Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai- és vizsgakövetelmények a vizsgáztatás az új OKJ alapján

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai- és vizsgakövetelmények a vizsgáztatás az új OKJ alapján"— Előadás másolata:

1 Szakmai- és vizsgakövetelmények a vizsgáztatás az új OKJ alapján
2007. április 24.

2 HEFOP céljai Az oktatás és képzés gazdasággal való kapcsolatának erősítése, a magyar foglakoztatási szerkezet elemzése Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) korszerűsítése, a szakképesítések számának csökkentése (kb. 400 szakképesítés) A szakképzés tartalmának és szerkezetének megújítása A modulrendszerű képzés fejlesztése és bevezetése

3 A követelménymodulok és a tananyagegységek kapcsolata
Cél 1. Feladatprofil 1. F F Feladatok C C Tananyagegység 1. Követelménymodul 1. TM TM T T Tanulói munkaforma 1. Tulajdonságprofil 1. C C F F TM TM Tananyagegység 2. Követelménymodul 2. C C T T TM TM Tananyagegység 3. Tulajdonságok F F C C Tananyagegység 4. maximális képzési idő TM TM Követelménymodul 3. T T C C Tananyagegység 5. TM TM F F Követelménymodul 4. C C T T Tananyagegység 6. TM TM ? ~15% szabad Követelmények Kompetenciaprofil Képzési program

4

5 A teljes modultérkép megtalálható az NSZFI honlapján

6

7

8 A moduláris központi program felépítése
helyi programban meghatározott időkeret Követelménymodulok 0220 A központi programban nem szereplő tananyagmodulok felvételére és/vagy a KP-ban meghatározott tananyagmodulok időkeretének növelésére használandó 0221 0225 3. 8. 12. 16. 0346 11. 0345 2. 7. heti óraszám 0111 10. 14. központi programban meghatározott időkeret 0110 1. 6. 13. 15. 5. 9. 4. 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév képzési idő

9 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 1.
Új tartalmú szakmai és vizsgakövetelmények Kompetencia alapú Moduláris szerkezetű Szakmacsoportos rendszerbe illesztett Gyakorlat/tevékenység, munkaforma központú (1/2006. (VII. 5.) SZMM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények formai előírásairól)

10 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2.
I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 2. A szakképesítés megnevezése: 3. A szakképesítések köre Rész-szakképesítés Elágazások Ráépülés 4. Hozzárendelt FEOR szám: 5. A képzés maximális időtartama:

11 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 3.
II.EGYÉB ADATOK Szakképesítés/ Rész-szakképesítés /Ráépülés megnevezése 1. A képzés megkezdésének szükséges feltételei Bemeneti kompetenciák: Iskolai előképzettség: Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Elérhető kreditek mennyisége: Pályaalkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges Szakmai alkalmassági követelmények: szükséges - nem szükséges 2. Elmélet aránya: % 3. Gyakorlat aránya: % 4. Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben): Időtartama (évben/vagy félévben): 5. Szintvizsga (iskolai rendszerben): 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

12 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 4.
III. MUNKATERÜLET 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 2. A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása 3. A szakképesítéssel rokon szakképesítések

13 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 5.
IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK A szakmai követelménymodulok felsorolása: A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Tulajdonságprofil: - szakmai kompetenciák (szakmai ismeretek és ezek típusai, szakmai készségek és ezek szintje), - személyes kompetenciák, - társas kompetenciák, - módszerkompetenciák.

14 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 6.
V. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei A szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott feltételek (modulzáró vizsga, hatósági engedély stb.). 2. A szakmai vizsga része(i) - a hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: - a hozzárendelt vizsgafeladat(ok): - a hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység(ek): [írásbeli, interaktív (számítógépes), gyakorlati, szóbeli] - időtartama: 3. A szakmai vizsga értékelése %-osan 4. A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei 5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai

15 Szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 7.
VI.ESZKÖZ ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK (2/2006. (VIII.8.) SZMM rendelet: a szocális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról)

16 Követelménymodul felépítése
Feladatprofil: Tulajdonságprofil: Ismeretek és típusai Készségek és szintjei Személyes kompetenciák Társas kompetenciák Módszer kompetenciák

17 A szakmai vizsgák

18 Gyakorlati vizsgarész
Szakmai vizsga Szóbeli vizsgarész Írásbeli vizsgarész Gyakorlati vizsgarész A írásbeli tantárgy 1. gyakorlati tantárgy A szóbeli tantárgy C írásbeli tantárgy B szóbeli tantárgy 2. gyakorlati tantárgy D írásbeli tantárgy E szóbeli tantárgy Szakmai elmélet Szakmai gyakorlat

19 Szakmai vizsga 2. vizsga-rész 4. vizsga-rész 1. vizsgarész

20 2. követel-mény-modul 4. követel-mény-modul 3. követelmény-modul
Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakorlati vizsgatevékenység tulajdonság12 tulajdonság11 12. feladat 11. feladat tulajdonság10 tulajdonság7 tulajdonság6 10. feladat 7. feladat 6. feladat tulajdonság4 1. feladat 3. feladat tulajdonság9 tulajdonság8 tulajdonság5 tulajdonság3 tulajdonság2 tulajdonság1 9. feladat 8. feladat 5. feladat 2. feladat Írásbeli vizsga-tevékenység Szóbeli vizsga-tevékenység Írásbeli vizsgatevékenység Interaktív vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység 1. vizsgarész 2. vizsga-rész feladata 3. vizsgarész 4. vizsga-rész feladata 1. feladat 2. feladat 3. feladat 1. feladat 2. feladat 2. követel-mény-modul 4. követel-mény-modul 3. követelmény-modul 1. követelménymodul

21 A szakmai vizsga előkészítése
A vizsgaszervező feladata: vizsgacsoportokat alakít ki, elbírálja a felmentési kérelmeket, elkészíti a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot elkészíti a személyes vizsgaprogramot, elkészíti a gyakorlati vizsgafeladatokat, előkészíti a gyakorlati munkahelyet. A szakképesítésért felelős miniszter meghatározott módon és időben juttatja el az írásbeli és interaktív vizsgatevékenység feladatlapjait a vizsgaszervezőknek. A szóbeli vizsgatevékenység központi feladatainak kiadásáról a szakképesítésért felelős miniszter gondoskodik. A gyakorlati vizsgatevékenységek feladatait a vizsgaszervező dolgozza ki, az elnök, a kamarai tag a bizottsági taggal hagyja jóvá.

22 Szakmai vizsga szervezése
szakképesítés-elágazása modulok=vizsgarészek Teljes idő (perc) Szoftverfejlesztő 60 perc 90 perc 105 perc 315 60-interaktív 45-írásbeli 15-szóbeli 45-interaktív 45-szóbeli I. nap 1142/60-interaktív 1143/45-interatktív 1143/60-írásbeli II. nap 1144/60-interaktív 1144/45-szóbeli III. nap 1148/15-szóbeli 1148/45-szóbeli

23 Szakmai vizsga összegző értékelése 1.
A szakképesítés megszerzéséhez valamennyi követelménymodul esetében el kell érni a modulonként megállapított elégséges szintet. Egy követelménymodul elégséges szintjének teljesítéséhez el kell érni a modul egészének 50%-át.

24 Szakmai vizsga összegző értékelése 2.
A szakmai vizsga összegzett teljesítménye az egyes modulokhoz tizedes törtként képzett, a modulban elért értéknek és a modul súlyának szorzatai összegeként adódik. Az ennek megfelelő százalékérték alapján az osztályzatokat a következőképpen kell megállapítani: elért 50% esetén elégséges (2), elért 60% esetén közepes (3), elért 70% esetén jó (4), elért 80% esetén jeles (5).

25 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 0061–06
A vizsgázók teljesítményének értékelése egy példán keresztül Az azonosító számú, Marketing- és reklámügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése 0061–06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 0061–06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek 0062–06 Marketing és PR alapismeretek 0063–06 Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés területén 0066–06 A marketing- és reklámtevékenység szervezése

26 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek
0061–06 Ügyviteli, irodatechnikai, kommunikációs ismeretek Sorsz. Vizsgafeladat Vizsga-tevékenység 1. Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használati módjainak bemutatása gyakorlati 2. Az ügyviteli rend, a levelezés, a pénzforgalom, a számlázás és az okmánykezelés előírásai. Magyar és idegen nyelvű okmányok tartalmának értelmezése szóbeli 3. A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben szóbeli 3. A kommunikáció, a kapcsolattartás, az üzleti kultúra, a viselkedés alapvető szabályai. Szóbeli kommunikáció magyar és idegen nyelven az ügyintézés jellemző helyzeteiben szóbeli

27 Szóbeli vizsgafeladat
A szóbeli vizsgafeladatot – ha a feladat indokolja – központilag, vagy a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. 1/A Önnek az a feladata, hogy egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével találkozzon, azzal a szándékkal, hogy előzetesen egyeztessék a szerződéskötés feltételeit és a megállapodás, egyeztetés után megkössék a szerződést. • Hogyan készül fel a tárgyalásra? • A tárgyaláson milyen viselkedés-, kommunikációs stratégiákat alakíthat ki? • A mellékelt képekből/idézetből milyen következtetés(eke)t tud levonni? 1/B Ön egy vállalat igazgatójának a személyi asszisztense. Telefonhívást kap a külföldi partner titkárnőjétől, hogy a kinti igazgató betegsége miatt a hétfőre tervezett tárgyalás elmarad. • Érdeklődjön udvariasan a külföldi partner hogyléte felől! • Egyeztessen újabb időpontot és helyszínt!

28 A vizsgázó neve:………………………. Értékelő lap
Típus Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Maximum Elért B Az üzleti kultúra, a verbális, nonverbális kommunikáció, protokoll szabályai Kommunikációs stratégiák 15 A viselkedés, megjelenés szabályai az ügyfélszolgálati munka során Viselkedési szabályok az üzleti életben C Árajánlatok tartalma, ajánlatkérés és -adás szabályai Üzleti tárgyalások előkészítése 12 10 11

29 Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Hozzárendelt kompetenciák az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Maximum Elért 4 Beszédkészség Kommunikációs készségek 5 Olvasott szakmai szöveg megértése Viselkedési szabályok felismerése a melléklet alapján 10 3 Idegen nyelvű hallott szöveg megértése Beszédértés Jártasság a témában, szókincs Telefonálás idegen nyelven Hívás fogadása információcsere Találkozó átütemezése Összesen 90 4 10 4 5 3 5 9 73

30 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint
Pontszámok Maximum Elért Személyes Pontosság 1 Türelem Társas Udvariasság 2 Konszenzus készség Nyelvhelyesség Módszer Rendszerező képesség Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) Összesen 10 Mindösszesen 100 1 1 1 1 1 1 1 7 80 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX ……………………… ……………………… dátum aláírás

31 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 2. vizsgarész 1. feladat 100% 3. vizsgarész 1. feladat 100% 4. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 30% 3. feladat 20% Szakmai vizsga 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30%

32 1. vizsgarész 1. feladat 50% 2. feladat 25% 3. feladat 25% 35% 15% 0,25 x 0,8 = 20% 35% + 15% + 20% = 70% 1. vizsgarész 30% 2. vizsgarész 20% 3. vizsgarész 20% 4. vizsgarész 30% 70% 80% 85% 68% 0,7 x 0,3 + 0,8 x 0,2 + 0,85 x 0,2 + 0,68 x 0,3 = 74,4 % ≈ 74%

33 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat
(tervezet) elért 80%-tól jeles (5) elért 70%-tól jó (4) elért 60%-tó közepes (3) elért 50%-tól elégséges (2) 74% jó (4)

34 Új OKJ adatbázis az NSZI honlapján
Szvk tervezetek és a kapcsolódó rendeletek Az elfogadott és a tervezési fázisban levő központi programok A szakképesítések moduljai és a köztük lévő kapcsolat – modultérképek Minta vizsgafeladatok az új típusú vizsgákhoz

35 Köszönöm a figyelmet NAGY LÁSZLÓ


Letölteni ppt "Szakmai- és vizsgakövetelmények a vizsgáztatás az új OKJ alapján"

Hasonló előadás


Google Hirdetések