Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kultúra fogalma és jelentősége a nevelés szempontjából

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kultúra fogalma és jelentősége a nevelés szempontjából"— Előadás másolata:

1 A kultúra fogalma és jelentősége a nevelés szempontjából
Neveléselmélet előadás Lesznyák Márta

2 A kultúra definíciója /A kultúra/„Az ember által megteremtett mesterséges környezet egésze, amely a társadalom vagy az azon belül élő csoportok életmódjára utal, és elsősorban …értékekből, … normákból és … anyagi javakból áll, de beletartozik minden, … ami a teremtett környezet része:” pl. a nyelv, állásfoglalások, gondolatok, viselkedési minták, emocionális önkifejezési formák, gazdasági tevékenységformák stb. /Németh A., 1997/

3 A kultúra definíciója (folyt.)
Bates és Plog: A kultúra nézetek, értékek, szokások, viselkedésformák és tárgyak rendszere, amelyet egy adott közösség tagjai használnak a világban való eligazodás és az egymással való kommunikáció céljából; és amelyet generációról generációra továbbörökítenek.

4 Metaforák

5 Jéghegy-metafora

6 Az értékorientáció-elmélet (Kluckhohn és Strodtbeck, 1961)
Az emberi lét alapkérdéseire adott válaszok. Kommunikáció során: az értelmezés keretei Nézetek, értékek és normák alkotják. Meghatározzák, hogyan gondolkodunk a világról, és hogyan viselkedünk. A hétköznapi tevékenységek „melléktermékeként”, nem tudatosan adjuk tovább.

7 Öt alap probléma Milyen az emberek időfelfogása?
Hogyan viszonyulnak az emberek a természethez? Hogyan viszonyulnak az emberek egymáshoz? Hogyan viszonyulnak az emberek a cselekvéshez? Milyen az ember?

8 Hogyan viszonyulunk az időhöz?
A következő három fiatal elképzelései közül melyik áll legközelebb a tiédhez? Ha céltudatosan és keményen dolgozunk, jobban fogunk élni, és többre visszük, mint a szüleink. Nem tudom, hogy jobban élünk-e a majd, mint a szüleink. Ebben az országban hol jobban megy, hol rosszabbul megy a sora az embernek, függetlenül attól, hogy mennyit dolgozik. Szerintem ugyanúgy fogunk élni, mint a szüleink. De természetesen keményen kell dolgozni, úgy, ahogy azt szüleink is tették. Járnunk kell a megszokott utat, őrizni a hagyományokat.

9 Időfelfogás jövő jelen múlt Pontosan mérhető – ‘clock time’
Differenciálatlan – ‘event time’ lineáris ciklikus „kevés”  „rohanás” Végtelen  lassúság

10 Hogyan viszonyulunk a természethez?
Ha beteg leszek, akkor arra gondolok, hogy Az orvosok majd meggyógyítanak. Egészségesen kellett volna (kellene) élnem, és akkor nem lennék beteg. Úgy sem tudok mit csinálni, hát elfogadom.

11 A természetből „kiszakadt” A természet része Kontrollálni próbálja
Alkalmazkodni próbál Test-lélek dichotómia Test-lélek egysége Empirikus megértés Misztikus megértés A technika által kontrollál „Varázslat” útján kontrollál Sorsunk irányíthatósága Egészségnevelés Természettudományos ismeretek relevanciája

12 Hogyan viszonyulnak az emberek egymáshoz?
Melyik a döntéshozás számodra legelfogadhatóbb módja? Döntsön a legidősebb, a legtapasztaltabb! Közmegegyezés. Addig kell beszélni a vitás pontokról, amíg meg nem egyezünk. Szavazás. Mindenkinek joga van a saját véleményéhez.

13 Egyenlőség - Individualizmus Hierarchia - kollektivizmus
Informalitás formalitás Az egyéni fejlődés „szabadsága” A születés meghatározza, mi lehet belőlünk Sok kontaktcsoport, ezek váltogatása Kevés, stabil kontaktcsoport Direkt, explicit kommunikáció, konfrontálódás Indirekt kommunikáció, homályos utalások

14 Egyenlőség - Individualizmus Hierarchia - kollektivizmus
„igazság” a fontos Emberi kapcsolatok számítanak Asszertív konfliktusmegoldás konfliktuskerülés Függetlenség, minél kevesebb kötelezettség Függőség, kötele-zettségek egymás iránt (ld. Gyerekek, öregek!)

15 Hogyan viszonyulunk a cselekvéshez?
Milyen főnök mellett dolgoznál inkább? Aki több fizetést, elismerést ad, de szigorú, a kihágásokat bünteti. Aki engedékeny, elnézi, ha lógunk a munkából, nem tartjuk be a határidőket stb. Még akkor is, ha esetleg kevesebb a fizetés. Milyen kurzust/pályát választanál?

16 Létezés Változás/Tartás Cselekvés Passzivitás értékelése, elfogadás
Minden változik Az élet aktív irányítása A sors irányítja életünket Ha magad megváltoztatod, változik a világ is. Harc, küzdelem Probléma-megoldás Munka és szórakozás kö-zött nincs éles határvonal Előbb a munka, utána a szórakozás Az együttlét a fontos, nem a feladatvégzés. Magánélet és munka kettéválasztása

17 Létezés Változás/Tartás Cselekvés
Elmélkedés, reflektálás Célirányos tevékenykedés görög, hindu, afrikai amerikai kultúra Dél-amerikaiak, Észak-amerikai indiánok Európai amerikaiak

18 Milyen az ember? A legtöbb ember, ha büntetlenül rosszat tehetne
Akkor meg is tenné. Néha megtenné. Szinte soha sem tenné meg. Változtatható-e?

19 A kultúra funkciói (Klein, 1993)
„Szemüveg”: meghatározza az érzékelés és a kogníció mikéntjét, kereteit Az emberi viselkedés alapját képező motívumok egy részét szolgáltatja Meghatározza (mindenfajta) értékelés kritériumait Az identitás alapjául szolgálhat. Jellegzetes kommunikációs módokat biztosít.

20 Miért fontos az iskoláztatás szempontjából?
Magyaráz bizonyos viselkedésformákat. Magyarázhat kudarcot és sikert (nevelési programok). Etikai kérdéseket vet fel. Kommunikációs problémákat jelez előre.


Letölteni ppt "A kultúra fogalma és jelentősége a nevelés szempontjából"

Hasonló előadás


Google Hirdetések