Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. Az információs rendszerek típusai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. Az információs rendszerek típusai"— Előadás másolata:

1 3. Az információs rendszerek típusai

2 Az előadás tartalma TPS – tranzakció-feldolgozó rendszer
MIS – vezetői információs rendszer DSS – döntéstámogató rendszer GDSS – csoportos döntéstámogató rendszer ES – szakértői rendszerek EIS – felsővezetői információs rendszer ESS – felsővezetői döntéstámogató rendszer

3 Transaction Processing System (TPS), Tranzakció feldolgozó rendszer
Tranzakció nem más, mint egy ügymenettel kapcsolatos elemi esemény. Jelentések készítése Bemenetek Tranzakciók feldolgozása Lekérdezések feldolgozása Adatbázisok karbantartása

4 Tranzakció feldolgozó rendszer jellemzője
A funkcionális tagolódás jellemzi (az alacsonyabb szintű rendszerekre ez mindig jellemző) Öt fontosabb funkcionális területe: a marketing, a gyártás, a pénzügy, a könyvelés, az emberi erőforrások. Az üzleti körforgás szinte minden tevékenységi formáinál azonos: pénzszerzés, befektetés, értékesítés, és innen újra kezdődik a kör.

5 Az adatfeldolgozás folyamata a TPS rendszerben
Adatok bevitele manuális automatikus Adatok feldolgozása batch real-time Adatbázisok karbantartása „naprakészség” Jelentések készítése rendszeres, szabványos ellenőrző listák Lekérdezések feldolgozása előre definiált ablakok lekérdező nyelvek (SQL) Jellemzői: Napi ügymenettel kapcsolatos adatokat gyűjt és tárol. Magasabb szintű rendszerek adatbázisául szolgál. Mindennapos eseményeket felügyel.

6 Management Information System (MIS), Vezetői információs rendszer
Rendszeres jelentések készítése (napi, heti, havi rendszerességgel) Kivételes, különleges események jelentése (időnként, vagy bekövetkezésekor) Igény szerinti jelentések Jellemzői: Jól meghatározott, strukturált problémák megoldásához nyújt segítséget. Főleg operatív, esetleg taktikai szinten hatékony.

7 A TPS és a MIS kapcsolata
Rendelés feldolgozási rendszer Eladási adatok Jelentések készítése Megrendelési adatok Termék egység költsége Nyersanyag ellátási, tervezési rendszer Termék változásai Termelési adatok Főkönyvi rendszer Kiadási adatok Számviteli adatok

8 Decision Support System (DSS), Döntéstámogató rendszer
Alapvető cél: a döntések minőségének javítása. A MIS továbbfejlesztéseiként tekinthetők. Számítógépes eljárásokkal, döntési modellekkel rendelkeznek. Több adatbázist használhatnak. Interaktivitást, ad hoc lekérdezést tesz lehetővé. Jellemzője a felhasználóbarát felület és a rugalmasság.

9 Problémamegoldás lépései
Elemzés Tervezés Döntés Implementálás Kudarc Siker

10 Döntési folyamatok jellemzői
Strukturált a probléma: ha mindhárom fázis programozható (elemzés+tervezés+döntés) Félig strukturált: ha nem minden fázis programozható Nem strukturált: ha egyik fázis sem programozható

11 Példák a döntési feladatokra
Probléma/ döntési szint Operatív szint Taktikai szint Stratégiai szint Strukturált Számlázás Költségvetés elemzése Terjesztési hálózat Félig strukturált Készletgazdálkodás Költségvetés előkészítése Hosszabb távú előrejelzések Nem strukturált Folyóirat címlapterv Szoftverbeszerzés K+F tervezés

12 A döntés folyamat szakaszai
1. Az inicializálás A feladat közvonalazása, a probléma felvetése. 2. Probléma definiálás-modell specifikáció A számszerűsíthető adatok ismeretében (a változók) a matematikai modell felállítása, a módszer kiválasztása. 3. Optimalizálás A célfüggvénnyel felállított matematikai modell számítógépes megoldása egy döntéstámogató program segítségével (pl.: MS Excel Solver modulja). 4. Értékelés, javaslattétel Különböző paraméterekre elvégezve a számítást a kapott eredmény alapján a javaslat megfogalmazása. 5. Döntés realizálás A döntés megavalósítása.

13 DSS a döntési folyamatban
Feladat-meghatározás adatbázis-lekérdezés Tervezés statisztikai modellezés szimuláció pénzügyi tervezés kockázat-elemzés Választás „mi lenne, ha…” érzékenységvizsgálat célérték-keresés optimum-keresés Megvalósítás

14 DSS erőforrásai Hardver Interaktivitás lehetősége; nagy számítási teljesítmény Szoftver DSS generátor – DSS szoftver Adatbázisok Hozzáférési lehetőség  adatvédelem, adatbiztonság Modellbázisok Matematikai, statisztikai, egyéb modellek Emberi erőforrások Fejlesztők, üzemeltető felhasználók, menedzserek

15 DSS felépítése Kommunikációs alrendszer Modellező alrendszer
hardver szoftver Modellező alrendszer A modell nem más, mint valamilyen fizikailag létező objektumnak az absztrakciója. A modell tehát mindig egy jelenséget, egy tárgyat vagy egy tevékenységet reprezentál. Adatbáziskezelő-alrendszer adatok tárolása adatok rendelkezésre állása adatok elérése adatelérés kontrollja interaktivitás (bevitel, lekérdezés)

16 A DSS felépítése Képernyő Kommunikációs alrendszer
Adatkezelő alrendszer Modellkezelő alrendszer Adatbázis Modell és módszer adatbázis

17 DSS szoftverek típusai
Modell-alapú DSS A rendszer különböző módszereket kínál egy döntési modell összeállítására. Adat-alapú DSS A rendszer adatok, legtöbbször idősorok kezelésével, elemzésével támogatja a döntéshozatalt. Dokumentum-alapú DSS Ez a típus különböző dokumentumok feldolgozásánál, a dokumentumokban való keresési lehetőségekkel nyújt döntéstámogatást. Tudás-alapú DSS A rendszerek a problémát leíró tudás segítségével nyújtanak megoldási módszert. Kommunikáció-alapú DSS Ez a típus a kommunikáció és a hálózati technika lehetőségeit használja fel döntéstámogatáshoz (pl. csoportos döntéshozatalhoz). Táblázat vagy Web-alapú DSS A rendszerek egy táblázat (pl. Excel), vagy Web felületen keresztül kommunikálnak a felhasználóval. A háttérből pedig, pl. egy modell-alapú DSS szoftver nyújtja a szolgáltatásokat.

18 Group Decision Support System (GDSS), Csoportos döntéstámogató rendszerek
A DSS továbbfejlesztése, nem egyszemélyes, hanem egy kisebb csoport által közösen meghozott döntéseket támogat. Nagy hangsúly van a kommunikáción: , közös hozzáférésű állományok, videokonferencia lehetősége.

19 Csoportos döntéstámogató rendszerek
típusai Egy időben – egy helyen hálózatba kötött személyi számítógépek Egy időben – különböző helyeken videókonferencia Különböző időben – azonos helyen egymás adatainak elérése Különböző időben – különböző helyeken , hirdetőtáblák

20 Executive Information System (EIS), Felsővezetői információs rendszerek
Felső szintű vezetők részére döntést nem hoz, csak annak megtalálásához látja el a menedzsert információval tömör, összegzett információk, grafikus elemmel kiegészítve eltérések kiemelése „prezentációs” jellegű kimenet múlt – jelen – jövő (modellezés) Kész szoftver – egyedi fejlesztés

21 Felsővezetői információs rendszerek (EIS)
Képernyő Elemzés megjelenítés Lekérdező rendszer Adatbázis Modell és módszer adatbázis

22 Expert System (ES), Szakértői rendszerek
A mesterséges intelligencia egy speciális felhasználási területét jelentik. A „mesterséges intelligencia” kifejezés John McCarthy nevéhez fűződik (1956). A mesterséges intelligencia a számítógépek használata olyan feladatokra, amelyhez magas szintű intelligencia, azaz tanulási, gondolkodási és szimbólumkezelési képesség szükséges. beszédfelismerés természetes nyelvek feldolgozása robottechnika képfeldolgozás neuronhálók stb. A mesterséges intelligencia nagy előnye, hogy tudása állandó, ami azt jelenti, hogy amit egyszer „megtanult” azt tudja, az emberrel ellentétben nem felejti el.

23 Szakértői rendszerek jellemzése és felépítése
Olyan számítógépes programok, amelyek segítségével lehetőség nyílik, hogy strukturálatlan vagy félig strukturált döntésekhez javaslatot adjanak. Részei: Felhasználói interfész (Biztosítja a kapcsolatot a rendszer és a felhasználó között.) Tudásbázis (Tartalmazza az adatokat, amelyek a problémák megoldásához szükségesek. Két része: a tények és a szabályok.) Munkamemória (Tárolja az éppen megoldandó problémára vonatkozó adatokat.) Következtető gép (Olyan program, ami tudásbázis és a munkamemória tartalmát felhasználva okfejtést végez.) Fejlesztő gép (A rendszer létrehozását, a tudásbázis bevitelét és bővítését szolgálja.)

24 Szakértői rendszerek felépítése
Tudásmérnök Szabály alapú szakértői rendszer Fejlesztőgép I N T E R F É S Z Tudásbázis Munkamemória Szabályok Tények Szabály értelmezése Szabály- és adatválasztás Felhasználó Következtető gép

25 ES típusai Szabály alapú szakértői rendszerek ha..., akkor
Keret alapú szakértői rendszerek hierarchikus ill. hálós szabályok Objektum alapú szakértői rendszerek objektumok viselkedését írják le Eset alapú szakértői rendszerek példák, gyakorlati tapasztalatokon alapulnak

26 ES előnyei és hátrányai
Előnyök Hátrányok Humán erőforrás helyettesítése Pontosabb, következetesebb Több szakértő véleményét egyesíti Gyors Könnyen integrálható más rendszerekbe Döntési folyamat áttekinthető Tudása állandó A „józan paraszti ész” hiánya Létrehozásuk, karbantartásuk drága Nehéz az emberi döntéseket lefordítani Tesztelésük nehéz Szerény kommunikációs képesség

27 DSS és az ES összehasonlítása
Probléma megoldásához ajánlanak segítséget. Magyarázzák a megoldást. Szimbolikus, szöveges adatokkal dolgoznak. A döntési folyamatot a menedzser vezérli. Nagy mennyiségű adat feldolgozásában segít. Numerikus adatokkal dolgozik.

28 Executive Support System (ESS), Felsővezetői döntéseket támogató rendszerek
Bizonyos funkciókkal kibővített EIS-t takar. A hagyományos EIS funkciókon túl tartalmaz analitikus, modellezési lehetőségeket ad (DSS), esetleg mesterséges intelligenciát és szakértői képességeket is jelenthet (ES), valamint kommunikációs lehetőségeket is támogat (GDSS).

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "3. Az információs rendszerek típusai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések