Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A műszaki kommunikáció alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A műszaki kommunikáció alapjai"— Előadás másolata:

1 A műszaki kommunikáció alapjai
1. előadás

2 Műszaki dokumentáció Egy adott ipari termék tervezési, szerkesztési, felhasználási és javítási munkáinak szöveges és rajzi dokumentumai, leírásai.

3 Műszaki dokumentáció 1.Szöveges okmányok (szöveg+magyarázó ábrák esetleg táblázatok) Üzemeltetési utasítások (műszaki leírás, kezelési útmutató) Karbantartási utasítások Üzembehelyezési utasítások Műszaki adatlap Áruismertető címke, javítókészlet-jegyzék Javítási dokumentáció Tartalmi és formai kialakításukat szabványok rögzítik, betartásukat törvény írja elő,alkalmazásuk kötelező!

4

5 Műszaki dokumentáció 2.Rajzi okmányok Rajzi okmányok Gépipar – géprajz
A műszaki gondolatok rajzban való közlésének eszköze, egyezményes jelekkel, jelölésekkel és módszerekkel (szabványok) Rajzi okmányok Gépipar – géprajz Villamos ipar – villamos rajz Építőipar – építési rajz A rajzokat felhasználásuk, kidolgozásuk és tartalmuk szerint osztályozhatjuk. (MSZ ISO )

6 Műszaki dokumentáció Leggyakoribb műszaki rajzfajták Diagram Nomogram
Olyan grafikus ábrázolás, amely két vagy több változó mennyiség közötti összefüggést fejez ki, általában koordináta-rendszerben ábrázolva. Nomogram Olyan diagram, amelyből számítások nélkül meghatározható egy vagy több mennyiség közelítő számértéke. Funkcionális vázlat Olyan rajz, amely grafikus jelekkel, jelképekkel mutatja be valamely rendszer elemeinek feladatát és kapcsolatait.

7 Műszaki dokumentáció Vázlat Alkatrészrajz Munkadarabrajz
Általában szabadkézi, nem feltétlen méretarányos rajz Alkatrészrajz Olyan egyetlen alkatrészt ábrázoló rajz, amely tartalmazza az alkatrész azonosításhoz szükséges információkat. Munkadarabrajz Olyan egyetlen, tovább már nem bontható alkatrész ábrázoló rajz, amely tartalmazza az alkatrész elkészítéséhez szükséges információkat.

8 Műszaki rajz Információhordozón rögzített, egyezményes szabályoknak megfelelően, grafikusan ábrázolt műszaki információ, amely rendszerint méretarányos. A műszaki rajzokkal kapcsolatos elnevezéseket, a rajzok alaki követelményeit szabványok rögzítik. A szabványok a szabványosítási folyamat termékei.

9 Szabványosítás Gyökerek – ókor (utak, vízvezetékcsövek, …)
Ipari méretű árutermelés – ipari méretű szabványosítás (XIX. sz. vége) Intézményes szabványosítás - XX. sz. eleje, a fejlett európai országokban Első magyarországi szabványosítási testület megalakulása: 1921. Eleinte országos, manapság nemzetközi és régiós szabványok

10 Nemzetközi szabványosítás
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet - ISO Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság - IEC Nemzetközi Távközlési Unió - ITU

11 Európai szabványosítás
AZ EK és az EFTA által létrehozott szervezetek: Európai Szabványügyi Bizottság - CEN Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság CENELEC Európai Távközlési Szabványügyi Intézet - ETSI

12 Nemzeti szabványosítás I.
A II. vh. előtt párhuzamosan fejlődött Európával Utána szovjet mintára változott, az államigazga- tás eszköze lett A rendszerváltozás után megváltozott a szerepe

13 Nemzeti szabványosítás II.
A szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény értelmében: „A nemzeti szabványok ma már nem kötelező, hanem közmegegyezéssel létrehozott önkéntes dokumentumok és ezek kibocsátására egyedül a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) jogosult, amely nem államigazgatási szerv, hanem „köztestület”, amely közérdekű tevékenységet folytat.”

14 MSZT által kibocsátott szabványok
a kibocsátás éve azonosító jelzet (szabványszám) MSZT által kibocsátott nemzeti szabványok kibocsátói jele

15 Nemzetközi szabványok átvétele
A nemzetközi szabványok azonos megegyező- ségi fokozattal szintén nemzeti szabványok: Pl.: MSZ ISO 128 Az európai szabványok változtatás nélkül az MSZ EN jelzetet kapják: Pl.: MSZ EN 45020 Az EU által átvett nemzetközi szabvány nemzeti szabványként a következő jelzetet kapja: Pl.: MSZ EN ISO 5457

16 MSZ EN ISO 5457 szabvány előlapja

17 A szabvány fogalma A szabvány ismétlődő
műszaki – gazdasági feladatok optimális megoldásának mintája, amelyet közmegegyezéssel hoztak létre, az arra illetékes szerv jóváhagyott és (szabványként) közzétett.


Letölteni ppt "A műszaki kommunikáció alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések