Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2005 május Kétszintű érettségi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2005 május Kétszintű érettségi."— Előadás másolata:

1 2005 május Kétszintű érettségi

2 Tételkészítés alapdokumentumai:
Oktatási törvény érettségi vizsgakövetelmények (informatika) Helyi tanterv / könyvtárhasználati ismeretek A könyvtárhasználati ismeretek oktatásához használt tankönyv

3 Az érettségi vizsgakövetelmények könyvtárismereti témakörei (Informatika/9.)
9.2 Dokumentumismeret 9.3 Tájékozódás a könyvtárban

4 9.2 témakör: A dokumentum típusai
A tételcím kiválasztása: Dokumentumok típusai, jellemzőik és felhasználásuk az ismeretszerzés folyamatában (9.2) Jó, de mi a feladat?

5 Ismertesse a dokumentumok típusait!
Melyik dokumentumtípus milyen szerepet játszik az ismeretszerzés folyamatában?

6 Csak az érettségi pillanatában kaphatja meg a diák!
A tétel kidolgozásának logikai menetét követő kérdéssor: Figyelem! Csak az érettségi pillanatában kaphatja meg a diák!

7 A nyomtatott dokumentumok fő típusainak milyen formai és tartalmi jellemzői vannak?
Csoportosítsa a nem nyomtatott dokumentumokat a rögzítés technikája és a rögzített információk típusai alapján! Jellemezze a digitális dokumentumokat az egyes típusaik szerint! A rendelkezésre álló dokumentumok segítségével mutassa be az ismeretszerzés egyes fázisaiban használható dokumentumokat!

8 Tartalmi értékelés Kulcsszavak Pontszám Nyomtatott dokumentumok:
könyv (témája szerint: szépirodalmi, ismeretközlő ; kézikönyvek, segédkönyvek) időszaki kiadvány(napilap, hetilap, folyóirat, évkönyv, sorozat) 2 pont A könyv tartalmi és formai jegyei Nem nyomtatott dokumentumok:vizuális, auditív és audiovizuális dokumentum Elektronikus dokumentumok: online, offline, URL

9 Irányított, kommunikációs kérdések a témával kapcsolatban

10 9.1 A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói
Tételkészítés Fordítva….. 9.1 A könyvtárak, könyvtártípusok funkciói

11 A téma vázlata: 1)      Könyvtártípusok 2)      Muzeális és magánkönyvtárak 3)      Elektronikus könyvtárak 4)      Könyvtárhasználat

12 A téma részletes kifejtése:
1)      Könyvtártípusok i)        Nemzeti könyvtárunk, az Országos Széchényi Könyvtár alapjait 1802 november 25-én Széchényi Ferenc rakta le, amikor jelentős gyűjteményét a nemzetnek adományozta. Az intézmény 1985 óta a Budavári Palota F épületében található. A könyvtár gyűjti a Magyarországon megjelent, és a külföldön megjelent magyar vonatkozású dokumentumokat, hungarikumokat. Ennek alapján tájékoztat a külföldi magyar vonatkozású irodalomról, és a határainkon túl élő magyar szerzők munkásságáról. Kötelespéldány joggal rendelkezik, azaz minden kiadványból kötelezően kap példányt. A nemzeti könyvtár adja közre a Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszeresen megjelenő füzeteit, és a Magyar Könyvészetet. A hazai könyvtárak bejelentik külföldi könyv és folyóirat vásárlásaikat. Ezen adatok feldolgozásával készül a központi lelőhelyjegyzék Külföldi könyvek gyarapodási jegyzéke és a Nemzeti Periodika Adatbázis. Az Időszaki Kiadványok Bibliográfiája a Magyarországon megjelent folyóiratok, hírlapok, évkönyvek adatbázisa. A nemzeti könyvtár koordinálja a hazai könyvtárak külföldre irányuló könyvtárközi kéréseit. Adatbázisai Interneten és CD-ROM-on is elérhetők. Állománya csak helyben, olvasóteremben olvasható. Dokumentumainak száma közel 7 millió. A könyvtár őrzi a legrégibb magyar összefüggő szöveget , a Halotti beszédet, valamint 32 corvinát Mátyás király könyvtárából, Kölcsey Ferenc kézírásával a magyar Himnusz kéziratát.

13 i)        A szakkönyvtárak egy adott szakterület irodalmát gyűjtik és e szakterület művelőit, kutatóit látják el szakirodalmi információval. Az országos szakkönyvtárak nagyobb átfogó szakterület hazai szakirodalmát a teljesség igényével, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjtik. Országos szakkönyvtárakban készülnek a szakterület hazai és külföldi szakirodalmát regisztráló szakbibliográfiák. Egy részük ma már elektronikus dokumentum formájában jelenik meg. Olykor a kettő párhuzamosan él egymás mellett. Gyakran a külföldi szakirodalomról a bibliográfiai adatokon túl szemléket, referátumokat is készítenek. Ezek a szolgáltatások legtöbbször elérhetők a könyvtár honlapjáról. Néhány példa a szakkönyvtárakra: Országos Pedagógiai Múzeum és Könyvtár gyűjtőköre: pedagógia és pszichológia, Országos Mezőgazdasági Könyvtár gyűjtőköre: mezőgazdasági tudományok, BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár gyűjtőköre: műszaki tudományok, Országos Orvostudományi Könyvtár gyűjtőköre: orvostudományok. A BME OMIKK az ország legnagyobb műszaki könyvtára, több mint 2 millió dokumentummal. A felsőoktatási könyvtárak feladata /pl. Szegedi Tudományegyetem Könyvtára/ az intézményben folyó oktató és tudományos kutatómunka szakirodalmi ellátása. Gyűjtőköre alkalmazkodik az egyetemen vagy főiskolán oktatott tudományágakhoz, szakterületekhez. Legnagyobb jelentőségű és legnagyobb múlttal rendelkező az Egyetemi Könyvtár. Az iskolai könyvtár az általános és középiskolák könyvtára. Gyűjtőkörét az ott folyó oktató-nevelő munka és az iskolai tananyag határozza meg. Feladatuk közé tartozik az alapvető könyvtárhasználati ismeretek oktatása. Az iskolai könyvtár kölcsönzi a gyűjteményében meglévő dokumentumokat pl. könyv,hanglemez, cd, valamint tájékoztat a felmerülő kérdések megoldásához használható dokumentumokról a tájékoztató eszközök segítségével pl. kézikönyvek, katalógusok, bibliográfiák, adatbázisok. Az iskola tanárai és tanulói vehetik igénybe, a könyvtár szolgáltatásai ingyenesek.

14 i) A közművelődési könyvtár /pl
i)        A közművelődési könyvtár /pl. a Szabó Ervin Könyvtár/ általános gyűjtőkörű, többnyire önkormányzat által fenntartott könyvtár. Célja a helyi lakosok, vagy azok egy csoportja általános műveltségének emelése. A megyei könyvtárak szakmai módszertani funkciót látnak el a megyében. A települések könyvtárai jelentős helytörténeti gyűjtő és feltáró tevékenységet is végeznek /Pl. Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár/. A közművelődési könyvtárak /megyei, városi és községi könyvtárak/ hálózatba szerveződve a lakosság igényeit elégítik ki. 2)      Muzeális és magánkönyvtárak A történelmi egyházak jelentős szerepet játszottak tudomány, és oktatás területén a középkor óta. Ezért az egyházi könyvtárak gyűjteményei muzeális értékűek. Pl. a Pannonhalmi Főapátság Könyvtára. A magánkönyvtárak között is volt muzeális értékű gyűjtemény. Egy részük sajnos elkallódott. Széchényi Ferenc gyűjteménye a nemzeti könyvtárunk, Teleki József gyűjteménye a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár, Festetics Györgyé pedig a Helikon Könyvtár létrejöttét alapozta meg. Egyes könyvtárak több típusba is besorolhatók. A Magyar Testnevelési Egyetem felsőoktatási könyvtár és egyben a testnevelés testkultúra sport országos szakkönyvtára is. De ide sorolható a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, és a gyógypedagógiai főiskola könyvtára is. Az OMIKK országos feladatkörű nyilvános szak és egyetemi könyvtár július 1-től a BME keretein belül működik. Muzeális értékű gyűjteménnyel rendelkezhet egyház, iskola vagy magánszemély is.

15 1)      Elektronikus könyvtárak
Neumann Kht. - digitális könyvtár A Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ 1997 – ben jött létre. A magyar kulturális örökség digitalizálását végzi. Gyűjteményei: Digitális Irodalmi Akadémia, Klasszikus költők összes versei, Kortársaink művei MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár mek.oszk.hu. A szolgáltatás 1995 elején indult. A könyvtár gyűjtőköre a magyar nyelvű vagy közép európai vonatkozású tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok től az OSZK keretein belül működik. Több mint 4 ezer dokumentummal rendelkezik.

16 1)      Könyvtárhasználat Nem minden könyvtár nyilvános. A nyilvános könyvtárak feladata a gyűjteményükbe tartozó dokumentumok kölcsönzése a beiratkozott olvasók részére. Az iskolai könyvtárak csak az adott oktatási intézmény dolgozóit és diákjait látják el. Sok muzeális értékű könyvtárat megtekinthetnek a látogatók, de a szolgáltatásaikat csak a kutatók vehetik igénybe külön engedéllyel. A nem nyilvános könyvtárak dokumentumai indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzés vagy másolatszolgáltatás útján érhetők el. Bármely könyvtárba iratkozunk be, közvetett módon igénybe vesszük más könyvtárak szolgáltatásait is. Használjuk a nemzeti és a szakkönyvtárak bibliográfiáit, lelőhely jegyzékeit és egyéb központi szolgáltatásait, a megyei és egyéb települési könyvtárak helytörténeti bibliográfiáit. Könyvtárközi kölcsönzés, vagy másolatkérés útján bármely könyvtárban lévő dokumentumhoz hozzájuthatunk. A lelőhely felderítése és a kölcsönzés lebonyolítása a könyvtáros feladata, de a költségeket legtöbbször az olvasónak kell vállalni. A hazai könyvtárak listáját és címét a Könyvtári Minerva c. könyv tartalmazza, interneten pedig a konytar.lap.hu címen érhetőek el.

17 A tétel megfogalmazása Logikai kérdéssor
Kulcsszavak az értékeléshez Kommunikációs kérdések

18 9.3 Tájékozódás a könyvtárban

19 2005 Kétszintű érettségi május


Letölteni ppt "2005 május Kétszintű érettségi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések