Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanárképzés új szerepl ő je: a mentor Kotschy Beáta Eszterházy Károly F ő iskola 2009. Kotschy Beáta Eszterházy Károly F ő iskola 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanárképzés új szerepl ő je: a mentor Kotschy Beáta Eszterházy Károly F ő iskola 2009. Kotschy Beáta Eszterházy Károly F ő iskola 2009."— Előadás másolata:

1 A tanárképzés új szerepl ő je: a mentor Kotschy Beáta Eszterházy Károly F ő iskola 2009. Kotschy Beáta Eszterházy Károly F ő iskola 2009.

2 Az elmúlt évtized kihívása / Integráció - létbizonytalanság / Kreditrendszer - szemléletváltás / Bologna-folyamat - teljes stratégiai változás / Kompetencia alapú képzés - szemléletváltás / Egységes képzési és kimeneteli követelmények - autonómia/egységesítés / Integráció - létbizonytalanság / Kreditrendszer - szemléletváltás / Bologna-folyamat - teljes stratégiai változás / Kompetencia alapú képzés - szemléletváltás / Egységes képzési és kimeneteli követelmények - autonómia/egységesítés

3 A változások legfontosabb pozitívumai  A tanárképzés egyetemi szint ű vé válása  Egy szakból az elméleti képzés meger ő södése / A pedagógiai-pszichológiai képzés súlyának megnövekedése / A gyakorlati képzés kiterjesztése / A tanárszaknak az alapképzés utáni választhatósága  A pedagóguspálya kezd ő szakaszának elismerése  A tanárképzés egyetemi szint ű vé válása  Egy szakból az elméleti képzés meger ő södése / A pedagógiai-pszichológiai képzés súlyának megnövekedése / A gyakorlati képzés kiterjesztése / A tanárszaknak az alapképzés utáni választhatósága  A pedagóguspálya kezd ő szakaszának elismerése

4 Az összefügg ő egyéni gyakorlat: az 5. félév / A gyakorlat céljának összetettsége / A gyakorlat helye / A gyakorlat “gazdája”  A képz ő intézmények és iskolák együttm ű ködésének szükségessége és nehézségei: - tapasztalatok hiánya, hagyományos viszony - eltér ő kultúra (cél, haszon, id ő beosztás) / Az elhelyezkedés problémái  A gyakorlat és a gyakornoki id ő szak / A gyakorlat céljának összetettsége / A gyakorlat helye / A gyakorlat “gazdája”  A képz ő intézmények és iskolák együttm ű ködésének szükségessége és nehézségei: - tapasztalatok hiánya, hagyományos viszony - eltér ő kultúra (cél, haszon, id ő beosztás) / Az elhelyezkedés problémái  A gyakorlat és a gyakornoki id ő szak

5 A mentor / A mentorság helye és szerepe a tanárok szakmai pályáján / A mentorok kiválasztása-hazai hagyomány / A mentorok sajátos feladatai: -Seg í ts é gny ú jt á s, tan á csad á s; -A hallgat ó /kezdő fejlőd é s é nek nyomonk ö vet é se; -Megfelelő tanul á si lehetős é gek biztos í t á sa -Szem é lyes t á mogat á s ny ú jt á sa - „ Kritikus bar á t “ szerep -Modell, p é lda szerep -A hallgat ó /kezdő fejlőd é s é nek é rt é kel é se / A mentorság helye és szerepe a tanárok szakmai pályáján / A mentorok kiválasztása-hazai hagyomány / A mentorok sajátos feladatai: -Seg í ts é gny ú jt á s, tan á csad á s; -A hallgat ó /kezdő fejlőd é s é nek nyomonk ö vet é se; -Megfelelő tanul á si lehetős é gek biztos í t á sa -Szem é lyes t á mogat á s ny ú jt á sa - „ Kritikus bar á t “ szerep -Modell, p é lda szerep -A hallgat ó /kezdő fejlőd é s é nek é rt é kel é se

6 A mentorok szükséges kompetenciái  konstrukt í v visszajelz é s,  ó ramegfigyel é s, ó raelemz é s,  kompetencia m é r é s é s é rt é kel é s,  j ó gyakorlat modell á l á sa,  kritikai elemz é s ( ö nreflexi ó, gyakorl óé )  napi tev é kenys é g format í v é rt é kel é se,  szervez é s,  kommunik á ci ó,  interperszon á lis kapcsolatteremt é s kompetenci á ja.  konstrukt í v visszajelz é s,  ó ramegfigyel é s, ó raelemz é s,  kompetencia m é r é s é s é rt é kel é s,  j ó gyakorlat modell á l á sa,  kritikai elemz é s ( ö nreflexi ó, gyakorl óé )  napi tev é kenys é g format í v é rt é kel é se,  szervez é s,  kommunik á ci ó,  interperszon á lis kapcsolatteremt é s kompetenci á ja.

7 Mentorképzés / Rugalmas formák / Differenciált tartalom  Sokszín ű módszerek / Rugalmas formák / Differenciált tartalom  Sokszín ű módszerek


Letölteni ppt "A tanárképzés új szerepl ő je: a mentor Kotschy Beáta Eszterházy Károly F ő iskola 2009. Kotschy Beáta Eszterházy Károly F ő iskola 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések