Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖNYVTÁRI ISMERETEK közgazdasági képzésben résztvevő hallgatóknak a Tanulás- és kutatásmódszertan című tantárgyához ÍRTA TAMÁSNÉ FEKETE ADRIENN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖNYVTÁRI ISMERETEK közgazdasági képzésben résztvevő hallgatóknak a Tanulás- és kutatásmódszertan című tantárgyához ÍRTA TAMÁSNÉ FEKETE ADRIENN."— Előadás másolata:

1 KÖNYVTÁRI ISMERETEK közgazdasági képzésben résztvevő hallgatóknak a Tanulás- és kutatásmódszertan című tantárgyához ÍRTA TAMÁSNÉ FEKETE ADRIENN

2 MOTTÓ „EGYETLEN CIVILIZÁLT NEMZET SEM VÁRHATJA EL, HOGY SZABAD LEGYEN, HA TUDATLAN. MINDEN AMERIKAI SZEMÉLYES FELELŐSSÉGE A JÓLINFORMÁLTSÁG ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY TUDATLANSÁGUNK LEKÜZDÉSÉVEL SZABADOK MARADHASSUNK.” THOMAS JEFFERSON (1816) „HOL AZ ÉLET, AMIT ELVESZTETTÜNK A LÉTEZÉSBEN; HOL A BÖLCSESSÉG, AMIT ELVESZTETTÜNK A TUDÁSBAN;   HOL A TUDÁS, AMIT ELVESZTETTÜNK AZ INFORMÁCIÓBAN?”  THOMAS STEARNS ELIOT

3 AZ IRODALOMKUTATÁS INTÉZMÉNYEI
KÖNYVTÁRAK LEVÉLTÁRAK DOKUMENTÁCIÓS INTÉZMÉNYEK (pl. Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Távirati Iroda, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ)

4 INTÉZMÉNYEK, AHONNAN ADATOKAT, INFORMÁCIÓKAT KAPHATUNK
MINISZTÉRIUMOK KÖZJOGI INTÉZMÉNYEK (Magyar Országgyűlés, Köztársasági Elnöki Hivatal, Alkotmánybíróság, Legfőbb Ügyészség, Legfelsőbb Bíróság) ORSZÁGOS KÖZINTÉZMÉNYEK (Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Adó És Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.) ÖNKORMÁNYZATOK KUTATÓ INTÉZETEK (MTA Szociológiai Kutató Intézet, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóintézet, MTA Világgazdasági Kutató Intézet, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, Gazdasági Kutató Intézet, Agrárgazdasági Kutató Intézet, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, Kopint-Datorg, Népesedéstudományi Kutató Intézet, GfK Hungária Piackutató Intézet, Marketing Centrum, Országos Piackutató Intézet, KÓD Gazdaság- és Médiakutató Intézet, MASMI Hungary Piackutató Intézet, stb.) MÚZEUMOK (Közlekedési Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Magyar Nemzeti Bank Látogató Központ, Postamúzeum, Magyar Vasúttörténeti Park, Malomipari Múzeum, OTP Bank Pénzügytörténeti Gyűjtemény, Richter Múzeum, Helytörténeti Múzeumok) CÉGEK, VÁLLALATOK BANKOK UTAZÁSI IRODÁK KÖZVÉLEMÉNYKUTATÓ INTÉZETEK (Magyar Gallup Intézet, Szonda Ipsos, TÁRKI, Medián)

5 LEVÉLTÁRAK 1. FELADATAI FAJTÁI
MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOK TARTÓS MEGŐRZÉSE FELDOLGOZÁSA, AZAZ TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ RENDSZEREZÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KUTATÁSRA VALÓ ALKALMASSÁ TÉTELE KUTATÁS ÉS A KUTATÁSI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE FAJTÁI KÖZLEVÉLTÁRAK (állami szaklevéltárak, települési önkormányzatok, köztestületek, közalapítványok, közfeladatot ellátó szervek levéltárai) NYILVÁNOS MAGÁNLEVÉLTÁRAK (egyházi levéltárak) AZ IRATOK RENDJÉT AZ EREDET HATÁROZZA MEG (PROVENIENCIA ELV). EGY IRATKÉPZŐ SZERV ANYAGA (BANK, ÜZEM) EGY EREDETÉT TÜKRÖZŐ CSOPORTBA, FONDBA KERÜL, AZON BELÜL ÁLLAGOKAT ÉS CSOMÓKAT ALKOTNAK, MELYEN BELÜL IDŐREND ÉRVÉNYESÜL.

6 LEVÉLTÁRAK 2. EGY KONKRÉT LEVÉLTÁRI IRAT MEGTALÁLÁSÁHOZ, HIVATKOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK A LEVÉLTÁR NEVE ÉS SZÉKHELYE A FOND SZÁMA ÉS NEVE AZ ÁLLAG JELZETE A CSOMÓ (DASCICULUS) SZÁMA (NEM MINDIG VAN) AZ IRAT SZÁMA AZ IRAT CÍME (NEM MINDIG VAN)

7 LEVÉLTÁRI FONDOK 1. I-XV. FEUDÁLIS ÉS KAPITALISTA KOR
I. Az államhatalom felsőbb szervei II. Az államigazgatás felsőbb szervei III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei IV. Megyei törvényhatóságok és thj. városok V. Megyei városok és községek VI. A központi államigazgatás területi szervei VII. A jogszolgáltatás területi szervei (1948) VIII. Intézetek, intézmények IX. Testületek X. Egyesületek XI. Gazdasági szervek XII. Egyházi szervek XIII. Családok XIV. Személyek XV. Gyűjtemények XVI. Tanácsköztársaság

8 LEVÉLTÁRI FONDOK 2. XVII-XXXII. SZOCIALISTA KOR
XVII. Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei (1945-, ill től) XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. Városok XXII. Megyei városok és községek XXIII. Tanácsok XXIV. A központi államigazgatás területi szervei XXV. A jogszolgáltatás területi szervei XXVI. Intézetek, intézmények XXVII. Testületek (egyházi szervek is) XXVIII. Egyesületek XXIX. Gazdasági szervek XXX. Gazdasági szövetkezetek XXXI. Családok személyek XXXII. Gyűjtemények XXXIII. Külön intézkedéssel a levéltárba utalt iratok XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai

9 A KÖNYVTÁRAK JELLEMZŐI A 21. SZÁZADBAN
TUDÁSCENTRUM TANULÁSI KÖZPONT GLOBÁLIZÁCIÓ INFORMATIKAI TECHNIKA FEJLŐDÉSE DIGITALIZÁCIÓ VIRTUALIZÁCIÓ INNOVÁCIÓ VERSENY EGYÜTTMŰKÖDÉS INTEGRÁCIÓ FELELŐSSÉG

10 A VILÁG KÖNYVTÁRI RENDSZERE
FELADAT: MINDENKINEK, MINDENHOL BIZTOSÍTANI A HOZZÁFÉRÉST AZ EMBERISÉG TUDÁSVAGYONÁHOZ CSAK A KÖNYVTÁRAK RENDSZERBE SZERVEZÉSÉVEL VALÓSÍTHATÓ MEG KÖNYVTÁRI RENDSZER IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÖZPONTI FUNKCIÓK (SZÁMBAVÉTEL, GYŰJTÉS, MEGŐRZÉS, FELTÁRÁS, ELEMZÉS, RENDSZEREZÉS, SZOLGÁLTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS) NEMZETI KÖNYVTÁRAK RENDSZERE – ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI RENDSZEREK NÉHÁNY NEMZETI KÖNYVTÁR CÍME: BRITISH LIBRARY: LIBRARY OF CONGRESS: BIBLIOTHEQUE NATIONALE:    

11 MAGYAR KÖNYVTÁRI RENDSZER
NEMZETI KÖNYVTÁR ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR – DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR – ORSZÁGOS SZAKKÖNYVTÁRAK KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY – KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖNYVTÁRA ORSZÁGOS MŰSZAKI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT – STATISZTIKA – KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLAT – SZOCIOLÓGIA – FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR – EURÓPAI UNIÓ – ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR – FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK KÖZKÖNYVTÁRAK – MEGYEI, VÁROSI, KÖZSÉGI KÖNYVTÁRAK ISKOLAI KÖNYVTÁRAK EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK

12 KÖNYVTÁRAK EGERBEN BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR - BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA - BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR IDEGENNYELVI RÉSZLEGE - BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖZIGAZGATÁSI RÉSZLEGE - DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖNYVTÁRA - ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA - ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSI INTÉZMÉNY - FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR – HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR - HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖNYVTÁRA -

13 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA 1. www. ektf
AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA 1. NÉHÁNY ADAT NYITVA TARTÁS DOKUMENTUMÁLLOMÁNY BEIRATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLCSÖNZÉS ELŐJEGYZÉS HOSSZABBÍTÁS BEKÉRÉS KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS HELYBENHASZNÁLAT TÁJÉKOZTATÁS SZAKTÁJÉKOZTATÁS TÁJÉKOZTATÁS TELEFONON ÉS BEN IRODALOMKUTATÁS TARTALOMJEGYZÉK-KÜLDÉS KÖNYVIGÉNYLÉS KÖNYVAJÁNLÓ E-FORRÁS TESZTELÉS TRÉNINGEK, SZEMINÁRIUMI FOGLALKOZÁSOK SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁS REPROGRÁFIA KIADVÁNYOK, KALAUZOK, TELEVÍZIÓS SOROZATOK

14 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA 2
AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA 2. HONLAPSZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLAI INFORMÁCIÓK RENDEZVÉNYNAPTÁR LÍCEUMTÖRTÉNETI-GYŰJTEMÉNY EKF KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK NYITVA TARTÁS ELÉRHETŐSÉGEK KÖNYVTÁRI TEREK SZOLGÁLTATÁSOK EKF KÖZPONTI KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK KÖNYVTÁRI ADATOK, SZABÁLYZATOK TANULÁSI, KUTATÁSI INFORMÁCIÓK KERESŐK, ADATBÁZISOK, KATALÓGUSOK, BIBLIOGRÁFIÁK TANMENETEK, IRODALOMJEGYZÉKEK OKTATÁS DIÁKMENTOR (KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, SZAKDOLGOZAT, ÖNÉLETRAJZ) KÖNYVES INFORMÁCIÓK

15 SEGÉDANYAGOK A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁHOZ GAZDASÁG SZAKOSOKNAK AZ EKF KK HONLAPJÁN www.ektf.hu/konyvtar
TANANYAGOK (POWERPOINT) KÖNYVTÁRI ISMERETEK KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓKNAK A TANULÁS- ÉS KUTATÁSMÓDSZERTAN CÍMŰ TANTÁRGYÁHOZ TUDOMÁNYMETRIA KÖZGAZDASÁGI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓKNAK A TANULÁS- ÉS KUTATÁSMÓDSZERTAN CÍMŰ TANTÁRGYÁHOZ KÖNYVTÁRI HOL-MI A FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK ALAPOZÓ TÁRGYAINAK SZAKIRODALMA A KÖNYV-TÁR DOKUMENTUMÁLLOMÁNYÁBAN A GAZDASÁG SZAKOS KÉPZÉS SZAKTERÜLETEI A KÖNYVTÁR DOKUMENTUMÁLLO-MÁNYÁBAN A MENEDZSMENT A KÖNYVTÁR DOKUMENTUMÁLLOMÁNYÁBAN

16 DOKUMENTUMTÍPUSOK 1. A KÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA SZERINT
KÉZIRATOS DOKUMENTUMOK KÓDEXEK MODERN KÉZIRATOK NYOMTATOTT DOKUMENTUMOK KÖNYVEK IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KISNYOMTATVÁNYOK KOTTÁK MIKROFORMÁTUMÚ DOKUMENTUMOK KÉPRÖGZÍTÉSES DOKUMENTUMOK ÁLLÓ- ÉS MOZGÓKÉPEK TÉRKÉPEK GRAFIKÁK HANGRÖGZÍTÉSES DOKUMENTUMOK HANGLEMEZEK, HANGSZALAGOK PLASZTIKAI DOKUMENTUMOK (szobrok,domborművek, érmék, plakettek, pecsétek) ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK MULTIMÉDIA SZÁMÍTÓGÉPPEL OLVASHATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK

17 DOKUMENTUMTÍPUSOK 2. PUBLICITÁS SZERINT EGYEDI DOKUMENTUMOK
SOKSZOROSÍTOTT DOKUMENTUMOK RÉSZBEN SOKSZOROSÍTOTT DOKUMENTUMOK FORRÁSÉRTÉK SZERINT PRIMER DOKUMENTUMOK SZEKUNDER DOKUMENTUMOK MŰFAJ SZERINT ISMERETKÖZLŐ KIADVÁNYOK – SZAKIRODALOM KÉZIKÖNYVEK (általános enciklopédiák, lexikonok) SEGÉDKÖNYVEK (szótárak, lexikonok, enciklopédiák, adattárak, címtárak, névtárak, bibliográfiák) MONOGRÁFIÁK TANULMÁNYOK (értekezések, disszertációk, esszék, kritikák) EFEMER IRODALOM (pamfletek, riportok, tudósítások, tárcák, karcolatok) TANKÖNYVEK SZÉPIRODALOM HATÁRESETEK (naplók, emlékiratok, esszék)

18 A DOKUMENTUM RÖGZÍTETT INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓ ÁTADÁSÁRA SZOLGÁLÓ ANYAGI OBJEKTUM ÖNÁLLÓ SZELLEMI TERMÉK FÜGGETLEN INFORMÁCIÓEGYSÉG AZ INFORMÁCIÓK KÜLÖNÁLLÓ KVANTUMJA CÉLJA: INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE, A TUDÁS ÁTADÁSA

19 SZÁMBAVÉTEL HOGYAN VESZIK SZÁMBA A VILÁG DOKUMENTUMTERMÉSÉT?
MILYEN MÓDSZERREL, TECHNIKÁVAL TÖRTÉNIK A DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA? MILYEN SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER JUTTATJA EL A SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKAT A FELHASZNÁLÓHOZ?

20 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 1.
A FELDOLGOZÁS CÉLJA AZ ÁLLOMÁNY REPREZENTÁLÁSA, ÁTTEKINTHETŐVÉ TÉTELE (FORMAI ÉS TÁRGYI SZEMPONTOK) AZ INFORMÁCIÓK VISSZAKERESHETŐVÉ TÉTELE KOMPATIBILITÁS, SZABVÁNYOSSÁG SZURROGÁTUM AZ EREDETI DOKUMENTUM MÁSA, A DOKUMENTUMRA VONATKOZÓ ADATELEMEK RENDEZETT HALMAZA, A DOKUMENTUMOKAT MINT TÁROLÁSI-KERESÉSI EGYSÉGEKET KÉPVISELI AZ INFORMÁCIÓTÁROLÁS- ÉS KERESÉS SORÁN.

21 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 2.
A DOKUMENTUM LEÍRÁSÁHOZ / AZONOSÍTÁSÁHOZ / VISSZAKERESÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK FORMAI ADATOK: SZERZŐSÉG, KÖZREMŰKÖDŐK (természetes személyek, testületek) CÍM, ALCÍM, PÁRHUZAMOS CÍM KIADÁSJELZÉS IMPRESSZUM: KIADÁS HELYE, KIADÓ, KIADÁS ÉVE TERJEDELEM SOROZATI ADATOK TERJESZTÉSI ADATOK RAKTÁRI JELZET (többnyire tartalmat is jelöl) TARTALMI ADATOK: ETO SZAKJELZET TÁRGYSZÓ TARTALMI BESOROLÁSI ADATOK

22 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 3
A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 3. RAKTÁRI JELZET – ETO SZAKJELZET 1. RAKTÁRI JELZET: A DOKUMENTUM BORÍTÓJÁN, A KATALÓGUSCÉDULA BAL FELSŐ SARKÁBAN, A SZÁMÍTÓGÉPES OPACBAN A DOKUMENTUM HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSAKÉNT SZEREPLŐ BETŰBŐL ÉS SZÁMBÓL ÁLLÓ KÓD. HASZNÁLATA A VILÁG LEGTÖBB KÖNYVTÁRÁBAN ÁLTALÁNOS ÉS UGYANAZT JELENTI. A KÓD JELENTÉSTARTALOMMAL BÍR, AMELY AZ EGYES TUDOMÁNY-TERÜLETEK MEGJELÖLÉSÉT TESZI LEHETŐVÉ. A KÖNYVTÁRAK TÖBBSÉGÉBEN, NÁLUNK IS, E JELZETEK SORRENDJÉBEN TALÁLHATÓK A DOKUMENTUMOK A POLCON.

23 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 4
A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 4. RAKTÁRI JELZET – ETO SZAKJELZET 2. A LEGALAPVETŐBB TEMATIKUS CSOPORTOK A KÖVETKEZŐ SZÁMMAL KEZDŐDNEK: 0 Általános tartalmú művek, lexikonok, enciklopédiák, sajtótörténet 1 Filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika 2 Vallás, teológia 3 Társadalomtudományok: szociológia, politika, közgazdaságtan, jog, pedagógia, néprajz 4 Üres tartomány 5 Természettudományok: matematika, csillagászat, fizika, kémia, biológia 6 Alkalmazott tudományok: orvostudomány, műszaki tudományok, mezőgazdaság, számítástechnika 7 Művészet, szórakozás, játék, sport 8 Nyelvtudomány, irodalomtudomány 9 Honismeret, földrajz, életrajzok, művelődéstörténet, régészet, történelem

24 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 5
A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 5. RAKTÁRI JELZET – ETO SZAKJELZET 3. ETO SZAKJELZET: A DOKUMENTUM TARTALMÁNAK LEÍRÁSÁRA SZOLGÁL. A FŐ TUDOMÁNYTERÜLETEKEN BELÜL TOVÁBBI SZŰKEBB TÉMAKÖRÖKET IS KI TUDUNK FEJEZNI. PL. 300 Társadalomtudományok 330 Közgazdaságtan Gazdasági dinamika. Gazdasági mozgás Gazdasági növekedés Intenzív növekedés A KÖNYVÖN, A KATALÓGUSCÉDULÁN, VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISBAN TALÁLHATÓ SZÁM- ÉS BETŰJEL MAGYARÁZATA PÉLDÁNKBÓL KIINDULVA: A KÖNYV CÍME: Gazdasági növekedés Magyarországon JELZETE: szakcsoport G a szakcsoporton belül a szerző vagy a cím kezdőbetűje által meghatározott hely

25 AZ IRODALOMKUTATÁS ESZKÖZEI
A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSAINAK VALAMILYEN RENDEZETT FORMÁBAN VALÓ ELHELYEZÉSE , AMELY ALKALMAS A VISSZAKERESÉSRE KATALÓGUSOK BIBLIOGRÁFIÁK ELEKTRONIKUS ADATBÁZISOK

26 KATALÓGUSOK MEGJELENÉSI FORMÁJA SZERINT HASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL
CÉDULA KÖTET MIKROFILM LYUKKÁRTYA SZÁMÍTÓGÉPES KATALÓGUS HASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL OLVASÓI SZOLGÁLATI A FELTÁRT DOKUMENTUMOK KÖRE SZERINT KÖNYVKATALÓGUS FOLYÓIRATKATALÓGUS AV-DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA CIKK-KATALÓGUS (ANALITIKUS KATALÓGUS) TELJESSÉG SZERINT A KÖNYVTÁR TELJES ÁLLOMÁNYÁT FELTÁRÓ KÖZPONTI KATALÓGUS EGYES ÁLLOMÁNYRÉSZEKET FELTÁRÓ KATALÓGUS (PL. ZENEI, HELYTÖRTÉNETI, RÉGI KÖNYVEKÁLLOMÁNYÁT FELTÁRÓ RÉSZLEG-KATALÓGUS) A KERESÉS SZEMPONTJAI SZERINT FORMAI SZEMPONTOK SZERINTI LEÍRÓ KATALÓGUS (CÍM, SZERZŐI, SOROZATI KATALÓGUS) TARTALMI SZEMPONTOK SZERINTI KATALÓGUSOK ETO SZAKKATALÓGUS TÁRGYSZÓKATALÓGUS

27 A BIBLIOGRÁFIÁK TÍPUSAI
TARTALMA SZERINT ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA SZAKBIBLIOGRÁFIA A REGISZTRÁLT DOKUMENTUMOK TÍPUSA SZERINT KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA SAJTÓBIBLIOGRÁFIA REPERTÓRIUM (CIKKBIBLIOGRÁFIA) ZENEMŰ BIBLIOGRÁFIA TÉRKÉP-BIBLIOGRÁFIA FILMOGRÁFIA GYŰJTŐKÖR SZERINT MINŐSÉGI SZEMPONT: TELJES VAGY VÁLOGATOTT FÖLDRAJZI SZEMPONT: EGYETEMES, REGIONÁLIS, NEMZETI IDŐ SZEMPONT: KURRENS, RETROSPEKTÍV A FELDOLGOZÁS MÓDSZERE SZERINT AZ ELRENDEZÉS MÓDJA: BETŰREND, TÁRGYI, KRONOLÓGIKUS, TOPOGRÁFIAI A FELTÁRÁS MÉLYSÉGE: REGISZTRATÍV, ANNOTÁLT, REFERÁLÓ FORMAI SZEMPONT HORDOZÓ SZERINT: CÉDULA, NYOMTATOTT, SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS MEGJELENÉS SZERINT: ÖNÁLLÓ VAGY REJTETT A BIBLIOGRÁFIÁK SZEMPONTJÁBÓL ELSŐFOKÚ: DOKUMENTUMOKAT REGISZTRÁL MÁSODFOKÚ: BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOGRÁFIÁJA

28 A NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
FELADATA: EGY ADOTT NEMZET DOKUMENTUMKINCSÉNEK SZÁMBAVÉTELE GYŰJTŐKÖRI SZEMPONTOK: SZÁRMAZÁSI HELY NYELVI SZEMPONT ETNIKAI SZEMPONT SZEMÉLYI SZEMPONT KIADÓI SZEMPONT

29 SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISOK
AZ INFORMÁCIÓK GÉPPEL OLVASHATÓ, RENDEZETT GYŰJTEMÉNYE TÍPUSAI REFERENSZ ADATBÁZISOK: AZ INFORMÁCIÓK LEÍRÁSÁT, ILL. MEGHATÁROZOTT SZEMPONTOK SZERINTI ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT TARTALMAZZÁK BIBLIOGRÁFIAI ADATBÁZISOK ADATTÁRAK FORRÁS ADATBÁZISOK: AZ INFORMÁCIÓFORRÁSOKAT TARTALMAZZÁK ALFANUMERIKUS (számokat és rövid szövegeket tartalmaz (telefonkönyv, menetrend) ÚTMUTATÓ ADATBÁZISOK (Magyar Pedagógusok Háza portál = pedagógia = TELJES SZÖVEGŰ ADATBÁZISOK (lexikonok, enciklopédiák, újságok teljes képanyaga, pl. Élet és tudomány = SZOFTVER HANG KÉP MOZGÓKÉP MULTIMÉDIA

30 REFERENSZ ADATBÁZISOK
GYŰJTEMÉNYKATALÓGUS – OPAC EGY ADOTT GYŰJTEMÉNY, RENDSZERINT KÖNYVTÁR KATALÓGUSA TARTALMA: A GYŰJTEMÉNYBEN MEGTALÁLHATÓ DOKUMENTUMOK DOKUMENTUMOK: RENDSZERINT KÖNYVEK FELTÁRÁS: A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYEI SZERINT VISSZAKERESÉS: A LEÍRÁS MEGHATÁROZOTT RÉSZEI ALAPJÁN (cím, szerzőség, sorozat, ETO-szakjelzet, tárgyszó, kiadó neve)

31 AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR NÉHÁNY KATALÓGUSA
NEKTÁR – ONLINE OLVASÓI KATALÓGUS TARTALMA: AZ 1991 NOVEMBERE UTÁN MEGJELENT KÖNYVEK ÉS TANULMÁNYKÖTETEKBEN SZEREPLŐ RÉSZDOKUMENTUMOK ADATAI A KERESÉS SZEMPONTJAI: SZERZŐ, KÖZREADÓ CÍM OSZTÁLYOZÁSI JELZET FÖLDRAJZI NÉV KIADÓ NEVE ISBN/ISSN RAKTÁRI JELZET TANKÖNYVEK ÉS JEGYZETEK TÁRGYSZAVAK ALAPJÁN IS NEMZETI PERIODIKA ADATBÁZIS (NPA) TARTALMA: AZ 1981 UTÁN MEGJELENT ÉS MAGYARORSZÁGON MEGTALÁLHATÓ KÜLFÖLDI TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRATOK ADATAI ORSZÁGKÓD ISSN TÁRGYSZÓ SZAKCSOPORT IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA (IKB) TARTALMA: A MAGYARORSZÁGON 1986 UTÁN KIADOTT PERIODIKUMOK BIBLIOGRÁFIAI ADATAI ELEKTRONIKUS PERIODIKA ARCHÍVUM ÉS ADATBÁZIS (EPA) TARTALMA: 2004 UTÁN MEGJELENT MAGYAR ÉS MAGYAR VONATKOZÁSÚ ELEKTRONIKUS IDŐSZAKI KIADVÁNYOK, FOLYÓIRATOK

32 SZAKIRODALMI ADATBÁZIS
EGY SZAKTERÜLET SZAKIRODALMA TARTALMA: DISZCIPLINAORIENTÁLT DOKUMENTUMOK: VALAMENNYI SZÜKSÉGES DOKUMENTUMTÍPUS (könyv, folyóiratcikk, előadás, kép, stb.) FELTÁRÁS: SZEGMENTÁCIÓ A DISZCIPLINA IGÉNYEI SZERINT VISSZAKERESÉS: LEHETŐLEG A TELJES LEÍRÁS MINDEN ELEME ALAPJÁN

33 MOTTÓ „ A TUDOMÁNYOS EMBERFŐ MENNYISÉGE A NEMZET IGAZI HATALMA … . IGAZABB SÚLY S ERŐ AZ EMBERI AGYVELŐNÉL NINCS. ENNEK TÖBB VAGY KEVESEBB LÉTE A NEMZETNEK TÖBB VAGY KEVESEBB SZERENCSÉJE.” SZÉCHENYI ISTVÁN: HITEL (1830)


Letölteni ppt "KÖNYVTÁRI ISMERETEK közgazdasági képzésben résztvevő hallgatóknak a Tanulás- és kutatásmódszertan című tantárgyához ÍRTA TAMÁSNÉ FEKETE ADRIENN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések