Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanrend szervező, kurzusóra => kurzus A kurzus az adott ciklusban (heti gyakoriságú, féléves, …) időponttal, hellyel és oktatóval meghirdetett képzési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanrend szervező, kurzusóra => kurzus A kurzus az adott ciklusban (heti gyakoriságú, féléves, …) időponttal, hellyel és oktatóval meghirdetett képzési."— Előadás másolata:

1 Tanrend szervező, kurzusóra => kurzus A kurzus az adott ciklusban (heti gyakoriságú, féléves, …) időponttal, hellyel és oktatóval meghirdetett képzési alkalom. A kurzusra többféle képzési programot teljesítő hallgatók jelentkezhetnek. kurzus => kurzuskód A kurzuskód mindig kurzushoz, tantárgyelemhez és képzési program(ok)hoz kötött. A hallgató képzési programjához kötött kurzuskódot lát, amikor „kurzusfelvételi” vagy „vizsgajelentkezési” időszakban a féléves munkáját tervezi.

2 TARTALOM -Terminológiaváltozás -Kurzusmeghirdetési ciklus -Mintaegységek (speciális funkciók) -Megfeleltetések -Kurzuskódok (speciális funkciók) -Oktatók tanrendi adatai (speciális funkciók) -(Kurzusmeghirdetés)

3 KURZUSMEGHIRDETÉSI CIKLUSOK -Meghatározza, hogy natívon ill. weben mely ciklusban lehet kurzust meghirdetni, ill. milyen ciklusú kurzusokat, kurzuskódokat hirdethetünk meg, kezelhetünk -Natív és webes kurzusmeghirdetési ciklus külön szabályozható -Kurzusmeghirdetés engedélyezése / tiltása

4 MINTAEGYSÉGEK -Kezelési körtől függő, de ciklusfüggetlen kurzusmeghirdetési alap -Ciklusokon átívelve, újrafelhasználhatóságával biztosítja az egységes tartalmat -Elég egyszer jól létrehozni (inaktiválás, ha éppen nincs rá szükség) -A kurzusmeghirdetés során létrejövő kurzusok, kurzuskódok létrehozásának egyik kiindulópontja – ezek fő adatai a mintaegységből öröklőd(het)neknek (de természetesen felülírhatók) -Kreditálási lehetőséggel biztosítja a tanszékek közötti együttműködést, szabályozza annak menetét (minden tanszéken ugyanaz az adat) -Ezáltal a kurzusmeghirdetési folyamat gyorsabbá, egyszerűbbé válik -Kezeléséhez a „Mintaegységek kezelése” jog szükséges -Csak a belépési kezelési körben levő mintaegységeket kezelhetjük, de más kezelési kör mintáit is megtekinthetjük -A mintaegység adatai bármikor módosíthatók (de ez a módosítás nem lesz hatással a már meghirdetett elemekre)

5 MINTAEGYSÉG KIVÁLASZTÁSA -Általános keresővel -Szabadon módosíthatók (jogosultságtól függ) -Kurzusnál, kurzuskódnál is hasonló

6 MINTAEGYSÉGEK - ÁLTALÁNOS ADATOK A mintaegység megadható adatait két csoportra bonthatjuk: 1.Általános adatok: -Kreditszám, Sablon, Kreditálhatóság, Óraszámok -Felkészülési idők (Heti, Vizsga) -Létszámok (Egyéb létszám, Virtuális létszám) -Kreditálhatóság -… 2.Kapcsolódó adatok: -Kreditáló / meghirdető tanszékek -Minta oktatói -Minta csoportjai -…

7 MINTAEGYSÉGEK – ÁLTALÁNOS ADATOK A mintaegység alapadatai az adott mintával történő kurzusmeghirdetés során létrejövő kurzusok, kurzuskódok alapértékeit definiálják.

8 MINTAEGYSÉGEK – TANSZÉKEI Meghirdető tanszékek: itt lehet kurzust meghirdetni a mintából Kreditáló tanszékek: mely tanszékek kreditálhatják a mintához meghirdetett kurzust új kurzuskóddal

9 MINTAEGYSÉGEK – KEZELÉSI KÖR VÁLTÁS Alapértelmezésben a mintaegységek kezelési köre nem változtatható meg, de egy speciális joggal, külön felületen ez megtehető.

10 MEGFELELTETÉSEK -Mintaegység és tárgyelem (tanterv) közötti összerendelés, kapcsolat -A mintaegységek felhasználását segíti elő, szabályozza a kurzusszervezésben (csak az aktív mintaegységű, zárolt tárgyelemű, aktív megfeleltetések számítanak) -Automatizmussal, öröklések beállításával a kurzusok és kurzuskódok létrehozását segíti, alapértékeiket befolyásolja -Mintaegység ill. tárgyelem oldalról elindulva is kezelhető -A mintaegység ill. a tárgyelem kezelési köre eltérhet (kreditáló tanszékek) -Mintaegység és tárgyelem oldalról is általános keresőkön keresztül választhatunk, így az intézményi szabályozások beépíthetőek -Megfeleltetést csak a mintaegység gazdája törölheti, ill. állíthatja inaktívra -A tárgyelem gazdája töröltre állíthatja a megfeleltetést, ezzel akadályozva meg kurzuskód létrehozását az adott megfeleltetéssel

11 MEGFELELTETÉSEK KEZELÉSE Létrehozott megfeleltetések listája A kiválasztott megfeleltetés adatai A kiinduló objek- tum (mintaegység vagy tárgyelem) Mintaegység / tárgyelem adatai- nak megtekintése

12 MINTAEGYSÉG GAZDÁJA SZABÁLYOZZA -Aktív -Létszámok (-1 = „Nincs korlát”) -Öröklések (ezek szabályozzák, hogy a kurzusmeghirdetés során a kurzuskód a következő adatait a mintaegységből vagy a tárgyelemből örökölje): -Sablon -Cím, annotáció, kurzustípus -Konfirmálandóság (a kurzuskód felvétele oktató általi jóváhagyást fog igényelni)

13 TÁRGYELEM GAZDÁJA SZABÁLYOZZA -Azt, hogy a megfeleltetés automatikus-e (az adott mintával történő kurzus létrehozásakor létrejöjjön-e automatikusan ezzel a megfeleltetéssel is egy kurzuskód) -Tanszék (ez lesz a kurzus meghirdető tanszéke) -Kreditszám (ennyi kredites lesz a kurzus) -Töröltséggel a tárgyelem gazdája is szabályozhatja a megfeleltetés felhasználhatóságát

14 KURZUS -Órarendi információkkal rendelkezik -Órarendek létrehozásának alapja -Hallgató órarendjében jelenik meg -Órarendi időpontokat, alkalmakat lehet létrehozni rá A kurzus az adott ciklusban (heti gyakoriságú, féléves, …) időponttal, hellyel és oktatóval meghirdetett képzési alkalom.

15 KURZUSOK - ALAPADATOK A kurzushoz megadhatók azok az adatok, amelyek alapján az órarendkészítő létre tudja hozni a megfelelő óraszámú és tartamú órarendi alkalmakat, a kért helyen és időpontban.

16 KURZUSOK - OKTATÓK A kurzushoz oktatókat rendelhetünk (mintaegység alapján is), ők fognak szerepelni a kurzust tartó oktatóknál.

17 KURZUSKÓD -Zárolással jelezzük, hogy a hallgató felveheti (külön jog szükséges) -Zárolás után alapesetben nem módosítható (külön joggal igen) -Megtekinthető kapcsolódó adatok: -Kurzuskódra meghirdetett vizsgaidőpontok -Alá ill. fölérendelt kurzuskódok (tárgykurzusosság) A kurzuskód mindig kurzushoz, tantárgyelemhez és képzési program(ok)hoz kötött. A hallgató képzési programjához kötött kurzuskódot lát, amikor „kurzusfelvételi” vagy „vizsgajelentkezési” időszakban a féléves munkáját tervezi.

18 KURZUSKÓDOK - ALAPADATOK A kurzuskódok alapadatai határozzák meg a hallgató számára fontos feltételeket, információkat.

19 CSOPORTOS KURZUSKÓD MŰVELETEK Lehetőségünk van a kurzuskódokon csoportos műveleteket végrehajtani, amelynek során egy kurzuskód-halmazon előre definiált műveleteket hajthatunk végre (pl. zárolás).

20 ZÁROLT KURZUSKÓD SABLONJÁNAK, KREDITJÉNEK VÁLTOZTATÁSA Zárolt kurzuskód sablonját, kreditjét alapértelmezésben a kezelőfelületen nem változtathatjuk meg, de egy speciális külön felületen ezt megtehetjük (lehetőség van ellenőrzések, különböző műveletek futtatására is).

21 OKTATÓK TANRENDI ADATAI -Oktatók alapadatainak megtekintése -Oktató-tanszék összerendelések, ezen belül ciklusosság -Óraterhelés-kimutatás -Oktató egyéb adatai (mintaegységei, kurzusai, kurzuskódjai … stb.)

22 OKTATÓ TANSZÉKEI, TANSZÉK-CIKLUS ÖSSZERENDELÉSEI Megtekinthetjük, hogy a kiválasztott oktató mely tanszékekhez van hozzárendelve (ezeket itt nem kezelhetjük), ill. hogy ezekkel a tanszékekkel kapcsolatban milyen adatai vannak (csak a belépési kezelési körben levő tanszék-összerendeléseket kezelhetjük).

23 OKTATÓ TANSZÉK-CIKLUS ÖSSZERENDELÉSEINEK LÉTREHOZÁSA Lehetőségünk van az összerendelések létrehozására alapadatokkal, vagy a korábbi legutolsó ciklusból való örököltetéssel, mindezt csoportosan. Oktatók listája Létrehozási szabályok, alapadatok

24 KURZUSMEGHIRDETÉS – INDÍTÁS I. -Alapértékek, szűrőfeltételek: -Tanszék -Képzőhely -Ciklus (kurzusmeghirdetési, külön joggal attól eltérő is lehet) -Kiindulás: -Már meghirdetett kurzusok -Már meghirdetett kurzuskódok -Meghirdethető tárgyelemek (megfeleltetés-választás) -Meghirdethető mintaegységek -Kreditálható kurzusok (az adott tanszéken és képzőhelyen) -Kurzusmeghirdetésből kimaradó elemek listázhatóak, indoklással !Csak aktív mintaegységű, zárolt tárgyelemű, aktív és nem törölt megfeleltetések

25 KURZUSMEGHIRDETÉS – INDÍTÁS II. Tanszék, képzőhely, ciklus Meghirdethető elemek listája Opcionális szűrések Meghirdetés megkezdése

26 KURZUSMEGHIRDETÉS -A kiválasztott mintaegységgel már meghirdetett releváns kurzusok (és oktatói), kurzuskódok megmutatása fa struktúrában -Új kurzusok, kurzuskódok hozzáadása, hozzáadottak törlése -Új oktatók hozzárendelése (mintaegység oktatóit is) -Tanrendi elemek ellenőrzése (belső ill. intézményi is) -A már meghirdetett elemek helyben módosíthatósága -Automatikus megfeleltetésekkel kurzuskódok létrehozása

27

28

29

30

31

32

33


Letölteni ppt "Tanrend szervező, kurzusóra => kurzus A kurzus az adott ciklusban (heti gyakoriságú, féléves, …) időponttal, hellyel és oktatóval meghirdetett képzési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések