Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatikai alapfogalmak

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatikai alapfogalmak"— Előadás másolata:

1 Informatikai alapfogalmak
Tovább Pék Ágnes © V2.0/2000

2 Tartalom Vissza Vége Tovább Információ Informatika Információs út
Fogalmak Adat, jel Csatorna Zaj Kódolás Redundancia Vissza Vége Tovább

3 Információ: Információ
Informatikai értelmezés szerint alapfogalom, csakúgy, mint az anyag és az energia, azonban a megmaradási törvény nem vonatkozik rá: az információ keletkezik és megsemmisülhet. Információ: Hétköznapi értelmezésben az információ valamilyen bizony-talanságot szüntet meg. Úgy is szokták fogalmazni, hogy szá-munkra hasznos, új ismeret. Természetesen egy közlés csak akkor számíthat információnak, ha a megfelelő időben, a meg-felelő helyen és a megfelelő formában fordul elő. Adatfeldolgozás szem-pontjából az információ értelmezett adat. Gazdasági értelemben az információ áru, eladható, vásárolható, értéke van. Vissza Vége Tartalom Tovább

4 Informatika: Informatika
Az informatika, mint tudomány az információt a keletkezésétől a végső felhasználások összes fajtájáig próbálja meg követni. Az információ megszerzésével, továbbításával, tárolásával, feldolgozásával foglalkozik. Ennek a tudománynak egy ága a számítástechnika, amely az információk számítógépes kapcsolataival foglalkozik. Vissza Vége Tartalom Tovább

5 Információ felhasználása Információ keletkezése
Az információ útja Csatorna Dekódolás Kódolás Információ felhasználása (Vevő) Információ keletkezése (Adó) Vissza Vége Tartalom Tovább

6 Néhány fogalom az informatikában
Fogalmak Csatorna Adat Kód, kódolás Zaj Redundancia Jel Vissza Vége Tartalom Tovább

7 Adat, jel Az adat: az információ ábrázolására használt jelsorozat. Valamilyen formában leírt, rögzí-tett ismeret. Adat Az adat az információ olyan része, amely ha megváltozik, akkor az egész információ eltorzul. Az információ tehát ada-tokra épül, az adatok pedig jelek sorozatának, illetve egy jelnek tekint-hetők. A jel: egy grafikus ábra, szimbólum, egy hang, egy érték, vala-milyen tárgy vagy fo-galom jelölésére. Jel Vissza Vége Tartalom Tovább

8 Csatorna Az információ a keletkezési helyétől (forrás, adó) valamilyen csatornán keresztül jut el ahhoz, aki az információt felhasználja (vevő). Csatorna A mesterséges információs csa-torna lehet térbeli vagy időbeli, esetleg mindkettő, attól függően, hogy az információ (azonnali) továbbítása vagy hosszabb-rövi-debb ideig való megőrzése a célja. Az információs csatornák egy része természetes: látás, hallás, stb. A természetes csatornákon érkező információ-kat többnyire átalakítás nélkül, közvetlenül felfoghatjuk. A mesterséges csatornákon (pl. telefon, televízió) közlekedő információk csak különböző átalakítások után válnak továbbíthatóvá, ill. értelmezhetővé. Ezt az átalakítást nevezik kódolásnak, a visszaalakítást dekódolásnak. Vissza Vége Tartalom Tovább

9 Zaj Zaj Az információs csatornára érkező zavaró jel. Hatására az információ torzulhat információvesztés vagy hamis, téves információ hozzákeveredése által. Vissza Vége Tartalom Tovább

10 Kódolás Dekódolás Kód Kód, kódolás, dekódolás
A kódolás valamilyen közlés jelekké alakítása bizonyos szabályok szerint. Kódoláson egy kölcsönösen egyértelmű hozzárendelést értünk. Az adathalmaz minden elemének meg-feleltetünk pontosan egy elemet a jelek halmazából. Kódolás A jó kód rövid, kifejező, könnyen értelmezhető (dekódolható), hacsak nem kimondott titkosítás a cél, de ekkor is egyértelműen dekódol-hatónak kell lennie. Dekódolás A dekódolás a kódolt jelsorozatból szintén egyértelmű megfeleltetés során az eredeti közlést visszaállító művelet. Kód Példa: egy iskola egy tanulójának azonosítására használhatjuk a következő kódot: 97C27, ahol az első két karakter az évfolyamot jelenti (melyik évben kezdte az iskolát) a harmadik azon belül az osztálykód, a negyedik és ötödik pedig az osztályon belüli sorszám (hányadik a névsorban az illető). Vissza Vége Tartalom Tovább

11 Redundancia Redundancia
A redundancia terjengősséget, bőbeszédűséget jelent. Egy információ redundáns, ha több jellel van kifejezve, mint amennyi szükséges. Redundancia A beszélt nyelv például redundáns módon fejezi ki az információt, hiszen 1-2 betű elhagyása gyakran egyáltalán nem teszi értelmezhetetlenné a szót. Nem redundáns viszont egy telefonszám, mert egy számjegye sem hagyható el. A redundancia hátrányos, ha azt nézzük, hogy a fölöslegesen tárolt vagy továbbított jelek helyet foglalnak, terhelik az információs csatornát. Zajos információs csatorna esetén azonban bizonyos mértékű redundancia növeli az adatbiztonságot, ezért olykor előnyös is lehet. Vissza Vége Tartalom Tovább


Letölteni ppt "Informatikai alapfogalmak"

Hasonló előadás


Google Hirdetések