Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZERVEZÉSELMÉLETI ISKOLÁK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZERVEZÉSELMÉLETI ISKOLÁK"— Előadás másolata:

1 SZERVEZÉSELMÉLETI ISKOLÁK
VENDGÉLÁTÁS SZERVEZÉS ÉS GAZDÁLKODÁS I. c. tárgy BSC képzés

2 A menedzsment alapkérdései
Hogyan növelhető a szervezeti teljesítmény, az eredményesség és a hatékonyság? Hogyan motiválhatók a szervezet tagjai a teljesítmény fokozására?

3 MENEDZSMENT IRÁNYZATOK
Klasszikus korszak (Tudományos menedzsment) F.W. Taylor H. Fayol M.Weber H. Ford Emberközpontú (humán) irányzatok Emberi viszonyok tana (E.Mayo, D.Mc.Gregor) Szervezeti magatartástudomány (S.Freud, K.Lewin, C.Barnard, H.Simon) Integrációs szemléletű irányzatok Rendszerelmélet Tranzakciós költségelmélet Kontingencia vagy szituációelmélet Technológiai iskola Nagyság iskolája Külső környezet iskola Erőforrás-függés elmélet Intézményi elmélet

4 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/1 Frederick Winslow Taylor (1856-1915)
Midvale Steel Company, Philadelphia - esztergályosok munkájának megfigyelése, elemzése, időszükségletének mérése a napi teljesítmény előírása érdekében menedzsment princípiumok: a munka minden elemét pontosan meg kell tervezni tudományosan kell a dolgozót kiválasztani, betanítani, fejleszteni a menedzserek felügyeljék a tervezett munkafolyamatok megvalósítását munka és felelősség megosztás a menedzserek és a munkások között

5 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/2 Frederick Winslow Taylor (1856-1915)
Simonds Rolling Mashine Company és Bethlehem Steel Company-nál dolgozott: mukamegosztás, munkakörök kialakítása, pihenőidők - kifáradásmentes munkavégzés egyéni ambíciók táplálása darabbéres fizetési rendszer a norma feletti teljesítés ösztönzése bértöbblettel munkairodák: programozó, technológus, munkanormás, minőségellenőr, karbantartó, stb. Eredmény: magasabb mennyiségi teljesítmény, magasabb szintű munkamorál

6 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/3 Frederick Winslow Taylor (1856-1915)
Alapvető munkái: 1903. Üzemvezetés 1911. A tudományos vezetés Ember = gazdasági ember Érzelmektől mentes, pénzért dolgozik (PÉNZ! - munkateljesítmény) Munkafolyamat elszemélytelenített mechanizmus, dologi-technikai viszonyok komplexuma, az ember is dolog, a „gép tartozéka” Motiváció – egyéni teljesítmény szerint differenciált, anyagi ösztönzés Vállalat – zárt rendszer, a környezetet figyelmen kívül hagyja Módszerek: Munkamegosztás, egységesítés, szabványosítás Feladat szerinti vezetés, funkcionális irányítás

7 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/4 TAYLORIZMUS Interdiszciplináris irányzat:
Műszaki tudományok Matematikai módszerek Számvitel (gazdasági számítások) Munkafiziológia Taylor tevékenységének segítői: Frank és Lillien Gilbreth Henry Gantt

8 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/5 Henri Fayol ( ) A klasszikus szervezet elmélet megalapozója, gyakorló francia menedzser könyvében (az igazgatás elmélete) szisztematikusan össze- foglalta saját öt évtizedes gyakorlatának tanulságait. Menedzsement elveket fogalmazott meg Elsőként fogalmazta meg a menedzseri funkciókat - máig ezt használjuk

9 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/6 Vállalatok tevékenységi körei:
Henri Fayol ( ) Vállalatok tevékenységi körei: Műszaki, Kereskedelmi, Pénzügyi, Biztonsági, Számviteli Igazgatási (a vállalat átfogó cselekvési tervét, kialakítsa a szervezetét, koordinálja és összehangolja az erőfeszítéseit) Igazgatási tevékenység Tervezés, szervezés, közvetlen irányítás Koordinálás és ellenőrzés

10 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/7 Fayol vezetési elvei:
Munkamegosztás: minél mélyebb a specializáció, annál hatékonyabb a munka Tekintély: a menedzseri feladatok ellátásához tekintélyre van szükség, ennek formális és személyes forrása van Fegyelem: a szervezet tagjainak el kell fogadni a működési szabályokat Az utasítás egysége: egy beosztottat egy menedzser irányítson Érdekek prioritása: az egyén érdeke nem kerülhet szervezet érdeke elé Ellenszolgáltatások: a szervezet és az egyén szempontjából egyaránt igazságos legyen

11 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/8 Fayol vezetési elvei:
Az irányítás egysége: a hasonló feladatokat ugyanaz a menedzser irányítsa Centralizáció: a hatalmat és a hatásköröket a menedzseri hierarchia csúcsán kell koncentrálni Skálás irányítási lánc: az irányítási lánc minden fokozatán megfelelő hatáskörök szükséges, amelyet mindig be kell tartani Rend: a megfelelő erőforrások a megfelelő helyen és időben álljanak rendelkezésre Méltányosság: a menedzser legyen udvarias és méltányos beosztottaival Stabilitás: a beosztottak nagymértékű elvándorlása nem kívánatos Kezdeményezés: a dolgozók kezdeményezéseit támogatni kell Közösségi szellem: a team munka, a közösségi szellem érték, ezért ösztönözni kell.

12 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/9 Henri Fayol (1841-1925) Egyszemélyes vezetés
Irodai munkák szervezése, irányítása Tevékenységi körök: Műszaki Kereskedelmi Pénzügyi Biztonsági Számviteli Vezetési Felső vezetés szervezése, vezetési funkciók: Tervezés Szervezés Közvetlen irányítás Koordinálás Ellenőrzés

13 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/10 FAYOLIZMUS (14 vezetési elv)
A vezetés az elvek rugalmas alkalmazása a különböző körülmények között. Munkamegosztás Tekintély-felelősség Fegyelem Az egyszemélyi vezetés Az irányítás egysége A részérdek az általános érdek része A dolgozók bérezése A centralizáció A hierarchia A rend A méltányosság A munkaerőállomány stabilitása A kezdeményezés A dolgozók egysége Fayol tanainak követői: Bogdanov Hennig (folyamatok szervezése) Mellerowitz (számvitel) Weber (bürokrácia elmélet)

14 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/11 Max Weber (1864-1920) Bürokráciaelmélet
A bürokrácia a lehető legjobb szervezeti forma A bürokrácia alkalmas arra, hogy Stabilitásban, Fegyelemben, Megbízhatóságban felülmúljon minden más szervezeti formációt.

15 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/12 „WEBERIZMUS”
A racionálisnak tekintett „ideális” szervezet jellemzői: Munkamegosztás Szabályozottság Hierarchia Aktaszerűség (írásbeliség) Szakmai hozzáértés (hivatástudat) Személytelenség, tárgyilagosság Weber a saját bürokrácia elméletének ipari illusztrálását látta Taylor tevékenységében. Weber munkássága a modern szociológia kezdete.

16 KLASSZIKUS IRÁNYZAT/13 Henry Ford (1863-1947)
Taylor munkaszervezési elveit a legteljesebb mértékben alkalmazta a gyakorlatban. „FORDIZMUS” jellemzői: Üzemszervezés („mozgó szalag” = futószalag) Nagyüzemi termelés, tömegtermelés Anyagáramlás Időtervezés, időrendi irányítás

17 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/1
Elton Mayo (a Harvard Business School kutatója) Chicago –ATT Western Electric Company Hawthorne-i üzemében kisérletek: Üzemi munkateljesítmény vizsgálatok, tesztek, Mélyinterjúk, Csoportbefolyások elemzése. Kutatási eredmények: A növekvő teljesítmény alapja a jó csoportmunka, a motiváció, a felügyelet módja A munkateljesítmény függ a dolgozók érzelmi beállítottságától A munkacsoportok belső informális struktúrája és normája meghatározó szerepű.

18 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/2
„MAYOIZMUS” eredményei: Formális – informális normák különbözősége A motiváció nem csak anyagi, hanem emberi is lehet Az informális munkacsoport fontos szervezeti tényező Inkább a „demokratikus” vezetés, mint az autokratikus Munkateljesítmény függ a munkahelyi elégedettségtől Kommunikációs csatornák, participáció –segítenek a vezetésben A vezetés technikai és szociális együtt Szociálpszichológiai szükségletek kielégítése javítja a teljesítményt

19 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/3
Az EMBERI VISZONYOK TANA képviselői: E.Mayo Mary Parker Follett D. McGregor Kurt Lewin A csoport szerepe: Az üzemen belüli formális csoport informális csoport is Üzemen kívül is él, összetart A csoportélet növeli a munkatermelékenységet Csoportbérezés Jellemzők: Részvétel Alapegység: csoport A bizalom a tekintély alapja Kommunikáció Felelősségérzet

20 Douglas Mc Gregor X és Y elmélete (összehasonlítás)
Human Relation (Y elmélet) Az ember nem idegenkedik a munkától Elkötelezettség, saját irányítás Jutalom reménye Felelősségérzet Alkotóképesség, lelemény képzelőerő alaptulajdonsága az embernek A vállalatok az ember szellemi potenciálját csak részben használják ki. Klasszikus iskola (X elmélet) Az emberben idegenkedés van a munkával szemben. A vezetés ezt ellensúlyozza A vezetői kényszer és ellenőrzés fontos Az átlagembert irányítani kell

21 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/5
SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/1 Kurt Lewin Csoportnormák,kulturális normák felolvasztása, Változás megvalósítása Megváltozott magatartás befagyasztása Chester Barnard Az emberi kooperáció, a kommunikáció a szervezet sikerének alapja – közös cél érdekében Célelérés közösségben Egyensúly (ösztönzésre, teljesítményre) Herbert Simon Emberi döntéshozatal – Korlátozottan racionális döntések A döntés nem állapot, hanem folyamat

22 EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/6
SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/2 Maslow szükséglet-elmélete Fiziológiai Biztonsági Társadalmi hovatartozás Társadalmi elfogadottság Önmegvalósítás Herzberg kétfaktoros elmélete Motivátorok: beállítottságot befolyásolnak, elégedettséget teremtenek Teljesítmény, Elismerés, Felelősség Előrejutás Higiéniai faktorok: a munkaszituációt jelzik, elégedetlenséget mutatnak Bér, Munkafeltételek, Kompetens felettes

23 Klasszikus és HR felfogás összehasonlítása
Minden feladatra van legjobb módszer Részletesebb munkamegosztás, nagyobb teljesítmény Legjobb módszert a vezető ismeri A termelékenységet csak a műszaki tényezők befolyásolják Motiváció csak pénzzel Amit nem ellenőriznek azt nem hajtják végre Legjobb módszer a dolgozótól is függ Munkamegosztás egyhangúsága  kisebb termelés A dolgozó tudja a legjobb módszert Lélektani tényezők is döntőek Felelősségérzet és önállóság növeli a teljesítőképességet

24 Empirikus irányzat Központi témája sikeres vezetők személyiségének és módszereinek kutatása. "A vezetés művészet" Az irányzat képviselői és eredményeik: Drukker, Sloan, Newman A vezetés nem tudomány – hanem gyakorlat” „Management sciences”

25 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/1
A vállalkozás Szociotechnikai rendszer, Nyílt rendszer, ami a környezetével szoros kapcsolatban van Rendszerelmélet Rendszeranalízis Rendszerszintézis Tranzakciós költségelmélet Piaci tranzakciók, szerződések Vállalkozói (menedzseri) tranzakciók, szerződések Kontingencia vagy szituációelmélet (nincs legjobb út, nem minden út egyformán hatékony) Technológiai iskola Nagyság iskolája Külső környezet iskola (organikus és mechanikus szervezet) Erőforrás-függés elmélet Intézményi elmélet

26 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/2
Rendszerelmélet Rendszeranalízis részekre bontás, specializációk elemzése Rendszerszintézis „tudományok közötti mozgalom”, az interdiszciplinaritásra törekvés Tranzakciós költségelmélet Piaci tranzakciók, szerződések Vállalkozói (menedzseri) tranzakciók, szerződések A piaci vagy menedzseri ügyletek között alternatív viszony van: vagy a piacon kezdeményeznek, vagy a szervezeten belül. Ennek a döntésnek egyenes következménye a piac és a hierarchia közötti választás. A megoldás az információs korlátoktól függ.

27 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZAT/3
Kontingencia vagy szituációelmélet (nincs legjobb út, nem minden út egyformán hatékony) Technológiai iskola A vállalat szervezeti felépítésének főbb jegyeit (horizontális és vertikális) az alkalmazott technológia befolyásolja. Nagyság iskolája A szervezeti méret befolyásolja a szervezet struktúráját. Külső környezet iskola Organikus - mechanikus szervezet jellemzés alakul ki, és a szervezet igazodik a külső környezethez. Erőforrás-függés elmélet A tulajdonosok, a szállítók, a vevők vagy más piaci szereplők befolyása meghatározó. Intézményi elmélet Az erős állam – mint meghatározó környezeti szereplő – hatása döntő lehet a szervezet működésére.

28 A MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK
MI AZ IGAZSÁG? A MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK A NAGYÜZEMI TERMELÉS KIALAKULÁSÁNAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK EREDMÉNYEI, AZ EMBER – GÉP(TERMÉK) – KÖRNYEZET EGYENSÚLYA PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁT KERESIK, A SZERVEZET ÉS AZ EGYÉN HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÍVÁNJÁK MEGOLDANI.

29 INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZATOK IRÁNYZATOK, ISKOLÁK
FOGALOMTÁR INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ IRÁNYZATOK RENDSZERELMÉLET RENDSZERANALÍZIS RENDSZERSZINTÉZIS TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGELMÉLET PIACI TRANZAKCIÓK, SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÓI (MENEDZSERI) TRANZAKCIÓK, SZERZŐDÉSEK KONTINGENCIA VAGY SZITUÁCIÓELMÉLET TECHNOLÓGIAI ISKOLA NAGYSÁG ISKOLÁJA KÜLSŐ KÖRNYEZET ISKOLA ERŐFORRÁS-FÜGGÉS ELMÉLET INTÉZMÉNYI ELMÉLET IRÁNYZATOK, ISKOLÁK KLASSZIKUS KORSZAK TAYLORIZMUS FAYOLIZMUS (14 VEZETÉSI ELV) „FORDIZMUS” „WEBERIZMUS” EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZATOK Az EMBERI VISZONYOK TANA „MAYOIZMUS” DOUGLAS MC GREGOR X ÉS Y ELMÉLETE SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY KURT LEWIN HERBERT SIMON MASLOW SZÜKSÉGLET-ELMÉLETE HERZBERG KÉTFAKTOROS ELMÉLETE

30 KÉRDÉSEK Kik a szervezeti magatartástudomány jelentős képviselői?
Elemezze Maslow szükséglet-elméletét? Mutassa be Herzberg kétfaktoros elméletét? Mi jellemzi az integrációs szemléletű irányzatokat? A rendszerelmélet a szervezetekben? Mit jelent a tranzakciós költségelmélet? Mi jellemzi a kontingencia vagy szituációelméletet? Mit jelent a technológiai iskola? Mi a nagyság iskolája? Mi a külső környezet iskola? Mit jelent az erőforrás-függés elmélet? Hogyan értelmezi az intézményi elméletet? Menedzsment irányzatok, iskolák? A klasszikus korszak legfontosabb képviselői? Taylor elvei hol érvényesülnek napjainkban? Fayol munkásságának legfontosabb érvényesülési területe? Minek a megalkotása fűződik Ford nevéhez? Weber bürokrácia-elmélete? Mi jellemzi az emberközpontú irányzatokat? Az emberi viszonyok tanának kik a legfontosabb képviselői? Mayo munkásságának eredményei? Douglas Mc Gregor X és Y elmélete?

31 Köszönöm a figyelmet. Katona Mária agrol-online.hu


Letölteni ppt "SZERVEZÉSELMÉLETI ISKOLÁK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések