Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az EU struktúrája Ihász Ferenc PhD.. Az Európai Unió sajátos és összetett jogalkotási, közösségi döntéshozatali rendszerének három legfontosabb intézménye:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az EU struktúrája Ihász Ferenc PhD.. Az Európai Unió sajátos és összetett jogalkotási, közösségi döntéshozatali rendszerének három legfontosabb intézménye:"— Előadás másolata:

1 Az EU struktúrája Ihász Ferenc PhD.

2 Az Európai Unió sajátos és összetett jogalkotási, közösségi döntéshozatali rendszerének három legfontosabb intézménye: (1)Európai Bizottság (Commission), A Bizottság dolgozza ki és terjeszti elő a jogszabály-tervezeteket (2)Európai Parlament (European Parliament) elfogadása a Tanács és a Parlament feladata. (3)Európai Unió Tanácsa/Miniszterek Tanácsa (Tanács - Council) (a döntéshozatal részletes szabályairól és a jogalkotás eljárásairól az Alapszerződések rendelkeznek). A tárcánkat érintő egészségügyi, ill. a szociális biztonságra vonatkozó uniós jogszabályokat – más, az állampolgárokat közvetlenül érintő kérdésekről (fogyasztóvédelem, a munkaerő szabad áramlása, szakképzés, környezet stb.) rendelkező jogszabályokhoz hasonlóan - ún. együttdöntési eljárás (co- decision) keretében fogadja el a Tanács és az Európai Parlament. (Az uniós jogalkotási eljárások közül az Európai Parlament súlya és szerepe az együttdöntési eljárás során a legnagyobb, lényegében a Tanáccsal egyenrangú jogalkotó). Az együttdöntési eljárás során a Bizottság által kidolgozott jogszabály-javaslat megjelenik az EU Hivatalos Lapjában, és egyidejűleg eljut a Tanácshoz és a Parlamenthez is, ahol megkezdődik a munka. A Tanácsnak címzett bizottsági jogszabály-javaslatokat megküldik a hatáskörrel rendelkező kormányhivatalokhoz, hogy a tagállamok kialakíthassák nemzeti álláspontjukat.

3 A hivatalos magyar álláspont, azaz a tárgyalási álláspont kialakítása jogszabályban meghatározott koordinációs rend szerint zajlik. Az álláspont kialakításának fórumai a következők: (1)Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB) szakértői csoportjai (2)Államtitkári értekezlet (3)Egyeztetés a külügyminiszter és az érintett miniszterek között Kormány A napirenden lévő kérdésben a hatáskörrel rendelkező kormányképviselőkből (általában miniszterekből) álló, tehát változó összetételű/elnevezésű Tanács munkájának előkészítésében és összehangolásában a következő testületek játszanak fontos szerepet: Állandó Képviselők Bizottsága (COREPER II, ill. COREPER I, Committee of Permanent Representatives), melya tagállamok brüsszeli képviseleteinek vezetőiből, ill. azok helyetteseiből áll, Tanácsi Munkacsoportok (kb. 250 munkacsoport működik, melyek a Bizottság képviselőjéből és tagállamonként 2-3 minisztériumi szakértőből állnak, a soros elnökséget betöltő tagállam képviselője elnökletével). A 27 tagállam nemzeti álláspontjának közelítése, egyeztetése, kompromisszumok keresése, a megegyezésre való törekvés, a Tanácsi döntés szakmai előkészítése a Tanácsi Munkacsoportokban történik. Az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező munkacsoport jelentést küld a COREPER-nek, ahol folytatódik a munka (politikai szempontú viták stb.). Konszenzus esetén, ill. a megegyezéshez közel a Tanácshoz kerül az anyag, melyről a Tanácsülések alkalmával a miniszterek döntenek.

4 Az Egészségügyi Minisztérium az Európai Unió alábbi tanácsi formációinak munkájában, ill. annak előkészítésében vesz részt: Főfelelős minisztériumként: (1)Foglalkoztatási, (2)Szociálpolitikai, (3)Egészségügyi, (4)Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsa (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council, EPSCO) - egészségügyi vonatkozású kérdések Társfelelős minisztériumként: Versenyképességi Tanács (Competitiveness Council) Bel- és Igazságügyi Tanács (Justice and Home Affairs Council, JHA) Mezőgazdasági és Halászati Tanács (Agriculture and Fisheries Council) Környezetvédelmi Tanács (Environment Council) Oktatás, Ifjúság és Kultúra Tanácsa (Education, Youth and Culture Council, EYC) Az Egészségügyi Minisztérium az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság alábbi szakértői csoportjainak munkájában vesz részt a szakértői csoportot vezető minisztériumként: Személyek szabad áramlása (2. szakértői csoport) Népegészségügy (3. szakértői csoport) A fentieken kívül, az Egészségügyi Minisztérium az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság számos szakértői csoportjának munkájában vesz részt a csoport tagjaként (pl. Bel- és igazságügyi együttműködés; Foglalkoztatás- és szociálpolitika; Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme; Ifjúságpolitika és sportügyek; Környezetvédelem)

5 Magyarországnak az Európai Unió intézményeinek, konzultatív testületeinek, decentralizált szerveinek a munkájában történő részvételével kapcsolatosan az egészségügyi miniszter az alábbi tagok kijelöléséről gondoskodik: Gyógyszerkészítményeket Értékelő Európai Ügynökség (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, EMEA) igazgatótanácsának magyar tagja Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) igazgatótanácsa magyar tagja Magyarországnak az Európai Unió intézményeinek, konzultatív testületeinek, decentralizált szerveinek a munkájában történő részvételével kapcsolatosan az egészségügyi miniszter az alábbi tagok kijelölését szakmailag véleményezi: Európai Kábítószer- és Kábítószer-függőség Megfigyelő Központ (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA) igazgatótanácsának magyar tagja Európai Munkahelyi Egészségi és Biztonsági Ügynökség (European Agency for Safety and Health at Work) igazgatótanácsának magyar tagja Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (European Food Safety Authority) igazgatótanácsa magyar tagja


Letölteni ppt "Az EU struktúrája Ihász Ferenc PhD.. Az Európai Unió sajátos és összetett jogalkotási, közösségi döntéshozatali rendszerének három legfontosabb intézménye:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések