Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE Debrecen, 2010. március 31. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE Debrecen, 2010. március 31. 1."— Előadás másolata:

1 A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE Debrecen, 2010. március 31. 1

2 I. AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS; MEGOSZTÁS A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT 2

3 A DE KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 – 2010. 3 adatok eFt-ban és %-ban

4 A DE ÁLLAMI TÁMOGATÁSA FUNKCIONÁLIS BONTÁSBAN 2009 – 2010. 4 adatok eFt-ban és %-ban

5 A DE ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA TERVEZÉSI EGYSÉGENKÉNT 2010. 5 adatok eFt-ban

6 A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁSA 2009 - 2010. (3. számú táblázat) 6 adatok eFt-ban Klinikák és Tangazdaság nélkül.

7 A MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS FELOSZTÁSA A TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTT 2009 - 2010. (4. számú táblázat) 7 adatok eFt-ban Megjegyzés: Működési támogatás a képzési, tudományos és fenntartói támogatás, a speciális és további speciális programok és feladatok összege.

8 A KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG ÉS A TÁMOGATÁS TERVEZÉSI EGYSÉGEK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA 8

9 II. A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK KÖLTSÉGVETÉSE 9

10 A 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁST MEGHATÁROZÓ JELENTŐSEBB TÉNYEZŐK Hároméves fenntartói megállapodás, fix és változó előirányzatok; A képzési és tudományos támogatás jelentős csökkenése; Verseny a hallgatókért (marketing); Az új képzési rendszer felfutása; ÚMFT pályázatok kínálta fejlesztési lehetőségek, növekvő pályázati önerő biztosítása; Az igények és lehetőségek összehangolása (humán erőforrás, infrastruktúra); 2009. évi átlagos 4,2 %-os infláció; járulék csökkenés, ÁFA növekedés; A Tudományegyetemi Karok induló gazdasági pozíciója; A közoktatás finanszírozás csökkenése. Gazdasági válság 10

11 A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 2009 – 2010. (6. számú táblázat) 11 adatok eFt-ban és %-ban

12 A TEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI ELŐIRÁNYZATA KIADÁSI JOGCÍM SZERINT 2009 – 2010. 12 adatok eFt-ban és %-ban

13 A TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉS AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉS 13 TEK: 13 629 852 eFt, 25,15%TEK: 10 612 350 eFt, 51,69% TEK: 7 233 686 eFt, 47,25%

14 AZ EGYETEMI KÖLTSÉGVETÉSBEN MEGHATÁROZOTT 2010. ÉVI TEK ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON 14

15 A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES KÉPZÉSI, TUDOMÁNYOS ÉS FENNTARTÓI TÁMOGATÁS (10. számú táblázat) 15 adatok eFt-ban és %-ban

16 EGYÉB SPECIÁLIS PROGRAMOK ÉS TOVÁBBI SPECIÁLIS FELADATOK (6. számú segédtáblázat) 16 adatok eFt-ban

17 A KÖZOKTATÁSI ELŐIRÁNYZAT SZERVEZETI EGYSÉGENKÉNT 2009 – 2010. ÉVBEN (9. számú táblázat) 17 adatok eFt-ban és %-ban

18 A SAJÁT BEVÉTEL SZERKEZETE (11. számú táblázat) 18 adatok eFt-ban és %-ban

19 A TEK EGYETEMI KÖZPONTI KIADÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁSA 2009 – 2010. 19 adatok eFt-ban és %-ban (*1) A 2010. év már tartalmazza a Műszaki Kar egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulását.

20 A TEK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK LEVEZETÉSE 2009 – 2010. (7. számú táblázat) 20 adatok eFt-ban és %-ban

21 A TEK 2010. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATÁNAK LEVEZETÉSE 21 adatok eFt-ban

22 A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FORRÁSONKÉNT 22 ÖSSZESEN: 12 266 233 eFt

23 A TEK 2010. ÉVI BELSŐ KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA FŐBB KIADÁSI JOGCÍMENKÉNT 23 ÖSSZESEN: 12 266 233 eFt

24 KARKÖZI, KÖZPONTI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSOK VALAMINT A PÁLYÁZATI ÖNERŐ ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2009 - 2010. ÉVEKBEN ÁLLAMI TÁMOGATÁS FORRÁSON (23. számú táblázat) 24 adatok eFt-ban és %-ban

25 PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – I. KÖZPONTI (17. számú táblázat) 25 adatok eFt-ban

26 PÁLYÁZATI ÖNERŐ BEMUTATÁSA – II. KARI PÁLYÁZATOK (17. számú táblázat) 26 adatok eFt-ban

27 A KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FORRÁSONKÉNT 27 adatok eFt-ban

28 A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MEGOSZLÁSA 28 adatok %-ban

29 A MŰKÖDÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA (ÁLLAMI TÁMOGATÁS) 2009 – 2010. 29 adatok eFt-ban és %-ban

30 III. ÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK 30

31 AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK KIADÁSI JOGCÍMEK SZERINTI ALAKULÁSA 2009 – 2010. 31 adatok eFt-ban és %-ban Változásból: automatizmus:26 033 eFt; 1,5% feladatváltozás:32 735 eFt; 1,9%

32 A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Közvetlen költségviselők 32 adatok eFt-ban és m 2 -ben

33 A SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜZEMELTETÉSI KIADÁSAI Épületenként számított költség 33 adatok eFt-ban és m 2 -ben

34 IV. A KAROK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 34

35 A TÁMOGATÁS KAROK KÖZÖTTI MEGOSZTÁSA Első megközelítésben a KTF normatíva 70%-a kerül a karokhoz, max. 12,5%-a egyetemi központi kiadás, 17,5%-a TEK központi kiadás 2006. évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra, azonban a bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5%- ot. Az egy hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanságainak kiegyenlítésére 2010. évben 30.973 eFt-ot fordítottunk. A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás előirányzatának teljes összegét. 35

36 BÁZIS TERVEZÉSŰ KARI ELŐIRÁNYZATOK (15. számú táblázat) 36 adatok eFt-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

37 NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZATOK (16. számú táblázat) 37 adatok eFt-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

38 KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT KISZÁMÍTÁSA (18. számú táblázat) 38 adatok eFt-ban és %-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül. 131 700 13 373 145 073 Összesen biztosítandó fedezet: ÁJK ÁT és SB átcsoportosítás: Szükséges fedezet:

39 A BTK ÉS TTK RÉSZÉRE 2008. ÉVKÖZBEN MEGÁLLAPÍTOTT KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA 39 adatok eFt-ban (*1) A TEK Központ által nyújtott kölcsön alatt a TEK Központ (21.257 eFt), valamint a TEK Központnak tartozó, ÁJK által rendezett korábbi évek tartozása (21.240 eFt) értendő. (*2) A TTK 2010. évi várható visszafizetésének 39.000 eFt-os összege a 18. sz. táblázat alapján került megállapításra. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre (TEK irányelvek 19-es pont).

40 A NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSE 40 adatok eFt-ban

41 NORMATÍV KARI ELŐIRÁNYZAT 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTÉSÉNEK FORRÁSA (19. számú táblázat) 41 adatok eFt-ban

42 A KARI NORMATÍV ELŐIRÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2006. – 2010. 42 Egyenleg: eFt: 302.424; 202.954; -371.510; 62.494; -101.336; 560.699; -17.242; 65.203

43 KARI TÁMOGATÁSI ELŐIRÁNYZAT 2009 – 2010. (14. számú táblázat) 43 adatok eFt-ban és %-ban (*1) MK Kollégium nélkül. (*2) GYFK Kollégium és Óvoda nélkül.

44 A KAROK SAJÁT BEVÉTELEI (12. számú táblázat) 44 adatok eFt-ban

45 A KAROK NETTÓ SAJÁT BEVÉTELÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2009. – 2010. 45 Változás: eFt: -6.970; 6.661; -6.635; 7.328; -8.997; -9.717; -28.847; 32.387 -14.789 %: -2,1; 2,3; -3,9; 7,2; -3,5; -32,2; -9,6; 26,2 -0,9

46 A NETTÓ SAJÁT BEVÉTEL IRÁNYADÓ FELOSZTÁSA (13. számú táblázat) 46 adatok eFt-ban

47 KAROK ELŐIRÁNYZATAI (D.1) 47 adatok eFt-ban

48 Bölcsészettudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 48 adatok eFt-ban és %-ban

49 Természettudományi és Technológiai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 49 adatok eFt-ban és %-ban

50 Informatikai Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 50 adatok eFt-ban és %-ban

51 Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 51 adatok eFt-ban és %-ban

52 Állam- és Jogtudományi Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 52 adatok eFt-ban és %-ban

53 Zeneművészeti Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 53 adatok eFt-ban és %-ban

54 Műszaki Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 54 adatok eFt-ban és %-ban

55 Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Elvi és tényleges támogatás részletezése 55 adatok eFt-ban és %-ban

56 A KAROK 2010. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI FORRÁS BONTÁSBAN 56 adatok eFt-ban

57 A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ELŐIRÁNYZATA BEVÉTEL – TÁMOGATÁS ARÁNY 57 adatok %-ban

58 A KAROK MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI 58 adatok eFt-ban

59 A KAROK 2010. ÉVI KÖZVETLEN MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSI KIADÁSAI 59 adatok eFt-ban

60 V. A GYAKORLÓ ISKOLÁK KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATA 60

61 A GYAKORLÓ ISKOLÁK BÁZIS ÉS NORMATÍV ELŐIRÁNYZATA ( 20. számú táblázat) 61 adatok eFt-ban és %-ban

62 A GYAKORLÓ ISKOLÁK KIEGÉSZÍTÉSSEL MÓDOSÍTOTT SZÁMÍTOTT ELŐIRÁNYZATÁNAK ALAKULÁSA 2009. – 2010. 62 adatok eFt-ban és %-ban

63 GYAKORLÓ ISKOLÁK ELŐIRÁNYZATAI (D.2.) 63 adatok eFt-ban


Letölteni ppt "A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK 2010. ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE Debrecen, 2010. március 31. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések