Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HARMADIK BIRODALOM ÁRNYÉKÁBAN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HARMADIK BIRODALOM ÁRNYÉKÁBAN"— Előadás másolata:

1 A HARMADIK BIRODALOM ÁRNYÉKÁBAN

2 I. Belpolitikai jobbratolódás
egyre szélsőségesebbé váló kormányok a magyar nácik megjelenése Új miniszterelnök: Darányi Kálmán ( ) - a nyilas párt betiltása, Szálasi letartóztatása - a kormányzói jogkör kiszélesítése (1937) március 5.: „győri program” - tárgyalás a nyilasokkal

3 II. A zsidótörvények 1938: I. zsidótörvény 1939: II. zsidótörvény
- Imrédy miniszterelnöksége ( ) idején parlamenti botrányok + nyilas provokációk  Horthy lemondatta Imrédyt

4 III. Az első bécsi döntés
1938. november 2. a revíziós politika első sikere az ország megállíthatatlanul sodródott Németország felé

5 11927 km²; 1 millió lakos

6 IV. Teleki újra a kormány élén
1939. február: gróf Teleki Pál miniszterelnök cél: a szélsőjobb megfékezése a fegyverkezési program végrehajtásának felgyorsítása „fegyveres semlegesség” politikája 1939. március Kárpátalja visszaszerzése a szélsőjobb előretörését nem sikerült megállítani

7 12061km²; lakos

8 Állítsd időrendbe a miniszterelnököket!
Darányi Kálmán Károlyi Mihály Berinkey Dénes Garbai Sándor E) Gömbös Gyula F) Bethlen István G) Teleki Pál H) Imrédy Béla B; C; D; G; F; B; E; A; H; G

9 Állítsd időrendbe a miniszterelnököket!
Darányi Kálmán Károlyi Mihály Berinkey Dénes Garbai Sándor E) Gömbös Gyula F) Bethlen István G) Teleki Pál H) Imrédy Béla B; C; D; G; F; B; E; A; H; G

10 Melyik miniszterelnök nevéhez fűződik?
Numerus Clausus Endrődi csendőrsortűz Biatorbágyi merénylet Első zsidótörvény Első bécsi döntés Első királypuccs Pengő bevezetése Második királypuccs Népköztársaság kikiáltása Kárpátalja visszaszerzése Belépés a népszövetségbe Vix jegyzék átadása

11 Melyik miniszterelnök nevéhez fűződik?
Numerus Clausus Endrődi csendőrsortűz Biatorbágyi merénylet Első zsidótörvény Első bécsi döntés Első királypuccs Pengő bevezetése Második királypuccs Népköztársaság kikiáltása Kárpátalja visszaszerzése Belépés a népszövetségbe Vix jegyzék átadása Teleki Pál Gömbös Gyula Károlyi Mihály (2.) Imrédy Béla Teleki Pál (1.) Bethlen István Károlyi Mihály (1.) Teleki Pál (2.) Berinkey Dénes

12 Hadik János Károlyi Mihály Berinkey Dénes Garbai Sándor Peindl Gyula Friedrich István Huszár Károly Teleki Pál Bethlen István 10. Károlyi Mihály 11. Gömbös Gyula 12. Darányi Kálmán 13. Imrédy Béla 14. Teleki Pál okt jan jan márc márc.21.- aug aug.1.- aug aug. - nov nov márc júl. – ápr ápr. – aug aug okt okt okt okt. – máj máj. – febr febr. – ápr.

13 Fehérterror fölszámolása
Konszolidáció Földreform-törvény Habsburg-ház trónfosztása Vitézi rend alapítása Új választójogi törvény I. királypuccs Magyarország felvétele a Népszövetségbe Olasz-magyar szerződés Numerus clausus Teleki Pál • Bethlen István •

14 Kösd össze! Őszirózsás forradalom 1920
Vix-jegyzék közzététele augusztus 1. Tanácskormány lemondása október 31. Trianoni béke aláírása március 20. Numerus clausus elfogadása június 4. Tanácsköztársaság kikiáltása biatorbágyi merénylet november első bécsi döntés március 21. második zsidótörvény szeptember

15 A trianoni békeszerződést 1920. július 4-én írta alá a magyar delegáció.
IV. Károly második visszatérési kísérlete miatt 1921-ben Teleki Pál miniszterelnök lemondásra kényszerült. 1929-ben Magyarország felvételt nyert a Népszövetségbe. 1939-ben Magyarország megszállta a többségében magyarok lakta Kárpátalját. 1919. november 16-án Budapesten kikiáltották a népköz- társaságot. 1931 szeptemberében Matuska Szilveszter fölrobbantotta a biatorbágyi szénbányát. 1926-ban a korona helyét a forint vette át. 1920-ban a nemzetgyűlés Horthyt választotta Magyarország királyává.

16 a) az első zsidótörvény elfogadása
b) Horthy hatalomra jutása; c) a pengő bevezetése; d) az őszirózsás forradalom; e) Kárpátalja elfoglalása; a) a Tanácsköztársaság kikiáltása; b) Horthy bevonulása Budapestre; c) az első parlamenti választás az első világháború után; e) Horthy kormányzóvá választása;

17 a) az első zsidótörvény elfogadása
b) Horthy hatalomra jutása; c) a pengő bevezetése; d) az őszirózsás forradalom; e) Kárpátalja elfoglalása; d; b; c; a; e a) a Tanácsköztársaság kikiáltása; b) Horthy bevonulása Budapestre; c) az első parlamenti választás az első világháború után; e) Horthy kormányzóvá választása; d; a; b; c; e

18 „ Ügyvédi, mérnöki, orvosi kamarába, sajtókamarába (…) zsidót tagul csak olyan arányban lehet felvenni, hogy a zsidó tagok száma az (összes tagok) (…) számának hat százalékát ne haladja meg. (…) Zsidó nem lehet időszaki lap (…) olyan munkatársa, aki a lap szellemi irányát megszabja, vagy a lap szerkesztésében egyébként irányító befolyást gyakorol. (…) Ipari, kereskedelmi (és más) (…) magánvállalatban, (…) mezőgazdasági üzemben(…)értelmiségi munkakörben zsidót csak olyan arányban szabad alkalmazni, hogy (arányuk) az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottak számának tizenkét százalékát (…) ne haladja meg.”

19 „1.§ (Az egyetemekre) az 1920/21-ik tanév kezdetétől csak oly egyének iratkozhatnak be, kik nemzethűségi s erkölcsi tekintetben feltétlenül megbízhatók és csak oly számban, amennyinek alapos kiképzése biztosítható.(…) 3.§ (A beiratkozási) engedély megadásánál (…) egyfelől a felvételt kérők szellemi képességeire, másfelől arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó ifjak arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető népfaj vagy nemzetiség országos arányszámát. (…)”


Letölteni ppt "A HARMADIK BIRODALOM ÁRNYÉKÁBAN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések