Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyközpontú pedagógiai jelenléte a digitális tanórákon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyközpontú pedagógiai jelenléte a digitális tanórákon"— Előadás másolata:

1 A személyközpontú pedagógiai jelenléte a digitális tanórákon

2 IKT eszközökkel támogatott tanóra
Olyan tanítási óra, foglalkozás, melyen az alkalmazott pedagógiai módszerek, tanítási-tanulási módok és taneszközök között az IKT-alapú eszközök, taneszközök és módszerek min. 30%-ban alkalmazásra kerülnek.

3 IKT-alapú módszerek, digitális pedagógia
Azok a hagyományos és konstruktív pedagógia elveire épülő, az információs társadalom kompetenciáinak fejlesztését megvalósító tanítási-tanulási módok, módszerek, amelyek alkalmazásakor az info-kommunikációs technológia, mint eszköz és taneszköz jelenik meg a tanítás-tanulás folyamatában. Így új pedagógiai gyakorlatok kialakítására, vagy a meglévők módosítására nyílik lehetőség..

4 Óratervezési szempontok
Tanítási óra célja Feldolgozás módja Feladatok menetének pontos meghatározása Szerepek meghatározása Ellenőrzés, értékelés módja Időterv Eszköz szükséglet

5 Óra tervezésekor felhasznált eszközök
Források tanulmányozása Tankönyv, … SDT webes felület, tallózás, keresés További internetes helyek 5

6 Készülés a tanórára Segédanyagok elkészítése a forrásanyagokból programmal Szövegszerkesztő-, bemutató-készítő-, rajzoló, táblázatkészítő, … Feladatlap generátor alkalmazása (pl. a cd-n alapozó matematika….) Előnyök Többször felhasználható a munkánk (tanári kooperáció-jó gyakorlatok) Később is alakítható, másolható, nyomtatható 6

7 Tanítási óra célja Tantárgyi cél: Szociális cél: Pedagógiai cél:
Új anyag feldolgozása Ismétlés Rendszerezés Diagnosztizálás Ellenőrzés, értékelés Szociális cél: Társas készségek fejlesztése Együttműködési készségek fejlesztése Kommunikációfejlesztés Gondolkodásfejlesztés Pedagógiai cél: Ha a gyors ismeretközlés a cél: frontális óratervezés Ha az egyéni haladási tempó figyelembevétele a cél, akkor differenciált: egyéni munka részben egyéni páros csoportos

8 Feldolgozás módja I. Hagyományos tanulásszervezési módok:
Frontális óra szervezés Egyirányú információ áramlás Nincs párhuzamos interakció Önálló munka Mindenki ugyanazt a feladatot végzi Nincs interakció

9 Frontális óraszakasznál használható IKT eszközök
Bemutató vetítése (kép, szöveg, mozgókép …): pl. Power Point A források beépítve vagy önállóan (pl. SDT-s objektumok) Célprogram futtatása, példák Kottaírás, lejátszás Táblázatkezelő, függvény ábrázolása Szimuláció, animáció a témához 9

10 Feldolgozás módja II. Különböző tanulásszervezési módok:
egyéni munka: személyre szabott fejlesztés részben egyéni: több gyereket azonos módon fejleszt (pl.: 2 hiányzó gyerek v. tanulmányi versenyre felkészítés; v. felzárkóztatás, tehetséggondozás, integrált oktatás) Páros: homogén (párban tanulás: azonos képesség és/vagy érdeklődési kör), heterogén (tanuló pár: különböző képesség és/vagy érdeklődési kör; ne legyen nagy különbség) Csoportos: homogén (azonos képesség és/vagy érdeklődési kör), heterogén (különböző képesség és/vagy érdeklődési kör; ne legyen nagy különbség) Fontos: létszám 3-6 fő; mindenkinek legyen konkrét feladata - a projektet mennyi részfeladatra lehet bontani Differenciálás szintjei: Szervezeti: pl.: négyen u.azt a feladatot végzik, csak segíthetnek egymásnak Tartalmi: pl.: nehézségi fok szerint mást feladatot kapnak, pl.: 1: menetrendben keres; 2: útvonal terv; 3: látnivalót keres követelménybeli: igazolt tanulási nehézség, részképesség zavar esetén más ill. csökkentett követelménynek, elvárásnak kell megfelelnie

11 Alkalmazására szánt feladattípusok
Problémamegoldó csoportfeladatok Alkotó feladatok Felfedező, kutató, kísérletező feladatok Érvelésre-vitára alkalmas feladatok Ellenőrzés, értékelés

12 Csoportmunka az órán 1 Ismeretközlő anyag feldolgoztatása Kísérletező
Fájlban vagy nyomtatva kiadható (pl. SDT, vagy onnan másolt) Kísérletező A számítógép, mint kísérleti eszköz Eredmények rögzítése, kiértékelése, grafikonok, görbék Számítások elvégzése (pl. táblázatkezelő) A kísérlet elméleti háttere 12

13 Csoportmunka az órán - 2 Számítógépes programmal kísérletező Alkotó
Alkalmas kis segédprogram, tanári javaslatokkal és elvárással Alkotó Közös produktum elkészítése megadott segédprogrammal, számítógép hálózaton 13

14 Feladatok menetének pontos meghatározása
Utasítás, v. feladat leírás eljuttatása tanár>diák ill. diák>diák formában: Szóban Táblán v. projektorral és/vagy aktív táblán Feladatküldés elektronikus formában, pl.: Keretrendszerben Fórum

15 Szerepek meghatározása
Szerepkörök meghatározásánál fontos: csak tényleges funkcióval rendelkező szerepet adjunk Szerepkiosztásnak kettős célja van: Szerephez szükséges meglévő képességek erősítése Szerephez szükséges hiányzó képességek fejlesztése

16 Ellenőrzés, értékelés módja
Észrevételek, értékelés: Csoporton belüli értékelés, önértékelés Osztályszinten: csoportbemutatók értékelése Pedagógus: minőségi és mennyiségi értékelés Értékelés módjai: Diagnosztikus Formatív szummatív

17 Csoportbemutató szummatív értékelésének szempontjai
A záró minőségi és mennyiségi ellenőrzés, értékelés két fő részből tevődik össze: a. Csoportbemutatókat az osztály értékeli Szempontok: - Bemutatóra szánt időkeret megadása - Bemutató: tömör, tematikus, érthető, lényegre törő - Bemutató után kérdés-felelet rész beiktatása csoportos észrevételek megvitatására b. A csoport teljesítményéhez való egyéni hozzájárulásokat a csoporttársak értékelik Csoportos szóbeli értékelés szempontjai: - feladat érdekessége - sikeres elvégzése, esetleges problémák megbeszélése - feladatvégzés hatékonysága - időkeret betartása - egyenlő arányú részvétel megléte - egyéni felelősségvállalás - hangulat a csoporton belül

18 Időterv Teljes projekt időtartama
Részfeladatokra szánt részidők meghatározása

19 Egyéb fontos óratervezési szempontok
Digitális eszközök előkészítése, üzembe helyezése,elérhetővé tétele Az óra elején szükség szerinti csoportalakítás Csoportépítés, ráhangoló játékok Időkitöltő feladatok

20 Digitális tanóra óralátogatási szempontsora
Világos volt-e az óra célja? Volt-e ráhangoló feladat? Egyértelműek voltak-e a feladatok, utasítások? Milyen módszerrel (módszerekkel) vonta be a pedagógus a tanulókat az órai munkába? (Különösen az alulmotivált gyerekeket) Értik-e a tantárgyi fogalmakat? Mennyire volt tevékenységközpontú az óra? Az adott tantárgyi kompetenciákon kívül még milyen keresztkompetenciák fejlesztésére került sor? Milyen módon jelentek meg a digitális eszközök a tanórán, mire használták azokat? A tanulói megnyilvánulásokat, ötleteket, javaslatokat mennyire vette figyelembe a pedagógus? Alkalmazkodott-e a választott munkaformákhoz a tanár mozgása a teremben? Milyen ellenőrzési, értékelési módokat használt? Milyen volt az óra hangulata? Miben volt különleges?

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A személyközpontú pedagógiai jelenléte a digitális tanórákon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések