Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Római Köztársaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Római Köztársaság."— Előadás másolata:

1 Római Köztársaság

2 Róma alapítása – A római faj
Aeneas legendája (Vergilius: Aeneis) Dido, karthágói királynő története és egyéb utazások (Odüsszeusz bolyongásához hasonló) Történelmi tény Az első települések Kr.e. a 11. században jöttek létre.

3 Róma alapítása – A római faj
Háborúk a latinok ellen (az Iliászhoz hasonlóan) A szabin nők elrablása (J. L. David festménye)

4 Róma alapítása – Róma (a királyság kora)
Romulus és Remus mondája - anyjuk latin hercegnő és Vesta-papnő volt - ennek ellenére két fiút szült Mars istennek - egy nem-latin király elrendelte, hogy öljék meg őket - a két fiút egy nőstényfarkas szoptatta - miután felnőttek, várost alapítottak (Kr.e.753) - Romulus megölte Remust Történelmi tény - az etruszkok legyőzték a rómaiakat (nem-latin királyok) - a rómaiak végül legyőzték az etruszkokat és letették a birodalom alapjait

5 A királyság kora Az etruszkok elleni háborúval fejeződött be (Kr.e. 500 körül) A háborús hősök a megtestesítői a rómaiak által megkívánt tulajdonságoknak Horatio a hídnál (A Horatiusok esküje – J. L. David) A római történelem első századai sok hasonló legendát tartalmaznak Ez a háború az Amerikai Függetlenségi Háborúhoz hasonlítható A királyság idején 7 király uralkodott A rómaiak fellázadtak az utolsó (etruszk) király ellen, hogy megalapítsák a köztársaságot

6 A köztársaság kora A Szenátus és a római polgárok vezették
SPQR = a Római Szenátus és Nép A szenátus (patríciusok) jelölte ki a konzulokat (1 évre) ők vezették a hadsereget és igazságot osztottak az emberek közvetlenül fordulhattak a konzulokhoz A szegények (plebejusok) törzsekbe szerveződtek és 10 néptribunust választottak helyi ügyek irányítása vétó jog

7 Államszervezet (hatalom megosztása)
Szenátus - patríciusok nem hozott törvényeket, de tanácsait elfogadták rendkívüli esetekben – pl. Rómát fenyegető veszély – kijelölte a diktátor személyét (6 hónap) cenzorokat jelölt ki (erkölcsök örzője/bíró) egyéb tisztviselőket nevezett ki Népgyűlés - plebejusok minden törvényt ő hozott (plebiscitumok) magisztrátusokat és bírákat választott Comitia Curiata/Centuriata – plebejusok és patriciusok az emporiumot igazgatta (katonai erő) Pontifex Maximus Vallási vezető Mindannyian a Fórumon találkoztak (egymás ellenőrzése).

8 Államszervezet Összehasonlítás az AEÁ kormányával hatalmi egyensúly
Szenátus és Képviselőház Konzul (= elnök) Néptribunus (vétó jog) Bíróságok (függetlenek) Katonai hatalom (?) Cenzorok (?)

9 Katonai szervezet Század — 100 felfegyverzett férfi
százados vezetésével Manipulus — 3 század nehéz terepen gyorsan tudtak mozogni (jobban mint a phalanx) saját döntések Légió — több manipulus 6000 férfi könnyűlovasság támogatta Büntetések Halál egyéni fegyelemsértésért Megtizedelés gyávaságért

10 Római terjeszkedés (Itáliában)
Itália meghódítása 200 évet vett igénybe Egész vagy részleges polgárjogot biztosított a meghódított területen adó és törvényadta hasznok a meghódított Itáliai területek hűsége Pürrhosz király inváziója (pürrhoszi győzelem) Római kolóniák Stratégiai fontosságú helyeken voltak Megállapodás által jöttek létre Csapatokat küldtek szükség esetén Az adott terület lakosságának szokásai sértetlenek maradtak A kolóniák főleg a kereskedelemben játszottak szerepet.

11 Római terjeszkedés (Itálián kívül)
Pun háborúk Karthágó föníciai gyarmat volt Szicília Hannibal Rómát akarta megtámadni Segítséget kapott az itáliai alávetett népektől

12 Római terjeszkedés (Itálián kívül)
Kelet és Nyugat meghódítása Főleg szövetségeseknek tekintették a legyőzötteket, nem rabszolgáknak Tolerancia Korrupció a görög királyságokban Néhány államot megkapott Róma Gyors, precíz támadások szilárd eltökéltséggel és fegyelemmel A legtöbb csatában számbeli fölénnyel rendelkeztek A Párthus Birodalmat nem tudták meghódítani

13 Egy birodalom kiépülése
Kr.e. a II. században: Róma még mindig köztársaság volt állandó ellenőrzés és egyensúlyra törekedés Két párt jelent meg Optimaták (konzervatívok, Cato vagy Cicero) Populárisok (a nép ereje) Család Római értékek vallásosság, jámborság fegyelem egyszerűség, igénytelenség, szerénység a kapzsiság bűn jogos háborúk soha ne add fel!

14 Egy birodalom kiépülése
A nők helyzete férfiak hiánya a háborúk idején gazdasági hatalmat nyertek engedélyezett volt számukra válás és utána megtarthatták tulajdonukat erkölcseik végül megromlottak, részben az otthonülő, dologtalan élet miatt

15 Egy birodalom kiépülése
Rabszolgaság a hódítások következté- ben megnőtt a rabszolgák száma a lakosság 40%-át alkották rossz életkörülmények a rómaiak féltek a rabszolgalázadásoktól A rabszolgák végezték el a plebejusok munkáját, akik ingyenélők lettek (Róma tartotta el őket – Panem et circensem)

16 Egy birodalom kiépülése
Gazdasági helyzet nem volt elég termőföld az emberek szükségleteinek kielégítésére a gazdálkodókra szükség volt és tisztelték őket a gabona és más élelmiszerek megszerzése rendkívül fontos volt Karthágó legyőzése még több földet biztosított Róma és a római polgárok sokat fogyasztottak a kereskedelemből származó profit sok rómait tett gazdaggá Egyre nagyobbak lettek a különbségek a szegények és gazdagok között Róma polgárai nem kellett adót fizessenek

17 Egy birodalom kiépülése
Róma elfoglalta Görögországot Kr.e. 150-ben A rómaiak sok mindent vettek át a görögtől ugyanazokat az isteneket és istennőket imádták, más néven ezek az istenek indoeurópai eredetűek voltak

18 A köztársaság összeomlása
Gracchus testvérek az erőszak, erőszakos cselekedetek általánosak voltak Marius a konzulok újraválasztása (több alkalommal) állandó hadsereg Sulla egész életére diktátori hatalommal ruházták fel hadsereget használt a lázadások leverésére proscriptiok (feketelisták)

19 Julius Caesar 100-44 Kr.e. Gyermekkor és ifjúkor
arisztokrata családba született császármetszés a legenda szerint Vénusz istennő leszármazottja volt ismert volt nőügyeiről és a szórakozásairól elfogták a kalózok; váltságdíjjal kiváltották visszatért és megölte a kalózokat különböző tisztségeket töltött be szobrot állított Nagy Sándornak

20 Julius Caesar Triumvirátus - kitűntették Hispániai tetteiért
kormányzónak nevezték ki (az általa meghódított területeken) szövetséget kötött Crassusszal és Pompeiusszal triumvirátus Crassus halála után versengeni kezdett Pompeiusszal átkelt a Rubiconon győzött a polgárháborúban Veni, vidi, vici — Jöttem, láttam, győztem Egyiptom meghóditása (Kleopátra epizód)

21 Julius Caesar Hódító hősként tért vissza Rómába
diadalmenet minden elfoglalt területért: Gallia, Afrika, Hispánia, Ázsia, más napokon pedig játékok kétszer is visszautasította a császári koronát, mert tudta, hogy sokan ellene fordultak volna Diktátor (egy ember irányít) kinevezik 10 évre, aztán egész életére Caesar intézkedései Róma vezetőjeként - Julianus naptár - könyvtárak, színházak, egyéb közjót szolgáló intézkedések - polgárjog a meghódított Hispánia és Gallia tartományok lakosságának

22 Julius Caesar Caesar meggyilkolása a szenátusbeli ellenségei ölték meg
okok: Caesar hatalma és a félelem, hogy császár válhat belőle Kr.e. 44, március 15-én halt meg 20 szenátor végzett vele, több késszúrással, köztük volt fogadott fia, Brutus is Marcus Antonius és Octavianus összefogtak az összeesküvők ellen

23

24 Újabb területek meghódítása
a katonai erők legyőzése, majd a helyi törzsek ellenőrzés alá vonása a hódítások folytatódtak a köztársaság, majd a császárság idején is. (Asterix és Obelix)


Letölteni ppt "Római Köztársaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések