Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A védelem megszervezése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A védelem megszervezése"— Előadás másolata:

1 A védelem megszervezése

2 A kormány elrendeli 10 honvéd zászlóalj felállítását.
1. Az ellentétek kiéleződése: 1848 május - július - Bécs a magyar hadügy- és pénzügy beolvasztását követeli. (birodalmi keretek erősítése) - A magyar kormány kérésére a magyar ezredeket nem küldték haza. A kormány elrendeli 10 honvéd zászlóalj felállítását. Anyagi háttér biztosításához önálló magyar bankjegyek kibocsátása. (Kossuth bankók)

3

4 1848. júl. 5. 1. népképviseleti ogy.

5 Fő téma a honvédelem kérdése
1848. júl. 11. Kossuth beszéde Forrás: tk o. 200 ezer katona és az ehhez szükséges pénz. Kossuth toborzó körútra indul. Egyre nyíltabb az ellentét Bécs és a magyar kormány közt.

6 2. A nemzetiségi kérdés: - A forradalom hatására a nemzetiségek összehívták gyűléseiket. tk o.

7 - Az egyéni jogok mellett kollektív jogokat is követelnek. pl
- Az egyéni jogok mellett kollektív jogokat is követelnek. pl. autonómia - A szupremácia elve miatt a magyar kormány elzárkó- zott a kollektív jogok megadásától. - A nemzetiségek többsége Bécs felé fordul. Ahol a jobbágyfelszabadítás megvalósult, ott a jobbágyság nem fordult szembe a magyarokkal. (pl. ruszinok, szlovákok, mo.-i románok) Fegyveres nemzetiségi lázadások törnek ki.

8 - 1848. jún. A szerbek fellázadtak a magyar kormány
jún. A szerbek fellázadtak a magyar kormány ellen és rátörtek a Délvidékre.

9 3. A horvát támadás: - A horvátok autonómiáját a kormány elismeri.
- A Bécs által kinevezett horvát bán, Jellasics többet ígért. Mo.-gal azonos helyzetű önálló horvát tartomány a Habsburg Birodalmon belül. - Követeli Mo.-tól, mondjon le az önálló had- és pénz- ügyről (veszélyezteti a birodalmi kereteket).

10 - Bécs az itáliai és cseh forradalmak miatt nem rendel-
- Bécs az itáliai és cseh forradalmak miatt nem rendel- kezik kellő haderővel. - Elhatározza a horvátok bevetését a magyarok ellen. aug. 31. Követelik a had- és pénzügy beolvasztását. - A magyar kormány elutasítja a követelést. szept. 11. horvát támadás

11 - Tiltakozásul Batthyány lemond.
- Megalakul az Országos Honvédelmi Bizottmány. szept. 15. szőlődézsma eltörlése a jobbágyság megnyerése érdekében

12

13 Pákozd 1848. szept.29. Móga János Jellasics 1848. szept.11. Roth

14 PÁKOZDI CSATA

15 Szembenálló erők Magyarok Jellasics seregei
Kb. 27 000 fő 82 ágyú Kb. 35-40 000 fő horvátok, osztrákok, szerbek 99 ágyú

16 FELÁLLÁS

17 KÉPEK

18 Móga tétovázva követi Jellasics seregeit.
- Vezérkar jelentős része császári tisztekből állt. - A határ átlépése után már nem önvédelemről van szó, hanem támadásról.

19 Schwechat 1848.okt.30. Bécsi forr. 1848.okt.6. Windisch-gratz

20 HÁZI FELADAT Olvassátok el az Országos Honvédelmi Bizottmány létrejöttével kapcsolatos forrást! (tk o.) Válaszoljatok a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

21 Pákozd 1848. szept.29. Móga János Jellasics 1848. szept.11. Roth

22 Schwechat 1848.okt.30. Bécsi forr. 1848.okt.6. Windisch-gratz

23 4. A császári hadsereg támadása:
A vereség után az új főparancsnok Görgei Artúr lesz. 1848. dec. 2. – V. Ferdinándot lemon- datják, utóda Ferenc József. ( ) Nem kötik az áprilisi törvények!

24

25 Schlick Guyon R. Windischgratz Debrecen Klapka Ogy., OHB Görgei Pest-Buda 1848.dec.31.

26 5. Az erdélyi hadjárat:

27 Urban Bem Puchner Kolozsvár 1848.dec.25. Kolozsvár
Piski 1849.febr.9. Gálfalva jan.17. Nagyszeben

28

29

30 HÁZI FELADAT Olvassátok el Görgei váci kiáltványát, és határozzátok meg, milyen okok vezethettek kiadásához! Gondoljátok végig, milyen eredményeket tudott vele elérni!

31

32 Fényes győzelmek és tragikus vereség

33

34 1. Az első ellentámadás: Görgei visszavonult, míg Kossuth győzelmeket akart felmutatni. Görgei és Kossuth ellentéte egyre jobban kiéleződik. Az új főparancsnok a lengyel Dembinski.

35 Kápolna 1849.febr.27.

36 A kápolnai vereség következményei:
- Windischgratz jelentése. Forrás: tk o. 1849. március 4. – Olmützi (oktrojált=kényszerített) alkotmány Magyarország beolvasztása a Birodalomba. - Dembinski leváltása, újra Görgei a főparancsnok.

37 2. A tavaszi hadjárat:

38 Hatvan 1849.ápr.2. Gyöngyös Tiszafüred Pest-Buda ápr máj.21. Isaszeg ápr.6. Klapka, Damjanich Tápióbicske ápr.4. Görgei

39 Buda visszavétele Hentzi Pestet löveti.

40 3. A Függetlenségi nyilatkozat: tk. 164. o.
1849. április 14. – Függetlenségi Nyilatkozat (Debrecen) - Magyarország önálló független állam. - A Habsburg-házat megfosztja hatalmától Mo.-on. (Megindokolja a döntést.) - Az államforma kérdésében nem határoz.

41 Addig Kossuth áll az ország élén mint kormányzó-elnök.
Megalakult az új kormány Szemere Bertalan elnökletével.

42 1. csoport: 2. csoport: HÁZI FELADAT
Készítsetek írásban egy képzelt politikai vitát, amely a Függetlenségi nyilatkozat kiadása előtti napokban történik Debrecenben! 2. csoport: Nézzetek utána, hol került sor a Függetlenségi nyilatkozat elfogadására!

43 4. Az orosz intervenció és okai:
1849. május 9. – I. Miklós kiáltványa I. Miklós - I. Miklós attól tart, a magyar forr. és szab. harc győzelme forradal- mat eredményez a lengyel terü- leteken is. - A segítségért cserében enged- ményeket vár Ausztriától a Bal- kánon.

44 5. A szabadságharc veresége:
- A kormány általános népfelkelést hirdetett. Nemzetiségi határozat kiadása tk o. – nemzetiségiek oldalunkra állítása a cél. - Ellentétek a hadvezetésben. Közös Meg kell akadályozni a két csapat egyesülését. Görgei Kossuth először az osztrákok ellen először az oroszok ellen

45

46 Paszkievics Haynau Komárom júl.2. Világos 1849. aug.13. Temesvár aug.9.

47

48 Komárom leteszi a fegyvert
Haynau, a „bresciai hiéna” Klapka György 1849. október 2. – Komárom leteszi a fegyvert 1849. október 6. – Batthyányi Lajos (Pest) és a 13 vértanú (Arad) kivégzése Kossuth Törökországba, majd Olasz-országba vonul emigrációba.

49

50 HÁZI FELADAT Olvassátok el

51

52 Forrás: tk. 79. o.


Letölteni ppt "A védelem megszervezése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések