Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vegyes házi királyok 1301-től 1490-ig.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vegyes házi királyok 1301-től 1490-ig."— Előadás másolata:

1 Vegyes házi királyok 1301-től 1490-ig

2 Interregnum 1301 után a tartományurak osztozkodtak az országon
Három, az Árpád-házhoz kapcsolódó jelölt akarta megszerezni a trónt

3 Tartományurak

4 Harc a trónért Anjou Károly Róbert 1301-től Magyarországon tartózkodott, a pápa és a Dél-vidék urai támogatták Přemysl Vencelt az ország legtöbb oligarchája támogatta, de apja rövidesen hazavitte és a cseh trónra került. A koronát átadta: Wittelsbach Ottónak, aki Kán László fogságába került majd elhagyta az országot

5 Károly Róbert 1308-1342 Leszámolt a tartományurakkal
1312: rozgonyi csata Temesvár 1321: meghalt utolsó ellenfele és az ország ura lett Új bárói réteg felemelése:Lackfiak…

6 Gazdasági reformjai Bányászat: a nemesfémbányászat fellendítése érdekében az urbura 1/3-át a földbirtokosoknak adta, fejlesztette a bányászatot pl: német bányászok Pénzverés:királyi monopólium lett, jó minőségi aranyforintot veretett (firenzei mesterekkel), pénzrontást beszüntette

7 Gazdasági reformjai A kieső kamara haszna helyett bevezette az un. kapuadót, amelyet jobbágyportánként kellett fizetni. Évente 18 dénár. A kereskedelemben bevezette a harmincadvámot

8 Külpolitikája 1335-ös visegrádi királytalálkozó
Lokietek Kázmér és Luxemburgi János Kereskedelmi megállapodás: Bécset elkerülő új útvonal kijelölése (árumegállító jog miatt)

9 Külpolitika Banderiális hadszervezet Tengermellék

10 I. Nagy Lajos 1342-1382 Lovagkirály Terjeszkedő politika
Perszonálunió hazánk és Lengyelország között 1370-től Legfőbb támasza édesanyja Erzsébet volt a belpolitikában is

11 1351. évi törvényei Aranybulla megújítása Ősiség törvénye
„egy és ugyanazon szabadság elve” Kilenced törvénye

12 Külpolitika Nápolyi hadjáratok amelyeknek célja András meggyilkolásának megbosszulása volt Velencével sikeres háborút vívott a Tengermellékért

13 Külpolitika Balkán: 1375-ben először I.Lajos ütközött meg a törökkel a magyar királyok közül Vazallus államok

14 Hedvig és Mária királynő
Lányaira hagyja a két országot Hedvig lengyel királynő lett és litván férjet kapott Magyarországot Máriára hagyta, akinek jegyese Luxemburgi Zsigmond volt

15 Luxemburgi Zsigmond A bárói csoportok először Durazzói (Kis) Károlyt választották királynak Meggyilkolása után belháború alakult ki, aminek végén a bárói ligák Zsigmondot emelik a trónra

16 A belső rend megszilárdítása
Módszeresen leszámolt a liga tagjaival Saját, hű embereit ültette az országos főméltóságokba pl: Ozorai Pipó 1401-ben fogságba vetik, de hívei kiszabadították

17 Belpolitika Városfejlődést támogatta,1405-ös városi dekrétumok: pallos jog, egységes súly- és mértékrendszer, városfalépítés támogatása, képviselők az országgyűlésbe Várostípusok:-mezővárosok -szabad királyi vagy tárnoki városok -bányavárosok

18 Belpolitika Egyházzal is jó a kapcsolata Főkegyúri jogot gyakorolt
Királyi tetszvényjog 1437: erdélyi parasztfelkelés, Budai Nagy Antal vezetésével

19 Harc a török ellen Eleinte támadó politikát folytatott
1396: nikápolyi csatavesztés Telekkatonaság Végvárrendszer kiépítése

20 Nyugati politika A család hírnevének helyreállítása vezette a nyugati politikában Német-római császár akart lenni A cseh trónért folytatott háborúkat a huszitákkal

21 Habsburg Albert ( ) Zsigmond leányát veszi feleségül, a bárók csak komoly engedményekért cserébe fogadták el 1439-ben a török Szerbiára támadt, Brankovics György segítséget kért de vérhasjárvány tört ki és meghalt a király is

22 V. László ( ) Anyja az ellopott koronával megkoronáztatta a csecsemő Lászlót és Bécsbe szöktek III. Frigyes oltalma alá A bárók azonban olyan uralkodót akartak aki a török ellen ténylegesen fel tud lépni

23 Jagelló I. Ulászló ( ) Ismét lengyel-magyar perszonálunió jött létre Megegyezett az özvegy királynéval is Hunyadi Jánost a leghatalmasabb bárók közé emelte

24 Hunyadi János törökellenes harcai
Apja Zsigmond udvarában szolgát A fiatal Hunyadi is ott kezdte pályafutását Zsigmond mellett megismerte a huszita és itáliai harcmodort

25 Hunyadi János törökellenes harcai

26 Harc a törökkel : hosszú hadjárat melynek eredménye az lett, hogy Szendrő és Galambóc várát valamint Szerbiát visszaszerezték a drinápolyi békében 1444: várnai csata

27 Kormányzósága ( ) 1446-tól a kiskorú V.László nagykorúságáig a rendek gubernátorrá választották Korlátozott jogköre volt

28 Rigómezei csata (1448) Az albán Szkander bég segítségére sietett, de Brankovics György árulása miatt a szerbiai rigómezőnél vereséget szenvedett

29 Nándorfehérvár 1456 II. Mohamed terjeszkedő politikájának célpontja a végvári rendszerünk kulcsa lett Kapisztrán János vezetésével keresztes had szerveződött, a nemesek nem mozdultak a támadás hírére Hunyadi magánhadseregével csatlakozott

30 Nándorfehérvár 1456 A várat Szilágyi Mihály védte alig 7000 emberrel
Hunyadi a Dunán áttörte a török hajózárat Június 21: általános roham, hősies védekezés pl:Dugovics Titusz Pestisjárvány tört ki aminek Hunyadi János is áldozata lett

31 Hunyadi László Ő örökölte a Hunyadi vagyont
Lemészárolta Cillei Ulrikot és kíséretét Nándorfehérváron V.László Budára csalta a két Hunyadi fiút, majd Lászlót kivégezték.

32 Hunyadi Mátyás ( ) Mátyás fogolyként Pozsonyba került ahol váratlanul meghalt a 17 éves V. László Szilágyi Mihály megegyezett a bárókkal és januárjában királlyá választották Budán

33 Belpolitikája Kezdettől fogva önállóságra törekedett
Eltávolította nagybátyját is és az őt korlátozni akaró bárókat is

34 Jövedelmei Füstpénz: jobbágy családonként Koronavám
Rendkívüli hadiadó: 1 Ft/porta, évente többször Jövedelmei Ft-ra rúghattak

35 Fekete sereg Magját a husziták alkották Zsoldos haderő, magas fizetés
Idegen katonák a magyarok mellett Vezetői: Kinizsi Pál, Magyar Balázs

36 Külpolitika A törökkel szemben védekezés jellemezte, békekötés 1485-től Második végvári vonal kiépítése Harcok a cseh trónért: Szilézia, Morvaország Harcok III. Frigyessel, 1485 elfoglalta Bécset

37 Reneszánsz udvar Második felesége a nápolyi Beatrix, aki magával hozta a reneszánsz műveltséget a magyar udvarba

38 Reneszánsz és humanizmus

39 Reneszánsz és humanizmus
Építkezések Bibliotheca Corvina Janus Pannonius Könyvnyomtatás. Hess András nyomdája Budán

40 Utódlás Egyik házasságából sem született gyermek
Egy bécsi polgárlánytól, Edelpeck Borbálától született fiát Corvin Jánost jelölte utódjául

41 Halála 1490-ben Bécsben halt meg Rendszere szinte azonnal összeomlott
Corvin Jánost nem választják királynak

42 Vége


Letölteni ppt "Vegyes házi királyok 1301-től 1490-ig."

Hasonló előadás


Google Hirdetések