Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Logisztika bevezető elemek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Logisztika bevezető elemek."— Előadás másolata:

1 Logisztika bevezető elemek

2 Tartalom A logisztika fogalma, kialakulása
Az anyag-, áru- és információfolyamat Vevőorientáltság mint üzleti stratégia A kiszolgálási fok mint döntési tényező A kiszolgálási fok elemei A logisztika, mint integráló gondolkodásmód és rendszer A logisztikai lánc A logisztikai menedzsment feladatai A logisztikai célok mint vállalkozási célok

3 A logisztika fogalma, kialakulása
A logisztika mint tevékenység gyökerei a nagy katonai rendszerek irányításának kezdeteire vezethetőek vissza. Már ekkor felvetődött a harcoló csapatok élelemmel, szállással és harci eszközökkel történő ellátásának jelentősége. A római hadseregben az úgynevezett "logistasok" szervezték meg a légiósok elszállásolását, élelmiszerellátását.

4 A logisztika fogalma, kialakulása
A logisztikát mint hadtudományi fogalmat először VI. Leo bizánci császár használta, aki szerint a logisztikához tartozik a hadsereg tagjainak zsoldfizetése, a megfelelő felfegyverzés, a szervezés, a hadianyagokkal történő ellátás, a hadsereg szükségleteinek előrejelzése és megfelelő szintű kielégítése.

5 A logisztika fogalma, kialakulása
Jomini (1699–1769), a svájci nemzetiségű hadtudós „A hadművészet kézikönyve” című átfogó művében a logisztikát szélesebben értelmezte, és az ellátáson kívül ide sorolta a csapatmozgások tervezésével és vezetésével, valamint az erődítmények és katonai szálláshelyek építésével kapcsolatos feladatokat is. Ő fogalmazta meg először, hogy a logisztika egyidejűleg jelent gyakorlati tevékenységet és tudományt.

6 A logisztika fogalma, kialakulása
A logisztika szó egyébként feltehetőleg görög eredetű, és a "logistikos" = "logikusan gondolkodni" kifejezésből származik. A logisztika igazi térhódítása a haditudományokban a második világháború, illetve a koreai háború idejére tehető, ekkor kezdték az amerikai és a nyugati hadseregekben a Jomini által megfogalmazott elveket komolyabban alkalmazni és továbbfejleszteni.

7 A logisztika fogalma, kialakulása
Az első olyan publikáció, mely a gazdasági-szervezési kérdésekben próbálta meg alkalmazni az addig csak hadi tudománynak számító logisztikát, 1955-ben jelent meg az Egyesült Államokban, és ezzel megkezdődött a logisztika eredményeinek adaptálása a termelés-szervezés, a gyártás-irányítás, a szállítási rendszerek fejlesztésének területén. Európában az első publikációk a 70-es évek elején jelentek meg. A logisztika rohamos fejlődése és világméretű elterjedése a 80-as évek elején kezdődött el.

8 A logisztika fogalma, kialakulása
A hazai szakirodalom a logisztika műszaki, gazdasági, elméleti, és gyakorlati kérdéseivel egyaránt foglalkozik. Megközelítésére leginkább a német és az angol felfogás ötvözése a jellemző. "Logisztika alatt napjaink nemzetközi szakirodalma anyagok, energiák, információk, esetleg személyek rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának létrehozásával, irányításával, és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységek összességét érti. A logisztika az RST (Rakodás - Szállítás - Tárolás) folyamatokon kívüli tevékenységeket is magába foglalja, mint például csomagolás, telephely-kiválasztás, stb."

9 A logisztika fogalma, kialakulása
A logisztikai elvek a következők: - a megfelelő minőségű anyag - a megfelelő mennyiségben - a megfelelő helyre - a megfelelő módon és eszközzel - a megfelelő időben - a megfelelő költséggel készüljön el. (6 M)

10 A logisztika fogalma, kialakulása
A logisztikai célok a következők: - a szállítási határidők rövidítése - a szállítási pontosság fokozása - az átfutási idők csökkentése - kapacitások kihasználása - a készletszintek csökkentése - rugalmasság létrehozása és fokozása - rendszer áttekinthetőség biztosítása - nagyfokú szállítóképesség elérése - a termék minőség biztosítása - nemzetközi kooperációs lehetőségek fokozása.

11 - forrásoktól a végső fogyasztókig terjedő -
A logisztika az anyagok - forrásoktól a végső fogyasztókig terjedő - fizikai áramlásának szervezésével és irányításával (menedzsmentjével) foglalkozik A termeléshez, szolgáltatásokhoz szükséges anyagok, alkatrészek, félkész termékek stb. beszerzésével az ellátási, beszerzési logisztikai menedzsment, A gyártáshoz, szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó fizikai anyagáramlási feladatokkal pedig a termelési logisztikai menedzsment foglalkozik. A késztermékeket a végső fogyasztókhoz az elosztási csatornákon keresztül az elosztási logisztikai menedzsment juttatja el. A logisztikai menedzsment a fenti két területet együtt jelenti.

12 A logisztika: a források elhelyezése térben és időben;
az emberi, anyagi erőforrások meghatározása, az egész ellátási lánc menedzsmentje. A logisztika tehát a gazdasági életben a teljes ellátási lánc szervezésével és irányításával (menedzsmentjével) elsősorban stratégiai szempontból foglalkozik. Üzleti szempontból ma már általánosan elfogadott, hogy a logisztika a menedzsment azon területe, amely a vállalatoknak versenyelőnyt szolgáltathat a piacon. Ha a logisztikát jól szervezik és irányítják, az a termelt áruk és a létrehozott szolgáltatások értékét növeli.

13

14 A logisztikai rendszer („Az ellátási lánc”)

15 A logisztikának központi szerepe van, s együttműködik:
a marketinggel, a termeléssel és a pénzüggyel.

16

17

18


Letölteni ppt "Logisztika bevezető elemek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések