Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ipari fejlődés korai korszakai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ipari fejlődés korai korszakai"— Előadás másolata:

1 A vezetés szervezés és a szervezeti elmélet fejlődésének legfontosabb állomásai

2 Az ipari fejlődés korai korszakai
Ipari forradalom előtt Ókori piramis „projekt” 2. A vallás és katonaság

3 Ipari forradalom után 1800-as évek eleje
- szervezés a fegyvergyártásban - megjelenik az első divizionális szervezet csírája 1850-es évek - Némegország+USA: a szervezés kialakul a termelésben - Különbség a 2 ország között: a menedzseri és tulajdonosi funkciók betöltésében

4 Taylor és Fayol korszaka I. (1850-es évek )
Taylor (amerikai) A vállalati tevékenységek racionalizálása A termelés szervezés és irányítás hátterének megteremtése A bérezési és ösztönzési rendszerek kidolgozása

5 Taylor és Fayol korszaka II.
Fayol (francia ) A modern menedzsment útnak indítója Az USA menedzserképzőin tanítják műveit Franciaországban az amerikaiak vezették be tanításait !!! Tanításainak 3 sarkalatos pontja: A menedzsment általános módszere A vezetés a szervezet kormányzására vonatkozik A vezetés a rendszerkoncepción nyugszik

6 1880-1916 Németország: lassú változás
A tulajdonosi és menedzser funkciók lassan szétválnak Több figyelmet fordítanak: Gazdálkodási szférára A kereskedelmi, beszerzési és elszámolási funkciók szervezésére A vállalatvezetés racionalizálására És a háború előkészületeire

7 A két világháború közötti időszak I.
A vezetéstudomány fejlődésének jellemzői: Az emberkép módosulása (emberi tényezők kutatása ) A szervezeti struktúrában való gondolkodás A szervezet egyes területeinek összehangolása

8 A két világháború közötti időszak II.
Human relations ( emberi kapcsolatok ) mozgalmak A későbbi szervezetpszichológiai és szociológiai kísérletek kiindulópontja

9 A két világháború közötti időszak III.
Komoly feladatok állnak a nagyvállalati vezetők előtt: A vállalati vezetés koordinációs tevékenységét támogató központi szervezeti egységek kiépítése Az összvállalati koordinációt segítő tervezési és ellenőrzési rendszerek kialakítása A stratégiai és operatív feladatok szétválasztása

10 A két világháború közötti időszak IV.
Az első PROFIT CENTER kialakulása: Egy szervezeti egység, ami tárgyi elven működik: termékek, vevőcsoportok szerint, vagy regionális elven kerül kialakításra és nagyfokú önállósággal bír. ( kvázi: autonóm) Vezetője az egység működési eredményének alakulásáért teljes felelősséggel tartozik.

11 A két világháború közötti időszak V.
A német vállalatok fejlődésének kettőssége: Amerikai megoldások, módszerek + önálló útkeresés Körvonalazódik a német üzemgazdaságtan

12 A II. világháborútól a 70-es évekig I.
Németországban a tankok kiszorították az amerikai menedzsment orientációt Az időszakot a változatosság, a gyakorlati és tudományos kihívások jellemzik. Új vezetési elvek születtek: Rendszerek alapján történő vezetés Megegyezéses eredménycélokkal történő vezetés

13 A II. világháborútól a 70-es évekig II.
Az amerikai business orientált megoldások helyett Új szemlélet Elterjedtek a döntésorientált matematikai megközelítések, az operációkutatás, a rendszer szemléleti irányzatok 1960: alkalmazni kezdik a számítógépet széleskörűen!!!!!!!

14 A II. világháborútól a 70-es évekig III.
Szocialista országokban: a szovjet modell meghonosítása A modell alapja: A termelés és munkaszervezés elsődlegessége Pontos termelés szervezés Állandó mennyiségnövekedésre való ösztönzés Költség csökkentési érdekeltség

15 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig I.
Japán: korszerű technológiák alkalmazása Magas szintű termelékenység Megbízható minőség KANBAN rendszerű termelés irányítás

16 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig II.
Dél-Korea, HongKong, Szingapur: Olcsó elektronikai és könnyűipari termékek Versenyképesek, sikeresek Elárasztják a világpiacot A világnak újra kellett gondolni fejlesztési és piaci stratégiáját

17 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig III.
Szocialista országok Romló gazdasági feltételek Kiderültek a gyengeségek Szükséges a gazdaságirányítás reformja A korábbi uniformizációt felváltja a tradíciók szerint kialakított irányítási rendszerek kialakítása

18 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig IV.
Világszerte Csökkenő vállalati költségek Növekvő rugalmasság Javuló termék és szolgáltatási minőség Egyszerűbb irányítás, hatékonyabb integráció A szociológia, politikai gazdaságtan, biológia, hatása a szervezetelmélet további fejlődésére

19 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig V.
Elméletek korszaka I.Kontingencia elmélet: Irányzat, ami a működési feltételek és a szervezési struktúra jellemzői közötti összefüggéseket vizsgálja Hibája:figyelmen kívül hagyja, hogy a vezetőnek van választási lehetősége Statikusan kezeli a szervezetet, nem fókuszál a változási folyamatokra Nem kezeli megfelelően a szervezeten belüli érdek és hatalmi viszonyokat, konfliktusokat.

20 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig VI.
II. A matematikai törekvések bírálata: Az alkalmazók nem vették figyelembe a vezetői döntéseket ténylegesen befolyásoló nehezen számszerűsíthető tényezőket. Az operációkutatás a racionalitásra épül DE Az értékek és érdekek erőteljesebben befolyásolják a szervezeti magatartást

21 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig VII.
III. Társadalmi – történeti megközelítési mód: A szervezeteket történelmileg változó társadalmi rendszerként fogja fel, amelyek egy nagyobb társadalmi rendszerbe ágyazódva működnek. Érdeklődés alakul ki a kulturális tényezők iránt Elemzi egy adott szervezet kultúráját Vizsgálja adott ország kultúrájának hatását az ott működő szervezetekre

22 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig VIII.
IV. Politikai – intézményi hatások Vizsgálja a két társadalmi rendszer a kapitalizmusnak és a szocializmusnak, szervezetek struktúrájára és működésére gyakorolt hatását .

23 Fejlődési tendenciák a 70-es évektől napjainkig IX.
V.Populációs ökológiai irányzat A környezet természetes szelekciójának tulajdonítja egyes szervezeti formák megjelenését, fennmaradását és eltűnését. 3 fázisa: Új szervezeti formák megjelenése A kialakult szervezet típusok szelektálása A sikeres változatok megőrzése, megerősítése

24 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !!!


Letölteni ppt "Az ipari fejlődés korai korszakai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések