Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyitvatermők törzse Gymnospermatophyta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyitvatermők törzse Gymnospermatophyta."— Előadás másolata:

1 Nyitvatermők törzse Gymnospermatophyta

2 Magkezdeményeik szabadon, fedetlenül fejlődnek
Egyivarú virágok Virágaiknak nincs virágtakarója (porzó ill. termőlevelekből állnak) Szélbeporzók A gametofiton kevésbé redukált, mint a zárvatermőknél (soksejtű nőivarú protallium, 3-nál több sejtű hímivarú protallium) A pollen közvetlenül a csírakapura (mikropyle) kerül Elsődleges haploid endospermium (táplálószövet) Fás növények (másodlagos vastagodás, kollaterális nyílt edénynyalábok) Földtörténeti középkor elején jelentek meg (kb. 400 millió éve) 600 faj, nálunk csak néhány őshonos

3 Toboztermők osztálya – Coniferopsida
Örökzöld fák, tű- vagy pikkelylevelekkel Különnemű „virágzatok” A magkezdemények megfásodó fellevelek (fedőpikkely, meddő pikkely) tövében helyezkednek el toboz A termőlevelek termőpikkelyekké forrnak össze Fenyő alkatúak (tűlevelűek) rendje – Coniferales Termőpikkelyenként 2 vagy több magkezdemény Változatos morfológiai felépítés (tű- vagy pikkelylevelek, hajtásdifferenciálódás) 450 faj, főleg az északi mérsékelt övben

4 Fenyőfélék családja – Pinaceae
Monopodiális növekedés Szórt állású, nyeles tűlevelek (több évig élhetnek) Porzós virágok füzér vagy barkaszerűek, porzólevelenként 2 pollenzsák A pollenszemen gyakran léghólyag van Termős virágzatokban elkülönülő fedő- és termőpikkelyek Termőpikkelyenként 2 magkezdemény Hártyás szárnyú magvak Sok (3-15) sziklevél 220 faj

5 Jegenyefenyő nemzetség – Abies
Csak hosszúhajtás Korongszerű levélalap Egy év alatt beérő, felfelé álló, éretten széteső tobozok Fejlett fedőpikkelyek Tanult faj: Közönséges jegenyefenyő – Abies alba (A. pectinata)

6

7

8 Lucfenyő nemzetség – Picea
Csak hosszúhajtás Szárra futó levélalap, négyoldalú vagy lapos tűk Egy év alatt beérő, csüngő, egyben maradó tobozok Apró fedőpikkelyek Tanult faj: Közönséges lucfenyő – Picea abies (P. excelsa)

9

10

11 Duglászfenyő nemzetség – Pseudotsuga
Csak hosszúhajtás Ferdén kiemelkedő levélalap, lapos tűk Egy év alatt beérő, csüngő, egyben maradó tobozok Hármas csúcsú, fejlett fedőpikkelyek Tanult faj: Duglászfenyő – Pseudotsuga menziesii

12

13 Vörösfenyő nemzetség – Larix
Tűcsomós fenyő (hosszú- és rövidhajtás) Lombhullató fajok Egy év alatt beérő, sokáig a fán maradó tobozok Részben fejlett fedőpikkelyek Tanult faj: Közönséges vörösfenyő – Larix decidua (L. europaea)

14

15

16 Hosszútűs fenyők nemzetsége – Pinus
Tűcsomós fenyő (hosszú- és törpehajtás) Törpehajtások: 2-5-ös örvű tűlevelek. tövüket hártyás tűhüvely borítja Hosszú tűk (2-30 cm) Fásodó, egyben lehulló toboz, 2 évig érik Csökevényes fedőpikkely, a termőpikkely külső része megvastagszik (= pajzs), csúcsán köldökszerű képlet áll Két alnemzetségben 90 faj Tanult fajok: Erdeifenyő (P. sylvestris), Feketefenyő (P. nigra), Simafenyő (P. strobus)

17

18

19

20 Ciprusfélék családja – Cupressaceae
Pikkelyleveles (ritkán tűleveles) fajok A levelek átellenesek (ritkán örvösek), fennmaradva elfásodnak Hajtáscsúcsi virágzatok A fedő- és termőpikkelyek nem különülnek el, tobozuk megfásodik 2 sziklevél

21

22 Hamisciprus nemzetség – Chamaecyparis
Lapos hajtások, pikkelylevelek (lap- és élpikkelyek) Gömbös tobozok, széles pajzs Tanult faj: Oregoni hamisciprus – Chamaecyparis lawsoniana

23

24 Tuja nemzetség – Thuja Lapos hajtások, pikkelylevelek (lap- és élpikkelyek) Fedelékesen álló, bőrszerű tobozpikkelyek Tanult fajok: Keleti tuja – Thuja orientalis, Nyugati tuja – Thuja occidentalis

25

26

27 Boróka nemzetség – Juniperus
Tűvelevek (3-as örvben) vagy pikkelylevelek (átellenesek) Elhúsosodó tobozpikkelyek, fel nem nyíló tobozbogyó termés Endozoochoria Tanult faj: Közönséges boróka – Juniperus communis

28

29

30 Tiszafák osztálya – Taxopsida Tiszafaalkatúak rendje – Taxales
A nőivarú virágzatban csak a legfelső pikkely-pár termékeny A virágokban egy magkezdemény van, alján fellevélszerű gyűrű, ebből magköpeny (arillusz) alakul ki Elfásodó integumentum (csonthéjas termés) Tracheidákban spirális vastagodás, gyantajáratok hiányoznak 2 család, kevés faj

31 Tiszafafélék családja – Taxaceae Tiszafa nemzetség – Taxus
Elágazó fák vagy cserjék Lapos levelek, lefutó levélalap Kétlaki fajok Levélhónalji virágok Felül nyitott arillusz Tanult faj: Tiszafa – Taxus baccata

32

33 Gnétumok osztálya – Gnetopsida
3 monotipikus alosztály és család Zárvatermő bélyegek: Tracheidák mellett megjelennek az edények Rendkívül leegyszerűsödött virágok (1 porzó ill. magkezdemény), lepel Redukált gametofiton Gyakorlatilag egynemű virágok (egy- vagy kétlaki fajok)

34 Gnétumalkatúak rendje – Gnetales
Csikófarkfélék családja – Ephedraceae Csikófark nemzetség – Ephedra Cserjeszerű növények, asszimiláló hajtások, pikkelyszerű levelekkel Kétlakiak A magvakat színes magköpeny (arillusz) borítja Tanult faj: Csikófark – Ephedra distachya

35

36 Zárvatermők törzse Angiospermatophyta

37 Kettős megtermékenyítés
Triploid endospermium Magkezdemény magházba zártan fejlődik Magházból termés képződik Valódi edények (tracheák)

38 Kétszikűek osztálya Dicotyledonopsida
Két sziklevél Főgyökérzet Elágazó szár Másodlagos szárvastagodás Különnemű virágtakaró Általában 5 tagú virágok

39 Magnóliaalkatúak alosztálya
Magnoliidae Megnyúlt virágtengely Virágrészek spirálisan állnak Apokarp termőtáj Sok porzó és termő Díszfák (pl. Magnolia, Liriodendron)

40 Boglárkaalkatúak alosztálya Boglárkavirágúak rendje – Ranunculales
Ranunculidae Apokarp termőtáj Szórt levélállás Boglárkavirágúak rendje – Ranunculales Hemiciklikus virág (örvös virágtakaró – spirális ivarlevelek) 2000 faj

41 Boglárkafélék családja – Ranunculaceae Iszalag nemzetség – Clematis
P 3+3 vagy P 2+2 vagy K 5 C 5 A ∞ G ∞ Pálhátlan levelek Apokarp termőtáj Sok porzó, nektáriumokká módosulhatnak Aszmag vagy tüsző termés Iszalag nemzetség – Clematis Fás képviselői liánok Összetett levelek P 2+2 Aszmag terméscsoport Tanult fajok: erdei iszalag – Clematis vitalba, havasi iszalag – Clematis alpina

42

43

44 Borbolyafélék családja – Berberidaceae Borbolya nemzetség – Berberis
K 3+3 C 3+3 A 3+3 G1 Sziromszerű csésze A virágban mézfejtők vannak Fürt virágzat Bogyó termés Borbolya nemzetség – Berberis Egyszerű levelek Levéltövisek Tanult faj: sóskaborbolya – Berberis vulgaris

45

46

47 Varázsmogyoró-alkatúak alosztálya Varázsmogyoró-virágúak rendje
Hamamelididae Varázsmogyoró-virágúak rendje Hamamelididales Fás fejlődési vonal Ciklikus virág Gyakran különnemű virágzatok Redukált virágtakaró Szélbeporzás

48 Platánfélék családja – Platanaceae
Tenyeresen tagolt levelek Nagy pálhák Váltivarú fejecske virágzatok ♂ P 3-4 A 3-4 ill. ♀ P 3-4 G 5-9 Apokarp termőtáj Makkocska termés Tanult faj: juharlevelű platán – Platanus x hybrida (syn.: P. x acerifolia, P. hispanica)

49

50 Csalánvirágúak rendje – Urticales Szilfélék családja – Ulmaceae
Fás fejlődési vonal, kevés lágyszárú Apró, szélporozta virágok Virágtakaró redukált: zöldes lepel Szilfélék családja – Ulmaceae Fák Váltakozó levélállás Virágok levélhónalji csomószerű virágzatokban P (4-6) A 4-6 G (2)

51 Szil nemzetség – Ulmus Aszimmetrikus levélváll, fűrészes levélszél, párhuzamos levélerezet Kétivarú virágok, csomó virágzatokban Lependék termés Fenológia: korai virágzás és termésérés Tanult fajok: vénic szil – U. laevis, hegyi szil – U. glabra, mezei szil csoport – U. campestris agg. (ezen belül: simalevelű mezei szil – U. minor, érdeslevelű mezei szil – U. procera), turkesztáni szil – U. pumila

52

53

54

55

56 Ostorfa nemzetség – Celtis
Egy- ill. kétivarú virágok Kevésvirágú csomó virágzat Csonthéjas termés, húsos burokkal Tanult faj: nyugati ostorfa – C. occidentalis

57

58

59 Eperfafélék családja – Moraceae
Fák Szórt levélállás Szöveteikben tejedények vannak Egyivarú virágok – ♂ P 2+2 A ♀ P 2+2 G (2) Termése: csonthéjas makkocska, a lepel + a virágzati tengely elhúsosodhat

60 Eperfa nemzetség – Morus
Gyakori heterofília Porzós és termős virágzat is füzér Epertermés (elhúsosodó lepellevelek) Tanult faj: fehér eper – M. alba

61

62

63

64 Narancseper nemzetség – Maclura
Épszélű levelek Tövises hosszúhajtások Fejecske virágzat Hatalmas terméságazat („teniszlabda”), elhúsosodó vacok Tanult faj: narancseper vagy oszázsnarancs – M. pomifera

65 Bükkfavirágúak rendje – Fagales
Fák Egylakiak Szélbeporzók Redukált virágtakaró – virágzati fellevelek Elkülönült virágzatok (♂ fejecske, füzér vagy barka; ♀ kevés tagú bogas virágzatok) Szinkarp termőtáj G (2) vagy G (3) Makk vagy makkocska termés

66 Nyírfélék családja – Betulaceae
Szórt levélállás Redukált virágtakaró, apró virágok Barkapikkely (murva- és előlevelekből összeforrt) ♂ P 2+2 A 2+2 vagy A (2) ♀ P (2+2) vagy P 0 G (2)

67 Nyír nemzetség – Betula
Sima kérgű fák ♂ barka szabadon telel, ♀ füzér kora tavasszal jelenik meg ♂ barkában: a barkapikkelyen 3 virág ♀ füzérben: a barkapikkelyen 3 virág, lepel hiányzik, éretten a virágzat széthullik Szárnyas makkocska termések Tanult fajok: bibircses nyír – B. pendula, molyhos nyír – B. pubescens

68

69

70 Éger nemzetség – Alnus ♂ barka és ♀ füzér is szabadon telel
♂ barkában: a barkapikkelyen 3 virág, virágonként 4-4 lepel és porzó ♀ füzérben: a barkapikkelyen 2 virág, lepel hiányzik A füzér tengelye és a pikkelyek megfásodnak („áltoboz”) Apró, szárnyas makkocska Tanult fajok: mézgás éger – A. glutinosa, hamvas éger – A. incana, havasi éger – A. viridis

71

72

73 Mogyorófélék családja – Corylaceae
Szórt vagy váltakozó levélállás, fűrészes levélszél A virágtakaró teljesen redukált – ♂A ♀ G (2) ♂ barka virágzat, barkapikkelyenként 1 virág, hasadt porzószálak ♀ kevés virágú füzérszerű virágzatok Makk vagy makkocska termés, fellevelekből álló kupacslevél

74 Mogyoró nemzetség – Corylus
♂ barka, áttelelő ♀ rügybe zártan telel Makk termés, felül nyitott kupacs Hypogei csírázás Zoochor Tanult fajok: közönséges mogyoró – C. avellana, török mogyoró – C. colurna

75

76 Gyertyán nemzetség – Carpinus
Váltakozó levélállás Virágzatai tavasszal jelennek meg ♂ barka virágzat (hajtás közepén) ♀ füzér virágzat (hajtás végén) Makkocska termés, kupacslevél aljára ránőve Epigei csírázás Szélterjesztés Tanult fajok: közönséges gyertyán – C. betulus, keleti gyertyán – C. orientalis

77

78 Komlógyertyán nemzetség – Ostrya
Gyertyánra emlékeztet ♂ barka áttelel ♀ füzér tavasszal jelenik meg Kupacslevél a makkocskát körülveszi Tanult fajok: komlógyertyán – Ostrya carpinifolia

79 Bükkfafélék családja – Fagaceae
Szórt vagy váltakozó levélállás Többségük szélbeporzó ♂ P (3-7) A 6-12 Füzér, fejecske vagy barka, a virágok forrt leplűek ♀ P (3-7) G (3) vagy (6) Kevés virágú bogas virágzat Termőlevelenként 2 magkezdemény Kupacs: tengely eredetű, benne 1-3 db makk termés 900 faj

80 Bükkfa nemzetség – Fagus
Váltakozó levélállás, ép szélű levelek ♂ hosszú kocsányú fejecske ♀ merev kocsányon álló dicházium Makk termés, kupacsonként 2 makk Epigei csírázás Tanult faj: közönséges bükk – F. sylvatica

81

82

83 Gesztenye nemzetség – Castanea
Szórt levélállás Fogazott szélű levelek Rovarbeporzók ♂ felálló, hosszú füzér ♀ háromvirágú dicházium, G (6) Kupacsonként 3 makk termés Hypogei csírázás Tanult faj: szelídgesztenye – C. sativa

84

85

86 Tölgy nemzetség – Quercus
Szórt levélállás Szélbeporzás ♂ barka virágzat, virágonként 6 tagú lepel, 6 porzó ♀ egyvirágú dicházium virágzatok füzér vagy csomó-szerű virágzatokba összetéve Nyitott kupacs, kupacsonként 1 makk Hypogei csírázás 450 faj Tanult fajok: kocsányos tölgy – Qu. robur, kocsánytalan tölgyek csoportja – Qu. petraea agg., molyhos tölgyek csoportja – Qu. pubescens, magyar tölgy – Qu. frainetto, csertölgy – Qu. cerris, vörös tölgy – Qu. rubra

87

88

89 Diófavirágúak rendje – Juglandales
Szórt levélállás, pálhátlan levelek Egylakiak, különnemű virágzatokkal Csonthéjas termés Diófafélék családja – Juglandaceae ♂ P 3-5 A 3-40 barka virágzat ♀ P 4 G (2) füzér virágzat Alkaloidok Dió nemzetség – Juglans Páratlanul szárnyalt levelek, rekeszes hajtásbél Tanult fajok: fekete dió – J. nigra, közönséges dió – J. regia

90

91

92 Dilleniaalkatúak alosztálya Tamariskavirágúak rendje
Dilleniidae Egyszerű levelek Ciklikus felépítésű virág Felső állású szinkarp termő Tamariskavirágúak rendje Tamaricales Füzéres virágzatok Kétivarú virágok

93 Tamariskafélék családja – Tamaricaceae
Fás növények Szórt állású pikkelyszerű levelek Hosszúhajtás: megfásodik Törpehajtás: levelekkel együtt lehullik 4 vagy 5 tagú virágok Tok termés Apró magvak, szőrszerű repítőkészülékkel

94 Tamariska nemzetség – Tamarix Csermelyciprus nemzetség – Myricaria
K 4-5 C 4-5 A 4-5 G (3-4) Sótűrő fajok Tanult faj: keleti tamariska – T. tetrandra Csermelyciprus nemzetség – Myricaria K 5 C 5 A (10) G (3-4) Tanult faj: csermelyciprus – M. germanica

95

96

97

98 Fűzvirágúak rendje – Salicales Fűzfafélék családja – Salicaceae
Monotipikus rend (egy család) Fűzfafélék családja – Salicaceae Fás növények Szórt levélállás Kétlakiak Szélbeporzás, másodlagosan rovarbeporzás ♂ virágtakaró hiányzik, barka vagy füzér virágzat ♀ G (2), tok termés, füzér Rengeteg magkezdemény és mag Endospermium hiányzik, gyors epigei csírázású pionír növények Gyakori hibridizáció

99 Nyár nemzetség – Populus
A 4-60 A termős virágzat barkaszerű füzér Lombfakadás előtt virágoznak Tanult fajok: fehér nyár – P. alba, rezgő nyár – P. tremula, fekete nyár – P. nigra, „euramerikana” nemes nyárak – P. x euramericana

100

101

102

103 Fűz nemzetség – Salix A 2-5 Termős virágzata füzér
Virágzási idő fajonként eltérő Tanult fajok: Fatermetű füzek: fehér fűz – S. alba, törékeny fűz – S. fragilis, babérfűz – S. pentandra Bokorfüzek: mandulafűz – S. triandra, csigolyafűz – S. purpurea, kosárkötő fűz – S. viminalis, parti fűz – S. elaeagnos, serevényfűz – S. rosmarinifolia Ráncoslevelű füzek: kecskefűz – S. caprea, rekettyefűz – S. cinerea, füles fűz – S. aurita, feketedő fűz – S. myrsinifolia

104

105

106

107 Erikavirágúak rendje – Ericales
A szabad szirom kezd összeforrni A portok 2 pórussal nyílik Rovarbeporzók Sokszor jellemző rájuk az erikoid felépítés Az ide sorolt fajok mikotrófok (gombákkal élnek szimbiózisban) A N-ben szegény, savanyú talajok növényei

108 Erikafélék (hangafélék) családja – Ericaceae
K 5 C (5) A 4+4 v. 5+5 G (5) (tok) v. G (5) (álbogyó) A szirom forrt Csarab nemzetség – Calluna G (5) Tanult faj: csarab – C. vulgaris Áfonya nemzetség – Vaccinium Törpecserjék G (5) → álbogyó Tanult fajok: fekete áfonya – V. myrtillus, vörös áfonya – V. vitis-idaea, tőzegáfonya – V. oxycoccos

109

110

111

112 Mályvavirágúak rendje – Malvales Hársfélék családja – Tiliaceae
Fatermetű fajok Porzóik 5 falkások G (5) Termésük tok (makkocska), 1 maggal

113 Hársfa nemzetség – Tilia
Váltakozó levélállás Leveleik szív alakúak, részaránytalan vállúak, fűrészes szélűek A virágok bogernyőkben, a nyelv alakú murvalevelek közepéből nyílnak Rovarbeporzók, jól mézelők Könnyen hibridizálódnak Fontos elegyfák Lombjuk Ca-ban gazdag, ezt be is juttatják a talajba Fájuk puha, egyenletes szövetű, jól faragható

114 sz: Lindnera Porzószám sok (A 50-75) A porzók rövidebbek, mint a szirmok A szirmok mellett 5 sztaminódiumot (mézfejtőt) találunk sz: Eutilia Porzószám 25-30 Porzóik hosszabbak, mint a szirmok Sztaminódium nincs Egyszerű fedőszőreik vannak Tanult fajok: kislevelű hárs – T. cordata, nagylevelű hárs – T. platyphyllos, ezüst hárs – T. tomentosa

115

116

117 Boroszlánvirágúak rendje – Thymelaeales
Négytagú virágok Redukált párta, csőszerű csésze Rovarbeporzó fajok Boroszlánfélék családja – Thymelaeaceae Szórt állású, épszélű levelek Fejlett, színes csésze Egy magkezdeményű termő, húsos burkú csontár termés K 4 C 0 A 4+4 G 1 Boroszlán nemzetség – Daphne Cserjék Tanult fajok: farkasboroszlán – Daphne mezereum, babérboroszlán – D. laureola, henye boroszlán – D. cneorum

118

119

120


Letölteni ppt "Nyitvatermők törzse Gymnospermatophyta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések