Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A könyvtár marketing stratégiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A könyvtár marketing stratégiája"— Előadás másolata:

1 A könyvtár marketing stratégiája
Menedzsment előadás 2011. november

2 A könyvtárügy marketing stratégiai célja
A fejlesztési forrásokért folytatott verseny eredményességének fokozása A könyvtár társadalmi presztízsének növelése

3 A könyvtárakról rögzült kép átalakítása:
a korszerű könyvtárkép társadalmi tudatosítása

4 Mi a marketing? Megteremteni az eladáshoz szükséges körülményeket,
megdolgozni a piacot, eladni az árut

5 SZOLGÁLTATÁS: KÖNYVTÁR
A KÖNYVTÁR MINT ÁRU SZOLGÁLTATÁS: KÖNYVTÁR Élethosszig tartó tanulás Művelődés Szórakozás Munka Esélyegyenlőség az információhoz jutásban Életminőség javítása

6 Szolgáltatás sajátos problémái
A szolgáltatás nyújtása és használata egy időben zajlik Minősége, eredménye utólag érzékelhető Nem fizikai természetű

7 Szolgáltatás problémáinak feloldása
Az olvasó érdeklődésének felkeltése, bizalmi viszony kialakítása, annak tudatosítása, hogy a szolgáltatás tartalma, módja, minősége, időpontja a legmegfelelőbb lesz.

8 A sikeres értékesítés feltételei
könnyen elérhető, (könyvtár helye) megbízható, (nyitva tartás) egyenletes minőséget nyújt, (személyzet) bizalmat kelt az olvasóban, (design, információ) megfelel a célcsoport elvárásainak, esetleg egyedi, különleges

9 Marketing munkánk eredménye:
A könyvtárakkal szemben támasztott társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatások, és azok széles körű ismertsége.

10 Marketingtervezés folyamata
saját adottságok felmérése (erős és gyenge pontjaink, SWOT-analízis), környezetelemzés (piaci helyzet, konkurensek, versenytársak), fogyasztói csoportok (célcsoportok) felkutatása, marketingmix kialakítása

11 1. Tevékenységünk megismerése és megfogalmazása
önvizsgálat, önmagunk megismerése (a könyvtár és a könyvtárosok, szolgáltatásaink, tudásunk, képzettségünk, elhelyezkedésünk a köztudatban, lehetőségeink) tevékenységünk, képességeink és lehetőségeink korrekt megfogalmazása (mit tudunk, mit tettünk, és mire vagyunk képesek, mit várhatnak el tőlünk)

12 Saját adottságaink megismerésének eszköze: a Swot analízis
Erősségeink Gyengeségeink Gyengeségből erősségé változtatható Nem javítható

13 2. Környezetünk felmérése
A társadalom információs helyzetének megismerése Régiónk vagy szakterületünk információs helyzetének megismerése Az informálódási szokások, és a könyvtár helye ezen belül

14 Piaci helyzet felmérése
Információs igények megismerése Meglévő szolgáltatások felmérése (miben nyújt mást a könyvtár, szolgáltatások, azok színvonala, árak összehasonlítása) Versenytársak elemzése (a hasonló szolgáltatást végzők tevékenységének megismerése)

15 Versenytársak és kezelésük
versenytársak erősségei és gyenge pontjai a fehér foltok megtalálása, hol van ránk szükség együttműködési lehetőségek felkutatása a munkánkat és a marketing céljainkat erősítő együttműködések ösztönzése

16 3. Célcsoportok kiválasztása
Potenciális könyvtárhasználók jelenlegi könyvtárhasználók nem könyvtárhasználók

17 Mire van igény? Mire vagyunk képesek? Mi az, amit csak mi tudunk? Kivel működjünk együtt? Miben vagyunk mi jobbak? Mit tudunk mi nyújtani?

18 Megválaszolandó kérdések
Mit? Kinek? Hol? Mikor? Hogyan?

19 Marketingmix: 4 P termék (Product) ár (Price)
értékesítés, elosztás (Place) reklám, pr, egyéb ösztönzők (Promotion)

20 A KÖNYVTÁR PROMÓCIÓJA A promóció célja
a szolgáltatással kapcsolatos ismeretek közlése új könyvtárhasználók megnyerése a meglévő olvasók emlékeztetése a könyvtár megkülönböztetésének segítése

21 Meglévő szolgáltatások promóciója
Szolgáltatásokról, azok használatáról tájékoztatás: ismertető anyagok a könyvtárban, a médiában, a fenntartó fórumain, az interneten

22 Meglévő szolgáltatások promóciója
Könyvtárhasználó képzés A potenciális használók elérése minden élethelyzet változásnál A könyvtár környezetében minden potenciális használó elérése

23 Rendelkezésünkre álló promóciós eszközök
reklám közönségkapcsolatok (PR) értékesítés ösztönzés direkt marketing (DM)

24 1. Reklámeszközeink Arculat Akciók Média kapcsolatok
Társadalmi célú reklám Online reklám

25 Reklámeszközeink Arculati elemek
A szolgáltatás tárgyi környezete - külső design, tájékoztató jelzések, parkoló, tereprendezés, közvetlen környezet - belső környezeti elemek: berendezés, levegő hőmérséklete, minősége, világítás, elrendezés - egyéb kézzelfogható tényezők: névjegyek, levélpapírok, jelentések, prospektusok, alkalmazottak öltözéke

26 Reklám eszközeink Médiareklám
médiakapcsolatok fejlesztése (tv, rádió, sajtó, helyi sajtó szerepe) profi sajtós szakemberek bevonása, érdeklődésük megnyerése a média szereplőivel munkánk megismertetése, terminológia, szolgáltatásaink, eseményeink média fórumok feltérképezése, folyamatos jelenlét elérése média kampányok, médiakapcsolatok bővítése, hiteles, ismert személyek felkérése média szereplésünk támogatására Minden akciónkhoz médiatervet!

27 Reklám eszközeink Társadalmi célú reklám
képi megjelenés erősítése a társadalom minden szintjén, a könyvtár mint intézmény létének tudatosítása céljából tv- , rádióreklám készítése és sugárzásának megszervezése, sajtóreklámok elhelyezése

28 Reklám eszközeink Online reklám
Egyre nagyobb szerepe lesz, de nem kizárólagos Weboldal minősége: tartalmi és megjelenési kérdések

29 2. Közönségkapcsolatok (PR)
Funkciói : információ nyújtás imázs alakítása környezet befolyásolása kommunikáció az olvasóval, a fenntartóval belső összetartás eszköze

30 Az olvasóval kapcsolatban lévő személyzet kiválasztásának marketing szempontjai
szaktudás + biztos fellépés, empátia, korrektség, megbízhatóság, diszkréció, önuralom, külső megjelenés általános műveltség, jó emlékezőtehetség, kapcsolatteremtő képesség, rugalmasság

31 Public Affairs (PA) a PR speciális ága a Public Affairs,
lobbizás, kapcsolattartás az országos és a helyi politika képviselőivel. kormányzati kapcsolatok önkormányzati kapcsolatok érdekképviseletek szerepe

32 PA tevékenység célcsoportjai
Döntéshozók könyvtárfenntartók, önkormányzat, tárcák stb. politikai döntéshozók, különböző szintű képviselők, gazdasági élet országos és helyi szereplői, mint potenciális használók, mint szponzorok, lobby társak stb.

33 Marketing munkánk eredménye:
A könyvtárakkal szemben támasztott társadalmi igényeknek megfelelő szolgáltatások, és azok széles körű ismertsége.

34 Stratégiai marketing-gondolkodás
Jellemzője a hosszú távú szemlélet az olvasói igények változásának figyelése a „piaci környezet” figyelése a változásokra adott válaszok kidolgozása


Letölteni ppt "A könyvtár marketing stratégiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések