Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan"— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A makroökonómia tárgya, céljai és eszközei 11. lecke

3 A makroökonómia tárgya
aggregált mutatókkal (éves nemzeti jövedelem, összes fogyasztás, infláció … stb.) a gazdaság egészének teljesítményét, fejlődési tendenciáit elemzi. A gazdasági szereplők viselkedésével és a köztük fennálló jövedelmi kapcsolatok elemzésével foglalkozik.

4 A makroökonómia tárgya
A közgazdaságtan lehet: Pozitív közgazdaságtan: Fő kérdése: Milyenek a dolgok? Ténymegállapítások leírása Pl. termelés, infláció, munkanélküliség, jövedelem Normatív közgazdaságtan Fő kérdése: Minek kellene lennie? Etika, erkölcsi értékítélet Pl: a szegénység méretei, az infláció mértékének elviselése

5 A makroökonómia tárgya
KETTŐS AGGREGÁLÁS: gazdasági szereplők → szektorok, ágazatok termékek → termékcsoportok, termékhalmaz, output

6 A makroökonómia tárgya
Vegyes piacgazdaság: a gazdasági kapcsolatok legfőbb szervező ereje a piac, de ezzel párhuzamosan az állam is önálló gazdasági tényezőként vesz részt a nemzetgazdaság életében, lényegesen módosítva a piaci szabályozás következtében kialakuló termék- és jövedelemarányokat.

7 A makroökonómia céljai és eszközei
Célok: Kibocsátás: - magas szintű, gyors növekedési ütem Foglalkoztatottság: - magas szintű, alacsony szintű kényszerű munkanélküliség Árszínvonal-stabilitás Külgazdasági mérleg Eszközök: Költségvetési politika Monetáris politika Jövedelempolitika Külgazdasági politika

8 A gazdasági szektorok A gazdálkodási folyamatban azonos szerepet betöltő gazdasági egységek összességét gazdasági szektornak nevezzük. HÁZTARTÁSI SZEKTOR VÁLLALATI SZEKTOR ÁLLAM BANKRENDSZER KÜLFÖLD Zárt gazdaság Nyitott gazdaság

9 A piacok A gazdasági szereplők kapcsolatainak színhelyei – a piacok
Munkapiac Árupiac Pénzpiac Tőkepiac

10 A gazdasági szektorok Háztartási szektor: azon gazdasági szereplők összessége, amelyek fő célja a szükségletek minél teljesebb kielégítése, a fogyasztás. A szükséglet-kielégítés érdekében a háztartások jövedelmet szereznek, amit a termelési tényezők szolgáltatása fejében kapnak. Magánháztartás Nem profitorientált szervezetek

11 A gazdasági szektorok Vállalati szektor: azon gazdasági egységek összessége, amelyek értékesítés céljából árukat termelnek. Költségeiket pénzbevételeikből fedezik, tevékenységük célja a profitszerzés. Állami szektor:-ba a nemzetgazdasági szintű feladatokat ellátó intézmények tartoznak, amelyek nem a piacon keresztül elégítenek ki szükségleteket, és kiadásaikat adókból és egyéb állami bevételekből fedezik.

12 A gazdasági szektorok Bankrendszer: feladata a gazdálkodáshoz szükséges stabil értékű pénz megfelelő mennyiségének biztosítása, valamint a pénzforgalom lebonyolítása Külföldiek:-nek tekintjük mindazokat a természetes és jogi személyeket, akik nem állandó lakói az adott országnak, ill. nem integrálódtak a nemzetgazdaság belső gazdasági folyamataiba.

13 A gazdasági szektorok A jövedelem-áramlási modell vonásai:
Egyik szektor másiknak átadott pénzmozgását követjük nyomon; Folyó tétel számlákon történő kettős könyvelést végzünk; Bal oldalon a kiadások (tartozik), jobb oldalon a bevételek (követel) jelennek meg; Az egyes szektorok jövedelemtételeit az angol szavak rövidítésével jelöljük.

14 A gazdasági szektorok A folyó tétel számlák egyenletei:
tartozik követel Háztartások: C + SH+ TH = W + TR Vállalatok: W + SV +TV = Y(C+I+G+netEX) Állam: TR + G + SÁ = TV + TH + TK Külföld: EX + TK + SK = IM Tőke (bank): I = SH+ Sv+SÁ+SK GDP-számla: Y = C + I + G + (EX-IM) Az utolsó egyenlet mutatja az általános összefüggést: a makrogazdasági jövedelem (Y) egyenlő a makrokiadásokkal (C+I+G+EX-IM)

15 A makrogazdasági számlarendszer
Háztartások: C + SH+ TH = W + TRH Fogyasztásnak (C–Consumption) nevezzük a rendelkezésre álló jövedelem azon részét, amelyet a szükségleteket közvetlenül kielégítő javak vásárlására fordítanak. Megtakarítás (S–Saving) a jövedelem el nem fogyasztott része.

16 A makrogazdasági számlarendszer
Háztartások: C + SH+ TH = W + TRH Az adó (T – Tax): olyan jövedelem amit az állam – törvények alapján és törvényekben meghatározott módon – a saját gazdálkodásához a magánszférától, ill. a külföldtől von el, minden ellenszolgáltatás nélkül. (közvetlen ellenszolgáltatás nélkül)

17 A makrogazdasági számlarendszer
Háztartások: C + SH+ TH = W + TRH Munkabér (W) a munkából származó jövedelem. (tényezőjövedelem) Transzferkifizetésen (TR) olyan – főleg szociális megfontolásokból keletkezett – jövedelemáramlást értünk, amely az államtól a magánszféra felé tart.

18 A makrogazdasági számlarendszer
Vállalatok: W + SV +TV = Y + TRV

19 A makrogazdasági számlarendszer
Állam: TRH + TRV + G + SÁ = TV + TH Állami vásárláson (G – goverment) olyan jövedelemfelhasználást értünk, amelynek révén a kormányzat vagy más állami szervek termékeket és szolgáltatásokat rendelnek a magánszférától.

20 A makrogazdasági számlarendszer
Külföld: EX + SK = IM Exportjövedelem (X): a hazai termékek külföldi piacokon kapott ellenértékét értjük, azaz azt a jövedelmet, amely a szóban forgó termékek külpiacokon történő értékesítéséből, a partnerországtól a hazai gazdaság felé áramlik. Importjövedelem (IM): a külföldi partner hazai piacokon realizált jövedelme, amely a hazai nemzetgazdaságot elhagyva a külföld felé áramlik.

21 A makrogazdasági számlarendszer
Tőke (bank): I = SH+ Sv+SÁ+SK Beruházásnak nevezzük azt a tevékenységet, amely a tőkejavak előállítására és beszerzésére irányul. A beruházási kereslet a beruházási tevékenységhez szükséges tőkejavak iránti kereslet. Jele: I (Investment)

22 A makrogazdasági számlarendszer
GDP-számla: Y = C + I + G + (EX-IM) Zárt gazdaságban: Y = C + I + G Az utolsó egyenlet mutatja az általános összefüggést: a makrogazdasági jövedelem (Y) egyenlő a makrokiadásokkal (C+I+G+EX-IM)

23 A makrogazdasági számlarendszer
A gazdaságban a kibocsátás értékéből jövedelemként felhasználható összeget rendelkezésre álló jövedelemnek nevezzük. Jele: YDI (Disposable) YDI = Y + TR – T

24 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Több összefüggő előadás vagy gyakorlat esetében az egymásra épülést itt lehet megadni. Itt kell megadni ha a következő előadás vagy gyakorlat megértéséhez milyen más tárgyak ismeretére van szükség.


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan"

Hasonló előadás


Google Hirdetések