Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Általános Géptan (AG0001_1)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Általános Géptan (AG0001_1)"— Előadás másolata:

1 Általános Géptan (AG0001_1)
Félévi követelmények

2 A tantárgy oktatói: Dr. Író Béla főiskolai docens A tantárgy képzési célja: A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a mérnöki gyakorlatban nélkülözhetetlen műszaki alapfogalmakkal, a gépek és gépcsoportok általános üzemeltetési körülményeivel, valamint a gazdaságos üzemvitel feltételeivel. A tantárgy az általános ismeretek elsajátítása révén alapozó jelleggel járul hozzá a szakmai tárgyak tanulmányozásához szükséges műszaki műveltség megszerzéséhez. Tervezett hallgatói óraterhelés: kontakt órák száma: 2 óra/hét konzultációs órák száma: 1 óra/félév önálló tanulás óraszáma: 2 óra/félév A tantárgy félévi követelménye: folyamatos számonkérés A tantárgy kreditpont értéke: 4 pont

3 és a feldolgozás tervezett időbeosztása
Lényeges témakörök és a feldolgozás tervezett időbeosztása 1. hét Különböző energiaformák, az energia átalakíthatósága. A gép fogalma, csoportosítása. 2. Hét A teljesítmény és a hatásfok, veszteségek a gép üzemében, a súrlódás. 3. Hét A hatásfok és a terhelés kapcsolata különböző géptípusok esetében. Feladatmegoldás 4. Hét Az állandó sebességű üzem jellemzése. Tehervontatás vízszintes és lejtős pályán. Feladatmegoldás I. ZH; teljesítmény – terhelés – hatásfok; vontatás vízszintes és lejtős pályán ( péntek; 800 – 1800; C100)

4 hajtások, áttétel, változó sebességű üzem, lendítőkerék méretezése
Lényeges témakörök és a feldolgozás tervezett időbeosztása 5. hét Az áttétel. Teljesítmény átvitel a súrlódás segítségével. Különböző csigasorok. 6. Hét A változó sebességű üzem jellemzése. A foronómiai görbék vizsgálata. 7. Hét Több fokozatú indítás, Feladatmegoldás. 8. Hét A munkasebesség egyenlőtlensége, lendítőkerék szerepe és fő méreteinek meghatározása. 9. Hét Feladatmegoldás. II. ZH; hajtások, áttétel, változó sebességű üzem, lendítőkerék méretezése ( péntek; 800 – 1800; C100)

5 hajtások, áttétel, változó sebességű üzem, lendítőkerék méretezése
Lényeges témakörök és a feldolgozás tervezett időbeosztása hét Stabilis jellegű gép változó terhelésű üzeme és szakaszos üzeme. Hét A gép és a terhelés jelleggörbéje. A munkapont. Villamos motorok és belsőégésű motorok jelleggörbéinek sajátosságai. Hét A szabályozás fogalma és a szabályozás alapesetei. A szabályozási veszteség. Hét Adott feladathoz történő gépkiválasztás általános szempontjai. III. ZH; hajtások, áttétel, változó sebességű üzem, lendítőkerék méretezése ( péntek; 800 – 1800; C100) Hét Rendszerező összefoglalás.

6 A félévközi munka A félév során 3 ZH dolgozat megírására kerül sor. A ZH-k 60 percesek, egy-egy alkalommal számfeladatokat kell megoldani, és elméleti tesztkérdéseket kell megválaszolni. Ezzel dolgozatonként max. 40 pontot lehet szerezni, de legalább 20 pontot el kell érni! Aki nem éri el a 20 pontot, az a vizsgaidőszakban, összesen két alkalommal, pót ZH-t írhat az adott anyagrész(ek)ből. A zárthelyi dolgozatok megírása egy számítógépes rendszer segítségével valósul meg. A kiszámított eredményeket és kiválasztott válaszokat a számítógépes rendszerbe kell beírni, mely azonnal szolgáltatja az elért pontszámot.

7 A félévi érdemjegy meghatározásának módja:
Elégtelen a félévi érdemjegy, ha bármelyik ZH eredménye 20 pont alatti! A félévi érdemjegy az elért összpontszám alapján összpontszám (p) félévi érdemjegy 0 - 59 Elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5)

8 Az elégtelen félévi érdemjegy javítása
Az elégtelen félévi érdemjegy a vizsgaidőszakban pót ZH dolgozat(ok) írásával – ismételt vizsga jelleggel – javítható a vizsgaidőszakban, a NEPTUN rendszerben meghirdetett időpontokban és helyszínen, a vizsgákhoz hasonló eljárási rendben, legfeljebb két alkalommal.

9 Konzultációs időpont:
szerda A408 Kötelező irodalom Iró B.- Zsenák F.: Általános géptan; SZE, Elektronikus jegyzet, 1998 Ajánlott irodalom Pattantyús Á. Géza: A gépek üzemtana; Műszaki Könyvkiadó, Bp Egyéb A útvonalon az Általános Géptan (AG001_1) könyvtárban a tantárgy ismeretanyagának elsajátításához szükséges segédanyagok találhatók, melyeket a félév során folyamatosan aktualizálok!

10 Elérhetőség: Tel.: 96/503-307 E-mail: iro@sze.hu


Letölteni ppt "Általános Géptan (AG0001_1)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések