Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tehetségsegítés Nemzeti Programjának megvalósításához?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tehetségsegítés Nemzeti Programjának megvalósításához?"— Előadás másolata:

1 Tehetségsegítés Nemzeti Programjának megvalósításához?
Hogyan járulhat hozzá egy könyvtári szolgáltatás a Tehetségsegítés Nemzeti Programjának megvalósításához? Ea: Sarka Ferenc

2 Reformáció 500 évvel ezelőtt
Jelentős szerepet játszott az oktatás fejlesztésében, A nemzeti nyelv használatának elterjesztésében, Segítette a Genfi Akadémia létrehozását ahol több száz tehetséges diákot képeztek. (közöttük magyarokat is)

3 Amiről szó lesz. A Tehetségsegítés Nemzeti Programja,
Parlamenti határozat, Új iskola, új tudás, új műveltség program fő elemei, A Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Tehetségpont létrehozása, akkreditációja, Tehetségpontok minimum követelményei, Pályázati lehetőségek.

4 A Magyar Géniusz Program
Integrált Tehetségsegítő Program Programok elterjesztése, Új programok indítása, Hátrányos helyzetűek segítése, Hálózatépítés, Tehetséges fiatalok önszerveződésének segítés Iskolai programok: Egyéni fejlesztési programok, Kreatív tanulmányi versenyek szervezése, Hálózatépítés.

5 Parlamenti Határozat 126/2008 (XII.4.) OGY határozat:
Nemzeti Tehetségprogram Nemzeti Tehetségalap (nyitott) Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum Fenntarthatóság 2011 után is Helyi összefogás: Tehetségpontok Tehetségsegítő Tanács Tehetségnapok szervezés

6 Új iskola, új tudás, új műveltség program fő elemei
Korai fejlesztés. Esélyegyenlőség. Tehetséggondozás és kollégiumok. Az oktatás tartalmi fejlesztése. A pedagógus pálya vonzóbbá tétele. Mérés értékelés. A közkultúra erősítése.

7 Tehetséggondozás és kollégiumok
„A valamely területen kiváló képességű gyermekeket támogatnunk kell, a közoktatástól a felsőoktatásig.” Magyar Tehetség Program - adókedvezmény - SZJA 1% felajánlása hátrányos helyzetű tehetségek támogatására - Arany János plusz - Magyar Géniusz Program - együtt a civilekkel Kollégiumok fejlesztése - Szakmai - Infrastrukturális

8 Közkultúra erősítése „ A műveltség nem csupán egyéni, gyermekkorban megszerzett tudás, hanem élő közösségekben megjelenő megújuló és átadható generációkon átívelő kincs” Integrált közösségi szolgáltató terek rekonstrukciója, bővítése, teljesebb kihasználása Kulturális szolgáltatások bővítése

9 Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Bolyai Farkas Alapítvány Zenta, Vajdaság Katolikus Pedagógiai Intézet Magyar Tehetséggondozó Társaság 25 tagszervezet, 150 partner szervezet 9

10 Tehetségpontok hálózatának kiépítése
Célja: Hálózati rendszerben elősegíteni a tehetségkutatás, tehetségazonosítás és fejlesztés szakmai megalapozottságát, a tevékenység-struktúra gazdagítását, az esélyteremtést. Feladat: Tehetségkutató, tehetségazonosító tehetségfejlesztő pontok, műhelyek, képzési és fejlesztési központok kialakítása és működtetése országos szinten

11 A Tehetségpont fogalma
„....elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.”

12 Tehetségpont http://www.tehetsegpont.hu
Bármilyen szerveződéshez köthető. Célja a helyi erők összefogása. Együttműködve hálózatos formában kell hogy működjenek. Folyamatos közöttük az információ. Ne legyen egy hierarchikus struktúra. A pontok vezetői között személyes kapcsolat legyen. Megalakulását regisztrálni/akkreditáltatni kell.

13 Tehetségpontok minimum követelményei,
Részvétel a hálózat munkájában. Információtovábbítás. Regisztráció, annak elfogadása. Együttműködés a környezet téma iránt érzékeny tagjaival, szervezeteivel. Fenntarthatóság biztosítása. Önfenntartásra való törekvés. Szolgáltatásait önköltségi áron ajánlja. Kontrolling. Fenntartói hozzájárulás.

14 A tehetségpont védett fogalom
A Tehetségpont akkreditációhoz a regisztrációs lap letölthető a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács HON lapjáról. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács fogadja el a regisztrációt.

15

16 Feladataik: Tehetségek felismerése, azonosítása, gondozása, a felismert és azonosított tehetségek foglalkoztatása. Hálózati program kidolgozása. Tehetségpontok létrehozása, tevékenyégi körök/műhelyek/ működtetése a Nemzeti Tehetségsegítő Program keretében

17 A tehetségpontok működésének feltételei
személyi feltételek - koordinátor - szakértő - pszichológus - szaktanácsadó - munkaközösség- vezető tutor/mentor Támogatott területek Dologi, működési kiadások Képzés, továbbképzés A tanulók utaztatása A szakemberek díjazása

18 Regionális tehetségpont felsőoktatási intézménnyel rendelkező városokban
Segítségnyújtás: - azonosítás, - gondozás, - egyéni fejlesztési tervek készítése. Tanácsadás. Együttműködés koordinálása. Hálózatfejlesztés. Tehetség és pedagógia a felsőoktatási képzésben. Szakvizsgás képzések.(Debreceni Egyetem) Akkreditált programok kidolgozása.

19 Megyei körzetközponti tehetségpont /Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézetek/
Azonosítás, tanácsadás. Megyei Tehetséggondozó Fórum. Képzés továbbképzés szervezése. Szaktanácsadás. Műhelyvezetés. Tehetséggondozó táborok szervezése. Szakmai tanácskozások szervezése. A megyében működő tehetséggondozó műhelyek munkájának összehangolása.

20 Települési tehetségpont
Összehangolja a településen tehetséggondozó munkát végzők tevékenységét, a helyi civil kezdeményezéseket. Biztosítja a település tehetséggondozó munkájához szükséges feltételeket.

21 Intézményi tehetségpont
Azonosítás, gondozás, fejlesztés. Tehetséggondozó műhelyek működtetése. Iskolai tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás. Iskolán kívüli tehetséggondozás. Nyári táborok foglalkozások szervezése

22 Kistérségi tehetségpont (többcélú kistérségi társulások központjában)
Segítségnyújtás az intézményeknek Szakmai tanácsadás a Nevelési, Közművelődési Központok Tanácsadók szakemberei által Mentorok munkájának összefogása Továbbképzések, szakmai tanácskozások szervezése, Monitoring

23 Pályázati lehetőségek
Támop-3.4.4/B/08/1 Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program: Cél: - a tehetséges gyerekek fiatalok megtalálása és integrálása, valamint tehetségük kibontakoztatása, - tehetségsegítő tevékenységek kialakítása és fejlesztése.

24 Pályázók köre. Feltétel:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL törvény 74.§ szerinti közművelődési intézmények Feltétel: A pályázat céljaival összhangban lévő célok és tevékenységek a pályázó alapító dokumentumaiban szerepeljen

25 TÁMOP-3.4.4/B/08/1 támogatható tevékenységek
Meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének javítása, valamint új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása: Tehetségek felkutatása, kiválasztása. Tehetség kibontakoztató programok rendezvények szervezése. Konzultáció szakemberekkel. Tanácsadás. Tanulmányutak szervezése. Belső képzések tréningek

26 Tehetségsegítő kezdeményezések ismertségének növelése:
Kiadványkészítés, terjesztés Adatbázis létrehozása fejlesztése. Disszeminációs és tehetségnépszerűsítő rendezvények szervezése. Fórumok, szakmai kapcsolatok bővítése. Tehetségpont kialakítása és együttműködési rendszerének kiépítése. Tehetségnapok szervezése az e tevékenységhez kapcsolódó programok rendezvények szervezése

27 Tehetséges fiatalok önszerveződésének elősegítése:
Animációs, facilitátori szolgáltatások, Közösségfejlesztési szolgáltatások. Szervezetfejlesztés. Képzési / mentorállási szolgáltatások. Nyomtatott elektronikus kiadványok. Rendezvények költségei. Adminisztráció, humánerőforrás igény.

28 Támogatás pénzügyi feltétele:
Formája: vissza nem térítendő támogatás. Önrésze nincs Összege: 2 – 10 millió Ft. Benyújtás: pályázati adatlapon, nyomtatottan és elektronikusan 3 példányban Határidő: július 01. – szeptember 30.

29 TÁMOP-3.4.3 – 08/2 Iskolai Tehetséggondozás
Célja: az iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztése. Pályázhatnak: Ktv 20.§ (1) és a 33.§(1) önállóan, Konzorciumi tagként. 1997 évi CXL törvény 74.§ a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről Civil szervezet

30 Támogatható tevékenységek:
Pedagógusok tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzése. Pedagógusok felkészítése egyéni fejlesztési programok kialakítása. Iskolai mentorálas, egyéni fejlesztési programok feltételrendszerének javítása. Iskolai tanulmányi versenyek készség és képességfelmérést lehetővé tevő programok megvalósítása. Tehetséggondozáshoz nélkülözhetetlen eszközök beszerzése. A tehetségpontokkal, a Tehetségsegítő Tanácsokkal történő együttműködés biztosítása.

31 Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatása,
mértéke: 100% összege: 5 – 20 millió Ft benyújtása: magyar nyelven, pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon. határidő: július 01 – október 05-ig

32 http/www. tehetsegpont.hu
Összefoglalva Az adott könyvtár készítse el elképzelését Tehetségpontként való működéshez. Akkreditálás a http/www. tehetsegpont.hu TÁMOP pályázatok áttanulmányozása. Partnerek keresése a pályázat megvalósításához. Pályázat elkészítése. Sikeres pályázat esetén megvalósítás.

33 A vándorgyűlés valamennyi résztvevőjének
sikeres tehetségpont akreditációt, sikeres pályázatot kívánok! Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Sarka Ferenc okleveles pedagógia szakos előadó A Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet IRM Miskolci Rendészeti Szakközépiskola


Letölteni ppt "Tehetségsegítés Nemzeti Programjának megvalósításához?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések