Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Mikulás Ildikó Miskolc, 2005. november 3. Az EU szőlészeti és borászati szabályozása – Magyarországon (1)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Mikulás Ildikó Miskolc, 2005. november 3. Az EU szőlészeti és borászati szabályozása – Magyarországon (1)"— Előadás másolata:

1 Dr. Mikulás Ildikó Miskolc, 2005. november 3. Az EU szőlészeti és borászati szabályozása – Magyarországon (1)

2 2 egyes területeket nem szabályoz az EU (pl. egészségügyi, oktatási rendszer) vagy csak laza kereteket (egyeztetést, együttműködést) javasol ill. ír elő (pl. igazságszolgáltatás, külpolitika) vagy csak irányelveket határoz meg (pl. adózás)

3 3 a mezőgazdaság nem ilyen… … és ezen belül a szőlészet-borászat sem

4 4 Az eredeti elképzelés  a tagállamok elhatározták, hogy a mezőgazdasági kérdéseket együtt oldják meg  a feladatok ill. gondok közösek, a megoldást is együtt keresik … és közös költségvetésből finanszírozzák  tagállamok nem torzítják az így kialakuló egységes szabályozást egyéni akciókkal – pl. nemzeti támogatással

5 5 Egységes szabályozás... ? az egységesítés nem mindig lehetséges, egyszerű ill. célszerű:  pl. különbségek vannak a déli és északi termőhelyek adottságai között – nem lehet egységes a borászati technológia  sok a hagyományos, különleges eljárás és megnevezés  néha szükséges lehet és nem piactorzító a nemzeti támogatás (pl. fagykár enyhítése)

6 6 Kettős szabályrendszer  EU hol szorosabb (pl. borászati eljárások, címkézés), hol lazább kereteket (pl. minőségi borok) ad meg  nemzeti támogatás egyedi engedélyezés alapján adható (ha nincs piactorzítás)  tagállamok nemzeti hatáskörükben kitöltik az EU által megadott kereteket

7 7 Kettős szabályrendszer – Magyarországon is  EU borpiaci alaprendelet  végrehajtási rendeletek  bortörvény  FVM rendeletek  MVH közlemények  stb. több száz oldal

8 8

9 9 „EU” („Brüsszel”)  Európai Bizottság ≈ mint egy EU-s szintű kormány(zat)  Főigazgatóságok: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési, Költségvetési, Kutatási, Külügyi, stb.

10 10 Mezőgazgasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság javaslat (tervezet) minden tagállamban közvetlenül hatályos (Magyarországon is) tagállamok képviselői (Mo.-ról is – FVM) jogszabály megjelenik mind a 20 hivatalos nyelven

11 11 Európai Parlament Tanács Európai Bizottság

12 12 Miniszterek Tanácsa  minden tagállam agrárminisztere  félévente változó elnökség  súlyozott szavazatok  döntések előkészítése: –tanácsi munkacsoportok –Mg.-i Különbizottság

13 13 Európai Bizottság  szűkebb értelemben: jelenleg 25 fős „kollégium” (  kormány)  tágabb értelemben: kb. 30.000 fő személyzet az egyes Főigazgatóságokon (  minisztériumok)

14 14 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság  Bor, alkohol, dohány, komló és vetőmag osztály  bor irányítóbizottság  szeszesital végrehajtási bizottság  ízesített italok végrehajtási bizottság

15 15 Európai Parlament  mezőgazdaság terén csak véleményezési jog  ellenőrző szerep (kérdések)  „Szőlészet – Hagyomány – Minőség” csoport – kapcsolat a lobbistákkal

16 16 Gazdasági és Szociális Bizottság  tagjai a munkaadókat és munkavállalókat képviselik  jogszabálytervezetek véleményezése

17 17 Régiók Bizottsága  helyi és regionális érdekek képviselete  szubszidiaritás elvének érvényesítése  mezőgazdaság esetében a konzultáció nem kötelező

18 18 EPTanácsBizottság Régiók Bizottsága tagállami minisztériumok tanácsi munkacsoport Mezőgazdasági Különbizottság

19 19 Tanácsi munkacsoport  tanácsi rendeletek tervezeteinek megvitatása (Bizottságtól érkezett javaslat alapján)  minden egyes tagállam kormányzatának szőlészeti-borászati szakértői  tagállami szinten egyeztetett álláspont  viszonylag kevés ülés az utóbbi években (1999 óta)

20 20 Mezőgazdasági Különbizottság  szerepe: mint COREPER  agrárminiszterek döntésének előkészítése  tagjai magas beosztású tisztviselők  politikai és intézményi kérdések tisztázása  átmenet a szakmai és a politikai döntéshozatal között (nem témaspecifikus: kompromisszumok eltérő mezőgazdasági ágazatok között)

21 21 EPTanácsBizottság Régiók Bizottsága irányítóbizottság tagállami minisztériumok tanácsi munkacsoport Mezőgazdasági Különbizottság

22 22 Irányítóbizottság (management committee)  bizottsági rendelet-tervezetekről döntés  minden egyes tagállam kormányzatának borászati szakértői  tagállami szinten egyeztetett álláspont  ülések kb. kéthetente Brüsszelben

23 23 irányítóbizottság tagállami minisztériumok nemzetközi lobbyszervezetek: COPA/COGECA, Comité vins, … EPTanácsBizottság Régiók Bizottsága tanácsi munkacsoport Mezőgazdasági Különbizottság tanácsadó bizottság

24 24 Tanácsadó bizottság  cél a különböző ágazati érdekek, vélemények megismerése  sok termékpálya esetében  a Bizottság hívja össze  konzultáció  vélemény a Bizottságot nem kötelezi

25 25 nemzetközi lobbyszervezetek: COPA/COGECA, Comité vins, … irányítóbizottság tagállami minisztériumok tagállami érdekképviseleti szervek EPTanácsBizottság Régiók Bizottsága Mezőgazdasági Különbizottság tanácsi munkacsoport tanácsadó bizottság

26 26  COPA: egyéni, COGECA szövetkezeti termelők európai szintű érdekképviseleti szerve  az EU intézményeinek elsődleges konzultatív partnerei agrártémákban  közös irodáik és munkacsoportjaik vannak (pl. bor munkacsoport)

27 27 Comité vins (Comité Européen des Entreprises Vins, CEV)  tagok: export 90%-a  székhely: Brüsszel  együttműködés a COPA/COGECA-val  tagok tájékoztatása (közösségi jogszabályok elemzése, stb.)

28 28 Hogyan jut el a magyar érdek Brüsszelbe?  tervezetek megvitatásánál, döntések meghozatalánál a magyar kormány(zat) képviselője is szavaz  EU-s szintű érdekképviseleti szervezetek révén közvetlen lobbizás a döntéselőkészítőknél  érdekképviselet részvétele a Brüsszelben képviselendő magyar kormányzati álláspont kialakításában

29 Dr. Mikulás Ildikó Miskolc, 2005. november 3. Az EU szőlészeti és borászati szabályozása – Magyarországon (2)

30 30 Nem tartozik a borpiaci rendtartáshoz:  kataszteri nyilvántartás, statisztikai felmérések  ízesített italok  szeszesitalok  szőlő szaporítóanyag, fajtavizsgálat  borkereskedelmi és -eredetvédelmi megállapodások  horizontális előírások (export-import, ökológiai termesztés, vámtarifa, jövedéki szabályozás, stb.)

31 31 Érinti még a szőlészeket-borászokat:  egyszerűsített kifizetési rendszer  Nemzeti Fejlesztési Terv: –agrár- és vidékfejlesztési operatív program (pl. agrár-környezetvédelem) –gazdasági versenyképesség operatív program (pl. vállalkozások hatékonysága, együttműködése) –regionális fejlesztés operatív program (pl. turisztika)  marketing-támogatások  stb.

32 32 Az EU borpiaci rendtartásának felépítése  EU borpiaci alaprendelet (1493/1999/EK rendelet)  9 végrehajtási rendelet

33 33 9 végrehajtási rendelet  termelési potenciál (1227/2000)  piaci mechanizmusok (1623/2000)  borászati eljárások (1622/2000)  címkézés (753/2002)  minőségi borok (1607/2000)  külkereskedelem (883/2001)  kísérő okmány, pincekönyv (884/2001)  ellenőrzés (2729/2000)  jelentések (1282/2001)

34 34 termelési pot.piaci mech.termelői ésszakmai szerv.borászati elj.címkézésminőségi borokkülker.kís. dok., pincek.ellenőrzésjelentések alaprendelet (1493/1999) 2-23. cikk 24-38. cikk39-41. cikk42-46. cikk47-53. cikk54-58. cikk59-69. cikk 70. cikk72. cikk73. cikk végrehajtási rendeletek 1227/20001623/20001622/2000 753/2002 1607/2000 883/2001884/2001 2729/20001282/2001

35 35 Termelési potenciál (1227/2000)  tilos az új telepítés  telepítési jogok  kivágás támogatása  szerkezet-átalakítási támogatás  szőlőfajta-használat  pontos nyilvántartás (ültetvénykataszter)  telepítési jog tartalék(ok)  kivágás hol, mennyiért  szerkezet-átalakítási támogatás milyen programokra  nemzeti fajtajegyzék

36 36 újratelepítési jog 8 év telepítési jog tartalék telepítés ugyanakkora felületen vásárolható, fiatal termelőknek adható kivágási támogatás újratelepítési jog elvesztése szőlőtermő terület végleges csökkenése azonos gazdaságban más gazdaságnak átadható (feltételek!)

37 37 Kivágási támogatás  támogatás mértéke (max. €/ha EU-szinten)  támogatandó területek meghatározása: –termelési szempontok –ökológiai szempontok –szociális szempontok –stb.  elhanyagolt szőlőültetvényekre nem adható

38 38 termelés hozzáigazítása a piaci igényekhez jobb fajtajobb termőhely jobb termesztés- technológia Szerkezet-átalakítási támogatás

39 39 Piaci mechanizmusok (1623/2000)  magántárolási támogatás  lepárlás  szőlőlékészítés támogatása  mustjavítás támogatása  kifizető ügynökség (MVH)  eljárási szabályok  melléktermékek lepárlásának megszervezése

40 40 Lepárlás  szeszesital-piac ellátását szolgáló lepárlás  krízislepárlás  Cognac-i borfelesleg kötelező lepárlása  a borkészítés melléktermékeinek kötelező lepárlása

41 41 A szeszesital-piac ellátását szolgáló lepárlás  cél: –a borfeleslegek csökkentése –a szeszesital-piac ellátása  max. kb. 12 millió hl bor /év  október 1-től december 15-ig igényelhető

42 42 termelő lepárló üzem MVH asztali bor min. felvásárlási ár EU költségvetés (EMOGA) szabad piac borpárlat elsődleges támogatás a lepárlás költségeihez kiegészítő támogatás a párlat tárolásához

43 43 Krízislepárlás  rendkívüli piaci zavarok esetére mennyiségi vagy minőségi gondok esetén  igénybevétele önkéntes a termelők számára  köthető egy-egy borkategóriához vagy termőterülethez  ha a tagállam kéri, minőségi borra is igénybe vehető  max. kb. 6-7 mio hl/év

44 44 termelő lepárló üzem MVH bor (asztali v. minőségi) min. felvásárlási ár EU költségvetés (EMOGA) szabad piac min. 92 tf%-os alk. min. felvásárlási ár

45 45 Melléktermékek kötelező lepárlása  cél: gyenge minőségű borok készítésének megakadályozása  a termelt bor alkoholtartalmának 10%-a leadandó melléktermék formájában  kivétel: DE, AT, CZ, Lux. – itt: forgalomból való ellenőrzött kivonás  80 (Mo.: 500) hl-nél több bort termelők esetén

46 46 termelő lepárló üzem MVH törköly, seprő min. felvásárlási ár EU költségvetés (EMOGA) lepárlási támogatás szabad piac törköly- pálinka, stb. min. 92 tf%-os alk.

47 47 Alkohol értékesítése  az intervenciós hivatal által átvett alkohol értékesítéséről EU költségvetésből gondoskodnak  értékesítés: nyilvános árverés vagy pályázat útján  kerülik a hagyományos alkohol-értékesítési lehetőségek zavarását  intervenciós alkohol nem kerülhet az élelmiszer-célú alkoholpiacra

48 48 Az intervenciós alkohol értékesítése új ipari célok (pl. üvegház-fűtés, takarmány- szárítás, stb.) felhasználás harmadik országokban üzemanyagként felhasználás bio-etanolként az EU-n belül üzemanyag alkohol

49 49 Mustsűrítménnyel való mustjavítás  támogatásban részesíthető termékek: –sűrített szőlőmust –finomított szőlőmust-sűrítmény  támogatás címzettje: e termékek felhasználója

50 50 A mustsűrítménnyel való mustjavítás támogatása a bor alkohol- tartalma répacukor (DE, AT, Lux., FR, új tagállamok) sűrítmény (IT, EL, ES, PT) >2,5 x

51 51 Mustjavítás támogatásának hátulütője a bor alkohol- tartalma répacukor (DE, AT, Lux., FR, új tagállamok) sűrítmény (IT, EL, ES, PT) >4,5 x

52 52 Borászati eljárások (1622/2000)  termékek definíciói  zárt lista a borászati eljárásokról (ami nincs benne, az tilos)  alapvető eljárások igen részletesen  jelentési kötelezettség  SO 2 -, illósav-tartalom  analitikai eljárások  Magyarország: C I b szőlőtermő övezet, mégis 13 MM°, de: 10 év múlva 13,5 MM°  mustjavítás mértéke 3 helyett 2,75 MM°  tagállam lehet szigorúbb min. borok, tájborok, pezsgők és likőrborok esetén

53 53  1493/1999/EK rendelet III. melléklet  alkohol- és savtartalom szabályozása az ábrát készítette: SZBKIK

54 54 Címkézés (753/2002)  igen sok, részletes előírás  részletes nemzeti szabályozás is szükséges, pl.: –védendő hagyományos kifejezésekre vonatkozó szabályok (pl. aszú, bikavér, stb.) –versenyek, díjak

55 55 Jelölés és kiszerelés  földrajzi jelölések és hagyományos kifejezések védelme  import termékek jelölése jelölések kötelező jelölések választható jelölések – feltételekkel feltételek nélkül, szabadon használható jelölések

56 56 max. 50% Az értékesítésben részt vevők neve, címe és foglalkozása palackozta: X.Y. Tokaj Csongrád vagy: kódok asztali bor forgalmazza: X.Y. Eger

57 57 A címkén feltüntethető fajtanevek  bármi, ami benne van a fajtajegyzékben (fajtanév ill. szinonima)  de: ami földrajzi jelzéssel azonos, az tilos –kivétel: pl. Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Nagyburgundi, Spätburgunder, Izsáki, stb. (753/2002/EK rendelet II. melléklet) –Kékoportó, Kék Medoc – tilos!  Rizlingszilváni  Müller-Thurgau

58 58 Minőségi borok (1607/2000)  közösségi szinten keretszabályozás  kötelező: –analitikai vizsgálat –érzékszervi vizsgálat (az érintettek bevonásával)  minőségi borok visszaminősítése  mit értünk meghatározott termőhely alatt  borvidéki struktúra nemzeti hatáskör  egyes borvidékek, stb. szabályzata is nemzeti hatáskörben  minősítés rendje

59 59 Minőségi bor kategóriák  m.t. minőségi bor (nincs nem m.t. minőségi bor)  m.t. minőségi likőrbor  m.t. minőségi pezsgő (létezik nem m.t. minőségi pezsgő is)  m.t. minőségi gyöngyöző bor

60 60 terület körülhatárolása fajtahasználat termesztés- technológia borászati eljárások min. MM° max. hl/ha országosan egységes szabályozás egyedi szabályozás minőségi borok védett eredetű borok

61 61 Külkereskedelem (883/2001)  V I 1-es dokumentum  egységes vámok az EU külső határán  export-támogatás („export-visszatérítés”): csak asztali borra, max. kb. 2,4 mio hl/év  export és import- engedély – biztosítékhoz kötve  EU-n belüli szállításhoz nem kell V I 1-es dokumentum (csak kísérő okmány)  EU külső vámja jóval alacsonyabb a korábbi magyar vámnál

62 62 Kísérő okmány, pincekönyv (884/2001)  EU előírja használatukat és minimális tartalmukat  minden borászati termék esetén kötelező (kivételekkel)  pontos forma és tartalom szabályozása a tagállam jogköre

63 63 Ellenőrzés (2729/2000)  lényeg: előírások be legyenek tartva  Európai Bizottság ellenőrző csoportja gondoskodik az egységes alkalmazásról  egyes tagállamok ellenőrző hatóságai együttműködnek  intézményrendszer, ellenőrzési módszerek, szankciók meghatározása nemzeti hatáskörben

64 64 Jelentések (1282/2001)  szüreti jelentés  termelési jelentés  készletjelentés  árjegyzés (asztali boroknál)  támogatás előfeltétele  intézményrendszer nemzeti hatáskörben  jelentések összesítése országos szinten  adatok Brüsszelbe  döntések alapja!


Letölteni ppt "Dr. Mikulás Ildikó Miskolc, 2005. november 3. Az EU szőlészeti és borászati szabályozása – Magyarországon (1)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések