Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EGY KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI  TANULSÁGOK, DÖNTÉSI PONTOK Horváth Zsuzsanna 2014. április 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EGY KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI  TANULSÁGOK, DÖNTÉSI PONTOK Horváth Zsuzsanna 2014. április 9."— Előadás másolata:

1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EGY KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI  TANULSÁGOK, DÖNTÉSI PONTOK Horváth Zsuzsanna 2014. április 9.

2 1. A válaszolók mintájának jellemzése 2. Támogatott és vitatott vizsgajellemzők 2.1. Vizsgakövetelmények 2.2. Vizsgamodell 2.3. Értékelési eljárások AZ ELŐADÁS TÉMÁI

3 A kérdőívre válaszolók mintája A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy kérdőívére összesen 568 fő válaszolt. Az összes válaszoló 86,4%-a nő, 13,6%-a férfi. A hiányzó válaszok aránya 20-30% közötti.

4 A VÁLASZOLÓK TANÍTÁSI TAPASZTALATA

5 VIZSGÁZTATÁSI TAPASZTALAT KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT

6 KÖZÉPSZINT (N= 544) 101-300 fő: 43,8% 301-500 fő: 27,1% 1-100 fő: 15,3% 500 fő felett: 8,6% 0 fő: 0,9% EMELT SZINT (N= 553) 1-10 fő: 47,9 0 fő: 29% 11-30 fő: 15,1% 31-50 fő: 3,5% 50 fő felett: 1,8% A VIZSGÁRA FELKÉSZÍTETT DIÁKOK SZÁMA (N= 544)

7 KÖZÉPSZINT: A vizsgáztatást, így az értékelést is jellemzően a tapasztaltabb tanárok végzik. A legalább 20 év tapasztalattal bírók körében 41-45% a legalább 300 főt felkészítők súlya. A nemek közt nincs jelentős eltérés. EMELT SZINT: Az emelt szintű magyar nyelv és irodalom érettségi folyamatában a válaszolók kétharmada még nem vett részt. Emelt szintű vizsgára a válaszolók mindössze 5%-a készített fel legalább 31 diákot az elmúlt 9 évben, míg az érintett tanárok közel fele 1-10 közötti, 16%-a pedig 11-30 közötti tanuló felkészítését jelezte. Az írásbeli érettségi napjára szervezett OH/OKÉV központi javításvezetői képzésen a válaszolók alig 19%-a vett már részt legalább egy alkalommal. KÖVETKEZTETÉSEK

8 Adatok a részletes vizsgakövetelmények megítéléséről KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT

9 A követelmények átalakítása (szűkítése, bővítése) indokolt ( 50%), nem indokolt 35,2%, de a részletezettség jelenlegi szintje megfelelő (63,2%). Mi, hogyan változzon? Megfelelő a magyar nyelvi témakörök súlya (62,7%), maradjon változatlanul az irodalom témaköröké (57,7%). A csökkentés és növelés igénye mindkét tartalmi területen zömében azonos arányú (12-20% közötti). A VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - középszint

10 A NYELVI TÉMAKÖRÖK ELFOGADOTTSÁGA KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT

11 AZ IRODALOM TÉMAKÖRÖK ELFOGADOTTSÁGA - KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT

12 Értelmezési szintek, megközelítések – magas elfogadottság

13 KÖZÉPSZINT Súlyának, részletezett- ségének megítélése: nem indokolt a jelenlegi szint megváltoztatása (68%). Csökkentését szorgalmazók 21,7% EMELT SZINT Nem indokolt a jelenlegi szint megváltoztatása (75%). Csökkentését szorgalmazók 20% körül. A FOGALMAK FEJEZET MEGÍTÉLÉSE

14 Adatok a vizsgamodell megítéléséről Középszint és emelt szint

15 Írásbeli vizsga: 82% szerint megfelelő. Szóbeli vizsga: 83% szerint megfelelő. Megosztó az írásbeli vizsga Szövegértés részének 60 perces időtartama: megfelelő: 47,7% túl kevés: 43,1% túl sok: 0,5% Nincs válasz: 8,6% A középszintű vizsga időtartama

16 Az írásbeli vizsga 240 perces időtartama 82%-os támogatottságú. Túl kevés a Szövegértés megoldására fordítható 60 perc.  De a válaszadók 74%-a a szövegértésre adható max. 40 pont csökkentését tartja indokoltnak, a pontszám növelését alig 4% szorgalmazta. A Szövegalkotás 180 perces időtartama 76,8% szerint megfelelő. Csökkentését 10,7% látja indokoltnak. Elfogadottság és ellentmondásos igények – középszint, írásbeli vizsga

17 A válaszoló tanárok nagymértékben egyetértenek (89%) abban, hogy a vizsgázók választási lehetőségét egyáltalán nem indokolt változtatni, azaz az Érvelő esszé, az Egy mű értelmezése és az Összehasonlító elemzés feladattípusok közti választási lehetőség teljes mértékben megfelelő. A SZÖVEGALKOTÁSI FELADATOK - középszint

18 Az írásbeli és a szóbeli vizsga időtartamát a válaszolók 90%-a megfelelőnek tartja. Az írásbeli feladatsorok tartalmi szabályozásának részletezettsége alapvetően megfelelő (77%). 16%-a szerint bővíteni kellene, 8% szűkítést javasol. AZ EMELT SZINTŰ VIZSGA

19 Szélesebb körű olvasottságot, tájékozottságot igénylő feladatok aránya Megfelelő: 45,1% Csökkentés: 19% Növelés: 11% Hiányzó válasz: 24,8% Kreatív feladatok aránya Megfelelő:49,6% Csökkentés: 7,6% Növelés: 18,5% Továbbá nem indokolt a nyelvi feladatok 40%-os arányának megváltoztatása (58,8%). Hiányzó válasz: 24,1% AZ EMELT SZINT ÍRÁSBELI FELADATAI – Nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor

20 A feladattípus elhagyása indokolt: 32, 9%, nem indokolt: 43,3% Hiányzó válasz: 23,8% A feladatra adható max. 15 pont maradjon: 46,5% csökkenjen: 26,1% Növekedjen: 3,5% Hiányzó válasz: 23,9% A GYAKORLATI ÍRÁSBELISÉG FELADATTÍPUS MEGÍTÉLÉSE

21 ÉRTÉKELÉSI RENDSZER KÖZÉPSZINT ÉS EMELT SZINT

22 Jellemző eltérés mutatkozik a középszint és az emelt szintre adott válaszok között az írásbeli vizsga 100 és a szóbeli vizsga 50 pontos arányának megítélésében. Középszint: az arány a válaszolók 69%-a szerint megfelelő. Az írásbeli vizsga pontarányának csökkentését a válaszadók 25,7%-a támogatná. A szóbeli vizsga pontarányának változatlanságát 57,9% támogatja, növelné 32,2%. Emelt szint: az arány 80% szerint megfelelő. AZ ÍRÁSBELI ÉS A SZÓBELI VIZSGA SÚLYA, PONTARÁNYA

23 Az írásbeli vizsga értékelésének megbízhatósága jóval magasabb, mint a szóbeli vizsgáé. A szóbeli vizsga (más korábban elemzett kötelező és választható vizsgatárgyból is) fontos pedagógiai funkciója mellett jórészt az írásbeli vizsgaeredményeket kompenzáló szerepet tölt be. Tehát a szóbeli vizsgára adható pontszám növelése csökkentené a vizsga és a vizsgáztatás értékelési eljárásainak megbízhatóságát és objektivitását. Következtetés

24 A SZÖVEGALKOTÁSI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE - középszint

25 AZ ÍRÁSBELI FELADATOK ÉRTÉKELÉSE – emelt szint (N=431)

26 Középszint Az írásbeli vizsga helyesírásának értékelése során maximum 15 pont vonható le. A válaszolók közel kétharmada szerint ez a gyakorlat megfelelő. A válaszolók 16%-a szerint a levonható pontok mértékét csökkenteni kellene, míg további 22% szerint épp a növelés lenne indokolt. Az írásképének értékelése során maximum 3 pont vonható le. A válaszolók többsége, közel 71%-a szerint ez a gyakorlat megfelelő. Emelt szint A 15 pont levonása a kétharmad szerint támogatott, 7% szerint a levonható pontok mértékét csökkenteni kellene, míg további 29% szerint épp a növelés lenne indokolt. A HELYESÍRÁS ÉS AZ ÍRÁSKÉP ÉRTÉKELÉS

27 A válaszolók középszinten indokoltnak tartják az írásbeli javítási-értékelési útmutató részletezettségének kis mértékű növelését (36,6%). Az emelt szint esetében a jelenlegi kidolgozottság mellett voksolt a válaszolók 25,4%-a, a középszinthez hasonló álláspont aránya 22,5%. Az emelt szintű szóbeli tételsorhoz tartozó értékelési útmutató részletezettségét a válaszolók 28,3%-a elfogadja, 16,7% kismértékű növelést lát indokoltnak. Megjegyzés: az OH által szervezett emelt szintű javításvezetői képzésről a válaszolók 40%-ának nincs tapasztalata, miközben 27,3%-uk feltétlenül szükségesnek tartaná. AZ ÉRTÉKELÉS SZAKMAI TÁMOGATÁSA

28 Középszint: 33., emelt szint: 62. kérdés: Egyetért-e azzal, hogy a középszint /az emelt szint feladataihoz tartozó javítási-értékelési útmutatóban elkülönüljenek az elvárt tartalmi elemek és a megoldás további lehetséges tartalmi elemei? EGY JAVASLAT AZ ELVÁRT ÉS ELVÁRHATÓ MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉRŐL

29 KÖZÉPSZINT (n= 518) nem indokolt: 28,0% egyetértek: 63,2% Hiányzó válasz: 8,8% EMELT SZINT (N=429) nem indokolt: 19,5% egyetértek: 56,0% Hiányzó válasz: 24,1% AZ ÉRTÉKELÉSI JAVASLAT TÁMOGATOTTSÁGA (l. 33. és 62. kérdés)

30 A vizsgaleírásban a középszintű és az emelt szintű szóbeli vizsga értékelésére vonatkozó szabályozás részletezettségét illetően szintén nagymértékű egyetértés fogalmazódott meg abban a tekintetben, hogy a jelenlegi gyakorlat megfelelő. A SZÓBELI VIZSGA ÉRTÉKELÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA

31 A SZÓBELI VIZSGA- TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE

32 A nyelvi és az irodalmi témakörök továbbfejlesztése A szövegértés feladatsor szerepe A szövegalkotási feladatok értékelése A szóbeli vizsgateljesítmények értékelése További konzultációkat igényel…

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EGY KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI  TANULSÁGOK, DÖNTÉSI PONTOK Horváth Zsuzsanna 2014. április 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések