Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A korai civilizációk: Letelepedés Domesztikáció Urbanizáció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A korai civilizációk: Letelepedés Domesztikáció Urbanizáció"— Előadás másolata:

1 A korai civilizációk: Letelepedés Domesztikáció Urbanizáció
Rácz Lajos

2 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra

3 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Eltérítés - Deflection Vadász-gyűjtögető/ korai mezőgazdaság Gyakori, a tűzhasználat révén Folyómenti mezőgazdálkodás és pásztorkodás Bizonyos területeken folyamatos Mezőgazdaságra alapozott birodalmak Folyamatos és időleges Indusztrializáció Folyamatos átalakulások Globális gazdaság Az előző fázis folytatódik

4 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Egyszerűsítés – Simplification Vadász-gyűjtögető/ korai mezőgazdaság Ritka Folyómenti mezőgazdálkodás és pásztorkodás A mezőgazdaság helyettesít, a pásztorkodás egyszerűsít Mezőgazdaságra alapozott birodalmak Nő a vetélytársak elpusztításának hatékonysága Indusztrializáció A hatékony mezőgazdasági kultúrák (cash crops) leváltják a természetes ökoszisztémákat Globális gazdaság Az előző fázis folytatódik, esetenként lassul

5 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Eltörlés - Obliteration Vadász-gyűjtögető/ korai mezőgazdaság Csupán néhány település környékén Folyómenti mezőgazdálkodás és pásztorkodás A települések környékén folyamatos Mezőgazdaságra alapozott birodalmak Elkezdődik a fajok modern léptékű kiirtása Indusztrializáció Kémiai és fizikai eszközökkel történő kiterjedt manipuláció Globális gazdaság A kiirtási ráta igen magas

6 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Domesztikáció Vadász-gyűjtögető/ korai mezőgazdaság A kutya Folyómenti mezőgazdálkodás és pásztorkodás Nagyszámú faj háziasítása Mezőgazdaságra alapozott birodalmak Kevés újabb faj Indusztrializáció A genetikai manipulációk megjelenése Globális gazdaság A genetikai manipulációk lehetőségeinek növekedése

7 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Diverzifikáció Vadász-gyűjtögető/ korai mezőgazdaság A domesztikáció szélesíti a genetikai készletet Folyómenti mezőgazdálkodás és pásztorkodás Még több domesztikáció Mezőgazdaságra alapozott birodalmak A fajok interkontinentális cseréje Indusztrializáció Még több csere és újfajta változatosság Globális gazdaság Nagyszámú élőlényt szállítanak, növekszik a mutációk lehetősége

8 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Konzerváció Vadász-gyűjtögető/ korai mezőgazdaság A fajok túlhasználatának elkerülése érdekében Folyómenti mezőgazdálkodás és pásztorkodás Gyönyörködtetés érdekében, kertek Mezőgazdaságra alapozott birodalmak Gyönyörködtetés, a belső értékek felfedezése Indusztrializáció Felértékelődik a természeti környezet, konzervációs mozgalmak Globális gazdaság Holisztikus világszemlélet, a természet és az ember egysége

9 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Hegy- és dombvidékek 600 méter fölött a szárazföldek 46%-a, 1,8% víz Könnyebb művelésbe vonni, gyengébb az erdő vegetáció Csekélyebb a betegségek veszélye A természetes védelem lehetősége Szimbiózis a földművelők és a pásztorok között

10 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Folyók, tavak és partvidékek Víz és élelemforrás Közlekedés és kereskedelem Nagy civilizációk a 30 szélességi fok körül Wittfogel: hidraulikus társadalmak Mezhenev: folyó-, tenger- és óceán-orientált társadalmak

11 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Sztyeppe és szavanna területek A Föld felszínének 35%-a Nomád életforma Kereskedelem kiemelten fontos szerepe

12 Az emberi tevékenység hatása a természetes ökoszisztémákra
Erdei népek A Föld felszínének 39%-a, ebből 16% a trópusokon Kelták, germánok és szlávok Pigmeusok 30’000 éve ugyanazon a területen

13 Korai civilizációk A civilizáció előfeltételei, a város születése
Gordon Childe, három forradalom elmélet Neolit forradalom Város forradalom Ipari forradalom A civilizáció előfeltételei, a város születése Élelmiszertermelés formáinak kialakulása Vitorla és a kerék feltalálása Szoláris naptár Fémfeldolgozás

14 A város Történeti város meghatározások:
Werbőczy István: „Házaknak szükséges falakkal körülvett sokasága, amely jó és tisztes megélhetésre kiváltságolva van.” Szt. Ágoston: „Város az, ahol fórumot tartanak”

15 A város Földrajz: Szociológia:
A helyzeti energiákat legintenzívebben kihasználó településforma Város és a régió A város funkciói Szociológia: A városi társadalom A városi társadalom demográfiai rendszere

16 A város Taxatív definíció: Nagyobb népességszám és sűrű betelepülés
A városi társadalom meghatározó része nem őstermelő Differenciált társadalom Régió Erődítettség

17 A város Differenciált társadalom -Hierarchia
Az ellenőrzés formái, Norbert Elias Extra-humán Inter-humán Intra-humán

18 A város Jerikó, Kr.e. 8300

19 A város Sumér városok: Uruk Alapítás: Kr.e. 3200 táján
9 km hosszú fal, 100 hektár Kb ’000 lakos

20 A város Fernand Braudel Nyílt város Zárt város Alávetett város


Letölteni ppt "A korai civilizációk: Letelepedés Domesztikáció Urbanizáció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések