Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatási Hivatal szervezeti átalakításáról, tevékenységéről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatási Hivatal szervezeti átalakításáról, tevékenységéről"— Előadás másolata:

1 Oktatási Hivatal szervezeti átalakításáról, tevékenységéről
Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

2 Oktatási Hivatal Központi államigazgatási szerv, amely feladatait országos illetékességgel látja el. Hivatalt elnök vezeti. Hivatal székhelye: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Hivatal regionális szervezeti egységei, a korábban is működő regionális igazgatóságok.

3 A 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról átalakította a feladatrendszert
Feladatkörök bővülése: felsőoktatási szakterületen hatósági ellenőrzési eljárással, felsőoktatási felvételi eljárással, felsőoktatási információs eljárással kapcsolatos feladatok; közoktatási szakterületen ellenőrzési feladatkör bővülése kötelező beiskolázással, adatszolgáltatással, adatok nyilvánosságra hozatalával, az oktatás ingyenessége és az ingyenes tankönyvellátás ellenőrzése;

4 A 307/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról átalakította a feladatrendszert
szakértői és rehabilitáció bizottságok szakvéleményének felülvizsgálata, szakképzés szakmai vizsgáztatásának hatósági ellenőrzésével, közoktatási információs rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásával, közoktatási hatósági feladatok végzésével; szakképzés területén a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok több esetben döntési jogkört kapnak, valamint szakmailag előkészíti a döntéseket.

5 A Hivatali feladatokat ellátó szervezeti egységek
Hatósági Ellenőrzési Főosztály Elismerési Hatósági Főosztály Nyelvvizsgáztatási Hatósági Főosztály Felsőoktatási Hatósági Főosztály Közoktatási Hatósági Főosztály Oktatási Információs Főosztály Érettségi, Mérési, Verseny Főosztály Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Jogi és Igazgatási Főosztály Koordinációs Főosztály

6 A Hivatali feladatokat ellátó szervezeti egységek
Regionális Igazgatóságok Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-magyarországi.

7 Az Oktatási Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai
szakmai ellenőrzést, mérést, értékelést szervez; feldolgozza és nyilvántartja az ellenőrzések, értékelések eredményeit, beszámol a miniszternek, megküldi azokat a fenntartónak; fenntartó, közoktatási intézmény, kisebbségi önkormányzat megrendelésére szakmai ellenőrzést végez; mérési, értékelés feladatkörében ellátja a Kt. 99.§ (7) bekezdésében meghatározott feladatokat; az érettségi vizsga szabályzatában meghatározottak szerint szervezi az érettségi vizsgákat; ellátja a vizsgatárgyak akkreditációjával kapcsolatos feladatokat, megbízza az érettségi vizsga vizsgabizottságának elnökét,

8 Az Oktatási Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai
másodfokon elbírálja a vizsgabizottság döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmeket, működteti a független vizsgabizottságot, előkészíti és szervezi a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit, ellátja a Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott országos tanulmányi versenyek szervezését, dönt az Országos szakértői névjegyzékbe és Országos vizsgáztatási névjegyzékbe történő felvételről, közoktatási intézmény, vagy fenntartó megkeresésére javaslatot tesz szakértő személyére,

9 Az Oktatási Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai
véleményezi az önkormányzati intézkedési tervet, főváros, megyék, megyei jogú városok fejlesztési tervét, képviseli a minisztert, a regionális és megyei fejlesztési tanács, megyei közoktatási közalapítvány munkájában, miniszter felkérésére részt vesz a fejlesztési források (ESF) tervezésében, elkészíti a régió közoktatás-fejlesztési stratégiáját, és regionális közoktatási egyeztető fórumot működtet, működteti a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságot, közreműködik a pályázatok elbírálásában, közreműködik az OKJ alapján a miniszter felelősségi körébe tartozó szakmai vizsgák tételeinek szétosztásában,

10 Az Oktatási Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai
ellátja a szomszédos államokban élő magyar diákokat diákigazolvánnyal, ellátja a szomszédos államokban élő magyar pedagógusokat pedagógusigazolvánnyal, szolgáltató feladatokat lát el: mérés, értékelés szervezése, szakmai ismertetés és pedagógiai tájékoztatás nyújtása, képzés és továbbképzés szervezése a szakértői és vizsgáztatási tevékenységben részt vevők részére, kiadványok készítése és megjelentetése.

11 Az Oktatási Hivatal első fokú döntést hoz
A tankönyvvé nyilvánításról, nyilvánítási kérelem elutasításáról, a tankönyvjegyzékbe való felvételről, egyedi érettségi tárgyak akkreditációjáról, Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékbe történő felvételről, törlésről, maximális csoport- és osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről, kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtásáról, nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola tovább működésének engedélyezéséről, pedagógus továbbképzési akkreditációról.

12 Az Oktatási Hivatal másodfokú döntést hoz
Az érettségi és szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése ellen benyújtott törvényességi kérelmek tárgyában, a Kt §-a alapján a külföldi nevelés-oktatási intézmények és a nemzetközi iskolák vonatkozásában az Oktatási Hivatal gyakorolja a Kt. 80. §-a szerint a törvényességi ellenőrzést.

13 A hatósági ellenőrzés területei
A hatósági ellenőrzés keretében vizsgálható a nevelési-oktatási intézményekben: a maximális osztály- és csoportlétszám, alkalmazási feltételek, kötelező tanügyi dokumentumok vezetése és valódisága, a gyermek- és tanulói balesetvédelem, a tanulói óraterhelés, az egyenlő bánásmód követelményei, az állami vizsgák megszervezése és lebonyolítása, a minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartása,

14 A hatósági ellenőrzés területei
a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása igénylésére vonatkozó rendelkezések megtartása, A kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátása, A közoktatási adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezések megtartása, Az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartása. (Ezek a területek már tartalmazzák a szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezéseket is.)

15 A feltárt szabálytalanságok kezelése
Az OH intézkedési lehetőségei: felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a szabálytalanságok megszüntetésre és erről tájékoztatja az intézmény fenntartóját is (a hiányosságok megszüntetését utóellenőrzés keretében ellenőrzi is, eljárás kezdeményezését indítványozza az oktatási és kulturális miniszternél, felügyeleti bírságot szabhat ki (fontos változás szeptember 1-jétől, hogy a bírság maximális összege Ft-ról 1 millió Ft-ra növekedett), felügyeleti bírság kiszabása mellett vagy kiszabása nélkül szabálysértési eljárást folytathat le, indokolt esetben kezdeményez az illetékes államkincstárnál – nem önkormányzati fenntartók esetében – a normatív költségvetési támogatás felülvizsgálatát, folyósításának felfüggesztését, kezdeményezéséről értesíti az illetékes jegyzőt, főjegyzőt.

16 2006/2007. tanévben elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai
1. Nem önkormányzati fenntartású kollégiumok Az ellenőrzés időszaka: november-december Az ellenőrzésbe bevont intézmények száma a régióban: 10 db Csoportosítás fenntartó szerint: egyház: 6 intézmény közhasznú társaság: 2 intézmény alapítvány, illetve közalapítvány : 2 intézmény Csoportosítás megyék szerint: Hajdú-Bihar: 2 intézmény Jász-Nagykun-Szolnok: 4 intézmény Szabolcs-Szatmár-Bereg: 4 intézmény

17 2006/2007. tanévben elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai
Ellenőrzési területek: normatív állami támogatás igénylésének jogszerűsége, kollégiumi foglalkozások biztosítása, tárgyi feltételek meglétének vizsgálata, pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend megfelelőségének vizsgálata.

18 2006/2007. tanévben elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai
Vizsgálati tapasztalatok: A kollégiumok a tanügyi nyilvántartásokat általában megfelelően vezetik. Biztosítják azokat a kollégiumi foglalkozásokat, amelyeket a kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII. 22.) OM rendelet előír. A kötelező eszközök és felszerelések esetében voltak hiányosságok, de az intézmények döntő többsége rendelkezett engedéllyel. A működési dokumentumok, szabályzatok tekintetében csak 1 intézmény esetében állapított meg az ellenőrzés komolyabb törvénysértést.

19 2006/2007. tanévben elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai
Intézkedéstípusok: felügyeleti bírság : 1 esetben 10 % államkincstár megkeresése: 4 esetben 40 % figyelemfelhívás: 2 esetben 20 % értesítés: 5 esetben 50 % A vizsgált intézmények felében az ellenőrzés semmilyen hiányosságot nem tapasztalt, s csak egy esetben került sor felügyeleti bírság kiszabására. Négy esetben a normatív támogatás felülvizsgálatára történt kezdeményezés, mert összesen 38 tanuló esetében többletigénylést és 34 tanuló esetében aluligénylést állapított meg a vizsgálat.


Letölteni ppt "Oktatási Hivatal szervezeti átalakításáról, tevékenységéről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések