Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

European Lifelong Guidance Policy

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "European Lifelong Guidance Policy"— Előadás másolata:

1 European Lifelong Guidance Policy
Életutat támogató pálya/karrier/munka tanácsadó rendszer kialakítása Európában - Esélyek és veszélyek European Lifelong Guidance Policy Borbély-Pecze Tibor Bors Szakmai tanácsadó ÁFSZ-FSZH SZIE GTK (MA) 2008. november 7.

2 I. Új munkapiac, Új gazdaság
Kockázati társadalom „Megetetetett társadalom” Fogyasztói társadalom Tudásalapú társadalom Poszt-indusztriális gazdaság A szolgáltató szektor alapú munkapiac Atipikus munkapiac (vö. decent work ILO)

3 Megváltozott gazdaság (munkapiac) és társdalom
Jelen- jövő Elfeledett mesterségek - a leggerek (UK) "lábalók"  Múlt

4

5 II. Szakpolitikai előzmények – új koncepció

6 Ld http://www.fn.hu/index.php?id=16&cid=69770

7

8 Life Long (Counselling) Guidance
A modern elképzelések szerint a karrier-, pálya-, munkatanácsadás a tudásalapú poszt-indusztriális, szolgáltatásalapú társadalmakban, az élethosszig LLL (életszélig LWL) tartó tanulás – képzés állandó kísérőjévé válik. Így elkíséri az egyéneket és a közösségeket teljes életútjuk során.

9

10 Az egész életutat támogató pályaorientáció/ karrier-fejlesztés
felépítése szektorokon át

11 …de mire is építkezünk - Fogalmi zavarok a pályatanácsadás területén a mindennapokban
pályairányítás pálya-felvilágosítás információs pedagógiai tanácsadás egyéni/ csoportos pedagógiai tanácsadás pályaválasztási tanácsadás pszichológus által végzett pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció Életpálya-fejlesztés Karrier tanácsadás Munkatanácsadás / munkavállalási tanácsadás Rehabilitációs célzatú munkatanácsadás Reszocializációs / pótlólagos én-fejlődést elősegítő munkatanácsadás

12 A pálya, munka, karrier tanácsadó (counsellor)
CEDEFOP 2009

13 A professzió - Alapvető kompetenciák IAVEG 2003

14 …és a hozzá kapcsolódó szolgáltatási filozófia
(ld. OECD-EU (2004) közös ajánlása a három lépcső kompetencia modellről /1. karrier, pálya információnyújtás 2. szakképzett tanácsadó, 3. pálya- munka szakpszichológia [1]/ Wiegersma (1974) öt lépcsős modellje alapján egyszerűsítve) [1] Ugyanezt a hármas felosztást használt Watts és Van Esbroeck, 1998-as az európai felsőoktatás karrier-tanácsadási szolgáltatásait felmérő munkájában: Watts, A.G. and Van Esbroeck, R. (1998), New Skills for New Futures, VUB Press, Brussels.

15 IV. Új szakpolitika

16 Az EU új lifelong pályaorientációs szakpolitikája
A pályaorientáció nem luxusszolgáltatás, hanem a társadalmi befogadást, a jól működő munkaerőpiacot és a képezhetőséget megalapozó- támogató eszköz A pálya-, karrier tanácsadást minden állampolgár számára elérhetővé kell tenni! Az új pályaorientációs megközelítés az egész életutat támogató rendszert jelent (Lifelong Guidance: LLG) Az új LLG rendszerben megvalósul az intézmények és szakpolitikák közötti koordináció (oktatásügy, művelődés, szociális szféra, munkaügy)

17 tagállami LLG&C fórumok
Az szupranacionális és inter-szakpolitikai koordináció sémaábrája az EU szintjén ICCDPP FEDORA IAEVG Peer-learning activities Euroguidance network Kutatók, kutatóintézetek LLL/LWL projektek érintett uniós intézmények pl. CEDEFOP, ETV, Foglalkoztatási Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság stb. Munkaügyi szervetek hálózata, MISEP EU „mega fórum” LLG&C tagállami LLG&C fórumok

18 Új uniós szakpolitika?

19 OMC és ELLGP

20 Az egész életutat támogató pályaorientációs szakpolitika területi szintezése
ELGPN – európai hálózat Nemzeti Pályaorientációs Tanács RFKB, RFÜ, RMK, OH régiós igazgatóságok Pályaorientációs szolgáltatás-nyújtás az egész életút támogatására

21 Irodalmak Pályaorientáció: Kézikönyv szakmapolitikai döntéshozók részére  [PDF, 549KB] Szilágyi Klára Munka- pályatanácsadás, mint professzió Kollégium, Budapest 2000 Pályaorientációs portálok szerkezeti és tartalmi vizsgálata Tematikus hazai és nemzetközi áttekintés FSZH 2008 Borbély-Pecze Tibor Bors Az európai munka-, pálya-, és karrier tanácsadók kompetenciarendszereinek áttekintése (kézirat) Borbély Tibor Bors Felsőoktatási karriermenedzsment Munkaügyi Szemle 2004/3 Borbély Tibor Bors Negyedszer gyűltek össze a munka-, pálya-, karrier tanácsadás szakpolitikájával foglalkozó szakemberek nov. Borbély Tibor Bors Az életpálya-építési tanácsadásról Munkaügyi Szemle 2007/4, old. Borbély Tibor Bors   Életvégig tartó tanulás Munkaügyi Szemle 2007/ old. Borbély Tibor Bors Az élethosszig tartó pálya-, karrier-tanácsadásról EU-s nézőpontból Munkaügyi Szemle 2007/ old.

22 References Gothard-Mignot-Offer-Ruf Careers Guidance in Context SAGE 2001 Watts, Tony Occupational Profiles of Vocational Counsellors, a synthesis report CEDEFOP 1992 McCarthy, John THE SKILLS, TRAINING AND QUALIFICATIONS OF GUIDANCE WORKERS National Centre for Guidance in Education, Ireland OECD 2001 CEDEFOP Sultana, Ronald A. (2004) Guidance policies in the knowledge society – Trends, challenges and responses across Europe –A CEDEFOP synthesis report 188 old. Plant, Peter (2006) On the Shop floor: Guidance in the Workplace Danish University of Education 35 old Vuorinen, Raimo (2006) Internet ohjauksessa vai ohjaus internetissä? (The Internet in guidance or guidance in the Internet? Perception of guidance practitioners on the use of the Internet as a toll in guidance 247 old. Jyvaskylai Egyetem PhD. Értekezés (angol nyelvű abstract old.) Watts, Tony Computers in guidance Ch.15; old. = Watts- Law – Killeen- Kidd- Hawthorn (1996/2007) Rethinking careers education and guidance Routledge London – New York 404 old. Word Bank Watts, Tony – Fretwell, David H. (2003) Public policies for career development – Policy strategies for designing career information and guidance systems in middle-income and transitions economies (draft, discussion paper)

23 Nemzeti Pályaorientációs Tanács, Magyar LLG Tanács honlapja

24 A NPT 2008-as állásfoglalása
Nemzeti Pályaorientációs Tanács Szakpolitikai állásfoglalása az uniós követelményekkel harmonizált élethosszig tartó életút támogató (pályaorientációs) tanácsadási/ orientációs nemzeti rendszer kialakításáról elérhető a weblapon angol és magyar nyelven magyar: English:

25 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőség: borbelytibor@lab.hu


Letölteni ppt "European Lifelong Guidance Policy"

Hasonló előadás


Google Hirdetések