Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tény-alapú döntéstámogatás a turisztikában, avagy innovatív információs rendszerfejlesztési tapasztalatok TDM szervezetek pozícionálási és versenyképességi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tény-alapú döntéstámogatás a turisztikában, avagy innovatív információs rendszerfejlesztési tapasztalatok TDM szervezetek pozícionálási és versenyképességi."— Előadás másolata:

1 Tény-alapú döntéstámogatás a turisztikában, avagy innovatív információs rendszerfejlesztési tapasztalatok TDM szervezetek pozícionálási és versenyképességi stratégia-alkotásának támogatására Pitlik László, Márta Attila FP7/ICT projekt-előkészítő előadás konzorciális partnerek részére 2011. XII.

2 INNOCSEKK 156/2006 Tartalom Bevezetés az előzmények és az turisztikai döntéstámogatási alapproblémák bemutatása Kritikai helyzetértékelés kiforratlan módszertani alapok a stratégia-alkotásban interdiszciplináris (tény-alapú) megközelítések lehetősége Eredmények adatvagyon-gazdálkodás megreformálása hasonlóságelemzésre alapozott módszertan felkínálása Konklúziók stratégia-alkotás részleges automatizálásának lehetősége fenntarthatóbb fejlődési pályák felismerése

3 INNOCSEKK 156/2006 Bevezetés: előzmények DIPO-elemzések: –OLAP: http://miau.gau.hu/dipohttp://miau.gau.hu/dipo –Tanulámyok: http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=dipohttp://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=dipo BVKF-elemzések: –Kérdőívezés: http://bvkf.huhttp://bvkf.hu –Tanulmányok: Felsőoktatási minőségbiztosítási fejlesztések: –OLAP: http://miau.gau.hu/felvihttp://miau.gau.hu/felvi –Projektnapló és archívum: http://miau.gau.hu/avirhttp://miau.gau.hu/avir Vállalati stratégia-alkotás reformja –OLAP: http://miau.gau.hu/crhttp://miau.gau.hu/cr –OTDK: http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=enterprise_bschttp://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=enterprise_bsc KOINE, Vidék Hangja: tanulmányok …

4 INNOCSEKK 156/2006 Bevezetés: az univerzális probléma Adottak részleges, reprezentatív, teljes statisztikai adatvagyonok Adottak döntési problémák (pl. Érdemes-e adott kistérségben adott időpontban adott turisztikai potenciált érintő fejlesztést kivitelezni?) Helyes stratégiai döntés esetén jelentős társadalmi előnyök vélelmezhetők (vö. helyes hatástanulmányok alapján elkerült kockázatok) Téves döntés esetén jelentős erőforrás-pazarlás vélelmezhető, mely a felesleges kiadások mellett irracionális folyamatokat (korrupcióhoz) vezethet Alkotmányosan, szakmailag szükségesek modellek (hatástanulmányok), melyek a döntések megalapozottságát bizonyítják Tetszőlegesen sokféle modell alkotható, s egyre újabbak kreálhatók A modellezés során a pontosság mellett törekedni kell az automatizál- hatóságra a munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében Kérdések: Melyik az a módszertan, mely képes a mindenkor rendelkezésre álló adatvagyonok alapján a stratégia-alkotás majd minden feladatát önellenőrző és részlegesen automatizálható módon támogatni?

5 INNOCSEKK 156/2006 Helyzetértékelés: ismert módszerek értékelése Az ismert módszertanok SWOT, potenciálcsillag módszer, ill. http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3?_filterText0=*scamper átlag-bázisú szemlélet, … alapján csak a szubjektív, intuitív szakértővélemények látszólagos strukturálása lehetséges. Ennek eredményeként minden egyes stratégiai dokumentum már minden egyes helymegállapítása is csak esetleges értékkel bír bizonyítási eljárások hiányában

6 INNOCSEKK 156/2006 Helyzetértékelés: interdiszciplináris pontok A közismert kreatív gondolkodási technikák mellett ezek előnyeit jórészt megtartva, hátrányait zömmel kiküszöbölve a szakértői rendszerek kombinatorikai megközelítésére támaszkodva optimalizálás keretében kialakításra került a hasonlóságelemzés n-rétegű objektum-értékelési és exploratív modellezési gyakorlata, mely pl. fogalmak levezetését teszi lehetővé számok alapján. Rendszerelméleti megközelítésben: a kibernetikus jogállam jogelmélete és joggyakorlata elvárja, feltételezi a bizonyítás robotizálását. A minőségbiztosítás képes lehet keretbe foglalni a modellezési folyamatok automatizálását. Az átlagszemlélet immár fel tudja váltani a helyzet-specifikus NORMA fogalmának automatikus levezetése (vö. hőmérséklet vs. hőérzet). A normától való eltérés iránya a fenntartható fejlődés stratégiai irányait (és operatív mértékeit) engedi levezetni.

7 INNOCSEKK 156/2006 Az adatvagyonokról A Nógrád megyei stratégiai dokumentum minden egyes kijelentése mögé lehetséges a bizonyításhoz szükséges OAM (objektum- attribútum mátrix) megfogalmazása. Az bizonyítást mindenkor pl. az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program) keretében elrendelt adatgyűjtésekre kell és lehet alapozni. A teir.vati.hu kutatói hozzáférés mellett jól értelmezhet adatvagyonokat tartalmaz: pl. megyei, kistérségi, települési szinten –turisztikai attrakciókat –környezeti mutatószámokat –nemzetiségi, demográfiai adatokat, …, melyek kiegészíthetők pl. a kistérségekbe érkező turisták véleményének rendszeres felmérésével. Az attrakciók (pl. nemzeti parkok) egységes szemléletű, karbantartott leíró adatai csak pótlólagos erőforrásokkal biztosítható (pl. Hallgatók, elemezz.hu hírszerkesztők bevonásával)

8 INNOCSEKK 156/2006 Eredmény: esettanulmányok Mely átlag alatti népsűrűségű kistérségek esetén beszélhetünk valódi nyugalom-vonzerőről? Igaz-e, hogy az aprófalvas szerkezet érdemi vonzerőt jelent? Láthatók-e érdemi kitörési esélyek az alacsony GDP-jű megyék számára? Mely kistérségekben hiányoznak leginkább további kerékpárút- fejlesztések? Mely kistérségben milyen vállalkozástípusból vélelmezhető hitelesen hiány és többlet? A Palóc-Út alkalmas-e marketing eszközként a konkurens térségek benchmarking elemzése alapján? Nógrád megye, ill. kistérségei valóban Öko-csúcsként értelmezhetők-e a többi térséghez képest? …

9 INNOCSEKK 156/2006 Eredmény: tematikus utak tervezési segédlete Közvetlen céllánc-feltárásként: Tetszőleges preferenciák alapján melyik hitelesen a –LEGnemzeti parkabb nemzeti park? –LEGrománkoribb templom? –LEGjobb állatkert?, … Melyik attrakció éri meg leginkább az árát? –pl. fürdő-belépőjegy –pl. bál-belépőjegy –pl. helyi termék, … Logisztikai támogatásként: Kapacitás-konszolidáció: mely szállodákban milyen jellegű szobákból hány darab van? Mely honlapok milyen irányba illene, hogy fejlődjenek? –pl. TDM-szervezek honlapjai –pl. webáruházak –pl. tematikus adatbázisok (tajertektar.hu, szoborlap.hu, muemlekem.hu, *.lap.hu) Multimédia-támogatású online megjelenés fejlesztése: vö. elemezz.hu

10 INNOCSEKK 156/2006 Eredmény: Hasonlóságelemzés automatizálása Legfontosabb módszertani jellemzők: Lépcsős függvények paraméterhelyeinek becslése optimalizálás [(n)LP] keretében Inverz (kettős tagadásra alapozó önellenőrző) tanulási minták rugalmas kezelésének képessége EXPLORATÍV TANULÁSI KÉPESSÉG Optimalizált kombinatorikai felbontás közelítése, Futási idő optimalizálása az adatmennyiség függvényében a lépcsőszámmal Szabályelvű output: szakértői rendszer, szimulátor-építés lehetősége Genetikai potenciál becslésének képessége Additív és multiplikatív (egyéb hibridizált) modellek építésének lehetősége Tetszőleges skálákon ábrázolt adatok rangsorokként való kezelése A modellváltozók kizárásának, zajjá minősítésének képessége Modell szinten homogén ceteris paribus alakzatok használata Alternatív megoldások lehetősége

11 INNOCSEKK 156/2006 Konklúziók: üzemszerűség Az eddigi, többéves fejlesztések, kísérlet eredményeként kijelenthető: a mindenkor létező adatvagyonok alapján előre definiált problématípusokra teljes ad hoc problématípusokra részleges automatizálás biztosítható a kapott modellek önellenőrzőek, vagyis inkább nem mondanak semmit, de ellentmondásos kijelentést nem tesznek az ellentmondások minden egyes rétege vizualizálható a hiteles elemzési eredmények vizuálisan jól támogathatók: pl. –animált potenciálcsillagok az egyes objektumok dinamikus tény-norma összehasonlítására automatikus SWOT-elemzések megjelenítésére pl. https://miau.gau.hu/mediawiki/images/2/2b/Vendegek_szama_pecsi.gif https://miau.gau.hu/mediawiki/images/2/2b/Vendegek_szama_pecsi.gif –átlag-szemlélettel ellenpontozott elemzések bemutatása pl. http://miau.gau.hu/miau/159/enterprise_bsc/demo_atlag_norma_trend.png http://miau.gau.hu/miau/159/enterprise_bsc/demo_atlag_norma_trend.png –Erőtérképek: pl. http://miau.gau.hu/miau/132/dipo/dipo.htmlhttp://miau.gau.hu/miau/132/dipo/dipo.html

12 INNOCSEKK 156/2006 Konklúziók: fenntarthatóság A TDM információs rendszer technológiai lényegét a továbbfelhasználás-orientált szervezésű adatvagyonok biztosítása a típusproblémák elemzési lépéseinek automatizálása jelenti. A TDM ERP/BSC (balanced score card) képes feltárni a hitelesen NEM elemezhető problémákat, objektumokat, attribútumokat, időszakok a hitelesen elemezhető részletek kapcsán objektíven képes kimutatni a normától való eltérés irányát és mértékét, vagyis a fenntarthatósági kockázatokat ezzel képes egy sok-szempontú, tény-alapú stratégia-alkotásra melyet az intuitív emberi döntéshozók szabadon felülbírálhatnak, de ezekről a röntgenfelvételekről lemondani nem célszerrű!

13 INNOCSEKK 156/2006 Köszönjük a figyelmet! További munkaanyagok elérhetők az alábbi címeken: http://miau.gau.hu/miau/161 http://miau.gau.hu/oktatas/2011osz pitlik@miau.gau.hu, martaa@gik.hu http://miau.gau.hu/miau/161 http://miau.gau.hu/oktatas/2011osz pitlik@miau.gau.humartaa@gik.hu


Letölteni ppt "Tény-alapú döntéstámogatás a turisztikában, avagy innovatív információs rendszerfejlesztési tapasztalatok TDM szervezetek pozícionálási és versenyképességi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések