Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI PARADIGMÁK TÁMOGATÁSA SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZÖKKEL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KORSZERŰ PEDAGÓGIAI PARADIGMÁK TÁMOGATÁSA SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZÖKKEL"— Előadás másolata:

1 KORSZERŰ PEDAGÓGIAI PARADIGMÁK TÁMOGATÁSA SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZÖKKEL

2 Hipertanulás – e-learning
Utópiák és víziók 1930-as évek: V. Bush: Memex, es tanulmányok, Tim-Berners Lee (1989) „... ha a hálózat eszméje az oktatásban azoknak a reményteli elvárásoknak megfelelően alakul, amit sokan táplálnak, és ha az alkotó szellemek erre fogékonyak lesznek, akkor az új technológia áldásai az emberiség számára minden várakozást felül fognak múlni.” (Licklider és Taylor, 1968) Válság - az iskola rossz, nem hatékony, hatástalan (Komenczi, 2002) Reformpedagógiai törekvések A számítógépes technológia lehetőségei Digitális (számítógépes) írástudás (Seymour Papert, 1993) Médiakompetencia, információs társadalom kompetencia

3 Tanulási környezet Komenczi, 2002 Konstruktív pedagógia mint az e-learning paradigma alapja

4 Komplementer ellentétpárok
Komenczi, 2002

5 Az e-learning technológiai elemei
intelligens számítógépes környezet hálózati kommunikációs infrastruktúra hipermediális prezentációs technika mesterséges intelligencia (Perelmann, 1992)

6 IKT és a konstrukcionizmus
A szociális környezet fontos a tanulás folyamatában a tanuló tudása, fogalmi keretrendszere a társakkal való interakció nyomán épül, bővül (Papert (1990), Stager (2001)) Internet-alapú kommunikáció Szinkrón: chat, IP-telefónia Aszinkron: , fórum , podcasting Web 2.0 – a felhasználó, mint tartalomfejlesztő (blogok, wiki rendszerek, tartalommegosztó alkalmazások)

7 Pedagógiai innováció OECD CERI „IKT és a tanulás minősége” kutatás 25 ország részvételével, az IKT katalizátora a pedagógiai innovációnak az IKT csak olyan iskolai környezetben tud elterjedni, ahol amúgy is folyik pedagógiai innováció, a tanárok és a diákok nyitottak az új pedagógiai módszerek iránt Az oktatási újítások elterjedési modellje (Rogers, 1995) itt is működött újítók (Innovators) - 2,5%, korai alkalmazók (Early Adopters) - 13,5%, korai többség (Early Majority) - 34%, késői alkalmazók (Late Adopters) és Visszamaradók (Laggards) – 50%. „az iskolai felszereltségnek Magyarországon igen nagy szerepe volt, az eddigi pedagógiai reformoknál lényegesen kiterjedtebb innovációs folyamat beindításában. Azt is hangsúlyoztuk azonban, hogy a pedagógusok képzése alapvető, az infrastruktúra csak lehetőség a megújulásban.” (Kárpáti, 2003)

8 Az IKT hatása a pedagógiai gyakorlatra
The ICT Impact Report - a review of studies of ICT impact on schools in Europe, European Schoolnet, December 2006 17 tanulmány, kutatási jelentés alapján Néhány megállapítás az OECD tagországokban összefüggés van az IKT-val töltött tanulási idő és a PISA teszteken elért matematika eredmények között A tanárok 86%-a szerint a tanulók motiváltabbak, ha IKT-eszközöket használnak (Empirica, 2006). Az IKT-eszközök használata az általános iskolásokat motiválja jobban az IKT nagymértékben segíti a differenciálást elsősorban általános iskolában a nagyobb számú, testre szabható program miatt A diákok szívesebben végzik el a feladataikat számítógéppel Az iskolai IKT használat csökkenti a digitális szakadékot a különböző szociális hátterű tanulók között (vö. Kárpáti, 2006) A tanulás egyéni útjainak az IKT több teret enged és könnyebbé teszi a tanítás/tanulás szervezését Számos országban elterjedtek az ún. digitális portfóliók az értékelésben A tanulásmenedzsment rendszerek (LMS) és a virtuális tanulás környezetek (VLE) nem terjedtek el széles körben a pedagógiai gyakorlatban A tanárok nem használják ki teljes mértékben az IKT lehetőségeit a tudás közös építésében, a csopormunkában, aktív együttműködésekben, projektekben Néhány országban az oktatási rendszer, a kimeneti követelmények és a merev értékelési struktúrák miatt az IKT még nem napi gyakorlat

9 SZÁMÍTÓGÉPPEL TÁMOGATOTT TANULÁSI ÉS TANÍTÁSI RENDSZEREK

10 Információs társadalom az EU-ban
„e-Európa - információs társadalom mindenkinek”, 1999 e-learning program és akcióterv, 2000, 2001 Oktatás és képzés 2010 stratégia, Lisszabon, 2000 Digitális kompetencia, mint kulcskompetencia e-Európa 2002 akcióterv, 2000 digitális írástudás OM Közoktatási informatikai stratégia, 2004 Európai e-learning stratégia Magyarország Számítástechnika, informatika KIT, IKT IKT kompetencia, digitális kompetencia IST – az információs társadalom technológiái (NAT 2007) CECIL projekt OM, OKM >>> NFT, ÚMFT

11 E-learning A tanulás/tanítás folyamatának IKT-eszközökkel támogatott formái az információs társadalomban CBT DL e-learning WBT Számítógép-alapú helyett sokszor számítógéppel segített (pl. CAT, CSCL) A technológia, a pedagógia és a tudományos, művészeti ismeretek párhuzamosan bővülnek, fejlődnek

12 Tanulási környezetek Konstruktivista pedagógiai alapok
A hagyományos és az e-learning módszerek együttes alkalmazása (eklektika) Új megközelítés: tanár, tanuló, tananyag, módszertan, tanulás, értékelés E-learning rendszerek Tanulásmenedzsment (LMS): A folyamat egészét kiszolgáló rendszerek: Moodle, SAP LSO (Educatio LMS) Részfolyamatokat lefedő, céleszközök: FLE3, Synergeia, iClass, LeMill Tartalommenedzsment (LCMS): SDT, LRE, Ariadne Web 2.0 alapú technológia, kommunikáció blog, wiki, tartalommegosztás folkszonómia

13 E-learning tananyag több kvázi-szabvány (pl. SCORM), egy elterjedt szabvány (LOM) hiányzó definíciók: learning object (LO), learning asset, RLO stb. újrafelhasználhatóság szerzői jogi kérdések (Creative Commons, DRM) épülő európai tananyagtár – Learning Resource Exchange (lre.eun.org) jelenleg 40 ezer tananyagegység és 100 ezer elem Calibrate, MELT és Aspect projektek

14 Sulinet Digitális Tudásbázis
Több mint 1 millió tananyagelem Előadás támogatása webes lejátszó és lapszerkezet mentési lehetőség előadás-szerkesztő offline tananyaglejátszó publikus privát terület Tanórai munkaformák támogatása kutatási feladat (egyéni, páros stb.) kísérletek támogatása Kollaboratív feladatok (fórum, chat) Fogalmak fogalomjelölések fogalmi térképek fogalomkereső


Letölteni ppt "KORSZERŰ PEDAGÓGIAI PARADIGMÁK TÁMOGATÁSA SZÁMÍTÓGÉPES ESZKÖZÖKKEL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések