Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Szerb,Horvát,Román és Szlovák Nemzetiségi kultúra kibontakozása Készítette: Rezi Noémi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Szerb,Horvát,Román és Szlovák Nemzetiségi kultúra kibontakozása Készítette: Rezi Noémi."— Előadás másolata:

1 A Szerb,Horvát,Román és Szlovák Nemzetiségi kultúra kibontakozása Készítette: Rezi Noémi

2 A magyar nemzeti kultúrával egy időben bontakozott ki a Magyarországon élő szerbek,románok,horvátok,szlovákok kultúrája is A Nemzetiségeknél megkezdődött a nemzeti irodalmi nyelv kialakulása (mint ahogy nálunk is) Valamennyi nemzetiség körében megindult a középfokú anyanyelvi iskolák létesítése Kultúra fejlesztése: fontos politikai tevékenység Első lépés az önálló nemzetté válás felé Nemzeti vezetőréteg kialakulását erősítette

3 Kutatni kezdték saját történelmi múltjukat -) erősebbé vált a nemzeti összetartozás érzése Pánszlávizmus: szláv népek testvérisége Kulturális+politikai összetartozás -> magyar nemesség az orosz terjeszkedésre veszély -> fellépet ellene

4 horvát nyelv hivatalos nyelvként való bevezetését kezdték növelni Ljudevit Gaj horvát nyelvész, politikus, újságíró, író. A horvát megújhodási mozgalom, az illírizmus vezető személyisége. Francia családból származott. Magyar, osztrák és német egyetemeken tanult, majd Lipcsében szerzett jogi doktorátust. 1830-ban Budán adta ki horvát és német nyelven írt művét a horvát-szláv helyesírásról Küzdött a saját népéért Új mozgalom :délen élő szláv népek(Adriától a Fekete tengerig)ugyanazon hajdan élt nép, az illírek leszármazottai,és így egy nemzetet kell alkotniuk. Horvát Újság : első horvát nyelvű lap(főszerepet játszott a délszláv irodalmi nyelv megteremtésében) Horvátok

5

6 Szlovákok -Szlovák irodalmi egyesület alapít Pozsony:szlovák anyanyelvi oktatás központja Ján Kollár cseh nyelven író szlovák származású evangélikus lelkész, költő, esztéta, népdalgyűjtő, „nemzetébresztő”, a pánszláv testvériség ideológusa. cseh és szlovák nép Kölcsönös egymásra utaltság Rokonság Közös sors Lúdovit Szúr politikus, költő, író, újságíró, tanár, filozófus és nyelvész szlovák nemzeti mozgalom vezetője 1848-49-es forradalom és szabadságharc ellen harcoló szlovák önkéntes résztvevőinek toborzója első szlovák újság (Bécs engedélyével)

7

8 Szerb - kiadták az első szerb nyelvtant Újvidéken Szerb gimnázium,Szentendrén szerb nyelvű tanító képző létesült(1812)

9 Románok -itt is a formálódott az új irodalmi nyelv Román nyelvű iskolák Legnagyobb hírnév: balázsfalvi tanító képző Könyvek: román nép Rómaiakhoz kapcsolódó eredete Román értelmiségiek vezetője: George Baritiu román történész, nyelvész, író, politikus, üzletember és újságíró ->elismertessék Erdélyben a román nemzet egyenjogúságát a többi nemzettel. Gazeta -> „magyarosítás” elleni tiltakozás fóruma volt,szlávokkal való összefogást hirdette.

10 A dákoromán elmélet: Románok eredete ->dák nép(ókorban Erdély területén élt) (Traianus római császár háborúban semmisítet meg) ->római hódítást túlélt dákok utódai ->,honfoglalás után Erdélyben magyar uralom alá kerültek.->legtöbb történettudós szerint a románok valószínűleg a mai Albánia területén élt pásztornép volt (fokozatosan húzódott mai területére)

11 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A Szerb,Horvát,Román és Szlovák Nemzetiségi kultúra kibontakozása Készítette: Rezi Noémi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések