Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR VECSÉS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR VECSÉS"— Előadás másolata:

1 RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR VECSÉS

2 Az intézmény történetének rövid áttekintése
A vecsési könyvtár történetének múltjáról nem sok adat áll rendelkezésre. Az első említés a könyvtár létezéséről, az 1887-es évhez fűződik. Róder Imre néptanító kezdeményezésére „Olvasókör” alakult. Ezt követően a különböző szakszervezetek hoztak létre kisebb gyűjteményeket. Az 1936-ban kiadott vecsési monográfia említést tesz, egy Január 7-én felállított népkönyvtárról ban az akkor felavatott Munkásotthonban a sok kis könyvtárból, központi könyvtárat létesítettek ben mintegy 1400 kötettel kezdte meg működését a Kultúrotthon könyvtári részlege, a Munkásotthon épületében ban a könyvtár állománya már kötet volt ben vált külön a felnőtt és ifjúsági részleg Júliusában került sor névadásra, ekkor kapta a könyvtár a Róder Imre Városi Könyvtár nevet.

3 Néhány mondat az intézmény névadójáról
1855. December 24-én született a Nyitra megyei Jablonicán. A tanítóképző első három évét Modoron végezte 1872 és 1875 között. Majd dolgozni kezdett. A negyedik osztályt csak 1879-ben végezte el Budapesten Szeptemberétől a vecsési német nyelvű iskolában alkalmazták segédtanítóként. Néhány évvel később a még akkor teljesen német nyelvű községben az ő indítványára mondja ki az iskolaszék, hogy a Vecsési Római Katolikus Elemi Iskola tanítási nyelve német helyett a magyar legyen.

4 Küldetésnyilatkozat Átfogó célunk, hogy lehetővé tegyük a városban élők, de minden bennünket felkereső polgár számára, hogy hozzáférjen intézményünk közvetlen vagy közvetett szolgáltatásai által minden olyan információhoz, szellemi alkotáshoz, amely tudást, szellemi élményt eredményez, s a munkában a közéletben, az élethossziglan való tanulásban, a mindennapi élet színterein hasznos segítséget biztosít.

5 Alapfunkciója Vecsés városában élők könyvtári ellátása érdekében könyveket, valamint (az igények és feltételek megteremtésének arányában) egyéb, hagyományos és nem hagyományos könyvtári anyagokat kölcsönöz. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében.

6 Részlet a működési szabályzatból
A nem kölcsönözhető könyvtári anyag használata számára, a helyben olvasás, a tanulás és kutatás biztosítása érdekében olvasótermet tart fenn. Az általános iskolások olvasóvá nevelésének segítésére, könyvtári ellátására, gyermekkönyvtárat működtet. A nem kölcsönözhető dokumentumok használatának megkönnyítése érdekében fénymásolási szolgáltatást biztosít. A könyvtár használói igényeinek kielégítésére megszervezi a könyvtárközi kölcsönzést. Gyűjti, feldolgozza és feltárja a nagyközönség egészére vonatkozó helytörténeti, helyismereti anyagot. Szorgalmazza, hogy a könyvtári munka egész területét átfogó számítógépes program úgy épüljön ki, hogy a könyvtár csatlakozhasson a megyei hálózathoz. Különböző dokumentum típusokat gyűjt, lehetővé teszi annak kölcsönzését. A városban élő nemzetiség részére biztosítja a német nyelvű irodalmat, folyóiratot. Különböző jellegű rendezvények, vetélkedők, kiállítások lebonyolítója. Internet használatot biztosít.

7 Az arculati színek

8 Az olvasószolgálat Az olvasószolgálati pultnál történik többek között a beiratkozás, amely a beírás időpontjától számított egy évre szól és a kölcsönzőpultnál gépi rendszerrrel történik. A beiratkozáshoz szükséges iratok: érvényes személyi igazolvány. Kedvezményre jogosító érvényes igazolványok: diák-, pedagógus-, nyugdíjas igazolvány.

9 Az olvasószolgálatnál...
napijeggyel igénybe vehető (ingyenes) szolgáltatások: Helyben használat Elektronikus katalógusok, állományfeltáró eszközök használata Tájékoztatás Információ a könyvtár szolgáltatásairól Beiratkozással igénybe vehető ingyenes szolgáltatások: Kölcsönzés Előjegyzés Könyvtárközi kölcsönzés Internethasználat Térítéses szolgáltatások: Video kölcsönzés Fénymásolás, nyomtatás a szerzői jog szabályainak betartása szerint

10 Regisztrációs nyomtatványok
Az olvasószolgálat a könyvtári tagokat a könytár logójával, pontos címével ellátott és az egységes arculat elvárásainak megfelelő nyomtatványokkal látja el. Ezek egy része hivatalos, adminisztratív jellegű, míg mások tájékoztató, PR erősítő jellegű tartalommal bírnak. Az alábbiak-ban láthatók a lényegesebb nyomtatvá- nyok

11 A könyvtár egyéb nyomtatványai
Könyvjelző Kitűző Névjegykártya

12 A könyvtár belső tere A kölcsönözhető könyvek közötti eligazodást célszerű módon szak-könyvtáros kezelésében lévő információs terminállal, illetve egyértelmű polcjelzésekkel, és keresőterminálokkal látták el. A Szikla elnevezésű keresőben helyi, vagy országos adatbázisban kereshetnek a látogatók.

13 Munkában az ügyeletes könyvtáros az információs terminálnál.

14 Tájékoztató feliratok
A polcok oldalán egyértelmű eligazító táblák biztosítják a keresés hatékonyságát. Az arculat követése itt megkérdőjelezhető...

15 Internet kávézó

16 Olvasóterem

17 Olvasóterem – Ifjúsági könyvtár

18 Internetes honlap A könyvtár honlapjának főoldala. Itt már világosan felismerhető az arculat követése.

19 Külön gyűjtemény Vecsés sváb lakta település, ezért a könyvtár gyűjti a német nyelvű irodalmat.

20 Gyűjtőkör DOKUMENTUMTÍPUSOK:
könyvek, napilapok, folyóiratok, kézikönyvek, helytörténeti gyűjtemény, német nyelvű könyvek. Hanglemezek, diafilmek, hangkazetták, videokazetták, CD lemezek, mikrofilmek A könyvtár mai állománya: db Könyv 317 kötet időszaki kiadvány 1095 db audivizuális gyűjtemény 18 db elektronikus gyűjtemény 267 db egyéb dokumentum (dia + mikrofilm) SZOLGÁLTATÁSOK: tájékoztatás, helybenhasználat, fénymásolás, nyomtatás, Internet-használat, komplex CD-jogtár használat. CÉLKÖZÖNSÉG: A könyvtár szolgáltatásait, nyitvatartási időben bárki korlátozás nélkül igénybe veheti. A szolgáltatások a felnőtt és a gyermekolvasók részére, elkülönített kölcsönzési időben és helyen vehető igénybe. A kölcsönzési idő a felnőtt könyvtárban heti 28 óra, az ifjúsági könyvtárban heti 25 óra.

21 Jövőkép A hagyományos katalógus szerkesztése Augusztusában, befejeződött, azóta a „Szikla 21”-es számítógépes rendszerben történik a katalogizálás. Elsődleges feladatunk, hogy ezzel a rendszerrel regisztráljuk könyvtár teljes állományát. Valamint az ifjúsági könyvtárban is célunk kiépíteni a számítógépes kölcsönzési rendszert. Egyéb fejlesztések megvalósításához nagyon nagy szükségünk lenne egy új, korszerű, és nagyobb épületre. Ezzel megvalósíthatóvá válna, hogy a felnőtt könyvtár az ifjúsági könyvtár, és az Internet kávézó egyazon épületen belül helyezkedhessen el. Valamint célunk a már meglevő szolgáltatásaink fejlesztése, és tökéletesítése, a könyvtárba látogatók igényeinek teljes körű kielégítése.


Letölteni ppt "RÓDER IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR VECSÉS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések