Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Közbeszerzés az Európai Unióban és Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Közbeszerzés az Európai Unióban és Magyarországon."— Előadás másolata:

1 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Közbeszerzés az Európai Unióban és Magyarországon A közbeszerzés fogalma Az Európai Unió és Magyarország szabályozása A közbeszerzés legfontosabb mutatói és információforrások Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk Nemzeti Fejlesztési Hivatal Strukturális és Kohéziós Alapok Képzési Központja regisztrált trénere; oktató Győr, 2006. február 23.

2 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 A közbeszerzés fogalma Meghatározott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében lefolytatott eljárások (közbeszerzési eljárás), amelyeket meghatározott szervezetek ajánlatkérőként kötelesek lefolytatni, visszterhes szerződések megkötése céljából.

3 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 A közbeszerzés története 1956. Római Szerződés közbeszerzési szabályozást nem, de más, fontos alapelveket tartalmazott:  áruk, szolgáltatások, tőke és munkaerő szabad áramlása  verseny tisztasága és nyilvánossága  diszkrimináció tilalma  nemzeti elbánás

4 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 A közösségi szabályozás 1971. első közbeszerzési irányelv 71/305/EGK építési beruházásokról 71/304/EGK építési szolgáltatásnyújtás 1976. első árubeszerzési irányelv 77/62/EGK 3 fő alapelve: - szerződések közösségi szintű meghirdetése - külföldi ajánlattevőkkel szembeni diszkriminációmentesség érdekében a műszaki akadályok lebontása - objektív kritériumok meghatározása az alkalmasság vizsgálatához és az ajánlat elbírálásához

5 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Közösségi szabályozás fejlesztése 1988. 88/295/EGK irányelv: árubeszerzés szabályozásának módosítása 1989. 89/440/EGK irányelv: építési beruházás szabályozásának módosítása 1990. 90/531/EGK közszolgáltatói szektor beszerzéseinek szabályozása 1992. 92/50/EGK irányelv a szolgáltatás megrendelésére irányuló eljárások összehangolásáról

6 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Klasszikus irányelvek [Európai Unió Tanácsa] 92/50/EGK szolgáltatási irányelv 93/36/EGK árubeszerzési irányelv 93/37/EGK építési irányelv továbbá: Európai Parlament és Tanács 97/52/EK irányelve a fentiek módosításáról

7 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 További jogszabályok Tanács 93/38/EGK irányelve: közszolgáltató irányelv (vízügy, energia, közlekedés, távközlés) Tanács 89/665/EGK klasszikus irányelvek jogorvoslati rendelkezései Tanács 92/13/EGK közszolgáltatói irányelvek jogorvoslati rendelkezései Bizottság 2001/78/EGK irányelve: hirdetményminták

8 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 A hatályos szabályozás Európai Parlament és Tanács irányelvei: 2004/18/EK a klasszikus ajánlatkérők beszerzéseiről 2004/17/EK a közszolgáltatói ajánlatkérők beszerzéseiről Ezt átültettük a magyar jogba is. (A határidő 2006. január 31. volt.)

9 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Magyar szabályozás 2003. évi CXXXIX. törvény (Kbt.) tartalmazza az irányelveket Szerkezete és tartalma ehhez igazodik: -általános és különös eljárás (klasszikus ajánlatkérők és közüzemek) -jogorvoslati lehetőségek -közösségi rezsim és nemzeti rezsim

10 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályok 2003. évi CXXIX. törvény A közbeszerzésekrol 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenorzésének rendjérol és díjáról, valamint a Közbeszerzési Értesítoben történo közzététel rendjérol és díjáról 130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól 19/2004. (IV. 28.) IM rendelet A közbeszerzésekre vonatkozó nómenklatúráról 15/2004. (IV. 25.) IM rendelet A közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 1-31. melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 1/2004. (I. 9.) FMM rendelet A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról 2068/2002. (III. 21.) Korm. határozat Az elektronikus közbeszerzési rendszer muködtetőjéről 2146/2000. (VI. 30.) Korm. határozat Az elektronikus közbeszerzés rendszerének koncepciójáról és a létrehozásával kapcsolatban szükséges intézkedésekről

11 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 A közösségi jog hatása általános jogelvek (egyenlőség, igazságosság és méltányosság, diszkrimináció tilalma/nemzeti elbánás, arányosság, jogbiztonság, emberi jogok védelme, jóhiszeműség, jogbiztonság) közösségi jog sajátosságai (közvetlen hatály, közvetlen alkalmazhatóság, közösségi jog elsődlegessége, előfoglalása elve) jogalkotás és jogalkalmazása során alkalmazott alapelvek (kölcsönös elismerés elve, négy alapszabadság és kivételei, verseny torzításának tilalma, szubszidiaritás)

12 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 A közbeszerzések értéke és száma Magyarországon A GDP 2004. évben 20.413 milliárd Forint volt, a közbeszerzések értéke pedig 1129,7 milliárd Forint. 2005. évben a közbeszerzések értéke már 1291,3 milliárd Forint volt. Külföldi ajánlattevők az eljárások 2,5 %-át nyerték meg 2005-ben, volument tekintve pedig 15,4 %-át. Kis-és középvállalkozások az eljárások 66,9 %-át nyerték meg 2005-ben, volument tekintve pedig 41%-át. Az eljárások száma 2005-ben 3782 volt, aminek döntő többsége nyílt eljárás. (68 meghívásos, 926 tárgyalásos és 318 egyszerűsített eljárás indult.)

13 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 A közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabályok letölthetőek Közbeszerzések Tanácsa weboldaláról: http://www.kozbeszerzes.hu

14 Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Köszönöm a figyelmet! További információforrás: http://www.sze.hu/etk


Letölteni ppt "Közbeszerzési alapismeretek – Széchenyi István Egyetem Európa-tanulmányi Központ Ponácz György Márk © 2006 Közbeszerzés az Európai Unióban és Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések