Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A spártai hegemónia időszaka

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A spártai hegemónia időszaka"— Előadás másolata:

1 A spártai hegemónia időszaka
9. előadás A spártai hegemónia időszaka

2 A 30 zsarnok uralma Vezetők: Théramenész, Kritiasz
Feladatuk: törvényhozás Kivégzések (Théramenészt is megölik), spártai harmosztészt és helyőrséget kérnek Demokraták (Thraszübulosz vezetésével) támadása Phüléből (Boiótiából jönnek) 404 végén Munükhiai csata (403); ezután a 30-ak Eleusziszban, 10-ek Athénban, majd demokraták >> két részre szakad Attika A demokrácia restaurálása spártai segítséggel (Pauszaniasz király Lüszandrosz ellenében) Amnesztia (kiv. 30-ak, 10-ek, 11 pribék, a Peiraieusz 10 vezetője?) Thraszübulosz mindenkinek (a rabszolgáknak is) polgárjogot akart adni, aki a harcokban támogatta a demokratákat >> Arkhinosz megakadályozta ezt alkotmányellenesség vádjával (graphé paranomón) >> végül 201-ben a Phülé óta harcoló metoikoszok kaptak polgárjogot (Szókratész kivégzése - 399) 2

3 A spártai hegemónia időszaka (404-371)
Dekarkhiákat hoz létre Lüszandrosz a Déloszi szövetségből kiszakított városokban élükön harmosztészek adót szed felszabadítás helyett önkényuralom Ellenfelei, a királyok megszüntetik a dekarkhiákat (krízis a spártai vezetésben) Társ-gazd. krízis Spártában: Epitadeusz törvénye, Kinadón-összeesküvés

4 Spárta nem alkalmas a hégemón szerepre
kis létszámú polgárság otthon bizonytalan a fölény az elnyomott népesség felett >> hagyományosan a Peloponnészoszra korlátozott Spárta tevékenysége a spártaiak neveltetése jóformán csak katonai: engedelmeskedésre, tűrésre, de független gondolkodásra nem (>> rossz diplomaták) idegengyűlölet a hadvezérek csak egy évig tisztségükben, nehogy túl nagy hatalmuk legyen

5 Spártai – perzsa háború I.
A pelop. háb. után Spárta lemondott az ión poliszokról >> Kürosz alá kerültek (a kb talanton támogatásáért) Künaxai csata (401): Kürosz <> II. Artaxerxész Az ión poliszok kénytelenek voltak Küroszt támogatni >> féltek Tisszaphernész megtorlásától >> Spárta segítségét kérik >> 397-től Agészilaosz + Lüszandrosz Kis-Ázsiában

6 Agészilaosz – Lüszandrosz
Agészilaosz a korszak egyik legfontosabb személyisége Kivételes, hogy sikerei, nagy hatalma ellenére szerény, szegény, törvénytisztelő maradt (<> sok spártai ellenpélda) Agészilaosz királlyá választását Lüszandrosz érte el 399-ben Agisz fia, Leotükhidász ellenében (Agészilaosz Agisz öccse volt): a szóbeszéd szerint Leotükhidász apja valójában Alkibiadész volt (a sánta királytól óvó jóslatot átértelmezik) Lüszandrosz befolyását akarta visszanyerni Agészilaosz révén (<< dekarkhiáit már megszüntették), de viszonyuk hamar megromlik, hazaküldi őt Agészilaosz

7 Spártai – perzsa háború II.
Indulása előtt Agészilaosz Auliszban próbál áldozatot bemutatni (eredetileg Perzsia központi területeig akar menni) 2 évig van Agészilaosz Kis-Ázsiában (396-5): Két csele Tisszaphernésszel szemben A nyílt, nagy ütközeteket kerülik a perzsa lovasság fölénye miatt Pharnabazosz területét pusztítják, majd Szardeisznél győzelem >> Tisszaphernész utóda, Tithrausztész Hellaszba, a Spárta-ellenes városokba pénzt küld >> Agészilaoszt hazarendelik 7

8 Spártai – perzsa háború III.
Knidoszi ütközet (394): Konón és Parnabazosz győzelme a spártaiak felett: történelmi (és történetírásbeli) választóvonal az ütközet: az athéni imperializmus újjáéledése >> Spárta békét kér a perzsáktól Az ütközet után a flotta sorban szünteti meg a spártai fennhatóságot Kis-Ázsiában (szobrokat kap Konón mint felszabadító) Ezután (393-ban) Lakóniát pusztítja közösen Konón és Parnabazosz, Küthérát foglalják el Konón a tengerészekkel építteti fel Peiraieusz falait és a hosszú falakat

9 Korinthoszi háború I. Thébai és Korinthosz nem profitáltak Athén legyőzéséből a Pelop. háború végén (Athén teljes elpusztítását követelték) >> nem is vettek részt ezután spártai hadműveletekben (sőt: Aulisz) >> A spártaiak meg akarják bosszulni, de ürügy kell >> összeugrasztják Phókiszt és Lokriszt – Thébai Lokriszt, Spárta Phókiszt támogatja + Athén is szövetségre lép Thébaijal Haliartoszt ostromolja Lüszandrosz (395) – Pauszaniasz későn érkezik (ill. Lüszandrosz nem várja meg)

10 Korinthoszi háború II. – Thébaiiak győznek, Lüszandrosz elesik
>> Pauszaniasz a túlerővel nem vállalja a harcot – fegyverszünetet köt >> halálra ítélik a spártaiak Korinthosz és Argosz is csatlakozik Thébaihoz és Athénhez (395) – Korinthoszi gyűlés >> küldöttek szerte Hellaszba hogy városokat szakítsanak el Spártától (sikeresek) + katonai akciók is

11 Korinthoszi háború III.
Haliartoszi csata után az athéniak újraépítik a városfalakat (- megkezdték birodalmuk újjáépítését) Spárta nem tud két fronton harcolni >> visszahívják Agészilaoszt (394) – Északról jön – sikertelenül próbálják megállítani a thesszálok (a thébaiak szövetségesei) Nemeai / Korinthoszi csata: Thébai, Korinthosz, Argosz, Athén (+Euboia, Lokrisz, Akarnania) veszít Spárta (Arisztodémosz) és a pelopon. ellen Koroneiai csata (394): Agészilaosz győz (a knidoszi vereséget titokban tartja a katonák előtt)

12 Korinthoszi háború IV. De nem döntő a győzelem – csak hajóval tud hazatérni, mert az Iszthmoszt lezárták a szövetségesek Iphikratész peltasztészeivel a Peloponnészoszon Pharnabazosz pénzt ad a szövetségeseknek a Spárta elleni háborúra (Tiribazosz, Tithrausztész utóda pedig a Kis-Ázsiában tevékenykedő, spártaiakat támogatja az athéniak ellen) Spárta el akarja szakítani a perzsákat Athéntől, hivatkozva arra, hogy Konón a perzsa pénzt az athéni bir. feltámasztására akarja használni

13 Antalkidasz-féle v. királybéke (387)
A király diktálja Kis-Ázsia a perzsáké, minden más görög állam autonóm, kivéve Lémnoszt, Imbroszt, Szküroszt >> feloszlatják a Khalkidikéi és Boiót-szövetséget (a Pelop.- szövetséget nem) A békét megsértők ellen közös perzsa – görög fellépés A királybékét azért fogadja el Athén, mert a Hellészpontosz spártai + perzsa ellenőrzés alá kerül (Antalkidasz kap 80 hajót a perzsáktól)

14 Folyamatos háborúk időszaka a 4. század: a hégemónia elérése a cél.
Ha valamely állam túlságosan megerősödik, akkor a többi állam ellene fordul A polisz válsága politikai: nem képesek a görögök meghaladni az agón-szellemet >> kimerül gazdaságilag is Hellasz + Makedóniával nem tud feléri Kulturálisan nincs válságban Hellasz: filozófia, szobrászat, természettud., orvostud. kiteljesedése, virágzása


Letölteni ppt "A spártai hegemónia időszaka"

Hasonló előadás


Google Hirdetések