Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ISKOLAI SZERVEZET ÉS FEJLESZTÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ISKOLAI SZERVEZET ÉS FEJLESZTÉSE"— Előadás másolata:

1 AZ ISKOLAI SZERVEZET ÉS FEJLESZTÉSE

2 RENDSZER Olyan részekből álló együttes, amely egészként viselkedik.
Kapcsolat az elemek között. A környezetével kölcsönhatásban áll.

3 OKTATÁSI RENDSZER Az intézmények hálózatának, a képesítéseknek, illetve az oktatás irányításának egybeszerveződése. Modern oktatási rendszeren olyan nemzeti vagy országos rendszert értünk, amelybe a népesség egésze belép, amelynek működését országos érvénnyel bíró törvények szabályozzák, amelyeket döntően közpénzekből finanszíroznak, és amely felett az adott ország politikai hatósága valamilyen felügyeletet gyakorol. (Halász)

4 TÁRSADALMI ALRENDSZEREK
OKTATÁSI RENDSZER MÁS TÁRSADALMI ALRENDSZEREK MÁS TÁRSADALMI ALRENDSZEREK Az oktatási rendszeren belüli funkciók, szintek és alrendszerek

5 A MODERN OKTATÁSI RENDSZEREK FUNKCIÓI
A kultúra újratermelése Az egyének személyiségének alakítása A társadalmi struktúra újratermelése v. átalakulásának elősegítése A gazdaság működésének és növekedésének elősegítése A politikai rendszer legitimálása A társadalmi integráció biztosítása Közvetlen szolgáltatási funkciók ellátása A társadalmi változások elősegítése vagy fékezése

6 FOLYAMATOS VÁLTOZÁSOK
Átalakulnak az oktatással szemben megfogalmazott célok Új intézményi formák és oktatási programok alakulnak ki és régiek szűnnek meg Bizonyos intézményi formák vagy programok és az ezekbe belépők aránya nő, másoké csökken Változnak a tanulóknak a rendszerbe való belépésének, továbbhaladásának és kilépésének szabályai Változik egy-egy oktatási program tartalma, változnak a tanárok által alkalmazott tanítási és nevelési módszerek Változik az oktató személyzet felkészültsége, társadalmi pozíciója Változások történnek a rendszer szabályozásában, átalakulnak a döntési és hatalmi viszonyok Változások történik az oktatási rendszer és egyéb társadalmi alrendszerek kapcsolatában

7 ÚJ KIHÍVÁSOK Rugalmasság és alkalmazkodóképesség
Az önálló és társas tanulásra való képesség Problémamegoldó képesség, kreativitás A bizonytalanság kezelésének képessége Megbízhatóság és kiszámíthatóság EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓS KÉPESSÉG AZ ÍROTT KOMMUNIKÁCIÓ ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE IDEGEN NYELVŰ ÉS KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ AZ INFORMÁCIÓS ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁNAK KÉPESSÉGE

8 HAZAI HELYZET – VÁLASZOK?
Változás és folyamatosság A közoktatás gazdasági, politikai és társadalmi környezetének átalakulása A közoktatási rendszeren belüli változások Oktatáspolitika és nagypolitika

9 AZ ISKOLA ELŐTTI NEVELÉS
A közoktatás része 3 éves kortól lehet, 5 éves kortól kötelező Önálló óvodák száma csökken Biztos alapokat nyújthat az élethosszig tartó tanuláshoz Iskolai pályafutást befolyásoló szerep Szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésében

10 ALAPFOKÚ OKTATÁS Általános iskola Csökkenő gyereklétszám
Egyházi, alapítványi, magániskolák körének bővülése Rugalmas beiskolázás Továbbhaladás, bukások, lemorzsolódás továbbtanulás

11 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Expanzió
Alkalmazkodás a gyengébben motivált és alacsonyabb előképzettségű gyerekekhez Sok vegyes profilú intézmény Gimnázium népszerűsége nő Szakképzés – kritikus pont: gyakorlati oktatás Magas a nem állami fenntartású intézmények aránya KIFIR Kudarcok a évfolyamokon

12 TANULÁS A KÖZÉPFOK UTÁN
Szakképzés Továbbtanulás felsőfokon Óriási expanzió (199 és 2002 között megháromszorozódott) De! A diplomát szerzők aránya még mindig elmarad a nemzetközi átlagtól.

13 AZ OKTATÁS ÉS A MUNKA KÖZÖTTI ÁTMENET
Az ifjúság önálló életszakasszá vált Nem dolgozók, nem tanulók Magas ifjúsági munkanélküliség Újabb végzettsége: „double dipping”

14 SZERVEZET Társadalmi alakzat
Célra orientált, tervszerű, tudatos intézmény Emberi csoportosulás Munkamegosztás Pozíciók és szerepek

15 SZERVEZET Több személy tevékenységének ésszerű koordinációja valamely közös, kinyilvánított szándék vagy cél megvalósítására a munkamegosztás és a tevékenységi körök megosztása, a tekintély- és a felelősséghierarchia alapján. Nyitott, többcélú, többfunkciójú rendszer, amely állandó kölcsönhatásban vana környezetével. A szervezeten belül is számos egymással dinamikus interakcióban lévő alrendszer működik. (Schein,1978)

16 Iskolai szervezet Az oktatási szervezetek specifikusságai
Pozíciók és szerepek rendszere Sajátos szociális szervezet

17 STABIL PONTOK Az iskola, mint intézmény változatlanul létezik
Oktatáspolitikai felelősség

18 ALIG VÁLTOZÓK Tanulócsoportok szerveződése Tanulásszervezési módok
Időbeosztás, térszervezés A látens funkciók stabilitása

19 VÁLTOZÓK Oktatási formák változása Otthoni tanulás terjedése
Alapítványi és magániskolák Hálózatok, partnerségek

20 AZ ISKOLA SZERVEZETE Két szervezet Komplex szerkezet
Sajátos közösségi intézmény Része az oktatási rendszernek Működéséről a formális szervezet elemzése nem sokat árul el Klíma Szervezeti kultúra

21 Rendszerszemléleti alapok
Szervezeti alrendszer Nevelési – oktatási alrendszer

22 AZ ISKOLFEJLESZTÉST MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK
Az iskola használói Az iskola programja Az iskola szervezeti felépítése Az iskola környezete

23 A SIKERES FEJLESZTÉS JELLEMZŐI
A tanulói teljesítményre összpontosít Az érintettek aktív részvételére épít Összefüggés – specifikus Kapacitásépítés jellemzi Az osztálytermi folyamtokra összpontosít Kívülről támogatott Rendszerben gondolkodik

24 A FEJLESZTÉS KULCSKOMPONENSEI
A dolgozók fejlesztése melletti elköteleződés Az érintettek bevonása Átalakító/fejlesztő vezetői hozzáállás Jól megalapozott együttműködési stratégiák A fejlődés/változás folyamatos mérése Közös tervezés Források biztosítása


Letölteni ppt "AZ ISKOLAI SZERVEZET ÉS FEJLESZTÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések