Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az agykoponya csontjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az agykoponya csontjai"— Előadás másolata:

1 Az agykoponya csontjai
Koponya - Cranium Az agykoponya csontjai Humánbiológia gyakorlat 4.

2 Agykoponya – cranium cerebrale
Az agyvelőt körülvevő csontos tok. calvaria nagyobb egységei: koponyatető – calvaria koponyaalap – basis cranii agykoponya!!! 7 csont vesz részt az alkotásában - 2 páros csont: falcsont – os parietale halántékcsont – os temporale - 3 páratlan csont: homlokcsont – os frontale nyakszirtcsont – os occipitale ékcsont – os sphenoidale basis cranii

3 2. Arckoponya – cranium viscerale
nagyobb egységei: 2 négyoladú piramis alakú szemgödör – orbita sagittalis állású, sövénnyel páros üreggé szétválasztott orrüreg – cavum nasi az orrüregtől vízszintes lemezzel elválasztott, lefelé és hátrafelé csontos fal nélküli szájüreg – cavum oris

4 - 15 csont vesz részt az alkotásában:
6 páros csont felső állcsont – maxilla járomcsont – os zygomaticum orrcsont – os nasale alsó orrkagyló – concha nasalis inferior könnycsont – os lacrimale szájpadcsont – os palatinum 3 páratlan csont rostacsont – os ethmoidale ekecsont – vomer állkapocs - mandibula arckoponya képe!!!

5 A koponyacsontok illeszkedése
varratokkal - fogazott varrat – sutura serrata - pikkelyvarrat – sutura squamosa - sima varrat – sutura plana ízülettel – articulatio temporomandibularis porcos összeköttetés – pl. synchondrosis sphenooccipitalis

6 Az agykoponya csontjai
1. Falcsont – Os parietale a koponyatető jelentős részét adja szabálytalan gömbhéj négyszögletes része, ennek megfelelően 4 széle és 4 szöglete van belső felszínén az agyerek benyomatainak hálózata látszik (sulci arteriosi) négy varrat határolja sutura sagittalis sutura lambdoidea sutura coronalis tuber parietale (a csontosodási mag helye linea temporalis sutura squamosa

7 2. Halántékcsont – Os temporale
- három külön fejlődő rész összecsontosodásával jön létre a) pikkelycsont – pars squamosa b) sziklacsont – pars petrosa c) dobüregi rész – pars tympanica

8 a) pikkelycsont – pars squamosa
Os temporale a) pikkelycsont – pars squamosa fossa mandibularis – az állkapocsízület ízvápája járomnyúlvány – processus zygomaticus ( járomív – arcus zygomaticus) porus acusticus externus processus zygomaticus fossa mandibularis b) dobüregi rész – pars tympanica csontos gyűrű (a dobhártya csontos kerete) külső hallójárat – meatus acusticus externus külső hallónyílás – porus acusticus externus

9 c) sziklacsont – pars petrosa
Os temporale c) sziklacsont – pars petrosa csecsnyúlvány – processus mastoideus (a dobüreggel összefüggő légtartalmú üregrendszer) íróvesszőnyúlvány – processus styloideus 3 oldalú piramis - 3 felszíne: facies inferior pyramidis (a koponyaalap külső síkjába illeszkedik) facies anterior pyramidis facies posterior pyramidis - csúcsa – apex pyramidis

10 facies inferior pyramidis (a koponyaalap külső síkjába illeszkedik)
Os temporale facies inferior pyramidis (a koponyaalap külső síkjába illeszkedik) proc. mastoideus és proc. styloideus között foramen stylomastoideum (VII. agyideg kilépési helye) canalis caroticus (a belső fejverőér csatornája) fossa jugularis (a nyaki fő véna – vena jugularis interna - eredési helye) canalis caroticus foramen stylomastoideum incisura jugularis fossa jugularis

11 facies anterior pyramidis
Os temporale facies anterior pyramidis a) impressio trigemini (az V. agyideg érző dúcának benyomata) b) foramen lacerum (a belső hallójáratból kibúvó arcidegágak kilépési helye) facies posterior pyramidis belső hallójárat – meatus acusticus internus belső hallónyílás – porus acusticus internus

12 3. Nyakszirtcsont – Os occipitale
- öreglyuk – foramen magnum - 4 különálló rész összecsontosodásával jön létre: alapi rész – pars basilaris synchondrosis sphenooccipitalis (18-23 év körül csontosodik el) oldalrészek – partes laterales 2 condylus occipitalis canalis hypoglossi (XII. agyideg kilépési helye) incisura jugularis  foramen jugulare (os temporalissal) – IX., X., XI. agyidegek és a koponyavéna kilépési helye pikkelyrész – squama occipitalis kagylóhéj alakú, a homlokcsont ellenpólusát adja protuberantia occipitalis externa et interna belső felszíne 4 részre tagolódik

13 synchondrosis sphenooccipitalis
Os occipitale synchondrosis sphenooccipitalis foramen jugulare canalis hypoglossi incisura jugularis condylus occipitalis

14 4. Ékcsont – Os sphenoidale
repülő denevérre emlékeztető csont a koponyaalapba „ékelt” részei: test – corpus ossis sphenoidalis elülső részében üreg - sinus sphenoidalis kocka alakú, 6 felszíne van felső felszínén töröknyereg – sella turcica kis szárnyak – ala minor a test felső felszínéről eredő vékony, kardszerű, vízszintes csontlemez két gyökere a látóideg és a szemüreg artériája átlépésére szolgáló canalis opticust fogja közre nagy szárnyak – ala major a test oldalsó felszínéről ered több felszíne van röpnyúlványok – processus pterygoideus

15 corpus ossis sphenoidalis
Os sphenoidale ala minor ala major facies cerebralis corpus ossis sphenoidalis processus pterygoideus fissura orbitalis superior sella turcica facies temporalis facies infratemporalis facies orbitalis facies maxillaris

16 Os sphenoidale foramen rotundum foramen ovale foramen spinosum

17 5. Homlokcsont – Os frontale
kagylóhéj alakú részei: pikkelyrész – squama frontalis szemüregi részek – partes orbitales háromszög alakú, vékony csontlemezek orrgyöki rész – pars nasalis homloküreg – sinus frontalis

18 tuber frontale (csontosodási góc)
Os frontale tuber frontale (csontosodási góc) arcus superciliaris glabella margo supraorbitalis incisura frontalis foramen supraorbitale processus zygomaticus


Letölteni ppt "Az agykoponya csontjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések