Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázat és projekt menedzsment

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázat és projekt menedzsment"— Előadás másolata:

1

2 Pályázat és projekt menedzsment
Perkovácz és Dömötöri Schiberna Endre

3 PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT PROJEKT ÖTLETROHAM (brain storming) VEZETŐI KÉPESSÉG (leadership) CSAPAT MUNKA (team work) TÁRSADALMI TŐKE (social capital) MUNKAHELYI KULTÚRA KÉPESSÉG- FEJLESZTÉS

4 irányítás, vezetés, igazgatás
A menedzsment jelentése irányítás, vezetés, igazgatás

5 Menedzsment Tudatos menedzsmenttel olyan esetekben találkozunk, amikor a kitűzött cél eléréséhez összetett környezetben összetett eszközökkel összetett tevékenységek láncolatát kell elvégezni. Egyéb esetekben ösztönös vagy tanult rutinszerű cselekvéseket végzünk.

6 Menedzsment tevékenységek
Forralt béka (boiled frog) effektus DÖNTÉSEK INTÉZKEDÉSEK ELLENŐRZÉS (monitoring) ELEMZÉS és VISSZACSATOLÁS

7 Menedzsment A tudatos menedzsment tárgyszerű ismeretek meglétét tételezi fel Olyan eszközök általában, amelyek nem mentesek az intuíciótól, sőt, arra kifejezetten építenek, ösztönzi az ötleteket, segít rendszerezni a szubjektíven feldolgozott tények rendszerét, és hatékonnyá teszi a csapatmunkát

8 Menedzsment A menedzser egy (több) szakma
Bár sokféle menedzsment létezik, az egyszerűség kedvéért külön meg nem nevezett esetekben szervezetek menedzsmentjére kell gondolni.

9 Menedzsment A különböző típusú menedzsmentek közös jellemzői:
emberek közreműködésével valósul meg és embereket érint célkitűzések elérése érdekében történik korlátos erőforrásokkal gazdálkodik tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, visszacsatolás ciklust követ

10 Szervezetek célrendszere
Szervezet olyan rendszer, amelynek működése emberi cselekvések által valósul meg. A szervezeteket célok vezérlik (kimondottak és hallgatólagosak): Alapvető cél Küldetés Szervezeti célok

11 Alapvető cél Alapvető cél: megfogalmazza egy szervezet létének értelmét, pl.: profitszerzés (vállalkozások) jogszabályok érvényesítése (hatóságok) oktatás (iskolák, egyetem) helyi közösségek erősítése (civil szervezetek)

12 Küldetés Küldetés: az alapvető cél megvalósításának módja, meghatározza működési kört működés alapját képező belső értékeket külső érintettekkel kialakítandó viszonyt más szervezetektől történő megkülönböztetést Pl.: Greenpeace – harcos természetvédelem WWF – természet megőrzési programok

13 Szervezeti célok Szervezeti célok: olyan célok hierarchikus rendje, amelyeket a szervezet tagjai csak szervezett keretekben tudnak elérni, egyéni céljaikkal összeegyeztethetők, egyéni és szervezeti célok egymást erősítik.

14 Szervezeti célok Terjedelem és időhorizont szerint:
stratégiai célok közvetlen v. fejlesztési célok operatív célok Ezek egyben céltípusok is

15 Stratégiai célok Stratégiai célok: konkretizálják a szervezet küldetését, és a szervezet érintettjeivel kapcsolatos célokat fogalmaznak meg Belső érintettek: tulajdonosok, menedzsment, alkalmazottak Külső érintettek: célcsoportok (fogyasztók), együttműködő partnerek (beszállítók), versenyző partnerek, állami intézmények, helyi közösségek, természeti környezet.

16 Operatív célok A már meglévő rendszer keretei közötti működésre vonatkoznak. Nem változtatják meg a működési logikát, csak annak eredményességét, vagy hatékonyságát hivatottak javítani. „Ugyanazt, csak jobban, pontosabban!” Pl.: selejt arány csökkentése

17 Közvetlen v. fejlesztési célok
A stratégiai céloknak alárendelt célok, amelyek a jelenlegi rendszer működését megváltoztatni hivatottak. Ez érthető minőségi vagy mennyiségi értelemben. Pl.: új termelési rend kialakítása, új termék bevezetése

18 Célrendszer Alapvető cél Küldetés Szervezeti célok Stratégia Projektek
Folyamatok

19 Célok és menedzsment Az alapvető cél és a küldetés általános, akár szubjektíven megítélhető elemeket is tartalmaz. A szervezeti célok alatt általában számszerűsíthető célokat értünk. Menedzsmentre a kitűzött célok eléréséhez van szükség, ezért a menedzsment szintek igazodnak a célok szintjéhez.

20 Menedzsment dimenziók
A szervezetek irányításának 3 szintjét különböztetjük meg: stratégiai menedzsment projekt menedzsment folyamat (operatív) menedzsment Időtáv szerint: stratégia -> jövő folyamat -> jelen projekt -> átmenet

21 Stratégiai menedzsment
Stratégiai menedzsment feladata, hogy a szervezet küldetését összehangolja az annak beteljesítését befolyásoló körülményekkel (külső, belső) Reális jövőkép kialakítása az oda elvezető fejlődési pálya felvázolásával

22 Folyamat menedzsment Feladata a futó folyamatok fenntartása, és a megkövetelt mennyiségi teljesítmény és minőség elérése Napi szintű menedzsment ciklus Rutin folyamatok felügyelete

23 Projekt menedzsment Projekt: olyan egyszeri (komplex) feladat, amely korlátos erőforrások (emberi, pénzügyi, idő) mellett meghatározott cél elérésére irányul. Projekt menedzsment: egy-egy projekt végrehajtását biztosító vezetői szerepkör és tevékenység.

24 Stratégia alkotás eszközei
PEST: jövőbeli változásokra felkészülés SWOT: aktuálisan ható tényezők Probléma-fa: problémák közötti összefüggések kirajzolása Cél-fa: problémák konvertálása célokká Logikai keretmódszer: egymásra épülő célok, valamint a hozzájuk kapcsolódó eredmények és következmények közötti logikai kapcsolat

25 PEST elemzés A pest elemzés a szervezet működési környezetének vizsgálatára, nagy volumenű és hosszú távú folyamatok (tendenciák) összefoglalására szolgál P: political (politikai) E: economical (gazdasági) S: socio-cultural (társadalmi) T: technological (technológiai)

26 PEST elemzés POLITIKAI ELEMEK a kormányzat stabilitása
törvények, jogszabályok adózási politika európai integráció TÁRSADALMI ELEMEK népesedési folyamatok jövedelemeloszlás társadalmi mobilitás az iskolázottság mértéke életmód az egyes társadalmi csoportokban GAZDASÁGI ELEMEK a GNP, GDP trendjei foglalkoztatottság /munkanélküliség infláció az ország fizetési mérlege a családok elkölthető jövedelmének alakulása az energia- és egyéb árak alakulása TECHNOLÓGIAI ELEMEK a kormány kutatási programja (K+F kiadások mértéke, műszaki fejlesztési politika) a technológiai változás sebessége a számítógépesítettség mértéke az alapvet infrastruktúra színvonala

27 SWOT A SWOT analízis a stratégiai tervezés egy eszköze
Célja, hogy átlátható formában láttassa a szervezet céljait leginkább befolyásoló aktuális külső és belső adottságokat S: strength (erősség), W: weakness (gynegeség), O: opportunity (lehetőség), T: threat (fenyegetés)

28 SWOT Segítők Gátak Belső S:
Olyan lényeges belső tulajdonságok, amelyre a célok elérése szempontjából támaszkodni lehet W: Olyan belső hiányosságok, amelyek a célok elérését nehezítik Külső O: Olyan külső körülmények, amelyek kihasználása a célok elérését segítik T: Olyan külső körülmények, amelyek a célok elérésében gátolhatnak

29 SWOT A feltüntetett tényezők lényeges tényező kell, hogy legyenek
Többnyire szubjektív tényezők, a cél a rendszerezés magunk és mások számára a 4 térrészbe térrészenként 4-5 tényező „belső” a tényező, ha a vizsgált szervezet nélkül nem létezne nem lehet valami egyszerre „gátló” és „segítő”

30 SWOT Kiértékelés: le kell írni a tényezőket
be kell mutatni, hogy az erdősségekkel hogyan semlegesíthetők a fenyegetések, és a lehetőségek hogyan használhatók ki a gyengeségek ellensúlyozására S W O T


Letölteni ppt "Pályázat és projekt menedzsment"

Hasonló előadás


Google Hirdetések