Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió környezetpolitikája Asszisztens hallgatók 19. tételéhez www.geo.u-szeged.hu/~rjanos/körny-pol/11_Eu.ppt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió környezetpolitikája Asszisztens hallgatók 19. tételéhez www.geo.u-szeged.hu/~rjanos/körny-pol/11_Eu.ppt."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió környezetpolitikája Asszisztens hallgatók 19. tételéhez www.geo.u-szeged.hu/~rjanos/körny-pol/11_Eu.ppt

2 A környezetvédelmi szempontok környezetpolitikai háttere Kb. 3 évtizedes fejlődés eredménye, Fő cél a fenntarthatóság Megvalósulása nemzetközi környezetvédelmi egyezményekben Az EU nemzetközi szinten „motor”, úgy, hogy saját környezetpolitikájával példát mutat. Gond, hogy a környezeti megfontolások teljes végrehajtása addig nem fog megvalósulni, amíg a világ, vezető gazdasági hatalmai versenyképesség korlátozó tényezőnek tekintik ezeket. Az elvek előbbre vannak, mint a végrehajtásuk (érdekcsoportok befolyásolják)

3 A környezetvédelmi szempontok környezetpolitikai háttere A megvalósításban: stratégiák, jogi szabályozás, gazdasági eszközök, információhoz való hozzáférés, a döntésekben való érdekérvényesítés lehetősége, a szereplők közti együttműködés, környezetvédelmi akcióprogramok együttese. Az EU környezetpolitikája a nemzeti politikáktól független sajátságokkal rendelkezik, így az EU környezetvédelmi politikája az egymás közti folyamatos együttműködésen és konszenzuskeresésen alapszik

4 Az EU környezetpolitikájának elméleti alapjai Az EU környezetpolitikája etikai, jóléti és gazdasági megfontolásokon nyugszik. Annak ellenére, hogy az EK Alapszerződésében explicit módon nem szerepelnek, e három szempont irányította az EU környezetpolitikáját még a környezetről szóló fejezetnek az Egységes Európai Okmányba való 1987-es beiktatása előtt is. A három szempont közül többnyire gazdaságiak uralkodnak, annak ellenére, hogy az etikai és a jóléti érvek legalább olyan fontosak. De: A közös környezetvédelmi normák a működőképes belső piac előfeltételei. A környezeti problémák hatásos megoldásának hiánya többletköltséggel jár. A tiszta technológiákba való beruházások új piacokat és munkahelyeket teremtenek. Társadalmaink ökológiai modernizációja épp ezért a gazdasági modernizáció szerves része.

5 Az EU környezetpolitikájának alapelvei Magas szintű védelem Az elővigyázatosság elve A megelőzés elve A szennyező fizet elv (később: a szigorú felelősség általános megközelítése, ami szabályként kimondja, hogy az érintett szereplő hibáját nem szükséges megállapítani, csupán azt, hogy tevékenysége vagy mulasztása okozta a környezeti kárt). A környezeti szempontok integrálásának elve (holisztikus környezetpolitika) A környezetpolitika bevezetésének nincs értelme abban az esetben, ha az ellentmondásban áll más politikákkal (például a gazdaságpolitikával). A szubszidiaritás elve (az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja kezelni, mint a tagállamok) Fenntartható fejlődés A partnerség elve

6 Az EU környezetpolitikájának eszközei 1. Jogi eszközök 1.1. Horizontális szabályozás 1.2. Környezetvédelmi ágazati jogi szabályozás 2. Gazdasági szabályozók 3. Együttműködés a társadalom szereplőivel 4. A Bizottsághoz benyújtott panaszok 5. Környezetvédelmi Akció Programok

7 Az EU 6. Környezetvédelmi Akcióprogramja (2001-2010) Fő területek: Éghajlatváltozás, ami az energia és a közlekedési politikákhoz kapcsolódik; Egészség és környezet, kapcsolódva a vegyi anyagokhoz, az élelmiszer biztonsághoz, genetikailag módosított szervezetekhez, vízminőséghez, stb.; Biológiai sokféleség, kapcsolódva a vidékfejlesztéshez és a mezőgazda- sághoz; Természeti erőforrások fenntartható használata és a hulladék- gazdálkodási politika. Az Akcióprogram a 2001-2010 közötti évekre, illetve az azt követő időszakra vonatkozóan határoz meg konkrét célkitűzéseket és feladatokat. Pontosan meghatározza a nemzeti, regionális és helyi szinten szükséges intézkedéseket, s rávilágít az EU globális szintű vezető szerepére a környezet védelmében. A Program az EU Fenntartható Fejlődés Stratégiájának környezetvédelmi pillére.

8 Az Európai Unió környezetvédelmi szerepe a világban A közösségi joganyag átvétele és végrehajtása (Az Európai Unió rendelkezik a világon a legátfogóbb és legfejlettebb környezetvédelmi jogi szabályozással – hosszú távon a tisztább és egészségesebb környezet) A nemzetközi problémák megoldásához való hozzájárulás (A helyi és globális érdekek összehangolása – élenjáró szerep)


Letölteni ppt "Az Európai Unió környezetpolitikája Asszisztens hallgatók 19. tételéhez www.geo.u-szeged.hu/~rjanos/körny-pol/11_Eu.ppt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések