Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Átviteles tartók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Átviteles tartók."— Előadás másolata:

0 Tartók statikája I. 3. Előadás
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Dr. Lőrincz György egy. docens D 410 Tartók statikája I. 3. Előadás Alkalmazott statika B.Sc. hallgatóknak Harmadik előadás – nappali Első konzultáció – levelező Árviteles tartók, rácsos tartók és tartórácsok hatásábrái 30 dia

1 Átviteles tartók

2 Átviteles tartók Ha egy szerkezetet nem közvetlenül terhelünk, hanem egy, a szerkezetre támaszkodó közvetlenül terhelt tartóról a támaszok vagy alátámasztó oszlopok közvetítésével kapja meg a külső terhet (azaz mindig meghatározott és nem változó helyeken kapja meg a közvetlenül terhelt tartóról akár a mozgó terhet is), átviteles tartóról beszélünk. Az átvivő tartót a saját modellje szerint kell méretezni, azaz pl. folytatólagos többtámaszú tartóként. A közvetve/átvitelesen terhelt tartóban keletkező igény-bevételek meghatározásához feltételezzük a kéttámaszú átvitelt.

3 Átviteles tartók Az átadódó erők eltérnek egymástól. – A különbsé-gekre a méretezésnél ügyelni kell!

4 Átviteles tartók

5 Átviteles tartók

6 Átviteles tartók igénybevételi ábrái

7 Átviteles tartók hatásábrái

8 Átviteles tartók hatásábrái

9 Átviteles tartók pl. íves
A hatásábrákat egyenes vonalak határolják. A tartó statikailag határozott és az átvitel kéttámaszú.

10 Rácsos tartók

11 Nyíróerő ↔ ferde rácsrúd.
Rácsos tartók A rácsos tartók olyan tartó-szerkezetek, amelyek rúd-jaiban a külső erőkből csak normálerő keletkezik. – Valójában a rudak csatla-kozásánál keletkezik hajlító-nyomaték is, de olyan modellt választunk, amely a kapcsolat-okban csuklót tételez fel. Így csak normálerők keletkeznek. A példában láthatók a kelet-kező hajlítónyomatékok. Ezek olyan kicsik, hogy a méretezés biztonsága elegendő a felvételükre. A húzó- és a nyomóerő felvétele gerendánál. Nyíróerő ↔ ferde rácsrúd.

12 Rácsos tartók

13 Rácsos tartók A rúderők meghatározása
Megoldási lehetőségek: csomóponti módszer átmetszéres módszerek főponti vagy Ritter módszer hasonlósági módszer

14 Rácsos tartók

15 Rácsos tartók Ritter-módszer: Hasonlósági módszer:

16 Rácsos tartók

17 Rácsos tartók

18 Rácsos tartók

19 Rácsos tartók

20 Rácsos tartók

21 Rácsos tartók

22 Rácsos tartók

23 Tartórácsok Azt a tartószerkezetet, amelyben az egymással ösz-szekapcsolt rudak egy síkban helyezkednek el, és a szerkezet terhei ezen síkra párhuzamosak, síkbeli tartórácsnak nevezzük. Röviden összefoglalom a síkbeli tartórácsok kereszteloszlási tényezőinek közelítő meghatározását abban az egyszerű, de gyakorlati esetben, amikor a tartórács mind geometriailag, mind merevségi szempontból szimmetrikus és a tartók merevsége egyenként állandó.

24 Tartórácsok A tartórács számításához is modellt kell felállítanunk. Legyenek a modell tartói csavarásmentesek és a főtartók/hossztartók kéttámaszúak. A tartó ϕcs nagyságú elcsavarodásából Mcs csavaró-nyomaték keletkezik. A két mennyiség egymással arányos. Arányossági tényező a tartó GIcs nagyságú csavarómerevsége.

25 Tartórácsok Ha a tartó csavarómerevsége zérus, bármekkora lehet az elcsavarodás, abból nem keletkezik csavaró-nyomaték. Vagy: ha a tartó csavarómerevsége végtelen nagy, akkor bármekkora a csavarónyomaték, abból nem keletkezik elfordulás.

26 Tartórácsok qik kereszteloszlási ténye-ző: az az erő, amely az i-edik hossztartóra hat, ha az egységerő a kereszt-tartó és a k-adik hossztar-tó kereszteződése fölött áll. A tartórácsnak kereszt-tartója (kt.) és hossz-tartói/főtartói (ht./ft.) vannak. – Ezekre vonat-kozik a geometriai és merevségi szimmetria.

27 Tartórácsok A egyenletekből a rugó-állandó fv.-e meghatároz-ható. Ha középen van egy kt., akkor L3/48EIf, ha a har-madban, akkor a rugó-állandóval arányos ordi-náta 3L3/256EIf. A lehajási ábra ordinátái arányosak a rugóállan-dóval.

28 Tartórácsok Leonhadt Hartmann

29 Tartórácsok

30 Gerber tartók hatásábrái


Letölteni ppt "Átviteles tartók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések