Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyetemes Tizedes Osztályozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyetemes Tizedes Osztályozás"— Előadás másolata:

1 Egyetemes Tizedes Osztályozás

2 ETO tudományfelosztáson és mesterséges nyelven alapuló osztályozó rendszer tartalomfeltáró kifejezése: a dokumentum tartalmának többszempontú feltárására alkalmas osztályozó tevékenység folyamán jön létre szintaxisa kötött

3 ETO szerkezete tíz főosztály: 0 általános művek
1 filozófia, pszichológia 2 vallás, egyházak 3 társadalomtudományok 4 betöltetlen 5 matematika és természettudományok 6 alkalmazott tudományok 7 nyelvészet és irodalom 9 történelem, földrajz

4 342.82 választási rendszerek
ETO szerkezete 5 hierarchiaszint egyjegyű számok : főosztályok 3 társadalomtudományok kétjegyű számok: osztályok 34 jogtudomány háromjegyű számok: alosztályok 342 államjog négyjegyű számok: szakcsoportok 342.8 választójog négynél többjegyű számok: szakok választási rendszerek

5 611.81 központi idegrendszer
ETO szerkezete 5 hierarchiaszint egyjegyű számok : főosztályok 6 alkalmazott tudományok kétjegyű számok: osztályok 61 orvostudomány háromjegyű számok: alosztályok 611 anatómia négyjegyű számok: szakcsoportok 611.8 idegrendszer négynél többjegyű számok: szakok központi idegrendszer

6 ETO szerkezete hosszabb ETO jelzet számok tagolása: három egységenként
szűkebb fogalom hosszabb ETO jelzet számok tagolása: három egységenként pont segítségével

7 ETO rendszere főtáblázatok az elsődleges fogalmak tárgykörei
a korlátozottan közös alosztásokat tartalmazzák segédtáblázatok az osztályozás során rendszeresen előforduló jelzetkapcsolási módok szabályok általánosan közös alosztások betűrendes mutató a főtáblázatokban és a segédtáblázatokban szereplő fogalmak betűrendben (nyelvi megközelítés)

8 közös alosztások állandóan ismétlődő,
az egyes osztályozandó fogalmakhoz kapcsolható, kiegészítő fogalmak kifejezésére összekapcsolhatók a főtáblázati jelzetekkel csak meghatározott helyen használhatók önálló közös alosztások nem önálló közös alosztások nem önálló speciális alosztások

9 önálló közös alosztások jellemzői
a szakterülettől független közös tulajdonságokat fejeznek ki bármely fogalomra érvényesek az ETO egész területén alkalmazhatók szükség szerint önállóan is alkalmazhatók

10 önálló közös alosztások fajtái 1.
nyelvi = kétnyelvű szótár =20= magyar-angol szótár 552 kőzettan 552(03)=40 francia nyelvű kőzettani kézikönyv

11 önálló közös alosztások fajtái 2.
formai (0..) 552(03)=40 francia nyelvű kőzettani kézikönyv 39(01) néprajzi bibliográfia 631.4(031) talajtani lexikon 551.5(038) meteorológiai szótár 341(05) nemzetközi jogi folyóirat/évkönyv 512(075) algebra tankönyv

12 önálló közös alosztások fajtái 3.
földrajzi (1-9) általános (1), természeti földrajzi (2) kategóriák, ókori helyek (3), Föld területei (4/9), egyetemesség (100) 581.9(439) Magyarország növényföldrajza 930(100) egyetemes történelem 622(26) tengerfenéki bányászat

13 önálló közös alosztások fajtái 4.
népi, etnikai (=) a nyelvi jelzeteket kell használni! magyar nyelv (=945.11) magyar nép (439=854) magyaroszági szlovákok 39(=945.11) a magyarság néprajza

14 önálló közös alosztások fajtái 5.
idő „” 943.9”19” Magyarország története a XX. században 943.9”1900” Magyarország története 1900-ban 943.9”192” Magyarország története az 1920-as években 943.9”1929/1933” Magyarország története között

15 nem önálló közös alosztások
csak más ETO-számhoz kapcsolhatók a főtáblázati szám jelentését specifikálják – ha ez a szempont nem igényel önálló visszakeresést / nincs ilyen főtáblázati szám .00 szempont szerinti botanikuskert -0 általános ismérvek szerinti -03 anyagok -034 fémek -037 textíliák -05 személyek (csoportok sajátosságai) 622 bányászat bányászok

16 nem önálló speciális alosztások
csak egyes főosztályok bizonyos fogalmaival együtt használhatók jelentésük változó közös ismérveket fejeznek ki csak a táblázatokban meghatározott helyen, szakterületnél alkalmazhatók csak főtáblázati vagy segédtáblázati számhoz hozzáfűzve használhatók a főtáblázatok között függőleges fekete vonallal vannak kiemelve

17 nem önálló speciális alosztások fajtái
‘kötőjeles’ : tárgyak elemei, összetevői, tulajdonságai 82-1/-9 irodalmi műfajok Pl költemények 82-2 drámai művek 82-3 prózai epika # 616 patológia kóros folyamatok sérülések általában

18 nem önálló speciális alosztások fajtái
‘pont nullás’: főtáblázati és segédtáblázati számokhoz kapcsolhatók: 792 színházművészet színház/színpad esztétikája színház/színpad technikája # 06 szervezetek, együttműködési formák 06.01 szervezetek általános sajátosságai 06.02 szervezetek tagsága

19 nem önálló speciális alosztások fajtái
aposztrófos ‘ szintetizáló/integráló funkció bizonyos táblázati részben található jelzetelemek összeolvasztásával jönnek létre: 329 politikai párt konzervatív irányzat nemzeti irányzat 329.11’17 nemzeti-konzervatív párt számvégződéses rézötvözetek (kohászat)

20 jelzetalkotás: két vagy több ETO szám összekapcsolása olyan témákra, amelyet egyetlen ETO-számmal nem fejezhetünk ki

21 a jelzetelemek összekapcsolása 1.
összekötés jele: + mellérendelés a fogalmak tartalmilag egyenrangúak a sorrend felcserélhető salátafélék, fűszernövények, bogyósgyümölcsök

22 a jelzetelemek összekapcsolása 2.
összefoglalás vagy kiterjesztés: jele: / (-tól-ig) a tárgykör két szomszédos vagy több egymást követő számmal fejezhető ki (451/459) Itália történelmi tartományai a kiválasztott ETO-számok közül az elsőt és az utolsót kapcsoljuk össze a számok sorrendje nem cserélhető fel

23 a fogalmi viszonyok kifejezése
viszonyítás, mellérendelés jele : két vagy több téma egymással összefüggésben a fogalmak kölcsönösen szűkítik egymást a fogalom mindegyik főtáblázati számnál visszakereshető lesz anatómia és patológia 611:616 anatómia és patológia kapcsolatai (Viszonyítás, alárendelés jele :: két vagy több téma, egymásnak alá/fölérendelve a sorrend kötött a fogalom csak a fölérendelt főtáblázati számnál lesz visszakereshető)

24 a jelzetalkotás lényeges tartalmi elemekből a témát leíró tárgyszavak választása a tárgyszavak megfogalmazása többféleképpen(tágabb és szűkebb fogalmakra is!) a tárgyszavak megkeresése a betűrendes mutatóban rokon értelmű szavak keresése

25 a jelzetalkotás a betűrendes mutatóban talált jelzet ellenőrzése az ETO táblázataiban összetett fogalmak alkotása alosztások segítségével a jelzetek egymáshoz való viszonyának tisztázása alosztások vizsgálata

26 a jelzetalkotás főtáblázati szám
jelzetkapcsolás (összefoglalás, viszonyítás) korlátozottan közös alosztás általánosan közös alosztások: legáltalánosabb szempontokat kifejezők: - hely, idő (földrajzi, népi, etnikai) - formai és nyelvi


Letölteni ppt "Egyetemes Tizedes Osztályozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések