (2008/961/EK) határozat és 1289/2008/EK rendelet az átmeneti szabályokról: Japán és US GAAP egyenértékű az IFRS-szel 2012. jan.1-ig elfogadható Kína, Kanada, Korea, India standardjai szerinti beszámoló

14 Budapest, 2009. május 20,27 14 Egyenértékűség a számvitelben uniós szemmel Fokozódó konvergencia – USA standardbizottsága (FASB) és az IASB 2006-os szándéknyilatkozata a két rendszer közelítéséről (IFRS elfogadása az amerikai tőzsdéken egyeztetés nélkül) Szélesedő kötelezettségvállalás az IFRS-hez való közeledésre a nemzetközi piacokon

15 Budapest, 2009. május 20,27 15 Könyvvizsgálat Könyvvizsgálati szabályozás aktuális témái: – Könyvvizsgálati kötelezettség jövője – Közérdeklődésűek előtérben – Változó minőségbiztosítás – Nemzetközi könyvvizsgálati standardok általános alkalmazása – Egyenértékűség – Piaci koncentráció, a könyvvizsgáló cégek tulajdonlása

16 Budapest, 2009. május 20,27 16 A könyvvizsgálati kötelezettség változásának tendenciája A kötelezettség értékhatárának fokozatos emelkedése a számviteli irányelvben (tagállami opcióval) ☺További emelést nem tervez az EB ☻A mikrovállalkozások kiemelése az irányelv hatálya alól = a könyvvizsgálati kötelezettség nincs Eltérő (szigorúbb) szabályok, nagyobb figyelem a közérdeklődésre számot tartó társaságok könyvvizsgálóira

17 Budapest, 2009. május 20,27 17 Könyvvizsgálati irányelv 2006/43/EK irányelv a jogszabály szerinti könyvvizsgálat szabályozásáról „A közérdeklődésre számot tartó jogalanyokat nagyobb figyelem kíséri és gazdaságilag jelentősebb szerepet töltenek be, ezért éves vagy összevont(konszolidált) beszámolóik jog szerinti könyvvizsgálatakor szigorúbb követelményeket kell alkalmazni.”

18 Budapest, 2009. május 20,27 18 Közérdeklődésre számot tartó jogalanyok az EU-ban Tőzsdei kereskedésre befogadott papírokkal rendelkező jogalanyok Hitelintézetek és biztosítók A tagállam szerint közérdeklődésűnek minősítettek

19 Budapest, 2009. május 20,27 19 Közérdeklődés a KKt szerint 2. §19. a) az a gazdálkodó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely tagállam szabályozott piacán kereskedésre befogadtak, b) minden olyan az a) pont hatálya alá nem tartozó gazdálkodó, amelyet jogszabály közérdeklődésre számot tartónak minősít.

20 Budapest, 2009. május 20,27 20 Speciális követelmények az irányelv szerint Éves átláthatósági jelentés az üzleti év végét követő három hónapon belül a könyvvizsgáló cég honlapján, Audit bizottság a közérdeklődésre számot tartó jogalanyoknál, (állhat az ügyviteli szerv nem ügyvezető tagjaiból, vagy a felügyeleti bizottság tagjaiból, illetve azok is betölthetik független elnök mellett) Éves jelentéstétel a megbízó audit bizottsága felé (lsd.később) Az aláíró könyvvizsgáló 5 évenkénti rotációja, 2 év várakozással Gyakoribb minőségellenőrzés

21 Budapest, 2009. május 20,27 21 Átláthatósági jelentés Törvény szerinti tartalom: - gazdálkodási forma, tulajdonviszonyok, - hálózat bemutatása, - irányító struktúra és a belső ellenőrzési rendszer leírása, nyilatkozat a rendszer hatékonyságáról, - az utolsó kamarai minőség-ellenőrzés ideje - auditált közérdeklődésű gazdálkodók felsorolása - nyilatkozat a függetlenségi gyakorlatról, annak belső ellenőrzéséről - nyilatkozat az aláíró könyvvizsgálók folyamatos képzéséről - főbb pénzügyi adatok (teljes árbevétel szolgáltatások szerinti bontásban) - a könyvvizsgálók díjazásának elvei A cég képviselőjének alá kell írnia a jelentést.

22 Budapest, 2009. május 20,27 22 Az átláthatósági jelentés készítésének kezdete A hatálybalépés: 2008. január 1. A hatálybalépés értelmezése az eltérő üzleti évet használóknál: A 2008. január 1-jei hatálybalépés a PM értelmezése szerint 2008-ban induló üzleti évet jelenti

23 Budapest, 2009. május 20,27 23 Jelentés az audit bizottságnak* A megbízótól való függetlenség éves írásos igazolása Beszámolás a jogszabály szerinti könyvvizsgálat mellett nyújtott további szolgáltatásokról A függetlenséget érintő veszélyek és az óvintézkedések éves megvitatása Jelentés az audit során felmerült lényeges kérdésekről, főleg a belső ellenőrzés beszámolással kapcsolatos jelentős hiányosságairól *ha nincs, akkor annak feladatát ellátó testületnek

24 Budapest, 2009. május 20,27 24 Rotáció az irányelvben és a Kkt-ben Ugyanazon gazdálkodónál a megbízás max. 7 évre szólhat (Magyarországon 5 év) és további 2 évig nem vehet részt a vizsgált jogalany könyvvizsgálatában Amennyiben cég szerződött, a rotáció a magánszemély aláíró könyvvizsgálóra vonatkozik A könyvvizsgáló (partner) megbízás lejárata után 2 évig nem lehet tagja az érintett gazdálkodó irányító (vezető) szervének

25 Budapest, 2009. május 20,27 25 Minőségbiztosítás Minőségbiztosítási ellenőrzések gyakorisága: – általában: legalább 6 év – a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálóinál: 3 év

26 Budapest, 2009. május 20,27 26 Változó minőségbiztosítási követelmények az EU-ban Európai Bizottság 2008. májusi 6-i ajánlása a közérdeklődésre számot tartó jogalanyok jog szerinti könyvvizsgálóinak minőségbiztosításáról Cél – a 2006/43/EK (=8-as) irányelv szerint működtetett külső minőségbiztosítási rendszer egységes értelmezésére – a tagállamok közötti együttműködés megalapozása – pénzügyi piacok iránti bizalom megteremtése, fenntartása Megoldás: a közfelügyeleti szervek aktívabb szerepe az ellenőrzésben

27 Budapest, 2009. május 20,27 27 Új minőség-ellenőrzés a közérdeklődésűek könyvvizsgálóinál? Az ajánlás lényege: Végső felelős a szakmától, szakmai szervezettől független közfelügyelet A közérdeklődésűek könyvvizsgálóinál csak a közfelügyelet folytathat ellenőrzést Az ellenőrzést független inspektorok végzik, gyakorló könyvvizsgálók csak szakértőként vonhatók be A rendszer finanszírozása független a szakmától

28 Budapest, 2009. május 20,27 28 Hazai megfontolások Uniós tapasztalat: EU tagállamokban jellemzően független inspekciós rendszer létezik legalább a közérdeklődésűek könyvvizsgálóira A szakma hazai és nemzetközi megítélése alapvetően a tágabban értelmezett közérdeklődésre számot tartók könyvvizsgálatának színvonalától függ A harmadik országokkal való egyenértékűség elbírálásának alapja a minőségbiztosítás és a közfelügyelet Következtetés: KKB javaslata a törvény módosítására

29 Budapest, 2009. május 20,27 29 Nemzetközi könyvvizsgálati standardok uniós befogadása Az új 8-as irányelv 26 cikke szerint a cél az ISA-k befogadása és általános alkalmazása az EU-ban 200-700 standardokra + 1.sz.Minőségellenőrzési standardra vonatkozik Feltétel: minőségi fordítás, egységes tartalom Előzmény: tanulmányok a költséghatékonyságról és az ISA és az USA könyvvizsgálati standardjai közötti eltérésekről EB által koordinált eljárás (fordítás, lektorálás, közfelügyeleti kontroll + EB felülvizsgálat Befogadás, hivatalos kihirdetés Határidő: 2010. vége

30 Budapest, 2009. május 20,27 30 Együttműködés a tagállamokkal Könyvvizsgálati irányelv 36.cikk: EU-n belül kötelező az információcsere, bizalmas könyvvizsgálati munkaanyagok is átadhatók, megállapodás nem szükséges Kivételek: – Állambiztonsági okok – Folyamatban lévő bírósági eljárás – Jogerős ítélet az érintett ügyben Megválaszolandó kérdések: – A másik tagállamban más hatóságnak tovább adhatók-e – Az inspekciós jelentések tervezetben is átadhatók-e – Csoportok könyvvizsgálatánál hogyan működik a rendszer – Stb. EGAOB (Könyvvizsgálati Felügyeleti Testületek Európai Csoportja) foglalkozik a részletekkel

31 Budapest, 2009. május 20,27 31 Egyenértékűség a könyvvizsgálatban Tagállamok között az egyenértékűség adott, szabályozást nem igényel Könyvvizsgálati irányelv 45. cikk:harmadik országbeli jegyzett cégek könyvvizsgálóinak nyilvántartásba vétele (= Kkt 68-78.§). Feltétel az egyenértékűség (függetlenség, közfelügyelet, minőségbiztosítás) – Nyilvántartásba vétel =saját minőség ellenőrzés +szankciók alkalmazása EB értékeli az egyenértékűséget Tagállam a minőségbiztosítási ellenőrzés tekintetében köthet együttműködési megállapodást EB határozat az átmeneti időszakról (2008.júl.29.) – 34 megnevezett ország könyvvizsgálóit nyilvántartásba veheti ha azok a szükséges információkat megadják – az átmenet 2008. jún.29- és 2010.júl.1-ig kezdődő évekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésekre vonatkozik

32 Budapest, 2009. május 20,27 32 Egyenértékűség a könyvvizsgálatban (folyt) Könyvvizsgálati irányelv 47. cikk: feltételek a könyvvizsgálati munkaanyagok átadására harmadik országok hatóságainak (inspekciók, vizsgálatok kapcsán) – EB az illetékes hatóságokat megfelelőnek (egyenértékűnek)nyilvánította – Viszonosságon alapuló megállapodások vannak a harmadik ország hatósága és a tagállam közfelügyelete között EB határozat tervezet 2009. jan.29. a munkapapírok átadásáról – Kanada, Japán közfelügyeleti, minőségbiztosítási és ellenőrzési rendszere megfelelőnek minősülne és a tagállamok megállapodhatnának a papírok átadásáról – Átadás csak a tagállam hatóságán keresztül – Csak közfelügyeleti, minőségbiztosítási és vizsgálati céllal A döntést az EB 2009. febr. 19-án felfüggesztette. Ok: USA oldaláról nem biztosított az egyenértékűségen alapuló bizalom

33 Budapest, 2009. május 20,27 33 Könyvvizsgáló cégek tulajdonlása EB által megrendelt Oxera tanulmány (2007.dec) vizsgálati célja: – Könyvvizsgáló cégek tulajdonlása, irányítása és a piaci koncentráció (Big 4 aránya) és annak veszélyei Jelenlegi helyzet az EU-ban: – Szavazati jogok többsége könyvvizsgáló(cégek) kezében – A válság hatására a koncentráció további növekedését prognosztizálták Nagyobb hálózatok kialakulásának nehézségei – Hálózat alapítási költségek: technológia, módszertan, ellenőrzés, stb.

34 Budapest, 2009. május 20,27 34 Könyvvizsgáló cégek tulajdonlása (folyt) Megoldási lehetőségek: – Tulajdonosi korlátok oldása → tőkebevonás (pénzügyi befektetetők? dolgozói tulajdon?) Aggályok: – Eltérő megtérülési igények – Etikai-függetlenségi problémák – Kisebb cégek (hálózatok) felzárkózása a tulajdonlási, tőkebevonási rendszer változásától nem várható EB nyílt konzultáció a piaci korlátok lebontásáról 2008.december → hozzászólások (65) értékelése, javaslatok

35 Budapest, 2009. május 20,27 35 …….és ami mellett nem lehet elmenni 2009-ben…… Néhány gondolat a válság kapcsán……

36 Budapest, 2009. május 20,27 36 Könyvvizsgálat és a válság Hatások: – Valós értékelés támogatásának megerősödése – Standardalkotók gyors reakciója (IASB útmutatás, IAS 39 és IFRS 7 módosítása, IAASB figyelemfelhívás) – Európai Bizottság sürgős befogadása 2008. október – Számviteli törvény 2008. dec.10-i módosítása – Fokozott figyelem a vállalatirányításra (audit bizottságok, vezetés hozzáállása), ezek szerepe a kockázatkezelésben – Nincs általános elmarasztalás a könyvvizsgálók felé A könyvvizsgáló jelentése a beszámoló készítése és a jelentés kiadása időpontjára vonatkozik – Növekvő elvárás a beszámolók információtartalma iránt

37 Budapest, 2009. május 20,27 37 Kérdések, észrevételek ????

38 Budapest, 2009. május 20,27 38 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Budapest, 2009. május 20,27 1 Változó uniós szabályrendszerek Fekete Imréné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések