Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKIRÁNYOK BIOLÓGUSOKNAK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKIRÁNYOK BIOLÓGUSOKNAK"— Előadás másolata:

1 SZAKIRÁNYOK BIOLÓGUSOKNAK
SZAKIRÁNYOK BIOLÓGUSOKNAK - Neurobiológia és élettan szakirány - Molekuláris biológia szakirány - Ökológia szakirány - Növénybiológia szakirány

2 NEUROBIOLÓGIA ÉS ÉLETTAN SZAKIRÁNYON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ
NEUROBIOLÓGIA ÉS ÉLETTAN SZAKIRÁNYON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ Celluláris és molekuláris neurobiológia (F1) Élettan, neurofiziológia (F2) Válogatott fejezetek biokémiából (F3) Összehasonlító biológiai antropológia (F4) Haladó molekuláris biológia (F5) Bioinformatika a molekuláris biológiában (F6) három főtárgy választandó!

3 MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA SZAKIRÁNYON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ
MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA SZAKIRÁNYON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ Haladó molekuláris biológia (F1) Haladó genetika (F2) Válogatott fejezetek a molekuláris biotechnológiából (F3) Válogatott fejezetek mikrobiológiából (F4) Válogatott fejezetek biokémiából (F5) Bioinformatika a molekuláris biológiában (F6) három főtárgy választandó!

4 NÖVÉNYBIOLÓGIA SZAKIRÁNYON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ
NÖVÉNYBIOLÓGIA SZAKIRÁNYON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ Adaptív növényi stratégiák (F1) Növényi sejtbiológia (F2) Bioinformatika a molekuláris biológiában (F3) Válogatott fejezetek biokémiából (F4) Válogatott fejezetek a molekulárisbiotechnológiából (F5) Haladó molekuláris biológia (F6) Válogatott fejezetek mikrobiológiából (F7) Növényi stressz fiziológia (F8) Növényi molekuláris biológia (F9) Szünbotanika (F10) három főtárgy választandó!

5 ÖKOLÓGIA SZAKIRÁNYON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ Szünzoológia (F1)
ÖKOLÓGIA SZAKIRÁNYON BELÜLI SPECIALIZÁCIÓ Szünzoológia (F1) Szünbotanika (F2) Válogatott fejezetek mikrobiológiából (F3) Összehasonlító biológiai antropológia (F4) Adaptív növényi stratégiák (F5) Növényi stresszfiziológia (F6) Bioinformatika a molekuláris biológiában (F7) három főtárgy választandó!

6 A BIOLÓGUS SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ANYAGA
A specializáció a diplomamunkával legszorosabban kapcsolódó: főtárgy, a főtárgy gyakorlata, a szakirodalmi tanulmányok (SZIT) és a főtárgy három kötelezően választható melléktárgya felvételével történik; amit a szakirány blokkjából kötelezően választható további két főtárgy és azok tárgyelemeinek (gyakorlat, SZIT, három melléktárgy) felvételével kell kiegészíteni. ELŐFELTÉTEL: SVM2 + egyebek

7 SZAKIRÁNY SZAKMAI ANYAGA
Teljesítendő 64 kredit I. KÖTELEZŐ TÁRGYAK 1 kredit Kód Tantárgy Kredit Óraszám Félév Számonkérés BTCS010 Szakirodalmazás technikája 1 1+0 7-10. K*

8 II. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK
NEUROBIOLÓGIA ÉS ÉLETTAN SZAKIRÁNY (példa!!!) Teljesítendő 45 kredit Kód Tantárgy Kredit Óraszám Félév Számonkérés BALL510 Celluláris és molekuláris neurobiológia (F1) 3 2+0 7-10. K BALL520 Celluláris és molekuláris neurobiológia (F1G) 4 0+4 G BALL511G Celluláris és molekuláris neurobiológia (F1SZIT) 2 0+2 BALL530 Melléktárgy 1(F1M1) Melléktárgy 2(F1M2) NALL530 Melléktárgy 3(F1M3) BOHE510 Élettan, neurofiziológia (F2) BOHE520 Élettan, neurofiziológia (F2G) BOHE511G Élettan, neurofiziológia (F2SZIT) BOHE530 Melléktárgy 1(F2M1) Melléktárgy 2(F2M2) Melléktárgy 3(F2M3) BBIK510 Válogatott fejezetek biokémiából (F3) 7-10 BBIK520 Celluláris és molekuláris neurobiológia (F3G) BIK511G Celluláris és molekuláris neurobiológia (F3SZIT) BBIK530 Melléktárgy 1(F3M1) Melléktárgy 2(F3M2) Melléktárgy 3(F3M3)

9 DIPLOMAMUNKA Teljesítendő 18 kredit 7-10. K BTCS091E
III. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATŐ EGYÉB SPECIALIZÁCIÓS TÁRGYAK Teljesítendő 18 kredit 7-10. K BTCS091E Speciális kollégiumok 8 kredit BTCS091G1 Egyéni specializációs gyakorlat1 5 kredit 8. G BTCS091G2 Egyéni specializációs gyakorlat2 10. DIPLOMAMUNKA Összesen: 50 kredit Diplomamunka 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév BTCS030 0+10 10 k 0+15 15 k 0+14 14 k BTCS020 Pozitív bírálat 1 kredit

10 Szakirány választás biológus hallgatók számára
Beadási határidő: március 20. Mikrobiológiai Tanszék Név:………………………………………………………………………………………………………. Szak:……………………………………………………………………………………………………… Diplomadolgozat készítés helye:……………………………………………………………………... Témavezető:………………………………………. beosztása:……………………………………… Belső konzulens (ha nem BTCs tanszéken készíti dolgozatát) :…………………………………… Szakirány:……………………………………. Főtárgy:………………………………………………… Szeged, március…………. ……………………………. …………………………… …………..…………… témavezető (belső konzulens) hallgató SZAKIRÁNY / SPECIALIZÁCIÓ BIOLÓGUSOKNAK: A szakirányon belül három főtárgy választandó! a./ Neurobiológia és élettan szakirány: b./ Molekuláris biológia szakirány Celluláris és molekuláris neurobiológia Bioinformatika Élettan, neurofiziológia Biokémia Bioinformatika Biotechnológia Biokémia Genetika Molekuláris biológia Mikrobiológia Összehasonlító biológiai antropológia Molekuláris biológia c./ Ökológia szakirány d./ Növénybiológia szakirány Szünzoológia Adaptív növényi stratégiák Szünbotanika Növényi sejtbiológia Bioinformatika Bioinformatika Növényi sejtbiológia Biokémia Adaptív növényi stratégiák Biotechnológia Növényi sejtbiológia Molekuláris biológia Összehasonlító biológiai antropológia Mikrobiológia Növényi stressz fiziológia Növényi stressz fiziológia Növényi molekuláris biológia Növényi molekuláris biológia Mikrobiológia Szünbotanika

11 DIPLOMAMUNKA / SZAKDOLGOZATI TÉMA VÁLASZTÁSI LAP
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar DIPLOMAMUNKA / SZAKDOLGOZATI TÉMA VÁLASZTÁSI LAP ……………………………………….………………..név…………évf. ………...…………… ………..………szakos…………………………………………..……szakirányos hallgató a …….………………………………….………...Tanszék által meghirdetett… …..…... ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..szakdolgozat / diplomamunka témát választottam. Szeged, 200… év ……………………………hó………….nap ……………………………………………… ………..…………………………….. témavezető/belső konzulens hallgató A TVSZ 23.§ (4)a. pontja alapján a Tanszékcsoport által meghatározott időpontig kell témát választani, és ezen a formanyomtatványon bejelenteni a Mikrobiológiai Tanszéken. itt levágandó ……………………………………………………...név…………évf. ………………………. ……..………szakos……………………………………………….…szakirányos hallgató a …………………………………………….…….Tanszék által meghirdetett.…...…….……… ……………………………………………… ………..…………………………….. témavezető/belső konzulens hallgató Témavezetőnél (külső témavezető esetén a belső konzulensnél) marad.

12 ALKALMAZOTT NÖVÉNYBIOLÓGUSOK:
ALKALMAZOTT NÖVÉNYBIOLÓGUSOK: A specializáción belül három főtárgy választandó Specializáció: Növényi produkcióbiológia Növénynemesítés Növényi molekuláris biológia Mezőgazdasági ökológia

13 AZ ALKALMAZOTT NÖVÉNYBIOLÓGUS SPECIALIZÁCIÓ SZAKMAI ANYAGA
A specializáció három főtárgy, egy gyakorlat, egy szakirodalmi tanulmányok (SZIT) és a három főtárgy két-két kötelezően választható melléktárgya felvételével történik. Kötelezően választható egyéb specializációs tárgy: 10 kredit (Egyéni spec. gyakorlat: Diplomamunka2-vel párhuzamosan, 5 kr, Diplomamunka4-gyel párhuzamosan, 5 kr ) Specializációs tárgyak: Növényi produkcióbiológia, Növénynemesítés, Növényi molekuláris biológia, Mezőgazdasági ökológia DIPLOMAMUNKA Diplomamunka 7. félév 8. félév 9. félév 10.félév BTCS k 10 k 15 k 14 k + Pozitív bírálat 1 kredit

14 Beadási határidő: 2006. március 20. Mikrobiológiai Tanszék
Specializáció alkalmazott növénybiológus hallgatók számára Beadási határidő: március 20. Mikrobiológiai Tanszék Név:……………………………………………………………………………………………. Szak:………………………………………………………………..…………………………. Diplomadolgozat készítés helye:…………………………………………………………… Témavezető:………………………………… beosztása:………………………………… Belső konzulens (ha nem BTCs tanszéken készíti dolgozatát): ……………………… Főtárgy:………………………………………………… Szeged, március…………. ……………………. …………..…… …………………….. témavezető (belső konzulens) hallgató SPECIALIZÁCIÓ ALKALMAZOTT NÖVÉNYBIOLÓGUSOKNAK: Három főtárgy választandó! Specializáció: Növényi produkcióbiológia Növénynemesítés Növényi molekuláris biológia Mezőgazdasági ökológia

15 DIPLOMAMUNKA / SZAKDOLGOZATI TÉMA VÁLASZTÁSI LAP
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar DIPLOMAMUNKA / SZAKDOLGOZATI TÉMA VÁLASZTÁSI LAP ……………………………………….………………..név…………évf. ………...…………… ………..………szakos…………………………………………..……szakirányos hallgató a …….………………………………….………...Tanszék által meghirdetett… …..…... ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..szakdolgozat / diplomamunka témát választottam. Szeged, 200… év ……………………………hó………….nap ……………………………………………… ………..…………………………….. témavezető/belső konzulens hallgató A TVSZ 23.§ (4)a. pontja alapján a Tanszékcsoport által meghatározott időpontig kell témát választani, és ezen a formanyomtatványon bejelenteni a Mikrobiológiai Tanszéken. itt levágandó ……………………………………………………...név…………évf. ………………………. ……..………szakos……………………………………………….…szakirányos hallgató a …………………………………………….…….Tanszék által meghirdetett.…...…….……… ……………………………………………… ………..…………………………….. témavezető/belső konzulens hallgató Témavezetőnél (külső témavezető esetén a belső konzulensnél) marad.

16 BIOLÓGIA TANÁROK: HTTPS://WWW.ETR.U-SZEGED.HU/ETR/TANTERV.
egy főtárgy választandó! Bioinformatika Biokémia Biológiai antropológia Biotechnológia Botanika Celluláris és molekuláris neurobiológia Élettan, neurofiziológia Genetika Mikrobiológia Molekuláris biológia Növényélettan Szünbotanika Szünzoológia

17 BIOLÓGIA TANÁROK Szakdolgozat Teljesítendő: 7kredit
Tantárgy Kredit Óraszám Főtárgy Melléktárgy Szakirodalmi tanulmányok 2 2 Szakdolgozat 7. félév 8. félév 9. félév 10. félév 5 k 5k 5k 4k + Pozitív bírálat1 kredit Összesen:20 kredit

18 Beadási határidő: 2006. március 20. Mikrobiológiai Tanszék
Főtárgy választás biológia tanárszakos hallgatók számára Beadási határidő: március 20. Mikrobiológiai Tanszék Név:…………………………………………………………………………. Szak:………………………………………………………………………… Szakdolgozat készítés helye:……………………………………………….. Témavezető:………………………………………. Beosztása:…………………………….. Belső konzulens (ha nem BTCs tanszéken készíti dolgozatát) :…………………………… Főtárgy:……………………………………………. Szeged, március…………. ………………… …………………… …………..…………… témavezető (belső konzulens) hallgató BIOLÓGIA TANÁROK: egy főtárgy választandó! Bioinformatika Biokémia Biotechnológia Adaptív növényi stratégiák Növényi sejtbiológia Celluláris és molekuláris neurobiológia Élettan, neurofiziológia Genetika Mikrobiológia Molekuláris biológia Növényélettan Összehasonlító biológiai antropológia Szünbotanika Szünzoológia

19 DIPLOMAMUNKA / SZAKDOLGOZATI TÉMA VÁLASZTÁSI LAP
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar DIPLOMAMUNKA / SZAKDOLGOZATI TÉMA VÁLASZTÁSI LAP ……………………………………….………………..név…………évf. ………...…………… ………..………szakos…………………………………………..……szakirányos hallgató a …….………………………………….………...Tanszék által meghirdetett… …..…... ………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..szakdolgozat / diplomamunka témát választottam. Szeged, 200… év ……………………………hó………….nap ……………………………………………… ………..…………………………….. témavezető/belső konzulens hallgató A TVSZ 23.§ (4)a. pontja alapján a Tanszékcsoport által meghatározott időpontig kell témát választani, és ezen a formanyomtatványon bejelenteni a Mikrobiológiai Tanszéken. itt levágandó ……………………………………………………...név…………évf. ………………………. ……..………szakos……………………………………………….…szakirányos hallgató a …………………………………………….…….Tanszék által meghirdetett.…...…….……… témavezető/belső konzulens hallgató Témavezetőnél (külső témavezető esetén a belső konzulensnél) marad.


Letölteni ppt "SZAKIRÁNYOK BIOLÓGUSOKNAK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések