Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettechnika 4. témacsoport

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettechnika 4. témacsoport"— Előadás másolata:

1 Környezettechnika 4. témacsoport
Tankönyv I. fejezet o. 1.11 fejezet o. 1.12 fejezet o. 13. C

2 Tartalom Membránszűrés – fordított ozmózis Semlegesítés, pH-beállítás
Redukció, oxidáció Hidrolízis Derítés Termikus eljárások – égetés – hőbontás, pirolízis Kicsapatás Ioncsere

3 1.10.4 Membránszűrés Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire?
oldat vagy kolloid oldat kezelése vékony, kis pórusméretű hártyákon. az összetevő elválasztása, töményítése. az összetevő lehet értékes vagy szennyező, ártalmas. hártyán való átnyomás. ultraszűrés (10–2…10–6 mm, M = 300… , p = 1…15 bar) fordított ozmózis (10–6…10–7 mm, p = 15…100 bar) alkalmazásával. Ld. következő oldalak. Pl. víz oldott anyagainak eltávolítására, oldott anyag mentes víz előállítására.

4 1.10.4.1 Az ozmózis jelensége (ismétlés)
hígabb oldat töményebb oldat Δh h1 h2 féligáteresztő hártya kiegyenlítődés indul meg töményedik hígul csökken a szint emelkedik a szint a hidrosztatikai nyomások p2 = h2·2·g p1 = h1·1·g Sejthártyák, bőr, stb. Az ozmózisnyomás:  = c·R·T

5 1.10.4.1 A fordított ozmózis (RO)
Az ozmózis jelensége, a fordított ozmózis elve A membrán cellulóz-acetátból vagy poliamidból készülhet, érzékeny mechanikai és biológiai lerakódásokra, vegyszerek-re, ezért a víz előkezelést igényel. Esetenként a kapott víz sem felel meg a kívánt célnak, emiatt utókezelés lehet szükséges. Dr. Pátzay György: Víz1 (internetről)

6 fordított ozmózis Egyszerű, kis felületű membránkészülék elvi felépítése víz áramlás membrán permeátum (P) nyersvíz (N) koncentrátum (K) visszatartott részecskék Dr. Pátzay György: Víz1 (internetről) Teljes anyagmérleg: N = P + K Részleges anyagmérleg: N·c(N) = P·c(P) + K·c(K)

7 fordított ozmózis Tekercselt, nagy felületű membránkészülék elvi felépítése Dr. Pátzay György: Víz1 (internetről)

8 1.10.4.1 Fordított ozmózis – számolási feladat
Egy „RO”-víz készítő üzem 36 bar nyomással dolgozik. Az óránkénti termelés 600 ℓ. Az előtisztított (szűrt) víz kiindulási koncentrációja 0,025 mol/dm3, a permeátumé 0,001 mol/dm3, a koncentrátumé 0,125 mol/dm3. Az üzem napi 8 órában működik. a) Hány m3 a napi „RO”-víz termelés? b) Hány kWh a napi energia fogyasztás? W = p·V c) Hány W a teljesítmény-szükséglet? d) Hány m3/h a vízfogyasztás? N·0,025 = 0,6·0,001 + (N–0,6)·0,125 e) Hány m3/h a koncentrátum térfogatárama? f) Hány m3/(m2·h) a felületi terhelés? 4,8 m3 W = 3,6·106 Pa·4,8 m3 = J = 4,8 kWh 600 W 0,744 m3/h 0,144 m3/h

9 1.11.1 Semlegesítés, pH-beállítás
Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire? savas vagy lúgos oldat pH-jának 7-re, illetve a szükséges értékre állítása. a szükséges körülmény (pH) megteremtése. a savas – lúgos kémhatás a környezetre ártalmas, egyes folyamatok megfelelő pH-tartományt igényelnek. megfelelő mennyiségű savas vagy lúgos anyaggal való összekeverés. semlegesítő, illetve pH-beállító szerek (pl. savak, lúgok) használatával, megfelelő berendezésben. Ld. következő oldalak. Pl. ipari savas – lúgos szennyvíz kezelése, pH beállítás csapadék képzéshez.

10 1.11.1 Semlegesítés, pH-beállítás
Ca(OH)2 víz Semlegesítő: savas szenny-vizek semlegesítése

11 1.11.1. Semlegesítés – számolási feladat
Egy semlegesítő berendezésbe óránként 3,6 m3 pH = 2,6 szennyvíz folyik be. A szennyezés erős savtól származik. A semlegesítést 50 g/dm3-es CaO tartalmú mésztejjel végzik. Az üzem napi 8 órában működik. A CaO-hoz képest 2,5-szeres mennyiségű szárított mésziszap képződik. a) Hány g CaO kell 1 m3 szennyvízhez? b) Hány dm3 az óránkénti mésztej fogyasztás? c) Hány kg a napi CaO szükséglet? d) Hány m3/nap a kezelt szennyvíz? e) Hány kg a heti szárított mésziszap mennyiség? CaO + 2 H3O+ → Ca H2O c(H3O+) = 10-2,6 mol/dm3 n(H3O+) = 2,51 mol 70,3 g 5,06 dm3 2,02 kg 28,8 m3/nap 35,4 kg

12 1.11.1. Semlegesítés – számolási feladat
Egy semlegesítő berendezésbe óránként 1,8 m3 pH = 10,6 szennyvíz folyik be. A szennyezés erős lúgtól származik. A semlegesítést 49 g/dm3-es H2SO4 tartalmú kénsav oldattal végzik. Az üzem napi 8 órában működik. A H2SO4-hoz képest 1,5-szeres mennyiségű szárított gipsziszap képződik. a) Hány g H2SO4 kell 1 m3 szennyvízhez? b) Hány dm3 az óránkénti kénsav oldat fogyasztás? c) Hány kg a napi H2SO4 szükséglet? d) Hány m3/nap a kezelt szennyvíz? e) Hány kg a heti szárított gipsziszap mennyiség? H2SO4 + 2 OH– → SO42– + 2 H2O c(H3O+) = 10-10,6 mol/dm3 = 2,51·10-11 mol/dm3 n(OH–) = 0,716 mol c(OH–) = 3,98·10-4 mol/dm3 19,5 g 0,716 dm3 0,281 kg 14,4 m3/nap 2,95 kg

13 1.11.3.2 Redukció Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire?
vegyületek olyan reakciója, amelynek során az anyag redukálódik. az összetevő átalakítása. Az egyik, hogy mérgező anyagokból kevésbé mérgező vagy ártalmatlan vegyületekhez jussunk (pl. NOx → N2, Cr+6 →Cr3+). A másik, hogy a nem kívánatos anyagot (pl. oxigén a kazántápvízben) eltávolítsuk. Redukálószerekkel (H2, CO, SO2, N2H4) való reakcióval. kevert reaktor, medence, égő (láng vagy katalitikus). Ld. következő oldalak. Pl. a nitrogén-oxidok, króm(VI)-vegyületek, oldott oxigén.

14 1.11.3.2 Redukció Néhány példa NO redukciója: 2 NO + 4 H2 → N2 + 2 H2O
6 NO + 4 NH3 → 5 N2 + 6 H2O * 2 NO + 2 CO → CO2 + N2 * Oxigén-mentesítés: O2 + N2H4 → N2 + 2 H2O Króm(VI) redukció: 2 Cr SO H2O → 2 Cr SO42– + 12 H3O+

15 1.11.3.2 Redukció tisztítan- dó gáz tisztított gáz katalizátor
katalitikus reaktor NH3 NOx H2O tisztítan- dó gáz NOx tisztított gáz N2 NH3 NOx NOx H2O ammónia és levegő elegye ammónia gőz ammónia tartály meleg levegő levegő ventilátor

16 1.11.3.1 Oxidáció Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire?
vegyületek olyan reakciója, amelynek során az anyag oxidálódik. az összetevő átalakítása. Az egyik, hogy mérgező anyagokból kevésbé mérgező vagy ártalmatlan vegyületekhez jussunk (pl. CN–). A másik, hogy a további átalakításra alkalmas anyagot nyerjünk (pl. Fe2+), esetleg kórokozókat pusztítsunk (pl. klór, ózon a fertőtlenítésben). O2-nel, ózonnal (O3), klórral való reakcióval. kevert reaktor, medence. Ld. következő oldalak. Pl. a cianidok, szén-monoxid, szénhidrogének.

17 Oxidáció

18 Oxidáció

19 Oxidáció

20 Oxidáció Barótfi István: Környezettechnika (internet)

21 1.11.3.1 Oxidáció klórpalack klóradagoló érzékelő szivattyú nyersvíz
klórosvíz bevezetés szabályozó fertőtle-nített víz mintavevő szűrő

22 1.11.3.1 Oxidáció – számolási feladat
Egy ivóvíz fertőtlenítő medencében a vizet klórgázzal fertőtlenítik. A termelés Q = 20 m3/h. A víz fertőtleníté-séhez 15 mg/dm3 klór használódik el. A fertőtlenített víz maradék klór koncentrációja B = 2 mg/dm3. Az üzem folyamatos munkarendben működik. Tartózkodási idő a medencében t = 30 perc. Vízmélység h = 1 m. a) Hány m3 a napi ivóvíz termelés? b) Hány kg a napi klór szükséglet? c) Mennyi időre elég a palack 11 kg-ja? d) Hány m3-es legyen a medence? e) Mekkora legyen a medence felülete? f) Mennyi a medence felületi terhelése? 480 m3 8,16 kg kb. 32 óra 10 m3 10 m2 2 m3/(m2·h)

23 1.11.2 Hidrolízis Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire?
vegyületek olyan reakciója, amelynek során víz hatására legalább két új vegyület keletkezik. az összetevő átalakítása. Az egyik, hogy mérgező anyagokból kevésbé mérgező vagy ártalmatlan vegyületekhez jussunk. A másik, hogy vízzel hevesen, esetleg robbanás-szerűen reagáló anyagok reakcióját ellenőrzött körül-mények között végezzük. vízzel, esetleg savval vagy lúggal való reakcióval. kevert reaktorban. Pl. a cianidok, cianátok, halogenidek, fém-alkoholátok, karbidok, hidridek, alkálifémek, szulfidok eredménye-sen kezelhetők.

24 1.11.2 Hidrolízis Néhány példa Vas(III)-ionok hidrolízise:
Fe H2O  Fe(OH)3 + 3 H3O+ Klórgáz reakciója vízzel: Cℓ2 + 2 H2O  HCℓ + HOCℓ Észterek hidrolízise (lúggal elszappanosítás): R-COOR’ + H2O  R-COOH + R’-OH R-COOR’ + NaOH → R-COONa + R’-OH szappan Keményítő vagy cellulóz hidrolízise: (C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6 derítés fertőtlenítés biodiesel gyártás szappangyártás bioetanol gyártás

25 1.11.5 Derítés Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire?
vegyszerrel elősegített tisztítás, segédművelet-ként ülepítés vagy szűrés szükséges. A nem ülepedő lebegő anyagok eltávolítása. Azért, hogy kristálytiszta legyen a (ivó- vagy ipari) víz. A kolloiddal ellentétes töltésű csapadékot adunk a vízhez, vagy állítunk elő benne. Hidrolizáló fémsók (Al, Fe) vagy szerves elektrolit. Berendezés: derítő (ld. következő oldalak) Részfolyamatok: bekeverés, pelyhesítés, ülepítés pl. ivó- vagy ipari víz. Hol találkoztunk már derítéssel (labor)? Mire használják az élelmiszeriparban?

26 Derítés Derített víz Iszap Derítő medence

27 Derítés Derítő medence

28 Termikus eljárások Fogalma: hőhatást, melegítést alkalmazó eljárások összefoglaló neve. Két fő típusa van (az előzőekben megismert szárításon kívül) Égetés – oxigén, levegő jelenlétében, – égési folyamatok, hőfejlődés – termékei: légnemű (füstgáz), szilárd (hamu, salak). Hőbontás, pirolízis – oxigén, levegő jelenléte nélkül, – bomlási folyamatok, hőelnyelés – termékei: légnemű (pirogáz), folyékony (olaj vagy kátrányszerű), szilárd (koksz vagy salak jellegű).

29 1.11.4.1 Égetés Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire?
oxigén, levegő jelenlétében végrehajtott termikus eljárás. (1) az éghető anyag hőjének kinyerése, (2) veszélyes anyag (hulladék) ártalmatlanítása. (1) energia-termelés, ill. (2) környezetvédelem. Az anyagot megfelelő hőmérsékletre előmelegítik, levegő jelenlétében meggyújtják, elégetik. égető berendezések, kemencék (ld. következő oldalak) pl. kommunális és veszélyes hulladék.

30 1.11.4.1 Égetés Égető berendezések
Rostélyos: a kiégett anyag (hamu, salak átesik rajta) – sík – ferde – lépcsős – mozgó – forgó (henger) Rostély nélküli – forgódobos kemence – fluidizációs kemence

31 1.11.4.1 Égetés Forgódobos kemence
1. adagológarat szilárd anyag számára; 2. hidraulikus adagolómű; 3. csigás adagoló iszapok számára; 4. a kemence fejrésze; 5. kifalazott forgódobos kemence; 6. utóégető tér; 7. folyékony hulladék égetése; 8. nedves rendszerű salakkihordó; 9. hajtómű

32 Égetés A forgódobos kemence hőmérsékleti szakaszai

33 Égetés Forgó (henger) rostélyos kemence

34 1.11.6 Kicsapatás, csapadékképzés
Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire? olyan folyamat, amely során egy összetevőből rosszul oldódó anyagot (csapadékot) képezünk. (1) az összetevő elválasztása, kinyerése, (2) veszélyes anyag ártalmatlanítása. zavaró összetevő, ill. környezetvédelem. Az anyagot megfelelő vegyszer oldatával reagáltat-ják, a csapadékot ülepítik v. szűrik. Kevert reaktor (ld. következő oldalak) pl. ivóvíz, ipari víz – lágyítás; szennyvíz – foszfát, nehézfémek eltávolítása.

35 1.11.6 Vízkeménység, lágyítás
Fogalma: a víznek az a tulajdonsága, hogy – nem habzik benne a szappan, – lassabban fő meg benne a rizs, a bab, stb. Oka: a vízben oldott Ca2+ és Mg2+ ionok. Fajtái: – karbonát keménység, Kk (régi nevén változó keménység, Vk), – nemkarbonát keménység, Nkk (régi nevén állandó keménység, Ák). Összes keménység = karbonát keménység + nemkarbonát keménység Mértékegységei: mmol/dm3, mg CaO/dm3, német keménységi fok (nkº). 1 nkº = 10 mg CaO/dm3-rel egyenértékű Ca2+ és Mg2+ ion. M(CaO) = 56 g/mol 1 mmol/dm3 = 56 mg CaO/dm3

36 1.11.6 Kicsapatás, csapadékképzés
13. H A meszes vízlágyítás folyamatai A karbonát-keménység lágyítása: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2 CaCO3 + 2 H2O Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 = 2 CaCO3 + MgCO3 + 2H2O A magnézium-keménység lágyítása: MgCO3 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + CaCO3 MgSO4 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + CaSO4 MgCl2 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + CaCl2 A szabad (agresszív) szén-dioxid megkötése: CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O Az alkáli-karbonátok és -hidrogén-karbonátok átalakítása: 2 NaHCO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + Na2CO3 + 2 H2O Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3 + 2 NaOH

37 Víztisztítás – mészvizes vízlágyítás
Kicsapatás, csapadékképzés nyersvíz bevezetés mészvíz mésztej lágyított víz mésziszap 1. vízelosztó 2. mészoltó 3. mésztejadagoló 4. mésztelítő 5. reaktor 6. szűrő Víztisztítás – mészvizes vízlágyítás Dr. Pátzay György: Víz1 (internetről)

38 Ipari víz készítése – mésztejes vízlágyítás
Kicsapatás, csapadékképzés 1. mészhidrát tartály 2. elszívó vezeték 3. mésztejkeverő 4. vákuumszivattyú 5. mésztejadagoló 6. nyersvíz bevezetés 7. reaktor 8. szűrő Dr. Pátzay György: Víz1 (internetről) Ipari víz készítése – mésztejes vízlágyítás

39 Ipari víz készítése – mésztejes gyorslágyító reaktor
Kicsapatás, csapadékképzés Fülöp Tamás: A Föld vízkészlete (02viz.ppt, internet) Ipari víz készítése – mésztejes gyorslágyító reaktor

40 Ipari víz készítése – meszes – szódás vízlágyítás
Kicsapatás, csapadékképzés Mika László Tamás: aviz.pdf (internet) Ipari víz készítése – meszes – szódás vízlágyítás

41 1.11.6 Kicsapatás, csapadékképzés
A szóda lágyítja a mésszel nem reagáló vegyületeket (kalcium – nemkarbonát keménység): CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 + Na2SO4 CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaCl A szóda és a mész feleslege egymással is reagál (kausztifikálás): Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2 NaOH

42 1.11.6 Kicsapatás, csapadékképzés
A foszfátos (trisós, alkáli-foszfátos) vízlágyítás folyamatai: 3 Ca(HCO3)2 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2+ 6 NaHCO3 3 Mg(HCO3)2 + 2 Na3PO4 = Mg3(PO4)2+ 6 NaHCO3 3 CaSO4 + 2 Na3PO4 = Ca3(PO4)2+ 3 Na2SO4 3 MgCl2 + 2 Na3PO4 = Mg3(PO4)2+ 6 NaCl A változó keménységből keletkező NaHCO3 kiküszöbölésére (termikus) előlágyítás után alkalmazzák. A víz keménysége a kalcium- és magnézium foszfátok kis oldhatósága miatt 0,1-0,15 nk°-ra csökkenthető (a meszes – szódás eljáráshoz képest lágyabb vizet eredményez). Mika László Tamás: aviz.pdf (internet)

43 1.11.6 Kicsapatás, csapadékképzés – számolási feladat
Vízlágyító üzemben 400 ℓ/h kapacitással napi 7,5 órában meszes előlágyítást alkalmaznak. A víz magnézium-keménysége 2 nkº, karbonát-keménysége 6 nkº, szén-dioxid „keménysége” 2 nkº. A felhasznált CaO tömegének háromszorosa keletkezik szárított mésziszapból. a) Hány m3 a napi termelés? b) Hány kg CaO kell 1 m3 vízhez? c) Hány kg a napi CaO felhasználás? d) Hány kg a heti mésziszap képződés? 3 m3 0,1 kg 0,3 kg 6,3 kg

44 1.11.6 Keménység – számolási feladat
Egy víz Ca2+ ion tartalma 90 mg/dm3, összes keménysége 16 nkº, lúgossága 3 mmol/dm3. a) Számolja ki a hiányzó mennyiségeket, és egészítse ki a következő táblázatot! b) Hány kg 5 w%-os mésztej kell 1 m3, az előbbieknek megfelelő víz előlágyításához? Ca(HCO3)2 + 2 HCl → CaCl2 + 2 H2O + 2 CO2 L Ök Kk Nkk Ca2+ Mg2+ HCO3– mmol/ℓ 3 mg CaO/ℓ nkº 16 mg/ℓ 90 2,36 kg

45 A január – februári környezettechnika órák
Sz 3. témazáró dolgozat  Cs Membránszűrés: fordított ozmózis  Sz Félévi osztályzatok Semlegesítés, pH-beállítás, redukció  Oxidáció  Cs Hidrolízis, derítés  Sz Termikus eljárások: égetés  Sz Kicsapatás  Cs Kicsapatás  ellenőrző kérdések kiadása  Sz Ioncsere  Cs 4. témazáró dolgozat Sz Új tananyag: a vizek jellemzői (FKB)

46 1.11.7 Ioncsere Fogalma: Célja: Miért? Hogyan? Mivel? Mire?
(vízben) oldott ionok cseréje más ionokra. (1) az ionok eltávolítása (a víz kell), (2) az ionok kinyerése (az ionok kellenek). (1) zavaró vagy mérgező anyag, (2) kell az anyag. Az anyagot megfelelő anyaggal (ioncserélő) érintkeztetik. Ioncserélő oszlopok: kation- és anioncserélő, kevert ágyas ioncserélő (ld. következő oldalak) pl. ioncserélt víz előállítása (kazán), nehézfémek eltávolítása, kis koncentrációjú anyag töményítése, kinyerése, elválasztása.

47 Ioncsere Ioncserélő anyagok: olyan szilárd anyagok, amelyek ion-jaikat képesek a velük érintkező folyékony fázis (víz) ionjaira kicserélni. Ioncserélő anyagok a természetben is vannak (pl. a talajban egyes agyagásványok és a humusz). Ioncserélő műgyanták: olyan műanyagok, amelyeknek a felületén savas vagy bázisos csoportokat alakítottak ki. A kationokat H+ ionra, az anionokat OH– ionra cseréli. Ezek lényegében szilárd, vízben nem oldódó savként vagy bázisként viselkednek. Ugyanúgy, mint más savak, bázisok, ezek is lehetnek erősek vagy gyengék. Az erős ioncserélők minden iont lecserélnek, a gyengék szelektívek.

48 1.11.7 Ioncsere előkezelt víz CO2 + levegő Két ütem: 1. ütem: ioncsere
2. ütem: regenerálás kation-cserélő savval anion-cserélő lúggal kation- cserélő anion- cserélő ioncserélt víz regene-ráló sav levegő regene-ráló lúg szennyvíz

49 1.11.7 Ioncsere – számítási feladat
A kationcserélő gyantát elhagyó víz pH-ja 2,4. Hány mmol/dm3, ill. nk° volt az ionmentesített víz keménysége, ha csak a kalcium- és magnéziumionok cserélődtek ki a gyantán? A kationcserélésnél a Ca2+ és Mg2+ ionokat H+ ionra cserélik. Egy mol kétértékű Ca és Mg ion megkötéséből 2 mol H-ion szabadul fel. pH = -lg c(H3O+) = 2,4 c(H3O+) = 10-2,4 = c(H3O+) = 2·{c(Ca2+) + c(Mg2+)} = 2·Ök Ök = M(CaO) = 56 g/mol mmol/dm3 = ? mg CaO/dm3 1,99 · 56 = 111,44 mg CaO/dm3. Mivel 10 mg CaO = 1 nk°, ez megfelel nk°-nak. 0,00398 mol/dm3 = 3,98 mmol/dm3 3,98 mmol/dm3/2 = 1,99 mmol/dm3 56 11,14

50 Környezettechnika – 2. félév – házi feladat
1. Egy „RO”-víz készítő üzem óránként 1600 ℓ vizet állít elő. Az előtisztított (szűrt) víz kiindulási oldott anyag koncentrációja 0,020 mol/dm3, a permeátumé 0,001 mol/dm3, a koncentrátumé 0,140 mol/dm3 Hány m3/h a vízfogyasztás? 2. 1 m3 pH = 2,4 szennyvíz semlegesítéséhez hány g CaO szükséges? 3. Egy ivóvíz fertőtlenítő medencében a vizet klórgázzal fertőtlenítik. A termelés Q = 15 m3/h. A víz fertőtlenítéséhez 18 mg/dm3 klór használódik el. A fertőtlenített víz maradék klór koncentrációja B = 2 mg/dm3. Hány kg a napi (24 h) klór szükséglet? Kiadás: 13. H K Beadás: 13. H K

51 Környezettechnika – 2. félév – házi feladat
4. Vízlágyító üzemben 600 ℓ/h kapacitással napi 8 órában meszes előlágyítást alkalmaznak. A víz magnézium-keménysége 2 nkº, karbonát-keménysége 6 nkº, szén-dioxid „keménysége” 2 nkº. Hány kg CaO kell 1 m3 vízhez? 5. A kationcserélő gyantán kimerülésig 15 m3 12,6 nkº keménységű vizet vezettek át. Mennyi az ioncserélőről jövő víz pH-ja? Kiadás: 13. H H 13. K K Beadás: 13. H P 13. K Cs

52 VÉGE a 4. témacsoportnak. ISMÉTLÉS következik 2010. 02
VÉGE a 4. témacsoportnak. ISMÉTLÉS következik én azután TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT én.

53 1.10.4.1 Fordított ozmózis – számolási feladat
Egy „RO”-víz készítő üzem 54 bar nyomással dolgozik. Az óránkénti termelés 1000 ℓ. Az előtisztított (szűrt) víz kiindulási koncentrációja 0,02 mol/dm3, a permeátumé 0,001 mol/dm3, a koncentrátumé 0,10 mol/dm3. Az üzem napi 15 órában működik. a) Hány m3 a napi „RO”-víz termelés? b) Hány kWh a napi energia fogyasztás? W = p·V c) Hány W a teljesítmény-szükséglet? d) Hány m3/h a vízfogyasztás? N·0,02 = 1·0,001 + (N–1)·0,10 e) Hány m3/h a koncentrátum térfogatárama? 15 m3 W = 5,4·106 Pa·15 m3 = J = 22,5 kWh 1500 W 1,238 m3/h 0,238 m3/h

54 1.11.3.1 Oxidáció – számolási feladat
Egy cianidos technológiával dolgozó aranybányában a szennyvíz mennyiség Q = 360 m3/nap. A víz cianid (CN–) tartalma 20 mg/dm3. A szennyvíz ártalmatlanítását Hypo (NaOCl) oldattal végzik (50 g/dm3 klórtartalom). Az ártalmatlanítás napi 8 órában történik. Tartózkodási idő a medencében t = 40 perc. Vízmélység h = 0,5 m. a) Hány m3 az óránkénti tisztítás? b) Hány dm3 a napi Hypo szükséglet? c) Mennyi időre elég a raklap 480 dm3-e? d) Hány m3-es legyen a medence? e) Mekkora legyen a medence felülete? f) Mennyi a medence felületi terhelése? CN– + 2 NaOH + Cl2 → OCN– + 2 NaCl + H2O 45 m3 393 dm3 kb. 9,7 óra 30 m3 60 m2 0,75 m/h

55 1.11.7 Ioncsere – számítási feladat
A kationcserélő gyantán kimerülésig 25 m3 8,7 nkº keménységű vizet vezettek át. a) Hány mol/m3 a víz keménysége? b) Mennyi a műgyantán átfolyó víz pH-ja? c) Hány mol (Ca+Mg)-ot távolított el összesen a műgyanta? d) Hány dm3 5 mol/dm3 koncentrációjú HCl kell a regeneráláshoz 10 % felesleggel? e) Hány mol/kg (egyértékű ion) a gyanta kapacitása, ha tömege 5 kg? Emlékeztető: 1 mol Ca2+ vagy Mg2+ hány mol H3O+-nak felel meg? 1,55 mol/m3 pH = 2,51 n = 38,75 mol 17,05 dm3 15,5 mol/kg

56 1.11.1 Semlegesítés, pH-beállítás
? ? Semlegesítő: savas szenny-vizek semlegesítése ? ? Részek, anyagáramok ? ? ? ? ?

57 Redukció ? ? ? ? Részek, anyagáramok ? ? ?

58 1.11.3.1 Oxidáció klóradagoló szabályozó ? ? szivattyú ? mintavevő ? ?
szűrő ? érzékelő klórpalack nyersvíz ? fertőtle-nített víz ? klórosvíz bevezetés ? Részek, anyagáramok

59 Derítés ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Részek, anyagáramok

60 Ipari víz készítése – mésztejes vízlágyítás
Kicsapatás, csapadékképzés ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dr. Pátzay György: Víz1 (internetről) Ipari víz készítése – mésztejes vízlágyítás

61 1.11.7 Ioncsere előkezelt víz CO2 + levegő Két ütem: 1. ütem: ioncsere
2. ütem: regenerálás kation-cserélő savval anion-cserélő lúggal kation- cserélő anion- cserélő ioncserélt víz regene-ráló sav levegő regene-ráló lúg szennyvíz

62 Ioncsere ? ? Részek, anyagáramok ? ? ? ? ? ? ?

63 1.11.1 Semlegesítés, pH-beállítás
A B C D 1 2 3 E 4

64 1.11.1 Semlegesítés, pH-beállítás


Letölteni ppt "Környezettechnika 4. témacsoport"

Hasonló előadás


Google Hirdetések