Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége BRVT ülés 2013.12.12. Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége BRVT ülés 2013.12.12. Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő-"— Előadás másolata:

1 Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége BRVT ülés 2013.12.12. Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő- gazdálkodással kapcsolatos feladatairól

2  A NeKI jogszabály szerinti VGT feladatai  Tényleges feladatok 2012-2013-ban  Előrehaladási jelentés eredményeinek bemutatása  Vízgazdálkodási Tanácsok tevékenysége  Tanácstagi feladatok ismertetése  Titkársági feladatok ismertetése

3 A NeKI alaptevékenysége körében:  Ellátja a vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat (alapító okirat 11. pont, 347/2006 (XII.23.) Korm.r. 33/A § (1) a, bekezdés) 2012. jan. 1. óta  Összeállítja az országos szintű vízgyűjtő-gazdálkodási tervet és koordinálja a részvízgyűjtő és alegységi terveket (alapító okirat 11.1. pont). Utóbbiakat a Kirendeltségek készítik. A Balatoni rv. terv készítéséért a KÖDU Kirendeltség a felelős.  Részt vesz az EU VKI szerinti hazai és nemzetközi vízgyűjtő- tervezési feladatok ellátásában, különös tekintettel az intézkedési programok végrehajtására, koordinálja a területi kirendeltségek ez irányú feladatait (11.1. pont)  Közreműködik a vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő jogszabályok szakmai előkészítésében (11.1. pont)  A Kirendeltség ellátja a tervezéssel és felülvizsgálattal kapcsolatos helyi tájékoztatási feladatokat, a területet érintő szakmai, társadalmi szervezetek bevonását, a nyilvánosság biztosítását a TVT tanácsokon keresztül.

4  Közbenső előrehaladási jelentés elkészítése, projekt analízis (2012. 4. negyedév)  VGT felülvizsgálat keretében 2013-ban: - Részvétel a munkaterv vitaanyagának készítésében - Állóvíz víztestek felülvizsgálata - Emisszió leltár készítése - Vitaanyag véleményeztetése (folyamatban) - Víztestek felülvizsgálata (tervezett) - Védett területek vizsgálata (tervezett) - JVP meghatározása alegységi szinten (tervezett feladat)  A TVT tanácsok folyamatos működtetése 2012. jan. 1- től – társadalmi véleményeztetés

5  VGT felülvizsgálat – első szakasz (2012. dec. – 2013. dec.)  VGT felülvizsgálatának ütemterve és munkaprogramja közzététele (2013. 07.23.)  Társadalom bevonása: ütemterv és munkaprogram véleményezése (2014. 01. 23.)  Vízgyűjtők és víztestek kijelölése és jellemzése  Terhelések számbavétele és az állapotra gyakorolt hatás vizsgálata  Emisszió leltár elkészítése (2008/105/EK 5. cikkely)  Vízhasználatok gazdasági elemzése  Védett területek nyilvántartása  Víztestek minősítése, a hiányok és a kockázatos víztestek meghatározása  Jelentős vízgazdálkodási problémák feltárása a részvízgyűjtőkön  Dokumentum a VKI 5. cikkely szerinti elemzések és vizsgálatok felülvizsgálatáról (2013. dec.)  A részvízgyűjtőkön feltárt jelentős vízgazdálkodási problémák közzététele  VGT felülvizsgálat – második szakasz (2014. jan. – dec.)  Társadalom bevonása: jelentős vízgazdálkodási problémák véleményezése (2014. 1. félév)

6  A 6 éves VGT intézkedési program (PoM) megvalósításáról a félidős jelentés (IMP-PoM) elkészítési határideje 2012. december 22. volt  A beszámolási időszak: 2010 – 2012 (három év)  A félidős jelentés bemutatta, hogy milyen intézkedések megvalósítása kezdődött el, van folyamatban, a program végrehajtás hogyan történik, kik hajtják végre.  A jelentésben azt kellett bizonyítani, hogy a VGT-ben vállalt intézkedési program működik.  VIZIG-KTVF-NPI-NeKI együttműködés  Projekt Katalógus

7 221/2004 (VII.21.) Korm.r. szerint: intézkedési program: a vizek jó állapotának eléréséhez és fenntartásához szükséges feladatok időarányos teljesítését szolgáló állami és egyéb intézkedések összessége, ideértve az ehhez kapcsolódó jogi szabályozást, továbbá a végrehajtással járó egyedi jogalkalmazást és hatósági ellenőrzést (a továbbiakban együtt: közigazgatási intézkedéseket) is; 18. § (1) Az 5. § szerint megfogalmazott környezeti célkitűzések teljesítésére a vonatkozó külön jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a vízgyűjtő-gazdálkodási tervnek külön intézkedési programot (a továbbiakban: program), ezen belül alapintézkedéseket, valamint – szükség szerint – kiegészítő intézkedéseket kell tartalmaznia. 21. § (7) bek. szerint: A 18. §-ban meghatározott intézkedési programot 2009. december 22-ig kell kidolgozni, és legkésőbb 2012. december 22-ig érvényre kell juttatni. 18. § (12) Az intézkedési program végrehajtásáról az érintett miniszterek gondoskodnak. 20. § (1) A VKI-ban foglalt tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek végrehajtásáról a miniszter gondoskodik. (2) Az (1) bekezdésben hivatkozott kötelezettségek teljesítése érdekében a miniszter d) közbenső jelentést terjeszt a Bizottság elé az intézkedési program teljesítésében elért előrehaladásról a vízgyűjtő-gazdálkodási terv és annak felülvizsgált változatai közzétételét követő három éven belül.

8  Somogy: 21 projekt – 22 intézkedés – 4,0 mrd  Vas, Zala: 91 projekt – 127 intézkedés – 31,7 mrd  Veszprém: 143 projekt – 160 intézkedés – 15,4 mrd  Összesen 309 féle intézkedés  Összesen 51,17 mrd összköltség

9 Intézkedések a vízgyűjtőn (2010-2012) KDT Kutatás-fejlesztés, szemléletformálás 4,453 mrd Kommunális hulladéklerakók rekultivációja 3,666 mrd Csatornázás 3,216 mrd NyDT Károsodott élőhelyek rehabilitációja 7,299 mrd Kármentesítés 4,717 mrd Csatornázás 3,682 mrd Szűrőmezők kialakítása 3,421 mrd Mederrehabilitáció 3,359 mrd DDT Utak vízelvezető rendszerének korszerűsítése 2,774 mrd Mederrehabilitáció 0,688 mrd Csatornázás 0,217 mrd

10  Feladat: a VGT2 szakmai és tudományos megalapozása, társadalom bevonása  Véleményező, javaslattevő szerv  1382/2013. Korm. határozat  Országosan 12 TVT, 4 RVT  Struktúra:  Megyei Területi Albizottságok, VGT Tervezési Albizottságok + Megyei Szakmai Bizottságok  Területi Vízgazdálkodási Tanács  Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács  OVT

11  Szakmai Bizottságok Feladat: megvalósíthatósági tanulmányok véleményezése - Vas MSzB - Veszprém MSzB - Tolna MSzB  VGT Tervezési Bizottságok Feladat: VGT2 munka-és ütemterv vitaanyagról állásfoglalás kialakítása - NyDT TB ülése 11.06. - DD TB megalakulása, ülése 12.10. - Fejér, Veszprém és Tolna MTAB, 10.29., 11.14., 11.19.  TVT Tanácsok NyDT: 01. 30. - újjáalakulás 05. 28. – NVS, jogszabály változások, víziközmű tv. KDT TVT: 05.07., 12.03. VGT2 aktualitásai, félidős jelentés ismertetése DD TVT: 06.05. VGT2 aktualitásai

12  1. ülés 2013. febr. 27. Napirend: - Titkárválasztás - Elnökhelyettes választás - SzMSz módosítás - Az Szmsz-be bekerül a 4 részvízgyűjtő terület és a tervezésért felelős NeKI Kirendeltség neve - Munkaterv megalkotása Előadások: 1. Vízgazdálkodási Tanácsok 2. A vízgyűjtő- gazdálkodási tervek értékelése 3. VGT intézkedési program végrehajtása (2010-2012) és az előrehaladási jelentés 4. A második VGT ütemterve és munkaprogramja

13  2. ülés 2013. júl. 23. Beszámolók: 1. Nemzeti Vízstratégia elkészítése és véleményezési folyamata 2. Országos VGT felülvizsgálata, ütemtervének és munkaprogramjának áttekintése Észrevételek a tagok részéről:  A finanszírozási problémák megoldására kérje a kormányt az OVT (javaslattevő szerep)  Szakértői jogosultsággal rendelkező munkatársak vegyenek részt a VGT2 kidolgozásában

14  Munka- és ütemterv tanácstagi véleményeztetése, javaslatok kérése  Munka- és ütemterv társadalmi véleményeztetése, vélemények értékelése – ülés 2014. februárban, felterjesztés az OVT- hez  Jelentős Vízgazdálkodási Problémák tanácstagi véleményeztetése, illetve társadalmi véleményeztetése – ülés 2014. 1. félévben

15  Javaslatok felterjesztése az OVT-hez  Jegyzőkönyv elkészítése, kiküldése a tagok számára  Sajtó utólagos tájékoztatása  2014. évi munkaterv elkészítése  Vízgazdálkodásért felelős miniszter tájékoztatása a 2013. évi tanácsi tevékenységről  Januártól változások?? – tanácstagok értesítése

16 www.neki.gov.hu www.vizeink.hu

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége BRVT ülés 2013.12.12. Beszámoló a Nemzeti Környezetügyi Intézet és Kirendeltségeinek vízgyűjtő-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések