Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A thébai hégemónia időszaka

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A thébai hégemónia időszaka"— Előadás másolata:

1 A thébai hégemónia időszaka
10. előadás A thébai hégemónia időszaka

2 Thébai felemelkedése I.
Olünthoszi háború Spárta a khalkidikéi városokat támogatja Olünthosz ellen (382-) >> A Khalkidikéi szövetség feloszlatása (379) az autonómia-elv értelmében Thébai megtagadja Spárta támogatását >> Phoibidasz elfoglalja a Kadmeiát >> egész Hellaszban felháborodás (<< Királybéke) >> Spárta elhatárolódik az akciótól, pénzbüntetésre ítéli Phoibidaszt, de a helyőrség marad A Spárta-elleneseket (demokratákat) száműzik, de Epameinóndasz maradhatott, mert jelentéktelennek számított

3 Thébai felemelkedése II.
Thébai száműzöttek Pelopidasz vezetésével (athéni önkéntesekkel) eltávolították az oligarcha kormányzatot és a spártai helyőrséget (379) >> demokrácia, 4 boiótarkhosz választása – ezzel kinyilvánítják a Boiót szöv. feltámasztásának igényét

4 Thébai felemelkedése III.
Szphodriasz Peiraieusz ellen megy >> Thébai – Athéni szövetség >> II. Athéni tengeri szövetség létrejötte (377-): 70 autonóm tag (Kis-Ázsia a perzsáké), mindegyiknek egy szavazata a szünedrionban, de ennek döntését az athéni népgyűlés hagyta jóvá Spártai kudarcok Thébaijal szemben évről évre >> több békekonferencia Hellaszban tkp. Thébai ellen, a boiót szövetség feloszlatása érdekében

5 A thébai haderő átszervezése 1.
A bal szárny megerősítése + hierosz lokhosz (hagyományosan a legjobb katonákat állították a jobbszárnyra, hogy a phalanx forgását megakadályozzák, leggyengébbeket balra: ez tkp. védekező-taktikát jelentett) Ferde ék: célja a középhad és a jobbszárny ütközetének késleltetése Az ellenség legfontosabb pontjára lesújtó koncentrált erő taktikája ~ a modern hadviselés helyi túlerőről szóló elve Korábbi taktika: mindenhol védett legyen a phalanx, ill. az ellenfél legsebezhetőbb pontját legyőzni, onnan azután a sereg többi részét Új: az ellenség hadseregének legerősebb részét legyőzni

6 A thébai haderő átszervezése 2.
A ferde ék első alkalmazása Leuktránál – bár egyes történészek szerint nem előre tervezett taktika volt, hanem kényszerű és okos reakció a helyzetre; inkább csak az időhúzást szolgálta a ferdeség, mivel kevesebben voltak a thébaiak 50 sor mélységű Leuktránál a thébaii balszárny a hagyományos 8-12 sor méységű spártai jobbszárnnyal szemben (ahol a legjobb katonák álltak: a király és a 300 tagú elitcsapat)

7 Leuktrai csata – 371 9 km-re DNy-ra Thébaitól – itt akarta feltartóztatni Ep. a Thébai ellen vonuló spártaiakat Kleombrotosz támad a boiót városok szabadságáért Epameinóndasz <> Kleombrotosz A spártai hopliták túlerőben: 10ezer spártai (700 homoioi) – 6ezer thébai, de a thébai lovasság nagyobb, mint a spártai A csata kezdetén a thébaii lovasok megfutamítják a spártai lovasokat, majd megakadályozzák, hogy a spártai hopliták bekerítsék a thébai sereget Teljes veresége a túlerőben lévő spártai seregnek (400 homoioi is meghalt) Pelopidasz vezeti a Szent csapatot – szembe velük a spártaiak – ezek veresége után a sereg többi része visszavonult, mert egyébként sem volt érdekelt a harcban

8 A thébai hégemónia időszaka I.
Thébai célja: befolyásának kiterjesztése a Peloponnészoszra + Spárta teljes elpusztítása Szövetségkötés a közép-görög és peloponnészoszi államokkal >> súrlódás Athénnel >> Athéni – spártai szövetség + I. Dionüsziosz is küld katonákat 4 Peloponnészoszi hadjárat Arkadia szövetségi állam lesz – először Mantineia a főváros, majd Megalopolisz létrehozása (szünoikizmosz 39 községből) Független állammá lesz Messzénia – fővárosa Messzéné (369) – ez gazd. csapás is Spártának Felbomlik a Peloponnészoszi szövetség

9 A thébai hégemónia időszaka II.
Thesszál és makedón belviszály: Iaszón, Pherai-i türannosz egyesíti Thesszáliát (372): a legnagyobb görög haderő: 20ezer hoplita, 8ezer lovas – de hamarosan meggyilkolják, majd az utódát is. A Pherai-i Alexandrosz ellen a thesszálok Thébaihoz fordulnak – Pelopidasz sikerei Ptolemaiosz megöli Alexandrosz királyt (Athén az ő özvegyét támogatja), III. Perdikkasz gyámja lesz, az ő testvére, Philipposz Thébaiba kerül túszként 13 évesen 2 évre Ptolemaiosz hűségének zálogaként (Flottát is szerelnek fel a thébaiiak, de kevés sikert aratnak Perzsa-thébai szerződés (367): a perzsák szavatolják a státus quo elfogadását Hellaszban: Messzénia önálló, Amphipolisz autonóm, az athéni flotta feloszlatása)

10 A thébai hégemónia időszaka III.
Thébai ellen fordul sok görög állam, amely korábban szövetségese volt Az árkádiai szövetség kettészakad: Tegea + Megalopolisz + boiótok <> Mantineia + Élisz + Akhaia + Athén + Spárta (a spártai vezér talán Agészilaosz volt) Boiót betörés Mantineia ellen (362): győznek a boiótok, de Epameinóndasz elesett (az első sorban harcolt a bal szárnyon) A görög tört. legnagyobb hoplita-ütközete: 2 x 20-30e fő Ez is lovascsatával kezdődik, mint a leuktrai, amiben a boiótok győztek A spártaiakat valószínűleg Agészilaosz vezette Epameinondasz utolsó szavaival békekötésre buzdította a boiótokat, mivel utódaiul kijelölt alvezérei is elestek

11 362: koiné eiréné – vége a görög hégemónia-törekvéseknek (Hellasz teljesen kimerült az állandó harcokban >> makedón hódítás lehetősége) (Agészilaosz zsoldosvezérként próbálja a spártai bevételeket növelni: Ariobarzanész szatrapát és az egyiptomi Takhoszt segíti perzsa-ellenes felkelésükben) Epameinondasz halálával vége a thébai hégemóniának A thébai nagyhatalmi státuszának vége: Khaironeiai ütközet (338) Majd 335-ben teljesen elpusztítja a várost Nagy Sándor

12 A szövetséges háború (357-5)
Rhodosz, Leszbosz, Kósz, Khiosz, Büzantion fellázad – Mauzolosz támogatja őket (M. birodalmat épít ki, hajóhadra volt szüksége, ezért támogatja őket) Okok: adószedés, zsoldosok túlkapásai, klérukhiák alapítása A perzsa király is készült beavatkozni (mivel Khabriasz a lázadó daszküleioni helytartó zsoldjába szegődött, hogy a hadseregnek pénzt szerezzen) >> békekötés Hivatalosan csak 338-ban szűnik meg a szövetség


Letölteni ppt "A thébai hégemónia időszaka"

Hasonló előadás


Google Hirdetések