Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lovassy László Gimnázium Felvételi tájékoztató 2012/2013-as tanév

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lovassy László Gimnázium Felvételi tájékoztató 2012/2013-as tanév"— Előadás másolata:

1 Lovassy László Gimnázium Felvételi tájékoztató 2012/2013-as tanév

2 Céljaink Legmagasabb presztízsű felsőoktatási intézmények
Bekerülés Bennmaradás Piacképes szakma Magas szintű szaktárgyi ismeretek Használható nyelvtudás – 2 nyelv Informatikai ismeretek Befogadó, nyitott közegben Tanulók és pedagógusok együttműködésén alapuló munkavégzés Mindenki másképp egyforma Diákévek

3 A Lovassyban 300 év hagyományaira építve - XXI. század
elvárásainak megfelelő oktatás 1711 alapítás 1968-ig a veszprémi várban 1968-tól a jelenlegi épületben működik 2007 teljes körű felújítás, tornacsarnokkal bővítés A 300 évet egy éven át ünnepeltük Mindentudás Egyeteme (8 előadás) Négy évszak – négy koncert Időszaki kiállítások A mi utcánk 300 év -300 km Hol vagytok ti régi játszótársak?

4 A Lovassyban Szaktárgyak tanítása – jól felszerelt szaktantermekben
4 informatika tanterem - XXI. századi géppark fizika, kémia, biológia, földrajz, rajz, dráma, média szaktanterem fizika labor, kémia labor tornacsarnok, tornaterem, konditerem legnagyobb iskolai könyvtár Kiemelkedő tanulmányi eredmények az iskolai átlag 4,23 érettségi átlag középszint: 4,58 emelt szint: 4,90 40 kitűnő 2011-ben a 119 végzősből 111 felvételt nyert a felsőoktatásba (93,2%), első helyen 80%

5 A Lovassyban Kiemelkedő tanulmányi eredmények OKTV Nyelvvizsgák száma
158 vizsga végzős (1,33 db/fő) 69 felsőfokú Kompetenciamérés 10. évfolyam matematika jobb – 0 db hasonló – 1 db szövegértés hasonló – 6 db KÖZNEVELÉS!!!!

6 A Lovassyban Minden emelt szintű képzés órarendbe építetten, délelőtt zajlik Szelektíven gyűjtjük a hulladékot Diákönkormányzat Képzések Igazlátó napon beszéljük meg a problémákat Tudod-e, hogy … Lovassy-klub Éjszakai röplabda Egészséges a fiú – lány arány! Élénk művészeti és sport élet

7 Lovassys „referenciák”
Tehetségpont Tehetséggondozó középiskola Kiváló Érettségiztető Vizsgahely A Semmelweis Egyetem partneriskolája Együttműködés – Pannon Egyetem MIK, MK Együttműködés – BME Pro Progressio A Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolája ÖSD nyelvvizsgaközpont DSD nyelvvizsgaközpont Külföldi kapcsolatok, utazási lehetőségek Hanau, Bottrop, Passau, Zágráb… Anglia Sítábor

8 Jóhírű iskola – színes diákélet

9 Képzési kínálatunk – 2012/2013-as tanév
Matematika specializáció Kód: 01 Német nemzetiségi tagozat Kód: 02 Kiemelt angol nyelvi képzés Kód: 03 Informatika specializáció Kód: 04 Arany János program Kód: 05

10 Matematika specializáció (Kód: 01)
Aki szereti a matematikát, Aki a matematikával a Lovassyban is magas szinten szeretne foglalkozni... Akit érdekelnek a műszaki, közgazdasági, természettudományos vagy pénzügyi pályák... annak ajánljuk a matematika specializációt! Felvehető létszám: 32 fő Fő tantárgyi óraszámok: 9. nyelvi 10. 11. 12. 13. Matematika 3 5 7 1. idegen nyelv 2. idegen nyelv

11 Német nemzetiségi tagozat (Kód: 02)
Aki már most is tanul németül... Aki szeretne német nyelvterületen való továbbtanuláshoz is elegendő nyelvtudást szerezni... Aki többet szeretne tudni a magyarországi németek történelméről, kultúrájáról... annak a német nemzetiségi tagozatot ajánljuk! Felvehető létszám: 32 fő Fő tantárgyi óraszámok: Németül tanulják: német nyelv és irodalom, népismeret, országismeret, történelem, ének, földrajz, társadalomismeret, etika 9. nyelvi 10. 11. 12. 13. Német nyelv és irodalom 7 5 Népismeret 1 1,5

12 Kiemelt angol nyelvi képzés (Kód: 03)
Aki szeretné a nyelvi ismereteit tovább fejleszteni és elmélyíteni... Aki alaposabban szeretné megismerni a brit és az amerikai kultúrát… Aki a gimnázium után jogi, idegen nyelvi vagy közgazdasági pályára készül... annak a kiemelt angol nyelvi képzést ajánljuk! Felvehető létszám: 16 fő Fő tantárgyi óraszámok: 9. nyelvi 10. 11. 12. 13. Angol nyelv 7 5 2. idegen nyelv 3

13 Informatika specializáció (Kód: 04)
info.lovassy.hu Aki szeret logikusan és szisztematikusan gondolkodni... Akit érdekel a programozás... Akit érdekel az informatikai, műszaki, természettudományos vagy pénzügyi pálya... annak az informatika specializációt ajánljuk! Felvehető létszám: 30 fő Fő tantárgyi óraszámok: 9. nyelvi 10. 11. 12. 13. Informatika 4 2 3 Matematika 3.5 5 6 1. idegen nyelv 7

14 AJTP csoport (Kód: 05) Akit az általános iskolai tanárai tehetségesnek tartanak... Akit a helyi önkormányzat is támogatja jelentkezésében... Aki vállalja a kollégiumi életet... Aki szeretne egy országos csapat tagja lenni... annak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját ajánljuk! Felvehető létszám: 16 fő

15 Az AJTP-be jelentkezés feltétele
a közoktatási törvény szerinti hátrányos helyzet, a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített - javaslata alapján rászorult. (A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.)

16 Előkészítő évfolyam Választható idegen nyelvek
Matematika specializáció Angol, német Angol, német, francia, spanyol, orosz Német nemzetiségi tagozat Német Angol, francia, spanyol, orosz Kiemelt angol nyelvi képzés Angol Német, francia, spanyol, orosz Informatika specializáció AJTP osztály Angol (csak a 10. osztálytól) Az első idegen nyelv az általános iskolában tanult nyelv! Az első idegen nyelv óraszáma: 7 óra /hét Az informatika óraszáma: 4 óra/hét 13. évfolyamon: társadalomismeret idegen nyelven

17 A 12-13. évfolyam választási lehetőségei
Emelt szintű képzés Mindenki 2 tárgyat választhat a következőkből: biológia, fizika, idegen nyelv, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem (kivéve a matematika specializáció) De nem kötelező a kettő tárgyat választani! Természetesen a specializáció óratöbblete megmarad! Minden tantárgyból + 2 órát jelent hetente! (kivéve kémia, fizika) Az emelt és középszint képzése külön válik (kivéve a biológia) matematika: 12. évfolyamon heti 3 vagy 5 óra magyar nyelv és irodalom: 12. évfolyamon heti 4 vagy 6 óra biológia: 12. évfolyamon heti 2 vagy 4 óra

18 Bekerülés a Lovassy Gimnáziumba I.
Hozott pontok Szerzett pontok Összesen: 60 pont Összesen: 140 pont A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyekből magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont) matematika (max. 10 pont) történelem (max. 10 pont) fizika (max. 10 pont) idegen nyelv (max. 10 pont) biológia, földrajz és kémia közül az egyik, de mindkét esetben ugyanaz (max. 10 pont) Összesen max: 60 pont A tehetséggondozó középiskolák számára összeállított kompetencia alapú felvételi vizsgák megírásával (anyanyelvi /német nyelvi/ és matematikai feladatsor) szerzett pontszám VALAMINT Az iskola saját szóbeli felvételi vizsgáján szerzett pontszám (ha van ilyen) ÖSSZEGE Összesen max: 140 pont Maximum: 200 pont

19 Bekerülés a Lovassy Gimnáziumba II.
Matematika specializáció Szerzett pontok Központi anyanyelvi feladatsor Max 50 pont : 140 pont Központi matematika feladatsor Max 50 pont *1,8 Max 90 pont Német nemzetiségi tagozat Szerzett pontok Központi matematika feladatsor Max 50 pont : 140 pont Iskolai német nyelvi írásbeli Max 50 pont Iskolai német nyelvi szóbeli Max 40 pont

20 Bekerülés a Lovassy Gimnáziumba III.
Kiemelt angol nyelvi képzés Szerzett pontok Központi anyanyelvi feladatsor Max 50 pont : 140 pont Központi matematika feladatsor Max 50 pont Iskolai angol nyelvi szóbeli Max 40 pont Informatika specializáció Szerzett pontok Központi anyanyelvi feladatsor Max 50 pont : 140 pont Központi matematika feladatsor Max 50 pont *1,8 Max 90 pont

21 Bekerülés az AJTP csoportba
Hozott pontok Szerzett pontok Összesen: 25 pont Összesen: 75 pont A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyek ÁTLAGA magyar nyelv és magyar irodalom (max. 5 pont) matematika (max. 5 pont) történelem (max. 5 pont) idegen nyelv (max. 5 pont) egy reál tantárgy (max. 5 pont) Összesen max: 25 pont Az általános képzést nyújtó középiskolák számára összeállított kompetencia alapú felvételi vizsgák megírásával szerzett pontszám magyar nyelvi dolgozat 25 pont matematika dolgozat 25 pont Összesen max: 50 pont Pszichológia mérés Összesen max: 25 pont Maximum: 100 pont HH esetén 1,1-es szorzó!

22 Felvételi eljárás AJTP esetén
Pályázat benyújtása a Lovassy László Gimnáziumba. Jelentkezés az általános tantervű központi írásbelire. FIGYELEM!!! Iskolánkban ezt a dolgozatot csak az AJTP-re jelentkezők írják meg! Határidő: december 9. (péntek) illetve december 12. (hétfő) Egységcsomag letölthető: Felvételi/Jelentkezési lap menüpontja alatt Pszichológiai mérés: január 20. (péntek) Írásbeli: január 21. (szombat) Betekintés a kijavított dolgozatokba és az értékelőlapok átvétele: január 30. (hétfő) 8-16 óráig

23 Felvételi eljárás – nyelvi előkészítő I.
Jelentkezés az egységes írásbeli felvételire FIGYELEM!!! Iskolánkba csak a tehetséggondozó középiskolák számára összeállított írásbeli felvételi teljesítésével lehet bekerülni! Határidő: december 9. (péntek) A jelentkezési lap letölthető: Felvételi/Jelentkezési lap menüpontja alatt A felvételi időpontja: január 28. (szombat) 10 óra Betekintés a kijavított dolgozatokba és az értékelőlapok átvétele: február 3. (péntek) 8-16 óráig

24 Felvételi eljárás – nyelvi előkészítő II.
Jelentkezés az iskola német írásbeli felvételijére Határidő: december 9. (péntek) A jelentkezési lap letölthető: Felvételi/Jelentkezési lap menüpontja alatt A felvételi időpontja: január 27. (péntek) 15 óra Betekintés a kijavított dolgozatokba: február 3. (péntek) 8-16 óráig Jelentkezés a Lovassy képzéseire (AJTP is) Határidő: február 17. (péntek) A jelentkezési lapot az általános iskola állítja ki.

25 Felvételi eljárás – nyelvi előkészítő III.
Szóbeli felvételi vizsgáink Német nemzetiségi tagozat: február 20. és 22. (hétfő és szerda) 14 órától Kiemelt angol nyelvi képzés: február 20. és 22. (hétfő és szerda) 14 órától

26 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára I.
A diák csak a Lovassy László Gimnázium német nemzetiségi tagozatát jelöli meg Jelentkezési lap a tehetséggondozó központi írásbelire anyanyelvi matematika Jelentkezési lap a Lovassy német nyelvi írásbelijére német

27 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára II.
A diák csak a Lovassy László Gimnázium matematika vagy angol vagy informatika tagozatát szeretné majd megjelölni Jelentkezési lap a tehetséggondozó központi írásbelire anyanyelvi matematika

28 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára III.
A diák a Lovassy László Gimnázium matematika tagozatát és német nemzetiségi tagozatát jelöli majd meg Jelentkezési lap a tehetséggondozó központi írásbelire anyanyelvi matematika Jelentkezési lap a Lovassy német nyelvi írásbelijére német

29 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára IV.
A diák a Lovassy László Gimnáziumban kizárólag az AJTP osztályt jelöli majd meg Jelentkezési lap az általános központi írásbelire anyanyelvi matematika

30 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára V.
A diák a Lovassy László Gimnázium AJTP osztályát és valamely más képzését jelöli majd meg Jelentkezési lap a tehetséggondozó központi írásbelire anyanyelvi matematika Jelentkezési lap az általános központi írásbelire anyanyelvi matematika

31 Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára VI.
A diák a Lovassy László Gimnázium angol tagozatát és egy nem tehetséggondozó iskolát jelöl majd meg Jelentkezési lap a tehetséggondozó központi írásbelire anyanyelvi matematika Jelentkezési lap az általános központi írásbelire anyanyelvi matematika

32 Kollégiumi elhelyezés
Veszprémi Középiskolai Kollégium Veszprém, Stadion utca 21. Egyéb, nem városi fenntartású kollégium

33 Nyitva van az aranykapu…
2011. november 9. (szerda) 2011. november 29. (kedd) Tevékenységek a tanítási órán túl Bemutatkoznak a szakkörök, önképzőkörök, művészeti csoportok, a diákönkormányzat 3-szor 30 percig máris lovassys lehetsz! Ha egyszer nem elég, gyere újra!

34 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Egyéb információk Felvételi tájékoztatóink 2011. november 9. (szerda) 17 óra 2011. november 29. (kedd) 17 óra Helye: a Lovassy László Gimnázium épülete Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Letölteni ppt "Lovassy László Gimnázium Felvételi tájékoztató 2012/2013-as tanév"

Hasonló előadás


Google Hirdetések